Vereisten voor COVID-19-apps (coronavirus 2019)

Als gevolg van de ongekende wereldwijde noodtoestand versnelt Google Play beoordelingen zodat officiële apps voor de aanpak van de COVID-19-pandemie in de Google Play Store kunnen worden gepubliceerd. Google neemt deze verantwoordelijkheid zeer serieus. In het belang van de openbare veiligheid, informatie-integriteit en privacy zijn alleen specifieke COVID-19-apps die aan de onderstaande vereisten voldoen, toegestaan in de Google Play Store.

Voor welke apps gelden COVID-19-beperkingen?

Apps die onder deze vereisten vallen, zijn onder andere:

 1. Apps die 'coronavirus', 'COVID-19', 'pandemie' of gerelateerde zoekwoorden gebruiken of toepassen in de metadata van hun Google Play Store-vermelding. 
 2. Apps die medische informatie, informatie over behandelingen, vaccins en testen of andere gerelateerde informatie leveren, specifiek voor COVID-19.
 3. Apps die ondersteuning bieden voor hulpverlening, beheersing, onderzoeken of onderwijs/training op het gebied van COVID-19.
 4. Apps die services ondersteunen die specifiek worden gebruikt om te reageren op (de gevolgen van) COVID-19, bijvoorbeeld apps die sociale ondersteuning (voedselbonnen, betalingen), gezondheidszorg en leningen bieden, specifiek in reactie op COVID-19.

In aanmerking komende categorieën voor COVID-19-apps

1. Officiële apps van de overheid: komen in aanmerking voor gedeelten van de Google Play Store met bronnen over COVID-19

We willen gebruikers toegang bieden tot gezaghebbende informatie en services. Daarom mogen alleen COVID-19-apps die gepubliceerd of rechtstreeks goedgekeurd zijn door een officiële overheidsinstantie of in opdracht daarvan zijn ontwikkeld, worden opgenomen in gedeelten van de Google Play Store met bronnen over COVID-19.

2. Geverifieerde apps voor de volksgezondheid: komen in aanmerking voor gebruik van aan COVID-19 gerelateerde metadata en marketing in Google Play Store-vermeldingen

In het kader van gebruikersveiligheid komen alleen de volgende categorieën apps in aanmerking voor het gebruik van 'COVID-19' of andere gerelateerde zoekwoorden en marketing in hun Google Play Store-app-vermelding:

 1. Officiële overheidsapps zoals gedefinieerd in artikel (1) hierboven, of
 2. Apps die zijn gepubliceerd door of in directe samenwerking met:
  1. een gezondheidszorgsysteem of zorgverlener (bijvoorbeeld CVS Health, de Britse National Health Service, UnitedHealth Group, Kaiser Permanente, het Franse nationale gezondheidszorgsysteem, Netcare (Zuid-Afrika), One Medical, enzovoort), 
  2. een nationaal erkende medische of epidemologische onderzoeksorganisatie met een solide basis van medisch onderzoek (inclusief nationaal erkende medische opleidingen). (De medische of epidemologische onderzoeksorganisatie of het overheidsonderzoek moet goedkeuring hebben van een geregistreerde overheidsinstantie (bijvoorbeeld de Institutional Review Board in de Verenigde Staten of de National Health Service (NHS) in het Verenigd Koninkrijk). In geval van een geschil is aanbeveling door een lokale of nationale overheid of verifieerbare ngo (niet-gouvernementele organisatie) op het gebied van gezondheidszorg vereist.) of, apps die rechtstreeks worden aanbevolen door een officiële overheidsinstantie. 

* Houd er rekening mee dat apps alleen voldoen aan de criteria in subartikel (b) hierboven als de app rechtstreeks wordt gepubliceerd door of in directe samenwerking met een van de entiteiten (er wordt bijvoorbeeld met volledige toestemming verwezen naar de autoriserende instantie of organisatie in de titel, het logo of de beschrijving van de app in de Google Play Store). Aanbeveling door een niet-overheidsinstantie alleen is niet voldoende om in aanmerking te komen (een app die wordt aanbevolen door medewerkers van een medische opleiding, komt bijvoorbeeld niet in aanmerking als de app niet is gepubliceerd door of in directe samenwerking met de medische opleiding).

3. Verwijzingen naar COVID-19 in de app

Alle andere apps mogen alleen gebruikmaken van aan COVID-19 gerelateerde zoekwoorden en gerelateerde termen binnen de app. Voor niet-medische apps zijn verwijzingen naar COVID-19 beperkt tot niet aan gezondheidszorg gerelateerde claims (zoals wijzigingen in openingstijden, tips voor thuisactiviteiten, commentaar geven op de economische/sociale impact van COVID-19, enzovoort). Deze apps mogen geen gezondheidsclaims bevatten (zoals preventiemethoden, behandelingen of vaccins).

App-vereisten

1. Dien bewijs van geschiktheid in via het vooraankondigingsformulier

U kunt het beoordelingsproces versnellen. Gebruik voordat u uw in aanmerking komende app indient in de Play Console het vooraankondigingsformulier om bewijs in te dienen dat uw app voldoet aan de criteria van artikel 1 of 2 hierboven.

Voorbeelden van voldoende bewijs zijn:

 • Een gedetailleerd bericht, op het officiële briefpapier van de betreffende overheidsinstantie of organisatie, met de specifieke titel en pakketnaam van de app.
 • Waar van toepassing moeten zorgorganisaties ook hun nationale registratienummer opgeven, zoals NPI (VS), NIN (in India), enzovoort.

2. Privacyvereisten

Alle COVID-19-apps moeten voldoen aan het volledige Google Play-beleid, inclusief maar niet beperkt tot de volgende vereisten:

 • Als persoonlijke of gevoelige gebruikersgegevens, waaronder functionaliteit of gegevens die worden gereguleerd door gevaarlijke of runtime-rechten (waaronder locatie, adresboek, BSSID, BLE, foto's, microfoon, gezondheidssensoren), worden geopend, verzameld, gebruikt of gedeeld door uw app, moet de app aan onze vereisten voor prominente kennisgeving en toestemming voldoen voordat de persoonlijke of gevoelige gebruikersgegevens worden verzameld of verwerkt.  
  • Als volgende versies van uw app nieuwe soorten persoonlijke of gevoelige gebruikersgegevens verzamelen, moet u gebruikers opnieuw op de hoogte stellen met een melding en een reden waarom de nieuwe gegevens worden verzameld.
 • Apps moeten een privacybeleid hebben waarin het openen, verzamelen, gebruiken en delen van persoonlijke en gevoelige gebruikersgegevens volledig bekend wordt gemaakt. 
 • Apps die specifiek zijn ontwikkeld in het kader van COVID-19, mogen geen toegang hebben tot persoonlijke en gevoelige gegevens die niet nodig zijn om rechtstreekse steun te bieden in het kader van de volksgezondheidscrisis en mogen de verzamelde gegevens alleen gebruiken om aan COVID-19 gerelateerde activiteiten of epidemologisch onderzoek te ondersteunen. Dit beperkte gebruik moet worden weergegeven in het privacybeleid van de app.
 • Apps die naast de aanpak van COVID-19 ook voorzien in andere gebruikersbehoeften (zoals overheidsapps met meerdere doeleinden of apps voor gezondheidszorg op afstand) mogen de gegevens die zijn verzameld voor aan COVID-19 gerelateerde doeleinden alleen gebruiken in combinatie met de op gebruikers gerichte doeleinden van de app. 
  • Zo moet het voor de gebruiker duidelijk zijn wat het verband is tussen de kernfunctionaliteit van de app en de verzameling van aan COVID-19 gerelateerde gegevens. 
  • Als niet aan deze vereiste wordt voldaan, moet u de bestaande app aanpassen om aan de bovenstaande vereiste te voldoen, zodat het verzamelen en gebruiken van aan COVID-19 gerelateerde gegevens duidelijk tot het kerndoel van de app behoort. U moet deze wijziging duidelijk communiceren aan bestaande app-gebruikers voordat de gegevens worden verzameld, bijvoorbeeld door een prominente kennisgeving in de app weer te geven voordat de nieuwe, aan COVID-19 gerelateerde gegevens worden verzameld. U kunt ook een speciale, aan COVID-19 gerelateerde app vrijgeven.
  • U moet het gebruik van aan COVID-19 gerelateerde gegevens openbaar maken in privacykennisgevingen voor gebruikers (zoals het privacybeleid en/of in-app-kennisgevingen) voor uw app(s).
 • Apps moeten alle persoonlijke of gevoelige gebruikersgegevens beveiligd verwerken, waaronder overdracht van de gegevens met behulp van moderne cryptografie (bijvoorbeeld via HTTPS).

3. App-zichtbaarheid en bekendheid van de app onder gebruikers

COVID-19-apps die persoonlijke en gevoelige gebruikersgegevens verzamelen, pollen of verwerken of hierop controleren, moeten voldoen aan alle vereisten van het Google Play-beleid, waaronder de volgende: 

 • Apps mogen niet volledig zonder interface zijn.
 • Apps moeten een duidelijk herkenbaar icoon in het app-vak, app-instellingen op het apparaat, meldingsiconen, enzovoort, weergeven.
 • Apps moeten een permanente apparaatmelding weergeven aan de gebruiker via een van de volgende twee methoden, afhankelijk van of de app op de achtergrond of voorgrond wordt uitgevoerd:
  1. Voor apps die informatie verzamelen op de voorgrond of de voorgrondservice gebruiken: 
   • De app moet een aan de gebruiker gerichte apparaatmelding weergeven als de app wordt uitgevoerd en deze informatie automatisch kan verzamelen (de app controleert bijvoorbeeld op BLE-handshakes, de app verzamelt de locatie, enzovoort).
  2. Voor apps die informatie verzamelen als ze worden uitgevoerd als achtergrondservice:
   • De app moet een dagelijkse, door de gebruiker te sluiten melding weergeven waarin de gebruiker wordt geïnformeerd over de verzameling/polling/verwerking van deze informatie. 
   • U kunt gebruikers toestaan zich in plaats daarvan aan te melden voor wekelijkse meldingen (via een selectievakje of instellingen in de app), maar de standaardinstelling moet een dagelijkse melding zijn. 

4. API-vereisten

In overeenstemming met het beleid voor apparaat- en netwerkmisbruik van Google Play mag uw app geen API's openen of gebruiken die in strijd zijn met de voorwaarden.

5. Redactionele en kwaliteitsvereisten

In overeenstemming met het Google Play-beleid voor gevoelige gebeurtenissen, verkeerde voorstelling en misleidend gedrag mogen alle apps die aan COVID-19 gerelateerde content bieden, geen complottheorieën, misleidende claims, wondermiddelen, gevaarlijke behandelingen of overduidelijk onjuiste of niet-verifieerbare informatie met betrekking tot COVID-19 (waaronder autoriteiten die de aanpak van COVID-19 coördineren) bevatten of bestendigen, ongeacht de app-categorisatie.

Beoordeling en zichtbaarheid van de app

Als gevolg van de zeer urgente en gevoelige aard van het distribueren van apps met betrekking tot de aanpak van COVID-19, kan er een hogere mate van handhaving zijn, in overeenstemming met de voorwaarden van de distributieovereenkomst voor ontwikkelaars en het handhavingsbeleid. Zo willen we de veiligheid van gebruikers en het Google Play-ecosysteem waarborgen. Ontwikkelaars moeten extra grondig onderzoek doen om ervoor te zorgen dat hun apps altijd volledig voldoen aan het beleid.


We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat apps die worden gebruikt voor de aanpak van COVID-19 in de Google Play Store blijven staan, behalve in gevallen waar het risico met betrekking tot privacy, desinformatie of schade voor gebruikers groter is dan het algemeen nut. In gevallen waarin een minder ernstige beleidsschending wordt vastgesteld voor een app en de app een overtuigend voordeel voor de volksgezondheid biedt, kan de app worden gedistribueerd via de Google Play Store terwijl de schendingen worden verholpen. Tijdens deze periode komen dergelijke apps mogelijk niet in aanmerking voor promotie op Google Play, waaronder opname in speciale gedeelten met bronnen over COVID-19 van de Google Play Store.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?