Miêu tả sai

Chúng tôi không chấp nhận những ứng dụng hoặc tài khoản nhà phát triển:

  • mạo danh cá nhân hay tổ chức nào, hoặc xuyên tạc hay che giấu quyền sở hữu/mục đích chính của những cá nhân hay tổ chức đó. 
  • tham gia phối hợp thực hiện các hoạt động nhằm đánh lừa người dùng. Hành vi này bao gồm nhưng không chỉ gồm những ứng dụng hoặc tài khoản nhà phát triển giả danh hay che giấu quốc gia xuất xứ của mình và chi phối nội dung cho người dùng ở một quốc gia khác.
  • phối hợp với các ứng dụng, trang web, nhà phát triển hoặc tài khoản khác để che giấu hoặc trình bày sai thông tin định danh của nhà phát triển/ứng dụng hay các thông tin chi tiết quan trọng khác, trong đó nội dung ứng dụng liên quan đến chính trị, các vấn đề xã hội hoặc các vấn đề được công chúng quan tâm.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính