เริ่มต้นใช้งานข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

 

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพเป็นฟีเจอร์ใหม่ใน Android Vitals ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับนักพัฒนาเกมและนักพัฒนาแอปอื่นๆ ที่ใช้โค้ดแบบเนทีฟ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพขับเคลื่อนโดย Android Performance Tuner ซึ่งเป็นปลั๊กอินใหม่ที่ช่วยผลักดันประสิทธิภาพของ Android Vitals สำหรับนักพัฒนาเกม 

บทความนี้มีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพ ตำแหน่งและวิธีที่ข้อมูลนี้แสดงอยู่ใน Play Console รวมถึงวิธีการตีความข้อมูลนี้

การใช้ครั้งแรก

ระบบจะเริ่มรวบรวมข้อมูลเมื่อคุณเผยแพร่เกมแบบผสานรวมใน Play และผู้ใช้เริ่มติดตั้งและเล่นเกม เมื่อข้อมูลมีปริมาณถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ เราจะแสดงข้อมูลใน Play Console (คุณภาพ > Android Vitals > ประสิทธิภาพ > ข้อมูลเชิงลึก)

ขณะที่รอให้ข้อมูลแสดง

 • คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้กำหนดอัตราเฟรมเป้าหมาย ซึ่งคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ได้ทุกเมื่อ 
 • คุณดูระดับคุณภาพและพารามิเตอร์ความแม่นยำได้ในหน้าภาพรวม หรือในหน้ารายละเอียดโดยเลือกตรวจสอบระดับคุณภาพ 

หากไม่เห็นหน้าภาพรวมหรือข้อความที่ระบุว่าคุณต้องรอจนกว่าจะมีการรวบรวมข้อมูลได้เพียงพอ ให้ไปที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับ Android Performance Tuner และคำถามที่พบบ่อย

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าภาพรวม

เมตริกสรุป

เมตริกยอดนิยม (เฟรมที่ช้า เฟรมทั้งหมด และเซสชันทั้งหมด) จะระบุข้อมูลสรุปเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเกมและขนาดชุดข้อมูลที่ใช้ในการสร้างข้อมูลเชิงลึกและเมตริก

เมตริก "เฟรมที่ช้า" ในสรุปของหน้าภาพรวมจะเป็นค่าสัมบูรณ์

 • เฟรมที่ช้า (%): จำนวนของเฟรมที่ช้า หารด้วยเฟรมทั้งหมด

จำนวนสัมบูรณ์นี้ช่วยให้คุณเข้าใจและติดตามประสบการณ์ของผู้ใช้เมื่อเวลาผ่านไปได้ อย่างไรก็ตาม เฟรมที่ช้าซึ่งวัดด้วย Android Performance Tuner จะดำเนินการแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่จะเชื่อมโยงกับปัญหาได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเฟรมที่ช้าและวิธีการคำนวณ 

ปัญหาเกี่ยวกับรุ่นอุปกรณ์และปัญหาเกี่ยวกับคำอธิบายประกอบ

ปัญหาช่วยให้คุณดำเนินการกับประสิทธิภาพด้านเวลาที่ใช้ในการแสดงผลเฟรมได้ ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อรุ่นอุปกรณ์หรือคำอธิบายประกอบไม่เป็นไปตามเวลาเป้าหมายที่ใช้ในการแสดงผลเฟรมอย่างต่อเนื่อง ในการระบุปัญหา เราจะเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการแสดงผลเฟรมของเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 กับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับเฟรมที่ช้า เกณฑ์นี้ได้มาจากเวลาเป้าหมายที่ใช้ในการแสดงผลเฟรม คุณดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาได้ที่หัวข้อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Android Performance Tuner

เมตริก "ผลกระทบ" สำหรับปัญหาแต่ละรายการแสดงสัดส่วนของเฟรมที่ช้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าว ซึ่งอาจถือว่าเป็นชุดเฟรมที่ช้าซึ่งดำเนินการแก้ไขได้ (โดยเฉพาะในกรณีที่สามารถระบุสาเหตุที่เป็นไปได้) โปรดทราบว่าเฟรมที่ช้าบางส่วนอาจเกี่ยวข้องทั้งกับปัญหาเกี่ยวกับรุ่นอุปกรณ์และปัญหาเกี่ยวกับคำอธิบายประกอบ ผลรวมทั้งหมดจึงอาจเกิน 100%

ตัวเลือกกรอบเวลา

คุณเลือกกรอบเวลาได้ 3 ช่วง ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

 • วันนี้: ตั้งแต่ UTC จนถึงตอนนี้ (ส่วนหนึ่งของวัน)
 • เมื่อวาน: ตั้งแต่ UTC วันที่ 1 จนถึง UTC วันนี้ (ระยะเวลาเต็ม 24 ชั่วโมง)
 • 7 วันล่าสุด: ตั้งแต่ UTC วันที่ 7 จนถึงตอนนี้ (เต็ม 6 วันบวกกับ "วันนี้")

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรุ่นอุปกรณ์

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรุ่นอุปกรณ์จะมีด้วยกัน 3 ส่วน ได้แก่

 • แผนภูมิรุ่นอุปกรณ์
 • ตารางปัญหาเกี่ยวกับรุ่นอุปกรณ์
 • ตารางโอกาสของรุ่นอุปกรณ์
แผนภูมิรุ่นอุปกรณ์

แผนภูมิรุ่นอุปกรณ์ให้มุมมองที่สมบูรณ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของเวลาที่ใช้ในการแสดงผลเฟรมสำหรับรุ่นอุปกรณ์ทั้งหมดที่รายงานเวลาที่ใช้ในการแสดงผลเฟรม เพื่อให้เข้าใจแผนภูมิ โปรดทราบว่า

 • วงกลมแต่ละรูปในแผนภูมิเป็นตัวแทนของอุปกรณ์แต่ละรุ่นในระดับคุณภาพที่กำหนด 
 • ขนาดของวงกลมจะสอดคล้องกับจำนวนของเซสชันที่นับได้ในรุ่นอุปกรณ์ดังกล่าว โดยจะปรับขนาดไปได้เรื่อยๆ
 • ระบบจะแสดงเวลาที่ใช้ในการแสดงผลเฟรมของอุปกรณ์แต่ละรุ่นต่อระดับคุณภาพลงในกราฟโดยใช้เวลาที่ใช้ในการแสดงผลเฟรมของเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 สำหรับชุดค่าผสมดังกล่าว
 • เวลาเป้าหมายที่ใช้ในการแสดงผลเฟรมจะแสดงเป็นเส้นในแผนภูมิ
 • ช่วงเป้าหมายจะอยู่ภายในเกณฑ์เฟรมที่ช้า (ทางด้านขวา) และเกณฑ์เฟรมที่เร็ว (ทางด้านซ้าย) รายการที่อยู่ในส่วนที่มีเฉดสีด้านขวาถือว่าเป็นปัญหา และรายการที่อยู่ด้านซ้ายถือว่าเป็นโอกาส

คุณค้นหารุ่นอุปกรณ์ที่เจาะจงได้จากมุมขวาบนของแผนภูมิ หรือเรียกดูรุ่นอุปกรณ์ด้วยการวางเมาส์เหนือแผนภูมิและคลิก

หมายเหตุ

 • เมตริกอุปกรณ์จะรวมกับระดับตัวแปร ซึ่งเป็นระดับที่ละเอียดกว่ารุ่นอุปกรณ์ ตัวแปรจะเกิดขึ้นเมื่อรุ่นเดียวกันมีข้อมูลจำเพาะมากกว่า 1 อย่าง (เช่น RAM หรือ SoC) ซึ่งหมายความว่าการค้นหารุ่นอุปกรณ์ด้วยชื่อในแผนภูมิอาจแสดงผลการค้นหาที่ตรงกันมากกว่า 1 รายการในระดับคุณภาพเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญของแต่ละอุปกรณ์ที่แสดงจะแตกต่างกันไป ซึ่งคุณจะดูข้อมูลนี้ได้ด้วยการเจาะลึกไปยังปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ 
 • หากรุ่นอุปกรณ์มีเซสชันในระดับคุณภาพมากกว่า 1 ระดับ รุ่นอุปกรณ์ดังกล่าวอาจแสดงในมากกว่า 1 แถวในแผนภูมิ ดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหานี้เกิดขึ้นได้อย่างไร โดยไปที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับ Android Performance Tuner และคำถามที่พบบ่อย
ตารางปัญหาเกี่ยวกับรุ่นอุปกรณ์

ตารางปัญหาแสดงผลกระทบทั้งหมดของทุกรุ่นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์ในระดับคุณภาพแต่ละระดับ โดยเป็นการรวมวงกลมในแผนภูมิ "รุ่นอุปกรณ์" ที่เกี่ยวข้องกับรุ่นอุปกรณ์ในระดับคุณภาพนั้นที่ช้ากว่าเกณฑ์เฟรมที่ช้าของคุณ ระดับคุณภาพแต่ละระดับจะมีแถวของตัวเอง เว้นแต่จะไม่มีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์ในระดับนั้น ซึ่งในกรณีนี้จะไม่มีการแสดงแถวของระดับนั้น

เฟรมที่ช้าจะมี 2 เมตริก ได้แก่

 • เฟรมที่ช้า: ผลกระทบสัมบูรณ์ของรุ่นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์ในระดับคุณภาพแต่ละระดับ ระดับคุณภาพซึ่งมีเฟรมที่ช้ามากที่สุดจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับรุ่นอุปกรณ์อันดับสูงสุดที่แสดงในส่วน "ภาพรวม"
 • เฟรมที่ช้า (%): จำนวนเฟรมที่ช้าในรุ่นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์ในระดับคุณภาพนี้ หารด้วยเฟรมทั้งหมดในระดับคุณภาพนี้ ค่านี้ช่วยให้คุณเข้าใจประสิทธิภาพโดยรวมของระดับนี้ ซึ่งก็คือสัดส่วนของเฟรมในระดับนี้ที่ "ช้า"

คุณใช้เมตริกทั้งสองเพื่อการจัดลำดับความสำคัญได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจจัดลำดับความสำคัญโดยอิงตามจำนวนสัมบูรณ์ของเฟรมที่ช้า หรือจะเน้นที่ "% เฟรมที่ช้า" หากคาดว่าการผสมผสานของผู้ใช้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป

คอลัมน์จำนวนรุ่นอุปกรณ์จะระบุการวินิจฉัยล่วงหน้าของวิธีจัดการกับปัญหา หากจำนวนของรุ่นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์ใกล้เคียงกับจำนวนรุ่นอุปกรณ์ทั้งหมดในระดับคุณภาพนี้มาก จะชี้ให้เห็นว่าระดับคุณภาพโดยรวมมีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์ ในกรณีนี้ คุณอาจต้องตรวจสอบพารามิเตอร์ความแม่นยำของระดับคุณภาพหรือแม้กระทั่งพิจารณาว่าระดับคุณภาพนี้ควรมีอยู่ต่อไปหรือไม่ หากจำนวนรุ่นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์น้อยกว่าจำนวนทั้งหมดอย่างมาก คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขระดับคุณภาพ แต่แก้ไขเฉพาะรุ่นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์

คุณอาจเจาะลึกเกี่ยวกับคุณภาพระดับที่กำหนดโดยคลิกแถวของระดับดังกล่าวในตารางเพื่อไปที่หน้ารายละเอียดของปัญหา

หมายเหตุ: รุ่นอุปกรณ์อาจแสดงในแถวมากกว่า 1 แถวของตารางเช่นเดียวกับแผนภูมิรุ่นอุปกรณ์ หากมีเซสชันอยู่ในระดับคุณภาพมากกว่า 1 ระดับ ไปที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับ Android Performance Tuner และคำถามที่พบบ่อยเพื่อดูสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหานี้

ตารางโอกาสของรุ่นอุปกรณ์

ตารางโอกาสเป็นผลรวมของแถวที่เกี่ยวข้องในแผนภูมิสำหรับรุ่นอุปกรณ์ที่มีความเร็วเกินเกณฑ์เฟรมที่เร็ว เช่นเดียวกับตารางปัญหา เมตริก 2 รายการแรกแตกต่างกัน โดยจะแสดงเมตริก "เฟรมที่เร็ว" แทน "เฟรมที่ช้า" ตรรกะจะเหมือนกันและคล้ายกันกับปัญหาเกี่ยวกับรุ่นอุปกรณ์ คุณเปรียบเทียบ 2 คอลัมน์สุดท้ายได้เพื่อตัดสินใจว่าจะปรับเปลี่ยนระดับคุณภาพโดยรวมหรือปรับเปลี่ยนแค่รุ่นอุปกรณ์

คุณดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสได้ที่หัวข้อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Android Performance Tuner

เคล็ดลับ: คุณอาจเจาะลึกเกี่ยวกับระดับคุณภาพที่กำหนดโดยคลิกแถวของระดับดังกล่าวในตารางเพื่อไปที่หน้ารายละเอียดของโอกาส

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคำอธิบายประกอบ

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคำอธิบายประกอบจะมีด้วยกัน 2 ส่วน ได้แก่

 • แผนภูมิคำอธิบายประกอบ
 • ตารางปัญหาเกี่ยวกับคำอธิบายประกอบ
แผนภูมิคำอธิบายประกอบ

แผนภูมิคำอธิบายประกอบคล้ายกับแผนภูมิรุ่นอุปกรณ์เป็นอย่างมาก โดยจะให้มุมมองที่สมบูรณ์ของประสิทธิภาพด้านเวลาที่ใช้ในการแสดงผลเฟรมสำหรับคำอธิบายประกอบทั้งหมดที่มีการรายงานเวลาที่ใช้ในการแสดงผลเฟรม ซึ่งรวมถึงปัญหาและโอกาสต่างๆ ด้วย

 • เวลาเป้าหมายที่ใช้ในการแสดงผลเฟรมและช่วงเฟรมจะแสดงอยู่ในแผนภูมิ
 • วงกลมแต่ละรูปในแผนภูมิจะสอดคล้องกับ type:value ของคำอธิบายประกอบที่กำหนด ระบบจะกำหนดและนับคำอธิบายประกอบที่ความละเอียดระดับนี้ ขนาดของวงกลมจะสอดคล้องกับจำนวนของเซสชันในค่าคำอธิบายประกอบดังกล่าว 
 • ระบบจะแสดงเวลาที่ใช้ในการแสดงผลเฟรมของคำอธิบายประกอบแต่ละรายการต่อระดับคุณภาพลงในกราฟโดยใช้เวลาที่ใช้ในการแสดงผลเฟรมของเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 สำหรับชุดค่าผสมดังกล่าว

คุณค้นหาประเภทหรือค่าคำอธิบายประกอบที่เจาะจงได้จากมุมขวาบนของแผนภูมิ หรือเรียกดูด้วยการวางเมาส์เหนือแผนภูมิและคลิก

ตารางปัญหาเกี่ยวกับคำอธิบายประกอบ

ตารางปัญหาเกี่ยวกับคำอธิบายประกอบแสดงผลกระทบทั้งหมดของทุกคำอธิบายประกอบที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์ในระดับคุณภาพแต่ละระดับ โดยเป็นการรวมวงกลมในแผนภูมิคำอธิบายประกอบที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายประกอบที่ช้ากว่าเกณฑ์เฟรมที่ช้าของคุณ

สิ่งที่คุณควรทราบสำหรับตารางปัญหาเกี่ยวกับคำอธิบายประกอบ

 • ปัญหาเกี่ยวกับคำอธิบายประกอบจะกำหนดไว้ที่ความละเอียดระดับ type:value ของคำอธิบายประกอบต่อระดับคุณภาพ
 • แถวระดับบนสุดของคำอธิบายประกอบแต่ละรายการที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์จะรวมระดับคุณภาพทั้งหมดของคำอธิบายประกอบนั้น ขยายแถวระดับบนสุดเพื่อดูการแจกแจงตามระดับคุณภาพ
 • เฟรมที่ช้า: ผลกระทบสัมบูรณ์ของคำอธิบายประกอบที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์ คำอธิบายประกอบซึ่งมีเฟรมที่ช้ามากที่สุดจะตรงกับปัญหาเกี่ยวกับคำอธิบายประกอบอันดับสูงสุดที่แสดงอยู่ใน "ภาพรวม"
 • เฟรมที่ช้า (%): จำนวนของเฟรมที่ช้าในคำอธิบายประกอบที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์ หารด้วยเฟรมทั้งหมดในคำอธิบายประกอบที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์ ค่านี้ช่วยให้คุณเข้าใจประสิทธิภาพโดยรวมของคำอธิบายประกอบนี้ (ซึ่งก็คือสัดส่วนของเฟรมในคำอธิบายประกอบที่ "ช้า")
 • เวลาที่ใช้ในการแสดงผลเฟรมจะระบุไว้สำหรับปัญหาเกี่ยวกับคำอธิบายประกอบแต่ละรายการ พร้อมด้วยเวลา GPU หากคุณใช้เครื่องมือเกมที่รองรับข้อมูลนี้ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการแสดงผลเฟรม) ซึ่งช่วยให้คุณทราบว่าคำอธิบายประกอบช้าแค่ไหนที่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 และสาเหตุเบื้องหลังคือข้อจำกัดของ CPU หรือ GPU

คุณดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสได้ที่หัวข้อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Android Performance Tuner

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน้ารายละเอียด (รุ่นอุปกรณ์เท่านั้น)

รายละเอียดของปัญหา

หน้ารายละเอียดของปัญหาช่วยให้คุณทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์ในระดับคุณภาพที่กำหนดและตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป โดยช่วยให้คุณระบุปัญหาเกี่ยวกับพารามิเตอร์ในระดับคุณภาพหรือปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ในระดับคุณภาพได้

 

ปัญหา

วิธีการระบุปัญหา

ขั้นตอนถัดไปที่แนะนำ

ระดับคุณภาพโดยรวมมีประสิทธิภาพไม่ดี

รุ่นอุปกรณ์ส่วนใหญ่/ทั้งหมดในระดับคุณภาพที่กำหนดมีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์

(หน้าภาพรวมหรือรายละเอียดปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์)

ทำงานที่ระดับคุณภาพ เปลี่ยนพารามิเตอร์ความแม่นยำสำหรับระดับคุณภาพหรือนำออกไปเลยและแมปอุปกรณ์ทั้งหมดกับระดับคุณภาพใหม่ (ที่ต่ำกว่า)

อุปกรณ์บางรุ่นอยู่ในระดับคุณภาพที่สูงเกินไป

รุ่นอุปกรณ์ส่วนหนึ่ง (ไม่ใช่ทุกรุ่น) ในระดับคุณภาพที่กำหนดมีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์

(หน้าภาพรวมหรือรายละเอียดปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์)

ท้ายที่สุดแล้ว อาจต้องลดระดับคุณภาพของรุ่นอุปกรณ์เหล่านี้ลง แต่เจาะลึกข้อมูลลงไปอีกเพื่อศึกษาวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพ

ปัญหาอาจแยกตามข้อมูลจำเพาะที่เฉพาะเจาะจงของอุปกรณ์

ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างข้อมูลจำเพาะบางอย่างกับปัญหาต่างๆ

(หน้ารายละเอียดปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์)

ทำงานที่ระดับข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ 

ตัวอย่าง: ทดสอบ GPU ที่เจาะจง ลดระดับคุณภาพของอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ GPU ที่กำหนดลงมา 1 ระดับ

ปัญหานั้นแยกตามข้อมูลจำเพาะที่เจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างได้ยาก

ไม่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างข้อมูลจำเพาะบางอย่างกับปัญหาต่างๆ

(หน้ารายละเอียดปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์)

ทำงานที่ระดับรุ่นอุปกรณ์

 

หน้ารายละเอียดปัญหาจะมีด้วยกัน 3 ส่วน ได้แก่

 • สรุป
 • ตารางแจกแจงข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์
 • ตารางแจกแจงรุ่นอุปกรณ์
สรุป

ข้อมูลที่แสดงในส่วนสรุปของปัญหาควรสอดคล้องกับข้อมูลสำหรับระดับคุณภาพนั้นๆ ในหน้าภาพรวมในตารางปัญหาเกี่ยวกับรุ่นอุปกรณ์

ตารางแจกแจงข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์

หากมีรุ่นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์หลายรุ่น อาจทำให้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับรุ่นอุปกรณ์ได้ยาก ตารางแจกแจงข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ช่วยคุณระบุว่ามีการเพิ่มประสิทธิภาพที่ระดับข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์หรือไม่ โดยจะแสดงการแจกแจงของอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์ตามแอตทริบิวต์อุปกรณ์ต่างๆ

 • ผลกระทบคือการมีส่วนร่วมเชิงสัมพัทธ์ของอุปกรณ์ที่มีข้อมูลจำเพาะนั้นๆ ซึ่งมีเฟรมที่ช้ากับจำนวนเฟรมที่ช้าทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์ในระดับคุณภาพนี้ ยิ่งจำนวนมีค่าสูงเท่าไหร่ เฟรมที่ช้าก็ยิ่งเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เหล่านี้เท่านั้น
 • เฟรมที่ช้า (%) อธิบายประสิทธิภาพโดยรวมของข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์นั้นๆ ในระดับคุณภาพนี้ 
 • เฟรมที่ช้า (%) เทียบกับค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ ค่านี้แสดงการเปรียบเทียบระหว่างเฟรมที่ช้า (%) กับ % เฟรมที่ช้าโดยรวมในระดับนี้ หากมีข้อมูลจำเพาะที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ในค่านี้ จะมีแถบสีเขียวแสดงอยู่ทางด้านซ้าย หากข้อมูลจำเพาะมีค่านี้น้อย จะมีแถบสีแดงแสดงอยู่ทางด้านขวา 

สำคัญ: ไม่ควรใช้คอลัมน์ผลกระทบเพียงอย่างเดียวในการจัดลำดับความสำคัญที่ระดับข้อมูลจำเพาะ แม้ว่าข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์จะมีส่วนทำให้เกิดเฟรมที่ช้าจำนวนมาก (ผลกระทบสูง) แต่นี่ไม่ใช่ข้อมูลที่เพียงพอที่จะสรุปว่าตัวข้อมูลจำเพาะเองมีประสิทธิภาพต่ำหากไม่ทราบจำนวนเฟรมทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อมูลจำเพาะนี้ เมตริกเฟรมที่ช้าจะช่วยตอบคำถามนี้ ตัวอย่าง

 • หากข้อมูลจำเพาะมีผลกระทบสูงแต่ไม่ได้มีประสิทธิภาพต่ำกว่าระดับคุณภาพโดยรวมอย่างเห็นได้ชัด (มีเฟรมที่ช้า (%) น้อย) หมายความว่าอาจไม่มีโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับข้อมูลจำเพาะ
 • ในทางกลับกัน หากข้อมูลจำเพาะมีประสิทธิภาพต่ำ (มีเฟรมที่ช้า (%) จำนวนมาก) การเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลจำเพาะโดยตรงก็อาจสมเหตุสมผล แม้จะไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลกระทบมากที่สุด
ตารางแจกแจงรุ่นอุปกรณ์

ตารางแจกแจงรุ่นอุปกรณ์แสดงอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์ในระดับคุณภาพนี้ คุณดาวน์โหลดข้อมูลในตารางนี้ได้ ชุดข้อมูลที่ดาวน์โหลดมีข้อมูลเมตาเพิ่มเติมของอุปกรณ์ที่ไม่ได้แสดงอยู่ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้

 • เซสชันที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนเซสชันทั้งหมดในอุปกรณ์นี้ในระดับคุณภาพนี้ จำนวนนี้จะรวมเซสชันทั้งหมดไม่ว่าเซสชันจะมีเฟรมที่ช้ากี่เฟรมก็ตาม อาจมีเซสชันจำนวนเล็กน้อยที่เฟรมทั้งหมดเป็นเฟรมที่ช้า
 • เฟรมที่ช้า (%) แสดงสัดส่วนของเฟรมในรุ่นอุปกรณ์นี้และระดับคุณภาพที่ช้า ตามคำจำกัดความของรุ่นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์ ค่านี้จะเท่ากับ 10% เป็นอย่างน้อย
 • เวลาที่ใช้ในการแสดงผลเฟรมจะระบุไว้สำหรับแต่ละรุ่นอุปกรณ์ พร้อมด้วยเวลา GPU หากคุณใช้เครื่องมือเกมที่รองรับข้อมูลนี้ ซึ่งช่วยให้คุณทราบว่าอุปกรณ์รุ่นนี้ช้าแค่ไหนที่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 และสาเหตุเบื้องหลังคือข้อจำกัดของ CPU หรือ GPU

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก