Bevezetés a teljesítménystatisztikák felhasználásába

 

A teljesítménystatisztikák az Android vitals új funkciója, amelyet kifejezetten játékfejlesztők, illetve natív kódot használó alkalmazásokkal rendelkező más fejlesztők számára terveztünk. A teljesítménystatisztikák funkció alapját az Android Performance Tuner adja: ez az új beépülő modul jelentős mértékben bővíti az Android vitals lehetőségeit a játékfejlesztők számára.

Ez a cikk a teljesítménystatisztikák használatával kapcsolatos alapvető tudnivalókat tartalmazza; például hogy hol és hogyan jelennek meg a Play Console felületén, és hogyan értelmezheted őket:

Első használat

Az adatgyűjtés akkor veszi kezdetét, amikor közzéteszed az integrált játékodat a Playen, a felhasználók pedig megkezdik a telepítését és használatát. Amint az adatok mennyisége elér egy minimális küszöbértéket, megjelennek a Play Console-ban (Minőség > Android vitals > Teljesítmény > Statisztika).

Amíg az adatok megjelenítésére vársz:

 • Értesítés jelenik majd meg, amely a megcélzott képkockasebesség beállítására kér. Ezt bármikor módosíthatod. 
 • A minőségi szinteket és a részletességi paramétereket az Áttekintés oldalon és bármelyik Részletek oldalon is megtekintheted, a Minőségi szintek vizsgálata lehetőséget választva. 

Ha nem találod az Áttekintés oldalt, sem az arról szóló üzenetet, hogy várnod kell, amíg a rendszer elegendő adatot nem gyűjt, akkor lépj Az Android Performance Tuner eszközzel kapcsolatos problémák megoldása és GYIK című súgócikkhez.

Az Áttekintő oldal értelmezése

Összefoglaló mutatók

A legfontosabb mutatók (lassú képkockák, összes képkocka és összes munkamenet) összefoglalást nyújtanak a játékod teljesítményéről, valamint a statisztikák és mutatók létrehozásához használt adatkészlet méretéről.

Az Áttekintés összefoglaló oldalon található „Lassú képkocka” mutató egy összesítő érték:

 • Lassú képkockák (%): lassú képkockák száma az összes képkocka számával osztva

Ezzel a mutatóval könnyebben megértheted és nyomon követheted a felhasználói élmény időbeli alakulását. Mindazonáltal az Android Performance Tuner segítségével mért lassú képkockákat csak akkor tudod kezelni, ha valamilyen problémához kötődnek. Tájékozódj a lassú képkockákról és kiszámításuk módjáról. 

Eszközmodellekkel és annotációkkal kapcsolatos problémák

A problémák alapján lépéseket tehetsz a képkockaidő javítása érdekében. Probléma akkor fordul elő, ha az adott eszközmodell vagy annotáció rendszeresen lassabb a megcélzott képkockaidőnél. Az adott probléma azonosításához összehasonlítjuk a 90. percentilisen mért képkockaidőket a lassú képkockákra vonatkozó, előre meghatározott küszöbértékkel. Ennek a küszöbértéknek az alapja a megcélzott képkockaidő. Részletesebben is tájékozódhatsz a problémákról a További információ az Android Performance Tuner eszközről oldalon.

Az egyes problémákhoz tartozó „Hatás” mutató azt ismerteti, hogy a lassú képkockák teljes számának mekkora hányada kapcsolódik az adott problémához. Ez elképzelhető úgy, mint a lassú képkockák egy olyan összefüggő csoportja, amellyel kapcsolatban lehetőség van műveletek végzésére (különösen, ha lehetséges problémaforrást azonosított hozzá a rendszer). Fontos, hogy előfordulhatnak olyan lassú képkockák, amelyek eszközmodellel és annotációval kapcsolatos problémákkal egyaránt összefüggésbe hozhatók, ezért az összérték meghaladhatja a 100%-ot.

Időkeret választója

Három időkeretet választhatsz ki, amelyek az alábbiak szerint határozhatók meg:

 • Ma: A mai nap UTC szerinti kezdetétől mostanáig (az adott nap töredéke).
 • Tegnap: Az UTC szerinti előző nap kezdetétől az UTC szerinti mai nap kezdetéig (teljes 24 órás időtartam).
 • Utolsó hét nap: Az UTC szerinti aktuális időpontig tartó 7 nap (hat teljes nap, plusz a mai nap már eltelt töredéke).

Eszközmodell-statisztikák

Az eszközmodellekkel kapcsolatos statisztika három szakaszt tartalmaz:

 • eszközmodell-diagram;
 • eszközmodellel kapcsolatos problémák táblázata;
 • eszközmodell lehetőségeinek táblázata.
Eszközmodell-diagram

Az eszközmodell-diagram teljes áttekintést nyújt a képkockaidőre vonatkozó teljesítményről minden olyan eszközmodell esetében, amely jelentést küld a képkockaidőről. A diagram értelmezéséhez vedd figyelembe a következőket:

 • Minden minőségi szinten külön kör jelzi az egyes eszközmodelleket. 
 • A kör mérete megfelel az adott eszközmodellen mért munkamenetek számának. A skálabeosztás folytonos.
 • A diagramon az eszközmodellek minden minőségi szintjének képkockaideje szerepel, az egyes kombinációk képkockaidejének 90. percentilise alapján.
 • A megcélzott képkockaidő vonalként jelenik meg a diagramon.
 • A céltartomány határait a lassú képkockákra vonatkozó küszöbérték (jobb oldalon) és a gyors képkockákra vonatkozó küszöbérték (bal oldalon) képezi. A sötétített szakasztól jobbra a problémák, balra pedig a lehetőségek szerepelnek.

A diagram jobb felső sarkában rákereshetsz az egyes eszközmodellekre, valamint böngészhetsz közöttük úgy, hogy a diagramra kattintasz.

Megjegyzések:

 • Az eszközmutatókat a rendszer a változatok szintjén összesítve jeleníti meg; ez az eszközmodellnél részletesebb szintet eredményez. Változat akkor fordul elő, ha ugyanahhoz a modellhez egynél több jellemző (például RAM vagy SoC) tartozik. Ez azt jelenti, hogy ha név alapján keresel rá az adott modellnévre a diagramban, akkor ugyanazon a minőségi szinten egynél több egyezést kaphatsz eredményül. Ebben az esetben a megjelenített eszközök alapvető specifikációi eltérnek egymástól – ezt úgy láthatod, ha részletekbe menően vizsgálod meg az eszközzel kapcsolatos problémákat.
 • Ha egy eszközmodell egynél több minőségi szinten rendelkezik munkamenetekkel, akkor a diagram több sorban is megjelenhet. Ennek lehetséges okáról Az Android Performance Tuner eszközzel kapcsolatos problémák megoldása és GYIK című súgócikkben tájékozódhatsz.
Eszközmodellel kapcsolatos problémák táblázata

A problémák táblázatában láthatod az alulteljesítő eszközmodellek teljes hatását az egyes minőségi szinteken. Az „Eszközmodell” diagramban szereplő körök összesítését láthatod itt, azokat az eszközmodelleket figyelembe véve, amelyek az egyes minőségi szinteken lassabbak a lassú képkockák küszöbértékénél. Minden minőségi szinthez saját sor tartozik, kivéve, ha nincs alulteljesítő eszköz az adott szinten; ebben nem jelenik meg a minőségi szint sora.

A lassú képkockákhoz két mutató tartozik:

 • Lassú képkockák: Az alulteljesítő eszközmodellek összhatása az egyes minőségi szinteken. A legtöbb lassú képkockával járó minőségi szint megfelel az „Áttekintés” szakasz eszközmodellel kapcsolatos legnagyobb hatású problémájának.
 • Lassú képkockák (%) Az alulteljesítő eszközmodellek által megjelenített lassú képkockák száma ezen a minőségi szinten, osztva az ezen a minőségi szinten megjelent összes képkocka számával. Ez a mutató a minőségi szint átfogó teljesítményét jellemzi, vagyis azt, hogy a képkockák mekkora hányada számít „lassúnak” ezen a szinten.

Mindkét mutató segít eldönteni, hogy mire fókuszálj először. Eljárhatsz például a lassú képkockák teljes száma alapján, vagy használhatod inkább a „Lassú képkockák (%)” mutatót, ha arra számítasz, hogy idővel változás áll be a felhasználók összetételében.

Az eszközmodellek számát jelző oszlopok korai diagnosztikai adatokat biztosítanak a probléma megfelelő megoldásának kiválasztásához. Ha az alulteljesítő eszközmodellek száma erősen közelít az ezen a minőségi szinten lévő eszközmodellek teljes számához, az azt jelzi, hogy a minőségi szint egésze gyengén teljesít. Ebben az esetben célszerű lehet áttekintened a minőségi szint részletességi paramétereit; sőt, akár azt is érdemes fontolóra venned, hogy szükség van-e egyáltalán erre a minőségi szintre. Ha az alulteljesítő eszközmodellek száma az eszközmodellek teljes számánál sokkal alacsonyabb, akkor valószínűleg nem érdemes változtatnod magán a minőségi szinten, elég csak az alulteljesítő eszközmodellekre figyelmet fordítanod.

Az adott minőségi szint részletezéséhez kattints a hozzá tartozó sorra a táblázatban, majd lépj a Probléma részletei oldalra.

Megjegyzés: Az eszközmodell-diagramhoz hasonlóan egy-egy eszközmodell ebben a táblázatban is egynél több sorban szerepelhet, ha több minőségi szinten is készültek róla adatok. Ennek lehetséges okairól Az Android Performance Tuner eszközzel kapcsolatos problémák megoldása és GYIK súgócikkben tájékozódhatsz.

Eszközmodell lehetőségeinek táblázata

A lehetőségek táblázata a problémák táblázatához hasonlóan összesítve jeleníti meg a diagramban szereplő releváns sorok számát azon eszközmodellekről, amelyek meghaladták a gyors képkockákra vonatkozó küszöbértéket. Az első két mutató azonban eltér: a „lassú képkockák” helyett a „gyors képkockák” mutatója szerepel itt. A logika ugyanaz, és hasonló az eszközmodellekkel kapcsolatos problémákhoz: az utolsó két oszlopot összevetve eldöntheted, hogy a minőségi szintet módosítod, vagy az eszközmodellekre koncentrálsz.

A lehetőségekről a További információ az Android Performance Tuner eszközről oldalon tájékozódhatsz.

Tipp: Az adott minőségi szint részletezéséhez kattints a hozzá tartozó sorra a táblázatban, majd lépj A lehetőség részletei oldalra.

Annotációs statisztikák

Az annotációs statisztikák két szakaszt tartalmaznak:

 • annotáció diagramja;
 • annotációval kapcsolatos problémák táblázata.
Annotációk diagramja

Az annotációk diagramja nagyon hasonló az eszközmodellek diagramjához. Teljes áttekintést nyújt (a problémákra és a lehetőségekre kiterjedően egyaránt) minden olyan annotáció képkocka-teljesítményéről, amelyhez érkeztek adatok a képkockaidőre vonatkozóan.

 • A megcélzott képkockaidő és a képkockatartomány egyaránt szerepel a diagramon.
 • A diagramban szereplő minden kör egy-egy annotáció típus:érték párjának felel meg. Az annotációkat ezen a részletességi szinten definiáljuk és számoljuk. A kör mérete megegyezik az adott annotáció értékéről adatokat nyújtó munkamenetek számával. 
 • A diagramon minden annotáció és minőségi szint képkockaideje szerepel, az egyes kombinációk képkockaidejének 90. percentilise alapján.

A diagram jobb felső sarkában rákereshetsz az annotációk típusaira és értékeire, valamint böngészhetsz közöttük úgy, hogy a diagramra kattintasz.

Annotációkkal kapcsolatos problémák táblázata

Az annotációkkal kapcsolatos problémák táblázatban az alulteljesítő annotációk összhatását figyelheted meg az egyes minőségi szinteken. A táblázat azokat a köröket összesíti az annotációs diagramról, amelyek a lassú képkockákra vonatkozó küszöbértékednél lassabb annotációkat jelentik.

A következőket érdemes tudnod az annotációkkal kapcsolatos problémák táblázatáról.

 • Az annotációs problémákat annotációtípus, annotációérték és minőségi szint szerinti pontossággal adjuk meg.
 • Az alulteljesítő annotációk szülősorai minden minőségi szintet figyelembe véve összesítik az adatokat. A minőségi szint szerinti lebontás megtekintéséhez bontsd ki a szülősort.
 • Lassú képkockák: Az alulteljesítő annotációk teljes hatása. A leglassabb képkockákkal rendelkező annotáció megegyezik az Áttekintés lapon szereplő legnagyobb hatású annotációs problémával.
 • Lassú képkockák (%): Az alulteljesítő annotációk által megjelenített lassú képkockák száma, osztva az alulteljesítő annotációk által megjelenített összes képkocka számával. Ez a mutató az annotáció átfogó teljesítményét jellemzi (vagyis azt, hogy az annotáció képkockáinak mekkora hányada számít „lassúnak”).
 • Minden annotációs problémához tartozik adat a képkockaidőről, és szerepel adat a GPU-időről is, ha az általad használt játékmotor támogatja ezt a lehetőséget (további információ a képkockaidőről). Ennek segítségével képet kaphatsz arról, hogy milyen lassú volt az annotáció a 90. percentilisen, illetve hogy ezt a CPU vagy a GPU korlátai idézték-e elő.

A lehetőségekről a További információ az Android Performance Tuner eszközről oldalon tájékozódhatsz.

A Részletek oldal értelmezése (csak eszközmodellek esetében)

Probléma részletei

A Probléma részletei oldalon tájékozódhatsz az adott minőségi szinten alulteljesítő eszközökről, valamint arról, hogy milyen lépéseket érdemes tenned. Itt azonosíthatod a minőségi szinteken szereplő paraméterekkel és az eszközökkel kapcsolatos problémákat:

 

Probléma

Azonosításának módja

Javasolt következő lépés

A minőségi szint egésze nem működik megfelelően.

Az eszközmodellek többsége/mindegyike alulteljesít az adott minőségi szinten

(Áttekintés vagy Az eszközzel kapcsolatos probléma részletei oldal)

Dolgozz a minőségi szinten. Módosítsd vagy távolítsd el a minőségi szint bizonyos grafikai paramétereit, vagy rendeld más (alacsonyabb) minőségi szinthez az eszközöket.

Bizonyos eszközmodellek túl magas minőségi szintet használnak.

Az eszközmodellek egy része (de nem mindegyike) alulteljesít az adott minőségi szinten 

(Áttekintés vagy Az eszközzel kapcsolatos probléma részletei oldal)

Mindent összevetve célravezető lehet ezeket az eszközmodelleket alacsonyabb minőségi szintre helyezned, de érdemes alaposabban tájékozódnod az optimalizálás legjobb módjáról.

A probléma bizonyos eszközspecifikációkra korlátozható.

Erős összefüggés áll fenn bizonyos specifikációk és a problémák között 

(Az Eszközzel kapcsolatos problémák részletei oldal)

Dolgozz az eszközspecifikációk alapján 

Példa: Teszteld a gyanús GPU-kat, helyezd a túl gyenge GPU-val rendelkező eszközöket eggyel alacsonyabb minőségi szintre.

A problémát nem lehet egyszerűen bizonyos specifikációkra korlátozni.

Nem lehet egyértelmű összefüggést megállapítani bizonyos specifikációk és a problémák között

(Az Eszközzel kapcsolatos problémák részletei oldal)

Dolgozz az eszközmodellek alapján

 

A probléma részletei oldal három szakaszt tartalmaz:

 • Összegzés
 • Az eszközspecifikációt részletező táblázat
 • Az eszközmodellt részletező táblázat
Összegzés

A problémákat összegző szakaszban feltüntetett adatoknak egyezniük kell az Eszközmodellel kapcsolatos problémák táblázatának Áttekintés oldalán található, adott minőségi szinten megjelenített adatokkal.

Eszközspecifikációt részletező táblázat

Ha több eszközmodell is alulteljesít, nehezebb lehet az eszközmodellekre korlátozható problémák megtalálása és megoldása. Az eszközspecifikációt részletező táblázat segítségével megállapíthatod, hogy van-e mód optimalizálásra az eszközspecifikáció szintjén. A táblázat az eszközök különböző tulajdonságai szerint jeleníti meg az alulteljesítő eszközök eloszlását.

 • Hatás alatt értjük az adott specifikációjú, lassú képkockákat megjelenítő eszközök relatív hozzájárulását az alulteljesítő eszközök által megjelenített lassú képkockák teljes számához ezen a minőségi szinten. Minél nagyobb a szám, annál több lassú képkocka tartozik ezekhez az eszközökhöz.
 • A Lassú képkockák (%) arról tájékoztat, hogy az adott eszközspecifikáció hogyan teljesít összességében ezen a minőségi szinten. 
 • Lassú képkockák (%) és a minőségi szint átlaga: Ez az érték azt jeleníti meg, hogy a lassú képkockák (%) értéke hogyan aránylik az összes lassú képkocka százalékos értékéhez ezen a szinten. Ha a specifikáció meghaladja ezt az értéket, akkor a bal szélén zöld sáv jelenik meg. Ha egy specifikáció elmarad ettől az értéktől, akkor a jobb szélén piros sáv jelenik meg. 

Fontos:: A „Hatás” oszlopot önmagában nem érdemes használni a specifikáció szintjén való priorizáláshoz. Lehet, hogy az eszközspecifikáció számos lassú képkocka kialakulásához járul hozzá (hatása jelentős), de ennyi információ alapján nem lehetsz biztos abban, hogy maga a specifikáció teljesít rosszul – ehhez tudnod kell azt is, hogy összességében hány képkocka tartozik a specifikációhoz. Erre a kérdésre a lassú képkockákhoz tartozó mutatók adnak választ. Példák:

 • Ha egy specifikáció jelentős hatással bír, de nem teljesít sokkal rosszabbul a minőségi szint átlagánál (alacsony lassú képkockák (%)), akkor valószínűleg nincs lehetőség a specifikáción alapuló optimalizálására.
 • Ezzel szemben ha egy specifikáció rosszul teljesít (magas lassú képkockák (%)), akkor érdemes lehet közvetlenül optimalizálni, még akkor is, ha nem ez a legnagyobb hatású specifikáció.
Eszközmodelleket részletező táblázat

Az eszközmodelleket részletező táblázatában az összes, ezen a minőségi szinten alulteljesítő eszköz szerepel. A táblázat adatait letöltheted. A letöltött adatkészlet további metaadatokat tartalmaz az eszközökről – ezek a felhasználói felületen nem szerepelnek.

 • Érintett munkamenetek alatt az erről az eszközről ezen a minőségi szinten adatokat nyújtó munkamenetek számát értjük. Ez a szám az összes munkamenetet magában foglalja, függetlenül attól, hogy hány lassú képkockát tartalmazott. Előfordulhat, hogy csak néhány munkamenetből származik az összes lassú képkocka.
 • A Lassú képkockák (%) ismerteti az ezen az eszközmodellen és minőségi szinten megjelenített lassú képkockák arányát. Az alulteljesítő eszközmodellek szempontjából ez az érték legalább 10%-os.
 • Minden eszközmodellhez tartozik adat a képkockaidőről, és szerepel adat a GPU-időről is, ha az általad használt játékmotor támogatja ezt a lehetőséget. Ennek alapján képet kaphatsz arról, hogy milyen lassú volt ez az eszközmodell a 90. percentilisen, illetve hogy ezt a CPU vagy a GPU korlátai idézték-e elő.
Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?

További segítségre van szüksége?

Jelentkezzen be a további támogatási lehetőségek igénybevételéhez, hogy gyorsabban megoldhassa a problémát