Услови за апликације везане за корона вирус из 2019. (COVID-19)

Овај чланак је последњи пут ажуриран 10. марта 2021. Следећи одељци су ажурирани:

 • Информације у пољу број 2 у оквиру одмах испод наслова Услови за апликацију

Због несвакидашње ванредне ситуације у свету, Play убрзава поступак прегледа да би се омогућило објављивање званичних апликација за борбу против COVID-19 у Google Play продавници. Google ову одговорност схвата веома озбиљно и, у интересу јавне безбедности, интегритета и приватности информација, објављивање у Google Play продавници дозвољава само за одређене COVID-19 апликације које испуњавају услове наведене у наставку.

Које апликације подлежу ограничењима везаним за COVID-19?

У апликације које подлежу овим условима, између осталог, спадају:

 1. Апликације које наводе медицинске информације, информације о лечењу, вакцинама, тестирању или друге сродне информације које се односе конкретно на COVID-19.
 2. Апликације које се користе у борби против COVID-19, које промовишу спречавање ширења вируса, обављање истраживања или спровођење едукација/обука.
 3. Апликације које подржавају услуге које се користе искључиво за одговарање на COVID-19 случајеве, на пример, апликације које пружају информације о социјалној подршци (купонима за храну, новчаној помоћи), здравственој заштити, кредитима итд., нарочито у вези са COVID-19 ситуацијом.

Напомена: Само апликације у овим категоријама могу да користе кључне речи корона вирус, COVID-19, пандемија или сродне и сличне кључне речи у називу и/или на икони у Google Play продавници.

Друге апликације могу да користе термине везане за COVID-19 у оквиру апликације, у опису апликације или на снимцима екрана, али не у називу и/или на икони. За сродне апликације које нису медицинске, помињање пандемије COVID-19 је ограничено на тврдње које се не односе на здравље (нпр. промене радног времена, давање савета о томе шта се може радити код куће, коментарисање утицаја пандемије COVID-19 на економију/друштво итд.). Ове апликације не смеју да садрже тврдње које се односе на здравље (нпр. начине превенције, лечење, вакцине).

Категорије COVID-19 апликација које испуњавају услове

Апликације у категоријама 1–3 изнад морају да испуњавају следеће критеријуме:

1. Званичне државне апликације: Испуњавају услове да се нађу у одељцима Google Play продавнице који се односе на COVID-19 ресурсе

Да бисмо повезали кориснике са поузданим информацијама и услугама, само COVID-19 апликације које објави или поручи званични државни орган могу да буду истакнуте у одељцима Google Play продавнице који се односе на COVID-19 ресурсе. Само апликације из ове категорије испуњавају услове за објављивање јавно доступних апликација за праћење контаката или за COVID-19 статус (погледајте у наставку).

2. Верификоване апликације здравствених установа: Испуњавају услове да у уносима у Google Play продавници користе називе, иконе и маркетиншки садржај везан за COVID-19

У циљу заштите безбедности корисника, само званичне државне апликације и следеће категорије апликација испуњавају услове да у називу или на икони апликације у Google Play продавници користе COVID-19 или друге повезане кључне речи и маркетиншки садржај:

 1. Званичне државне апликације дефинисане у одељку (1) изнад или
 2. Апликације чији је издавач или директни партнер за издавање:
  1. Здравствени систем или пружалац здравствених услуга (нпр. CVS Health, Национална здравствена служба Уједињеног Краљевства, UnitedHealth Group, Kaiser Permanente, Француски национални здравствени систем, Netcare (Јужноафричка Република), One Medical итд.) 
  2. Национално призната медицинска или епидемиолошка истраживачка организација која свој рад већински заснива на медицинским истраживањима (укључујући и национално признате медицинске факултете). Медицинска или епидемиолошка истраживачка организација или државна истраживачка установа треба да има одобрење регистрованог управљачког тела (на пример, Институционалног одбора за преглед у САД или Националне здравствене службе (NHS) у УК). У случају спора, потребна је потврда локалне или националне власти или поуздане невладине организације (NGO) за здравствену заштиту или апликација које је директно одобрила званична државна институција. 

* Напомена: Да би апликације испуниле критеријуме у пододељку (б) изнад, мора директно да их објави неки од наведених органа или морају да буду објављене у директном партнерству са тим органом (нпр. институција или организација која је овластила апликацију је, уз пуну дозволу, наведена у називу, логотипу или опису апликације у Google Play продавници). Ако апликација има само препоруку невладине организације, то није довољно да би испунила услове (нпр. апликација коју препоручују запослени са неког медицинског факултета не испуњава услове ако је није објавио тај факултет или ако није објављена у директном партнерству са њим).

Услови за апликације

Апликације из следећих категорија мора да објави, поручи или директно одобри званичан државни орган. Надлежност (примењиви географски регион) за то одобрење мора да се објави током процеса давања доказа о дозволи и она мора да се истакне у уносу апликације у Play продавници.
 1. Јавно доступне апликације за праћење контаката, укључујући све апликације које прате или надгледају заражене или откривене појединце у сврху борбе против COVID-19 или његовог ублажавања
 2. Јавно доступне апликације о COVID-19 статусу, укључујући све апликације које верификују статус вакцинације, тренутну инфекцију или историју инфекције појединца, на пример, да би се утврдило да ли појединац испуњава услове за путовање или улазак у јавни простор. Напомена: Апликације које само складиште податке о вакцинацији или тестирању појединца, а не тумаче ове податке нити објављују јавне закључке не подлежу овом услову и може да их објави било које правно лице из горенаведеног члана 2(2) или сарадник тог правног лица.

1. Пошаљите доказ о испуњавању услова путем обрасца за слање обавештења унапред

Да бисте убрзали поступак прегледа, пре него што пошаљете апликацију која испуњава услове путем Play конзоле, користите образац за слање обавештења унапред да бисте послали доказ да апликација испуњава критеријуме из одељка 1 или 2 изнад.

Примери прихватљивих доказа:

 • Детаљна комуникација путем званичног меморандума одговарајућег државног органа или организације, која садржи конкретан назив и име пакета апликације.
 • Ако је примењиво, здравствене организације треба да наведу и национални регистрациони број, на пример, NPI (у САД), NIN (у Индији) итд.

2. Услови у вези са приватношћу

Све COVID-19 апликације морају строго да се придржавају свих Google Play смерница, укључујући, између осталог, и следеће услове:

 • Ако апликација приступа личним или осетљивим подацима корисника, укључујући функције или податке који се регулишу опасним дозволама или дозволама за време извршавања (укључујући локацију, адресар, BSSID, BLE, слике, микрофон, здравствене сензоре), или ако их прикупља, користи или дели, мора да испуњава услове везане за уочљивo откривање података и давање сагласности, пре него што почне прикупљање или обраду личних или осетљивих података корисника. То откривање треба да обухвата намене везане за COVID-19, као и намене за усклађивање са важећим правним процесом.
  • Ако касније верзије апликације прикупљају нове типове личних или осетљивих података корисника, корисницима морате да прикажете обавештење да бисте их питали о томе и образложили зашто се прикупљају нови подаци.
 • Апликације морају да имају јавно доступну политику приватности која темељно открива како се приступа личним и осетљивим подацима корисника, како се они прикупљају, користе и деле. 
 • Апликације направљене искључиво ради борбе против COVID-19 не смеју да приступају личним и осетљивим подацима који нису неопходни за реаговање на општу ванредну здравствену ситуацију и прикупљене податке могу да користе само ради подржавања борбе против COVID-19 или у циљу обављања епидемиолошких истраживања или усклађивања са важећим правним процесом. Политика приватности апликације мора да садржи информације о овој ограниченој употреби. Ако подаци могу да се користе или деле за усклађивање са важећим правним процесом, то мора да буде јасно назначено у политици приватности, уз линк до доступних информација о релевантном закону и свим правима корисника у вези са оспоравањем правних захтева за податке
 • Апликације које опслужују корисника и помажу у борби против COVID-19 (на пример, вишенаменске државне апликације или апликације за „здравље на даљину“) могу да користе добијене податке за потребе одговора на COVID-19 и ради испуњавања својих главних сврха. 
  • На пример, кориснику треба да буде јасна повезаност између основне функције апликације и прикупљања података у вези са пандемијом COVID-19. 
  • Ако овај услов тренутно није испуњен, морате да измените постојећу апликацију да би била у складу са наведеним условом, тако да прикупљање и употреба података везаних за COVID-19 очигледно буду део основне сврхе апликације. Морате и да јасно обавестите постојеће кориснике о тој промени пре прикупљања података, на пример, тиме што ћете у апликацију додати уочљиво откривање података пре него што почне прикупљање нових података везаних за COVID-19. Друга опција је да објавите наменску апликацију везану за COVID-19.
  • Морате да откријете како апликације користе податке везане за COVID-19 у откривањима података о приватности која су видљива корисницима (нпр. у политици приватности и/или откривањима података у апликацији).
 • Апликације морају безбедно да обрађују све личне или осетљиве податке корисника и да их преносе помоћу модерне криптографије (на пример, преко HTTPS-а).

3. Видљивост апликације и упознатост корисника са апликацијом

COVID-19 апликације које прикупљају, анкетирају, ослушкују или обрађују личне и осетљиве податке корисника морају да се строго придржавају свих услова наведених у Google Play смерницама, укључујући: 

 • Апликације за праћење контаката и апликације за COVID-19 статус (погледајте претходно наведене дефиниције) морају јасно да открију ову функцију у уносу у Play продавници. Апликације које додају функцију за праћење контаката или за доказ о имунитету у постојећу апликацију морају да испуњавају захтеве за апликације као што је претходно наведено, укључујући доказ о испуњавању услова, функције приватности и истакнуто откривање нове функције постојећим корисницима.
 • Апликације не би требало да буду без графичког интерфејса. Апликације морају да приказују јасно препознатљиву икону у палети апликација, у подешавањима апликације на уређају, међу иконама обавештења итд.
 • Апликације на уређају морају да приказују стално обавештење кориснику који се служи неким од следећа два метода у зависности од тога да ли се апликација покреће у позадини или у првом плану:
  1. За апликације које прикупљају информације или користе услугу у првом плану: 
   • Апликација мора кориснику да приказује стално обавештење на уређају док је покренута и док може аутоматски да прикупља ове информације (нпр. апликација ослушкује BLE „руковања“, прикупља информације о локацији итд.)
  2. За апликације које прикупљају информације док су покренуте као услуга која ради у позадини:
   • Апликација свакодневно мора да прикаже обавештење које корисник може да одбаци и које га информише о прикупљању/анкетирању/обради ових информација. 
   • Можете да дозволите корисницима да уместо тога омогуће недељна обавештења (путем поља за потврду или подешавања у апликацији), с тим што подразумевано подешавање мора да буде дневно обавештење. 

4. Услови везани за API-је

У складу са Google Play смерницама које се односе на злоупотребу уређаја и мреже апликација сме да приступа API-јима и да их користи искључиво у складу са њиховим условима.

5. Услови за уредништво и квалитет

У складу са Google Play смерницама које се односе на осетљиве догађаје, лажно приказивање и обмањујуће понашање, апликације које нуде садржај везан за COVID-19 не смеју да садрже нити да подстичу теорије завере и обмањујуће тврдње, да промовишу „чудотворне лекове“ или опасне третмане нити да наводе очигледно лажне информације или информације које не могу да се провере, а које се односе на COVID-19 (укључујући органе који координишу борбу против COVID-19), без обзира на категоризацију апликације.

Преглед и видљивост апликација

Због изузетне хитности и осетљиве природе дистрибуирања апликација везаних за борбу против COVID-19, можда ће доћи до додатне примене, у складу са условима Уговора о дистрибуцији за програмере и Смерница о примени, да бисмо осигурали безбедност корисника и Google Play екосистема. Програмери имају обавезу да предузимају додатне мере да би се уверили да су апликације увек и у потпуности у складу са смерницама.


Потрудићемо се да апликације које се користе у борби против COVID-19 остану у Google Play продавници под условом да не постоји опасност од нарушавања приватности, ширења дезинформација или наношења штете корисницима којима не може да се оправда јавна корист. Ако утврдимо да апликација садржи мање озбиљна кршења смерница и од великог је јавног значаја, можемо да дозволимо њену дистрибуцију у Google Play продавници док се кршења исправљају. Током тог периода, овакве апликације не испуњавају услове за промоцију у Google Play-у ни за уврштавање у наменске одељке са COVID-19 ресурсима у Google Play продавници.

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?

Треба вам додатна помоћ?

Пријавите се за додатне опције за подршку да бисте брзо решили проблем