การสื่อให้เข้าใจผิด

เราไม่อนุญาตแอปหรือบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่

  • แอบอ้างเป็นบุคคลหรือองค์กรใดๆ ตลอดจนสื่อให้เข้าใจผิดหรือปิดบังการเป็นเจ้าของหรือวัตถุประสงค์หลักของแอป 
  • มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ร่วมมือกันทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแอปหรือบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สื่อให้เข้าใจผิดหรือปิดบังประเทศแหล่งกำเนิดของตน และมุ่งเน้นเนื้อหาไปที่ผู้ใช้ในประเทศอื่น
  • ร่วมมือกับแอป เว็บไซต์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือบัญชีอื่นๆ เพื่อปิดบังหรือสื่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวตนของนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือแอป ตลอดจนรายละเอียดด้านเนื้อหาอื่นๆ เมื่อเนื้อหาของแอปเกี่ยวข้องกับการเมือง ประเด็นทางสังคม หรือเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
92637
false