Отстраняване на проблеми в Android Performance Tuner и често задавани въпроси

 

Ако имате проблеми с интегрирането или използването на инструмента Android Performance Tuner или не разбирате данните от него, информацията по-долу може да помогне.

Често срещани проблеми при започване на работа

Android Performance Tuner още не е напълно интегриран.

Ако на страницата Статистика за ефективността виждате встъпително съобщение със заглавие „Получаване на статистически данни за ефективността чрез Android Performance Tuner“, значи интегрирането не е завършено.

Завършете интегрирането и след това качете играта си в Play Console, както е описано на сайта за програмисти за Android.

Android Performance Tuner е напълно интегриран, но приложението ви още не е публикувано.

Ако на страницата Статистика за ефективността виждате подкана да създадете версия, значи Android Performance Tuner е напълно интегриран, но трябва да публикувате приложението си.

Публикувайте приложението си в тестови канал или в Google Play. За повече информация относно публикуването вижте Подготвяне и разпространение на версии.

При качване на приложението си получавате съобщения за грешка.

Когато качвате приложението си в Google Play, се извършват някои последни проверки за потвърждаване на конфигурацията ви. Ако получите предупредително съобщение, прегледайте подробностите и се уверете, че сте изпълнили контролния списък за съответния път на интегриране.

Приложението ви е публикувано, но няма достатъчно данни.

Преди събраните данни да бъдат показани в Play Console, те трябва да достигнат минималния праг за количество. Ако обаче публикувате Android App Bundle във вътрешен тестови канал, този минимален праг не е приложим. Това означава, че можете да извършите вътрешна проверка на конфигурацията си, преди да публикувате приложението си в Google Play.

Често задавани въпроси

Как Android Performance Tuner влияе на разпределението на скоростта на кадрите? Може ли да я забави? Изглежда, че приставката е променила скоростта?

Тестовете ни показват, че Android Performance Tuner има незначителен (< 1%) ефект върху времето за изобразяване. Ако използвате Frame Pacing API, за да предоставяте данните за времето за изобразяване за Android Performance Tuner, ще видите, че скоростта на кадрите е станала много по-равномерна. Това е добре, тъй като ще доведе до намаляване на микрозабавянията. Броят на бавните кадри би трябвало да остане почти същият.

Мога ли да използвам това, преди да стартирам разпространението?

Да. Ако публикувате приложението си в канал за вътрешно тестване (който поддържа до 100 потребители), данните за ефективността ви ще бъдат налице във функцията за показатели за Android. Обърнете внимание, че когато приложението ви е в канал за вътрешно тестване, показваме всички данни независимо от броя сесии. Когато обаче повишите приложението си до версия за затворено или отворено тестване или до стандартна версия, показваме данни само след достигане на статистически значим брой сесии. Това означава, че когато повишите приложението си от тестова до стандартна версия, може да има кратък период от време, през който да не виждате никакви данни, преди то да достигне необходимото ниво на възприемане.

Ще загубя ли данни, ако променя целевата скорост на кадрите?

Показателите за бавни и бързи кадри са обвързани с целевата скорост на кадрите. Ако тя се промени, проблемите и възможностите също се променят. Базисните данни за времето за изобразяване обаче остават същите.

Мога ли да изключа събирането на данни?

Не, това не е възможно в Play Console.

Потребителските настройки за качество се определят по време на изпълнение. Как се отразява това на данните, които виждам?

Разчитаме, че настройките за качество, които отчитате по време на изпълнение, са точни и че отговарят на нивата на качество, които сте дефинирали при интегрирането. В противен случай нивото на качество на сесиите ще се класифицира като „неизвестно“.

Разрешавам на потребителите да заменят настройките си за качество. Как се отразява това на данните, които виждам?

Понастоящем не проследяваме промените, предизвикани от потребителите, но планираме да правим това в бъдеще. Дотогава тези промени може да се показват по два различни начина в зависимост от това, дали избраните от потребителите настройки са част от предварително конфигурираните от вас нива на качество. Ако са част от тях, тогава за сесиите ще бъде отчетено съответното ниво на качество. В противен случай ще се показва „неизвестно“. Една от възможните последици е, че за някои модели устройства може да се отчитат данни за повече от едно ниво на качество.

Какво се случва, ако даден модел устройство работи при повече от едно ниво на качество?

Даден модел устройство може да се показва няколко пъти в диаграмата и таблиците, ако за проведените на него сесии са отчетени данни за повече от едно ниво на качество.

Защо даден модел устройство би работил при повече от едно ниво на качество?

Това може да се случи, ако: 

  • потребителят е променил нивото на качество;
  • за качеството динамично е зададено ниво, което е по-детайлно от самия модел устройство; 
  • нивото на качество е променено отдалечено без публикуване на нова версия.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
92637
false