Cách khắc phục sự cố và câu hỏi thường gặp về Android Performance Tuner

 

Nếu bạn gặp khó khăn khi tích hợp và sử dụng Android Performance Tuner, hoặc không hiểu cách hoạt động của công cụ này, thì thông tin bên dưới có thể giúp ích cho bạn.

Sự cố thường gặp khi bắt đầu sử dụng

Quá trình tích hợp Android Performance Tuner chưa hoàn tất.

Nếu trang Thông tin chi tiết về hiệu suất hiển thị thông báo có tiêu đề "Nhận thông tin chi tiết về hiệu suất bằng Android Performance Tuner", thì khi đó quá trình tích hợp của bạn chưa hoàn tất.

Hãy hoàn tất quá trình tích hợp, sau đó tải trò chơi của bạn lên Play Console theo mô tả trên trang web dành cho nhà phát triển Android.

Quá trình tích hợp Android Performance Tuner đã hoàn tất nhưng ứng dụng của bạn chưa được phát hành.

Nếu trang Thông tin chi tiết về hiệu suất nhắc bạn tạo bản phát hành, thì tức là quá trình tích hợp Android Performance Tuner đã hoàn tất nhưng bạn cần phát hành ứng dụng của mình.

Phát hành ứng dụng lên một kênh thử nghiệm hoặc lên Google Play. Để biết thêm thông tin về cách phát hành ứng dụng, hãy truy cập trang Chuẩn bị và ra mắt bản phát hành.

Bạn nhận được thông báo lỗi khi tải ứng dụng lên.

Khi bạn tải ứng dụng lên Cửa hàng Play, hệ thống sẽ chạy một số bước kiểm tra cuối cùng để xác thực cấu hình. Nếu bạn nhận được cảnh báo, vui lòng xem lại các thông tin và đảm bảo rằng bạn đã hoàn tất danh sách kiểm tra cho quy trình tích hợp liên quan.

Ứng dụng đã được phát hành nhưng chưa có đủ dữ liệu.

Lượng dữ liệu thu thập được phải đạt một ngưỡng tối thiểu thì mới có thể xuất hiện trên Play Console. Tuy nhiên, nếu phát hành tệp Android App Bundle lên một kênh thử nghiệm nội bộ thì bạn không cần đáp ứng ngưỡng tối thiểu này. Điều này có nghĩa là bạn có thể xác thực quá trình thiết lập trong môi trường nội bộ trước khi phát hành ứng dụng lên Google Play.

Câu hỏi thường gặp

Android Performance Tuner có ảnh hưởng như thế nào tới sự phân bổ tốc độ khung hình? Công cụ này có làm giảm tốc độ khung hình không? Có vẻ như trình bổ trợ đã thay đổi tốc độ khung hình?

Thử nghiệm của chúng tôi cho thấy Android Performance Tuner có ảnh hưởng rất nhỏ (<1%) tới thời gian kết xuất khung hình. Nếu bạn đang sử dụng API Frame Pacing để đưa ra thời gian kết xuất khung hình cho Android Performance Tuner, thì bạn sẽ thấy thời gian kết xuất khung hình nhất quán hơn trước rất nhiều. Đây là dấu hiệu tích cực vì hiện tượng sụt khung hình sẽ giảm. Số lượng khung hình bị chậm sẽ không thay đổi nhiều.

Tôi có thể sử dụng tính năng này trước khi phát hành ứng dụng không?

Có, nếu bạn phát hành ứng dụng lên một kênh thử nghiệm nội bộ (hỗ trợ tối đa 100 người dùng) thì dữ liệu về hiệu suất sẽ xuất hiện trong Android vitals. Hãy lưu ý rằng khi ứng dụng ở trên một kênh thử nghiệm nội bộ, chúng tôi sẽ hiển thị tất cả dữ liệu bất kể số lượng phiên là bao nhiêu. Tuy nhiên, khi bạn nâng cấp ứng dụng lên phiên bản thử nghiệm kín, thử nghiệm mở hoặc phiên bản chính thức, thì chúng tôi sẽ chỉ hiển thị dữ liệu khi bạn đã đạt được số lượng phiên đủ để có ý nghĩa thống kê. Điều này có nghĩa là khi bạn nâng cấp ứng dụng từ phiên bản thử nghiệm lên phiên bản chính thức, có thể trong một khoảng thời gian ngắn, bạn sẽ không thấy dữ liệu nào cho đến khi phiên bản chính thức của ứng dụng đạt được số lượt sử dụng cần thiết.

Nếu thay đổi tốc độ khung hình mục tiêu thì tôi có mất dữ liệu không?

Chỉ số khung hình chậm hay nhanh liên quan chặt chẽ đến tốc độ khung hình mục tiêu. Nếu tốc độ này thay đổi thì các vấn đề và cơ hội cải thiện cũng sẽ thay đổi theo. Tuy nhiên, dữ liệu tốc độ khung hình cơ bản sẽ không thay đổi.

Tôi có thể tắt chế độ thu thập dữ liệu không?

Không, Play Console không có tùy chọn tắt chế độ thu thập dữ liệu.

Tôi nắm quyền quyết định chế độ cài đặt chất lượng của người dùng trong thời gian chạy. Điều này ảnh hưởng như thế nào đến dữ liệu mà tôi sẽ thấy?

Chúng tôi dựa vào mức độ chính xác của báo cáo về chế độ cài đặt chất lượng trong thời gian chạy do bạn cung cấp và chế độ này phải thống nhất với các mức chất lượng mà bạn đã thiết lập trong quá trình tích hợp. Nếu không, mức chất lượng của phiên sẽ được phân loại là "không xác định".

Tôi cho phép người dùng ghi đè chế độ cài đặt chất lượng của họ. Điều này ảnh hưởng như thế nào đến dữ liệu mà tôi sẽ thấy?

Hiện tại, chúng tôi không ghi lại những thay đổi do người dùng thực hiện, nhưng chúng tôi có kế hoạch sẽ thực hiện việc này trong tương lai. Từ bây giờ cho đến lúc đó, những thay đổi này có thể hiển thị theo hai cách khác nhau; tùy thuộc vào chế độ cài đặt mà người dùng chọn có nằm trong các mức chất lượng mà bạn đã định cấu hình trước hay không. Nếu có, phiên sẽ được báo cáo ở mức chất lượng tương ứng. Nếu không, mức chất lượng của phiên sẽ hiển thị là "không xác định". Có thể xảy ra trường hợp hệ thống báo cáo một số mẫu thiết bị chạy ở nhiều mức chất lượng.

Điều gì xảy ra nếu một mẫu thiết bị chạy ở nhiều mức chất lượng?

Một mẫu thiết bị có thể xuất hiện nhiều lần trong các biểu đồ và bảng thống kê nếu hệ thống cho thấy các phiên của mẫu thiết bị đó ở nhiều mức chất lượng.

Tại sao một mẫu thiết bị lại chạy ở nhiều mức chất lượng?

Điều này có thể do: 

  • người dùng thay đổi mức chất lượng,
  • mức chất lượng được thiết lập linh hoạt ở cấp độ chi tiết hơn so với mẫu thiết bị, 
  • hoặc mức chất lượng được thay đổi từ xa mà không thông qua bản phát hành mới.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính