Megtévesztő viselkedés

A cikk módosításai

Ez a cikk a nemrégiben bejelentett változások tükrében frissülni fog.

Frissítjük a Manipulált médiatartalmakra vonatkozó irányelvet, hogy magába foglalja az audiót az irányelv által lefedett médiatípusra vonatkozó további példaként. (hatálybalépés napja: 2024. augusztus 31.)

A frissített „Megtévesztő viselkedés” cikk előnézetéhez látogass el erre az oldalra.

Nem engedélyezünk olyan alkalmazásokat, amelyek megpróbálják félrevezetni a felhasználókat, vagy tisztességtelen magatartást tesznek lehetővé. Ide tartoznak például a lehetetlen funkciót nyújtó alkalmazások. Az alkalmazásoknak pontos nyilatkozatot, leírást és képeket/videót kell biztosítaniuk funkcionalitásukról a metaadatok minden részében. Az alkalmazások nem kísérelhetik meg utánozni az operációs rendszer vagy más alkalmazások funkcióit és figyelmeztetéseit. Az eszköz beállításait csak a felhasználó tudtával és beleegyezésével szabad megváltoztatni, és csak akkor, ha a felhasználó visszavonhatja a változtatást.

 

AZ ÖSSZES ÖSSZECSUKÁSA AZ ÖSSZES KIBONTÁSA

Félrevezető állítások

Nem engedélyezzük azokat az alkalmazásokat, amelyek hamis vagy félrevezető információkat vagy állításokat tartalmaznak a leírásban, a címben, az ikonokon vagy a képernyőképeken.
Példák a gyakori irányelvsértésekre
 • A céljukat megtévesztő módon, illetve nem pontosan és egyértelműen leíró alkalmazások:
  • Olyan alkalmazás, amely leírása és képernyőképei alapján versenyzős játék, de valójában logikai játék, amely egy autó képét használja.
  • Olyan alkalmazás, amely vírusirtó alkalmazásként tünteti fel magát, de valójában csak szöveges útmutatót tartalmaz a vírusok eltávolításához.
 • Nem megvalósítható funkciókat kínáló alkalmazások (például rovarriasztó alkalmazások), akkor is, ha ugratásként, átverésként, viccként stb. vannak feltüntetve.
 • Helytelenül besorolt alkalmazások, beleértve, de nem kizárólagosan az alkalmazás értékelésére és az alkalmazás kategóriájára vonatkozó besorolást.
 • Bizonyíthatóan megtévesztő vagy hamis tartalom, amely megzavarhatja a szavazási folyamatokat, illetve a választások eredményéről szól.
 • Olyan alkalmazások, amelyek hamisan állítják, hogy kormányzati szervhez tartoznak, vagy amelyek olyan kormányzati szolgáltatásokat biztosítanak vagy segítenek elő, amelyekre nem kaptak kellő felhatalmazást.
 • Alkalmazások, amelyek hamisan állítják, hogy valamely ismert szervezet vagy személy hivatalos alkalmazásai. A szükséges engedélyek és jogok nélkül tilos olyan címeket adni, mint például a „Justin Bieber hivatalos alkalmazása”.

(1) Ez az alkalmazás olyan orvosi vagy egészségüggyel kapcsolatos állításokat tartalmaz (rák gyógyítása), amelyek félrevezetők.
(2) Ez az alkalmazás állítása szerint olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek megvalósítása lehetetlen (telefon használata alkoholszondaként).

 

Az eszköz beállításainak megtévesztő módosítása

Nem engedélyezzük azokat az alkalmazásokat, amelyek a felhasználó eszközének beállításait vagy funkcióit az alkalmazáson kívül, a felhasználó tudomása és beleegyezése nélkül módosítják. Az eszközbeállítások és -funkciók közé tartoznak a rendszer- és böngészőbeállítások, a könyvjelzők, a parancsikonok, az ikonok, a modulok, valamint az alkalmazások megjelenítése a kezdőképernyőn.

Ezenkívül nem engedélyezzük a következőket sem:

 • Olyan alkalmazásokat, amelyek a felhasználó tudtával, ám nem könnyen visszafordítható módon módosítják az eszköz beállításait vagy funkcióit.
 • Olyan alkalmazásokat vagy hirdetéseket, amelyek harmadik fél számára nyújtott szolgáltatásként vagy hirdetési célból módosítják az eszköz beállításait vagy funkcióit.
 • Olyan alkalmazásokat, amelyek félrevezető módon ráveszik a felhasználókat, hogy távolítsák el vagy tiltsák le harmadik felek alkalmazásait, illetve módosítsák az eszköz beállításait vagy funkcióit.
 • Olyan alkalmazásokat, amelyek arra bátorítják vagy ösztönzik a felhasználókat, hogy távolítsák el vagy tiltsák le harmadik felek alkalmazásait, illetve módosítsák az eszköz beállításait vagy funkcióit – kivéve, ha ez egy igazoltan biztonsági funkciókat ellátó szolgáltatás része.

 

Tisztességtelen magatartás támogatása

Nem engedélyezünk olyan alkalmazásokat, amelyek segítségével a felhasználók félrevezethetnek másokat, vagy amelyek funkciói bármilyen tekintetben megtévesztők. Ilyenek lehetnek többek között a személyazonosító igazolványokat, társadalombiztosítási számokat, útleveleket, diplomákat, hitelkártyákat, bankszámlákat és jogosítványokat létrehozó vagy azok létrehozását segítő alkalmazások. Az alkalmazásoknak pontos nyilatkozatokat, címeket, leírásokat és képeket/videót kell biztosítaniuk funkcióikról és/vagy tartalmaikról, továbbá olyan módon kell működniük, ahogyan a felhasználók észszerűen és pontosan elvárhatják.

További alkalmazásforrások (például játékelemek) csak akkor tölthetők le, ha az alkalmazás használatához nélkülözhetetlenek. A letöltött erőforrásoknak is meg kell felelniük a Google Play minden irányelvének, és a letöltés megkezdése előtt az alkalmazásnak jóváhagyást kell kérnie a felhasználótól úgy, hogy közli vele a letöltés méretét is.

Az alkalmazások akkor sem mentesülnek irányelveink betartása alól, ha a fejlesztők csak „viccnek szánták” vagy „szórakoztatási célra készítették” őket (és hasonlók).

Példák a gyakori irányelvsértésekre
 • Olyan alkalmazások, amelyek más alkalmazások vagy webhelyek utánzásával ráveszik a felhasználót, hogy személyes vagy hitelesítési adatokat adjon meg.
 • Olyan alkalmazások, amelyek beleegyezésüket nem adó személyek vagy jogi személyek ellenőrizetlen vagy valódi telefonszámait, kapcsolatfelvételi adatait, címeit és személyazonosításra alkalmas adatait tartalmazzák vagy jelenítik meg.
 • Olyan alkalmazások, amelyek eltérő alapfunkciókkal rendelkeznek a felhasználó földrajzi helyzete, az eszközparaméterek vagy egyéb, felhasználóalapú adatok alapján, amennyiben ezek a különbségek nincsenek jól látható módon feltüntetve a felhasználó számára az áruházi adatlapon.  
 • Olyan alkalmazások, amelyek frissítések útján jelentős mértékben megváltoznak, de az áruházi adatlap nem változik ennek megfelelően, és a felhasználók sem kaptak tájékoztatást a változásról (például az „újdonságok” szakaszban).
 • Olyan alkalmazások, melyek a Google Play általi felülvizsgálat során megkísérlik működésük módosítását vagy elrejtését.
 • Tartalomelosztó hálózaton (CDN-en) keresztül letöltést indító alkalmazások, amelyek letöltés előtt nem kérik a felhasználó jóváhagyását, és nem adnak tájékoztatást a letöltés méretéről.

 

Manipulált médiatartalmak

Nem engedélyezünk olyan alkalmazásokat, amelyek akár (mozgó)képi, akár szöveges formában téves vagy félrevezető információk, állítások népszerűsítését vagy létrehozását segítik. Nem engedélyezünk olyan alkalmazásokat, amelyeknek célja bizonyíthatóan félrevezető vagy megtévesztő, kényes eseménnyel, politikával, társadalmi problémával vagy más közérdekű üggyel kapcsolatban esetleg ártalmas képek, videók vagy szövegek népszerűsítse vagy terjesztése.

Egyértelmű tájékoztatást kell nyújtania, vagy vízjelet kell alkalmaznia minden olyan alkalmazásnak, amely a szokványos vagy sajtóban elfogadható mértéken túlmenően manipulál vagy módosít médiatartalmakat úgy, hogy a változtatás nem feltétlenül nyilvánvaló az átlagos felhasználó számára. Kivételt tehetünk a közérdeket szolgáló vagy egyértelműen szatírának, paródiának minősülő esetekben.

Példák a gyakori irányelvsértésekre
 • Olyan alkalmazások, amelyek közismert személyt helyeznek el politikailag kényes esemény során zajló demonstrációt ábrázoló képen/videón.
 • Olyan alkalmazások, amelyek kényes eseményen részt vevő közismert személyt vagy sajtóforrást használnak fel saját tartalommanipulációs képességeik hirdetésére az áruházi adatlapon.
 • Olyan alkalmazások, amelyek videófelvételek manipulálásával híradót utánoznak.

  (1) Ez az alkalmazás lehetővé teszi videófelvételek vízjel nélküli manipulálását híradó utánzása és híres személyek vagy közszereplők elhelyezése céljából.

 

Viselkedés átláthatósága

Az alkalmazásod működésének – észszerű határok között – egyértelműnek kell lennie a felhasználók számára; az alkalmazásod ne tartalmazzon rejtett, használaton kívüli vagy nem dokumentált funkciókat. Az alkalmazás-felülvizsgálatok kijátszására szolgáló technikák nem engedélyezettek. Előfordulhat, hogy az alkalmazásoknak további részleteket kell megadniuk a felhasználói biztonság, a rendszerintegritás és az irányelveknek való megfelelés biztosítása érdekében.

Hasznosnak találta?

Hogyan fejleszthetnénk?

További segítségre van szüksége?

Próbálja ki a következő lépéseket:

Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü