Få mere at vide om Android Performance Tuner

Indblik i effektiviteten er en ny funktion i Vitale Android-oplysninger, der er udviklet specielt til spiludviklere og andre udviklere med apps, der anvender indbygget kode. Indblik i effektiviteten leveres af Android Performance Tuner, som er et nyt plugin, der kan gøre Vitale Android-oplysninger meget mere effektivt for spiludviklerne. 

Denne artikel indeholder oplysninger om de grundlæggende koncepter bag Android Performance Tuner og indsigt i effektiviteten samt de beregninger, der ligger til grund for dem:

Grundlæggende koncepter

Gengivelsesparametre og kvalitetsniveauer

Din apps gengivelsesparametre har indvirkning på dit spils effektivitet og grafiske gengivelse, f.eks. mesh-detaljeringsgraden, strukturopløsningen og metoden for anti-aliasing. De kan være kontinuerlige (f.eks. 0-100 %), binære (ja/nej) eller udtrykt via et andet sæt værdier.

Et kvalitetsniveau er et foruddefineret sæt værdier for dine gengivelsesparametre. Kvalitetsniveauer giver dig mulighed for at definere kombinationer af parametre, der leverer et acceptabelt gengivelsesniveau til en stabil billedfrekvens for nogle undergrupper af dine brugere. Det er ikke alle mulige kombinationer af parametre, der giver en meningsfuld brugeroplevelse.

Sådan indstilles gengivelsesparametre og kvalitetsniveauer

Din apps gengivelsesparametre og dens kvalitetsniveauer defineres under integrationen af Android Performance Tuner. Du kan definere op til 15 kvalitetsniveauer som en del af integrationen med et ubegrænset antal gengivelsessparametre. Niveauerne angives i stigende rækkefølge, hvor 1 er det laveste gengivelsesniveau.

Du kan se dine kvalitetsniveauer og gengivelsesparametre i Play Console (Kvalitet > Vitale Android-oplysninger > Oversigt > vælg Undersøg kvalitetsniveauer), men de er skrivebeskyttede. Hvis du vil ændre nogle parametre, skal du udgive en opdatering. Se den relevante integrationsvejledning for at få flere oplysninger.

Sådan bruges gengivelsesparametre og kvalitetsniveauer

Kvalitetsniveauer bruges til at tagge sessioner, så du kan afgøre, om enhedsmodellerne kører på et for højt eller for lavt kvalitetsniveau. 

Gengivelsesparametre bruges til at identificere, hvordan hver brugerenhed knyttes til et kvalitetsniveau.

Vigtigt! Hvis dine gengivelsesparametre (og kvalitetsniveauer) ikke præcist afspejler indstillingerne for din app på brugerenheder, kan dine sessioner ikke knyttes til et af dine foruddefinerede kvalitetsniveauer. Sådanne sessioner vises som værende på et "ukendt" kvalitetsniveau. Det er svært at finde og rette problemer på "ukendte" kvalitetsniveauer, da de kan indeholde mange forskellige gengivelsesniveauer. Vi anbefaler, at du gennemgår din integration, hvis dette sker.

Du kan få flere oplysninger om kvalitetsniveauer, herunder brugerbestemte kvalitetsniveauer, ved at gå til Fejlfinding af problemer med og svar på ofte stillede spørgsmål om Android Performance Tuner.

Annoteringer

Annoteringer er "tags" på scener i dit spil eller i din app. De giver kontekstuelle oplysninger om, hvad der sker i dit spil, inden for et givet billede. Annoteringer er struktureret på følgende måde:

 • Annoteringstype: Annoteringsværdi
  • Eksempel: "Karakter": "Hovedperson"

Bemærk! Ét billede kan have flere annoteringer.

Sådan angives annoteringer

Annoteringer defineres under integrationen. Hvis du vil ændre annoteringerne, skal du udgive en opdatering. Gå til den relevante integrationsvejledning for at få flere oplysninger.

Sådan bruges gengivelsesparametre og kvalitetsniveauer

Sådan bruges annoteringer

Annoteringer hjælper dig med at forstå, om bestemte scener i dit spil forårsager problemer eller har muligheder. Du kan få det korrekte granuleringssniveau for problemer ved at definere tilstrækkeligt granulerede annoteringer.

Mål for billedfrekvens og mål for frametime

Dit mål for billedfrekvens bruges til at sammenligne effektiviteten af gengivelsestiden på alle enhedsmodeller. Dette gøres ved at konvertere billedfrekvensen til et mål for frametime og ved at anvende en tolerance til at definere din grænse for langsom billedfrekvens.

Billedfrekvensen er en metric med enheden "billeder pr. sekund" (fps). Billedfrekvensen måles i "ms". En enkel formel forbinder de to:

 • frametime (ms) = 1000/billedfrekvens (fps)

I øjeblikket kan du vælge en af følgende mål for billedfrekvenser:

Mål for billedfrekvens (fps)

Mål for frametime (ms)

30

33,333

60

16,667

120

8,333

 

Hvis du ikke er sikker på, hvilket mål for billedfrekvens du skal vælge, kan du starte med 30 fps. Det er en god grundlæggende billedfrekvens for mange spil. Du kan til enhver tid ændre dit mål for billedfrekvens. Bemærk, at dette ikke ændrer dine underliggende data, kun din indsigt og dine metrics.

Grænser for langsomme og hurtige billeder

Grænserne for definition af indsigt og billedmetrics udledes af dit mål for billedfrekvens:

 • Grænse for langsom billedfrekvens = mål for frametime + en tolerance
 • Grænse for hurtig billedfrekvens = 25 % hurtigere end mål for frametime (giver ekstra margin)

For et givent mål for billedfrekvens er grænserne som følger:

Mål for billedfrekvens (fps)

Mål for frametime (ms)

Grænse for langsomme billeder (ms) (SFT)

Grænse for hurtige billeder (ms) (FFT)

30

33,333

35,37

25,0

60

16,667

18,54

12,5

120

8,333

10,12

6,25

Fordele ved at anvende tolerance for grænse for langsomme billeder

For at kunne levere en stabil og handlingsrettet indsigt anvendes der en tolerance for frametime for at justere unøjagtigheder i målingen og sikre, at vi kun afdækker problemer, brugerne kan se, fremfor afvigelser, brugerne ikke kan se.

Muligheder og grænsen for hurtige billeder

En margin på 25 % bruges til at definere en mulighed, men bør behandles som en vejledning til eventuelle muligheder, ikke som en garanti. Du anbefales altid at gå i dybden og køre tests, før du flytter enheder et kvalitetsniveau op: Selv når en enhed har en margin, har den muligvis ikke nok margin til at køre det næste kvalitetsniveau med en fast billedfrekvens.

Beregninger med Android Performance Tuner

Du får mest muligt ud af din indsigt, hvis du forstår de beregninger, der ligger til grund for Android Performance Tuner.

Målt frametime

Når vi sammenlægger frametime for mange billeder i din app, rapporterer vi en frametime på 90. percentil. Dette defineres som den maksimale frametime for de hurtigste 90 % af dine billeder.

Grænsen på 90 % er i øjeblikket en fast grænse og kan ikke ændres.

Fordelene ved percentil over gennemsnittet

En god brugeroplevelse kræver en stabil og ensartet billedfrekvens gennem hele sessionen. En gennemsnitsværdi giver ikke nogen indsigt i ensartetheden, da hurtige og langsomme billeder kan opveje hinanden. Brug af 90. percentil giver dig en metric, der afspejler, hvordan langt de fleste billeder har opført sig.

Samlet frametime

Frametime indsamles og rapporteres i samlede historikker, og ikke i en kontinuerlig variabel, for at minimere mængden af data, der sendes fra brugerenheder. Den rapporterede frametime er den øvre grænse for den samling, hvor frametime blev klassificeret.

Dine rapporterede frametimes er derfor grupperet efter specifikke værdier og er ikke kontinuerlige.

Standardsamlinger er konfigureret til at levere god granularitet til fejlfinding på mål ved 30, 60 og 120 fps. De er også snævre nok til at sikre, at dine langsomme billeder aldrig bliver angivet for højt. 

Metrics for langsomme og hurtige billeder

Individuelle billeder tælles som langsomme eller hurtige ved at sammenligne med billedgrænserne:

 • Et enkelt billede er langsomt, hvis dets frametime er højere end grænsen for det langsomme billede (SFT)
 • Et enkelt billede er hurtigt, hvis dets frametime er hurtigere end grænsen for et hurtigt billede (FFT)

Metrics for billedfrekvens beregnes normalt kun i forbindelse med et bestemt problem eller bestemte muligheder. Eksempler:

 • Antallet og procentdelen af langsomme billeder på enhedsmodel X på kvalitetsniveau 4
 • Antallet og procentdelen af hurtige billeder på annotering Y på alle kvalitetsniveauer
 • Procentdelen af langsomme og hurtige billeder på enhedsspecifikation Z

Bemærk! Den eneste undtagelse er den metric for langsomme billeder, der vises i oversigten, som måles for alle billeder.

Asymmetri

Langsomme og hurtige billeder er ikke inverse værdier: De har forskellige grænser og forskellige kriterier. Det betyder, at en enhedsmodel eller annotering, der ikke fungerer optimalt, stadig kan have hurtige billeder, og omvendt kan en enhedsmodel eller annotering, der fungerer over forventning, stadig have langsomme billeder:

 
 

Kriterier

Langsomme billeder (%)

Hurtige billeder (%)

Problem

90 % frametime > SFT

= 10 % pr. definition

hvor som helst mellem 0-90 %

Mulighed

90 % frametime < FFT

Hvor som helst fra 0-10 %

> 90 % pr. definition

 

Bemærk! Nogle gange leveres der metrics for både langsomme og hurtige billeder for at give mere kontekst om problemet eller muligheden.

Problemer og muligheder

Problemer og muligheder gør det muligt at agere i forhold til effektiviteten for frametime. Der opstår et problem, hvis en enhedsmodel eller annotering (som defineret ovenfor) ikke konsekvent når dit mål for frametime. En mulighed er en enhedsmodel eller annotering, der konsekvent overskrider dit mål for frametime med en tilstrækkelig margin til, at denne margin kan øge gengivelsen.

Med det formål at identificere problemer og muligheder sammenligner vi dine frametimes på 90 % percentiler med grænserne for langsomme billeder (SFT) og hurtige billeder (FFT). Disse grænser udledes af dit mål for frametime:

Typer af indsigt

Definition

Sådan beregnes det

Problem:

 • Enhedsmodel, der ikke fungerer optimalt
 • Annotering, der ikke fungerer optimalt

"Mindst 10 % af billederne opfylder ikke dit mål for frametime"

90 % percentil for frametime > SFT

Mulighed:

 • Enhedsmodel, der fungerer over forventning
 • Annotering, der fungerer over forventning

"Mindst 90 % af billederne er betydeligt hurtigere end dit mål for frametime"

90 % percentil for frametime < FFT

Vigtige faktorer i problemer og muligheder

Problemer og muligheder defineres kun i forbindelse med:

 • Enhedsmodel x kvalitetsniveau
 • Annotering x kvalitetsniveau

Dette giver dig mulighed for at undersøge problemet eller muligheden. Eksempel:

 • Problem med enhedsmodel X på kvalitetsniveau 4 => se nærmere på enhedsmodel X
 • Mulighed på annotering Y på alle kvalitetsniveauer => se nærmere på annotering Y

Problemer og muligheder er ikke modsætninger. Problemer registreres ved en lavere grænse end muligheder, og der er en stor forskel mellem en enhedsmodel eller annotering, der ikke har et problem, og en enhedsmodel eller annotering, der har en mulighed.

En annotering kan være et problem på nogle niveauer og en mulighed på andre. Dette gælder også for enhedsmodeller, selvom det scenarie, hvor en enhedsmodel vises på flere kvalitetsniveauer, er et kanttilfælde.

Problemer og muligheder er knyttet til den ønskede billedfrekvens. Hvis dette ændres, ændres dine problemer og muligheder også. Dine underliggende data for frametime ændres dog ikke.

Relateret indhold

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet