Reikalavimai programoms, susijusioms su 2019 m. koronaviruso liga (COVID-19)

Šis straipsnis paskutinį kartą atnaujintas 2021 m. vasario 9 d.. Atnaujinti toliau nurodyti skirsniai.

Dėl beprecedentės pasaulį užgriuvusios nelaimės „Play“ spartina peržiūras, kad „Google Play“ parduotuvėje būtų skelbiamos oficialios programos, skirtos kovai su COVID-19 pandemija. „Google“ šią atsakomybę vertina labai rimtai, o siekiant užtikrinti visuomenės saugumą, informacijos patikimumą ir privatumą „Google Play“ parduotuvėje bus leidžiamos tik konkrečios toliau nurodytus reikalavimus atitinkančios programos, susijusios COVID-19.

Kokioms programoms taikomi su COVID-19 susiję reikalavimai?

Programos, kurioms taikomi šie reikalavimai, apima toliau nurodytas programas (bet jomis neapsiribojama).

 1. Programos, kuriose teikiama informacija apie mediciną, gydymą, skiepus, testavimą ar kita informacija, susijusi su COVID-19.
 2. Programos, kurios prisideda prie kovos su COVID-19, ligos plitimo stabdymo, tyrimų ar švietimo / mokymo.
 3. Programos, palaikančios paslaugas, kurios naudojamos kovojant su COVID-19, pvz., socialinės paramos programos (maisto talonų, mokėjimo), sveikatos priežiūros, paskolų ir pan. su COVID-19 susijusios programos.

Pastaba: tik šių nurodytų kategorijų programų „Google Play“ parduotuvės pavadinime ir (arba) piktogramoje galima naudoti žodžius „koronavirusas“, „COVID-19“, „pandemija“ ar susijusius raktinius žodžius.

Kitose programose su COVID-19 susijusius terminus galima naudoti pačioje programoje, programos apraše ar ekrano kopijose, bet ne programos pavadinime ir (arba) piktogramoje. Su medicina nesusijusiose programose nuorodos į COVID-19 gali būti pateikiamos tik su sveikata nesusijusiuose teiginiuose (pvz., pranešant apie darbo valandų pasikeitimą, pateikiant patarimų, ką veikti namuose, komentuojant apie COVID-19 poveikį ekonomikai / socialiniam gyvenimui ir pan.). Šiose programose negali būti teiginių apie sveikatą (pvz., apie prevencijos metodus, gydymo būdus, skiepus).

Tinkamų su COVID-19 susijusių programų kategorijos

Programos, esančios pirmiau nurodytose 1–3 kategorijose, turi atitikti toliau nurodytus tinkamumo kriterijus.

1. Oficialios vyriausybės programos: jos gali būti įtrauktos į „Google Play“ parduotuvės COVID-19 išteklių skiltis

Kad naudotojai rastų patikimą informaciją ir paslaugas, į „Google Play“ parduotuvės COVID-19 išteklių skiltis įtraukiamos tik tos su COVID-19 susijusios programos, kurias paskelbė arba užsakė oficiali valstybinė institucija. Tik šios kategorijos programos gali skelbti viešai pasiekiamas kontaktų su sergančiais asmenimis išaiškinimo arba COVID-19 būsenos programas (žr. toliau).

2. Patvirtintos sveikatos programos: „Google Play“ parduotuvės įrašuose jos gali naudoti su COVID-19 susijusius pavadinimus, piktogramas ir rinkodarą

Siekiant užtikrinti naudotojų saugumą, tik oficialioms vyriausybės programoms ir toliau nurodytų kategorijų programoms leidžiama naudoti „COVID-19“ ar kitus susijusius raktinius žodžius ir rinkodarą „Google Play“ parduotuvės programos pavadinime ir programos piktogramoje:

 1. oficialioms vyriausybės programoms, apibrėžtoms pirmiau pateiktame 1) skirsnyje, arba
 2. programoms, kurias paskelbė ar su kuriomis tiesiogiai susiję:
  1. sveikatos priežiūros sistema arba teikėjas (pvz., „CVS Health“, JK nacionalinė sveikatos priežiūros tarnyba, „UnitedHealth Group“, „Kaiser Permanente“, Prancūzijos nacionalinė sveikatos priežiūros sistema, „Netcare“ (Pietų Afrika), „One Medical“ ir kt.); 
  2. šalyje pripažinta medicinos ar epidemiologinių tyrimų organizacija, ilgai vykdanti medicinos tyrimus (įskaitant šalyje pripažintas medicinos mokymo įstaigas). (Medicininių ar epidemiologinių tyrimų organizaciją arba vyriausybės tyrimų instituciją turi patvirtinti registruota valdžios institucija (pvz., JAV – Institucijų peržiūros valdyba, JK – Nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS). Iškilus ginčui reikėtų gauti vietinės valdžios ar šalies vyriausybės arba sveikatos priežiūros nevyriausybinės organizacijos (NVO), kurią galima patikrinti, patvirtinimą.); arba programoms, kurias tiesiogiai patvirtino oficiali valstybės institucija. 

* Turėkite omenyje, kad punkto b) kriterijus programa atitiks tik jei bus tiesiogiai paskelbta kurios nors iš nurodytų institucijų arba tiesiogiai su tokia institucija bendradarbiaujant (pvz., jei leidimą suteikusi institucija ar organizacija teisėtai nurodoma programos pavadinime, logotipe ar „Google Play“ parduotuvės apraše). Nevyriausybinės organizacijos patvirtinimo nepakanka. (Pvz., programa, kurią patvirtino medicinos mokymo įstaigos darbuotojai, kriterijų neatitiks, jei nėra paskelbta tos medicinos mokymo įstaigos ar tiesiogiai su ja bendradarbiaujant.)

Reikalavimai programoms

Toliau nurodytų kategorijų programos turi būti paskelbtos, užsakytos arba tiesiogiai patvirtintos oficialios valstybinės institucijos. Patvirtinta jurisdikcija (tinkamas geografinis regionas) turi būti nurodyta atliekant leidimo įrodymo procesą ir ji turi būti aiškiai paskelbta programos „Play“ parduotuvės įraše.
 1. Viešai pasiekiamos kontaktų su sergančiais asmenimis išaiškinimo programos, įskaitant visas programas, kurios padeda sekti arba stebėti užsikrėtusius arba kontaktą su užsikrėtusiais asmenimis turėjusius asmenis siekiant kovoti su COVID-19
 2. Viešai pasiekiamos COVID-19 būsenos programos, įskaitant visas programas, kurios patvirtina arba pateikia įrodymų apie fizinio asmens pasiskiepijimo būseną, esamą infekciją ar infekcijos istoriją

1. Tinkamumo įrodymas užpildant išankstinio pranešimo formą

Kad paspartintumėte peržiūros procesą, prieš pateikdami tinkamą programą sistemoje „Play Console“ užpildykite išankstinio pranešimo formą ir pateikite įrodymą, kad programa atitinka 1 arba 2 skirsnyje pateiktus kriterijus.

Toliau pateikiame pakankamo įrodymo pavyzdžių.

 • Išsamus raštas ant oficialaus atitinkamos vyriausybės institucijos ar organizacijos blanko, kuriame nurodytas konkretus programos pavadinimas ir paketo pavadinimas.
 • Jei taikytina, sveikatos priežiūros organizacijos turi pateikti savo nacionalinį registracijos numerį, pvz., NPI (JAV), NIN (Indijoje) ir pan.

2. Privatumo reikalavimai

Visos su COVID-19 susijusios programos turi griežtai atitikti visas „Google Play“ politikos nuostatas, įskaitant toliau nurodytus reikalavimus (bet jais neapsiribojant).

 • Jei programa pasiekia, renka, naudoja ar bendrina asmeninius ar neskelbtinus naudotojų duomenis, įskaitant visas funkcijas ar duomenis, kuriems suteikiami pavojingi ar vykdymo laiko leidimai (įskaitant leidimus naudoti vietos duomenis, adresų knygą, BSSID, BLE, nuotraukas, mikrofonus, sveikatos jutiklius), prieš pradėdama rinkti ar apdoroti asmeninius arba neskelbtinus naudotojų duomenis programa turi atitikti reikalavimus dėl aiškaus paskelbimo ir sutikimo. Šiame paskelbimo pranešime turi būti nurodyti naudojimo tikslai, susiję su COVID-19, taip pat kiti tikslai, susiję su teisėtų procesinių veiksmų vykdymu.
  • Jei naudojant tolesnes programos versijas pradedami rinkti naujų tipų asmeniniai ar neskelbtini naudotojų duomenys, naudotojams turite pateikti naują pranešimą ir nurodyti naujų duomenų rinkimo priežastis.
 • Programos turi turėti viešai pasiekiamą privatumo politiką, kurioje išsamiai atskleidžiama informacija apie prieigą prie asmeninių ir neskelbtinų naudotojų duomenų, jų rinkimą, naudojimą ir bendrinimą. 
 • Programos, specialiai sukurtos kovai su COVID-19, neturi pasiekti asmeninių ir neskelbtinų duomenų, kurie nėra būtini, norint tiesiogiai padėti įveikti šią visuomenės sveikatos krizę, o renkamus duomenis gali naudoti tik tam, kad padėtų kovoti su COVID-19 arba vykdyti epidemiologinius tyrimus ar teisėtus procesinius veiksmus. Toks ribotas naudojimas turi atsispindėti programos privatumo politikoje. Jei duomenys gali būti naudojami ar bendrinami vykdant teisėtus procesinius veiksmus, tai turi būti aiškiai nurodyta privatumo politikoje kartu su nuoroda į pasiekiamą informaciją apie atitinkamus įstatymus ir bet kokias naudotojų teises užginčyti teisines duomenų pateikimo užklausas
 • Programos, kurios, be funkcijų, susijusių su COVID-19, naudotojui teikia ir kitokias paslaugas (pvz., universalios vyriausybės programos ar nuotolinės sveikatos priežiūros programos), duomenis, gautus su COVID-19 susijusiais tikslais, gali naudoti tik programos naudotojui skirtai funkcijai (funkcijoms) vykdyti. 
  • Pavyzdžiui, naudotojas turi aiškiai suprasti ryšį tarp pagrindinių programos funkcijų ir su COVID-19 susijusių duomenų rinkimo. 
  • Jei šio reikalavimo šiuo metu nesilaikoma, turite pakeisti programą, kad ji atitiktų nurodytą reikalavimą ir naudotojams būtų aiškus pagrindinis tikslas, kodėl programa renka ir naudoja su COVID-19 susijusius duomenis; apie šį pakeitimą turite aiškiai pranešti esamiems programos naudotojams prieš programai renkant duomenis, pvz., įtraukdami programoje aiškiai matomą pranešimą prieš programai renkant naujus su COVID-19 susijusius duomenis. Arba galite išleisti specialią su COVID-19 susijusią programą.
  • Apie su COVID-19 susijusių duomenų naudojimą programoje turite paskelbti naudotojams skirtuose privatumo nuostatų pranešimuose (pvz., privatumo politikoje ir (arba) pranešimu programoje).
 • Programos turi saugiai tvarkyti visus asmeninius ar neskelbtinus naudotojų duomenis, įskaitant jų perdavimą naudojant šiuolaikinę kriptografiją (pvz., naudojant HTTPS).

3. Programos matomumas ir žinomumas

Su COVID-19 susijusios programos, renkančios, apdorojančios asmeninius ir neskelbtinus naudotojų duomenis, jų klausančios arba pateikiančios apklausas, turi griežtai atitikti visus „Google Play“ politikos reikalavimus, įskaitant išvardytus toliau. 

 • Kontaktų su sergančiais asmenimis išaiškinimo programos ir COVID-19 būsenos programos (žr. pirmiau pateiktas apibrėžtis) turi aiškiai nurodyti šią funkciją atitinkamame „Play“ parduotuvės įraše. Programos, pridedančios kontaktų su sergančiais asmenimis išaiškinimo ar imuniteto įrodymo funkcijas prie esamos programos, turi atitikti pirmiau nurodytus programoms taikomus reikalavimus, įskaitant tinkamumo įrodymo, privatumo funkcijų ir aiškaus paskelbimo apie naujas funkcijas esamiems naudotojams reikalavimus.
 • Programos negali būti be grafinės naudotojo sąsajos. Programa turi turėti aiškiai atpažįstamą piktogramą programų dėkle, įrenginio programos nustatymus, pranešimų piktogramas ir t. t.
 • Programose naudotojui turi būti rodomas nuolatinis įrenginio pranešimas vienu iš toliau nurodytų dviejų būdų, atsižvelgiant į tai, ar programa veikia fone, ar priekiniame plane.
  1. Jei programa renka informaciją priekiniame plane arba naudojasi priekinio plano paslauga: 
   • programos naudotojui turi būti rodomas nuolatinis įrenginio pranešimas, kai programa vykdoma ir gali automatiškai rinkti šią informaciją (pvz., programa klauso BLE pasisveikinimų, programa renka vietos duomenis ir t. t.).
  2. Jei programa renka informaciją, veikdama kaip foninė paslauga:
   • programa turi kasdien pateikti pranešimą, kurio naudotojas atsisakytų, ir pranešime informuoti apie šios informacijos rinkimą / apklausą / apdorojimą. 
   • Galite leisti naudotojams pasirinkti kassavaitinius pranešimus (naudodami žymimąjį laukelį programoje arba nustatymus), tačiau numatytasis nustatymas turi būti pranešimas kasdien. 

4. API reikalavimai

Kaip nurodyta „Google Play“ piktnaudžiavimo įrenginiu ir tinklu politikos nuostatose, programa negali pasiekti ar naudoti jokios API, pažeidžiančios jų sąlygas.

5. Reikalavimai dėl redagavimo ir kokybės

Vadovaujantis „Google Play“ politikos nuostatomis dėl delikačių įvykių, klaidinančio pristatymo ir apgaulingos elgsenos, nė vienos kategorijos programose, kuriose teikiamas su COVID-19 susijęs turinys, negali būti skelbiama arba įamžinama tokia informacija: sąmokslo teorijos, klaidinantys teiginiai, „stebuklingi išgijimai“, pavojingi gydymo būdai ar bet kokia kita akivaizdžiai klaidinga ar neįrodoma informacija, susijusi su COVID-19 (įskaitant valdžios institucijas, koordinuojančias kovą su COVID-19).

Programos peržiūra ir matomumas

Kadangi programas, skirtas kovai su COVID-19, reikia platinti itin skubiai ir jos tokios svarbios, siekiant užtikrinti naudotojų ir „Google Play“ ekosistemos saugumą ir atsižvelgiant į Kūrėjų platinimo sutartį bei Vykdymo politiką, gali išaugti vykdymo lygis. Kūrėjai patys turi papildomai tikrinti programas ir prižiūrėti, kad jos visada atitiktų politikos nuostatas.


Stengsimės užtikrinti, kad programos, kurios naudojamos kovojant su COVID-19, liktų „Google Play“ parduotuvėje ir būtų išvengta privatumo pažeidimų, dezinformacijos, naudotojai nepatirtų žalos, o visuomenė patirtų kuo didesnę naudą. Jei būtų nustatyta, kad programoje yra smulkių politikos pažeidimų, bet programa itin naudinga rūpinantis visuomenės sveikata, gali būti leidžiama ją ir toliau platinti „Google Play“ parduotuvėje, kol pažeidimai šalinami. Šiuo laikotarpiu tokios programos gali neturėti galimybės būti reklamuojamos sistemoje „Google Play“, įskaitant įtraukimą į specialias COVID-19 išteklių skiltis „Google Play“ parduotuvėje.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta