Tulostietojen käytön aloittaminen

 

Android Vitalsissa on nyt uusi Tulostiedot-ominaisuus, joka on suunnattu erityisesti pelikehittäjille ja muille kehittäjille, joiden sovelluksissa käytetään natiivikoodia. Tulostietojen taustalla on Android Performance Tuner, uusi lisäosa, joka tuo pelikehittäjille uusia Android Vitals ‑ominaisuuksia. 

Tässä artikkelissa esitellään tulostiedot, kerrotaan missä ja miten ne näytetään Play Consolessa ja miten niitä tulkitaan:

Ensimmäinen käyttökerta

Datan kerääminen alkaa, kun julkaiset integroidun pelin Playssa ja käyttäjät alkavat ladata ja käyttää sitä. Kun dataa on kerätty vähintään minimimäärä, näytämme sen Play Consolessa (Laatu > Android Vitals > Tehokkuus > Tiedot).

Kun odotat datan näkyviin tulemista, voit tehdä seuraavia asioita:

 • Saat kehotteen, joka pyytää sinua valitsemaan kohdekuvanopeuden. Voit muuttaa tätä asetusta milloin tahansa. 
 • Voit tarkistaa laatutasot ja vastaavuusparametrit Yleiskatsaus-sivulta tai miltä tahansa Tiedot-sivulta valitsemalla Tutki laatutasoja
  • Huom. Vastaavuusparametreja ja laatutasoja ei voi muokata Play Consolessa. Lue lisää siitä, miten vastaavuusparametrit ja laatutasot määritetään ja miten niitä käytetään.

Jos et näe Yleiskatsaus-sivua tai viestiä, jossa kerrotaan, että sinun täytyy odottaa, kunnes tarpeeksi dataa on kerätty, katso Android Performance Tunerin vianetsintä ja usein kysyttyä.

Yleiskatsaus-sivun ymmärtäminen

Yhteenvetomittarit

Yleisimmissä mittareissa (hitaat kuvat, kuvien kokonaismäärä ja käyttökertojen kokonaismäärä) näytetään yhteenveto pelisi kehityksestä ja sen datajoukon koko, jonka perusteella tilastot ja tiedot luodaan.

Yleiskatsauksen yhteenvedossa näkyvä Hitaiden kuvien mittari on absoluuttinen luku:

 • Hitaat kuvat (%): hitaiden kuvien määrä jaettuna kuvien kokonaismäärällä

Absoluuttinen luku auttaa sinua ymmärtämään ja seuraamaan käyttäjien käyttökokemusta ajan mittaan. Android Performance Tunerilla lasketuille hitaille kuville ei kuitenkaan voi tehdä mitään, elleivät ne ole sidoksissa ongelmaan. Lue lisää hitaista kuvista ja niiden laskutavasta. 

Laitemallien ongelmat ja merkintäongelmat

Ongelmat auttavat sinua tekemään muutoksia kuva-aika-arvojen perusteella. Ongelma ilmenee, jos laitemalli tai merkintä jää jatkuvasti kohdekuva-ajasta. Tunnistamme ongelmia vertaamalla 90 %:n prosenttipisteen kuva-aikoja ennalta määrättyihin hitaiden kuvien kynnysarvoihin. Kynnysarvot johdetaan kohdekuva-ajasta. Voit lukea lisää Android Performance Tunerista ymmärtääksesi ongelmia paremmin.

Kunkin ongelman Vaikutus-mittari osoittaa, kuinka suuri osa hitaiden kuvien kokonaismäärästä liittyy kyseiseen ongelmaan. Tätä voidaan pitää joukkona hitaita kuvia, jotka ovat toteutettavissa (jossa mahdollinen syy on tunnistettu). Huomaa, että joihinkin hitaisiin kuviin voidaan liittää sekä laitemalli- että merkintäongelmia, joten kokonaissumma voi olla yli 100 %.

Aikavälin valitsin

Voit valita kolme aikaväliä, jotka määritellään näin:

 • Tänään: UTC-ajasta tähän hetkeen (osa päivästä)
 • Eilen: Edellisen päivän UTC-ajasta tämän päivän UTC-aikaan (kokonaiset 24 tuntia)
 • Viimeiset 7 päivää: Seitsemän päivää aikaisemmasta UTC-ajasta tähän hetkeen (kuusi kokonaista päivää plus tämä päivä)

Laitemallien tiedot

Laitemallien tiedot sisältävät kolme osaa:

 • Laitemallikaavio
 • Laitemallien ongelmat ‑taulukko
 • Laitemallien mahdollisuudet ‑taulukko
Laitemallikaavio

Laitemallikaaviossa esitetään täydellinen näkymä kuva-ajan arvoista kaikille laitemalleille, jotka ilmoittavat kuva-aikoja. Huomioi seuraavat asiat tulkitessasi kaaviota:

 • Kaaviossa jokaista laitemallia edustaa erilainen ympyrä tietyllä laatutasolla. 
 • Ympyrän koko vastaa kyseisessä laitemallissa laskettujen käyttökertojen lukumäärää. Asteikko on jatkuva.
 • Kunkin laitemallin x laatutason kuva-aika näytetään kaaviossa käyttämällä 90 prosentin prosentuaalista kuva-aikaa kyseiselle yhdistelmälle.
 • Kohdekuva-aika näytetään kaaviossa viivana.
 • Kohdeväli on rajoitettu hitaan kuvan kynnysarvolla (oikealla) ja nopean kuvan kynnysarvolla (vasemmalla). Kaikki varjostetun osion oikealla puolella on ongelma ja vasemmalla puolella on mahdollisuus.

Voit hakea tiettyjä laitemalleja kaavion oikeasta yläreunasta tai selata laitemalleja viemällä hiiren kaavion päälle ja klikkaamalla.

Huomioitavaa:

 • Laitemittarit on koottu varianttitasolle, joka on yksityiskohtaisempi taso kuin laitemalli. Variantti tapahtuu, kun samassa mallissa voi olla useampi kuin yksi tekninen tieto (esim. RAM tai SoC). Siksi voit nähdä useampia malleja samalla laatutasolla, jos etsit kaaviosta laitemallia sen nimellä. Kunkin näytetyn laitteen taustalla olevat tekniset tiedot ovat kuitenkin erilaisia. Voit katsoa niitä siirtymällä laiteongelmien yksityiskohtiin. 
 • Jos laitemallilla on käyttökertoja useammalla laatutasolla, se voidaan näyttää kaaviossa useammalla rivillä. Jos haluat lisätietoja siitä, miten tämä voi tapahtua, katso Android Performance Tunerin vianetsintä ja usein kysyttyä.
Laitemallien ongelmat ‑taulukko

Ongelmat-taulukossa näytetään kaikkien huonommin toimivien laitemallien kokonaisvaikutukset jokaisella laatutasolla. Taulukko on kooste laitemallikaavion ympyröistä, jotka liittyvät kyseisen laatutason laitemalleihin, jotka ovat hitaampia kuin hitaan kuvan kynnysarvo. Jokaisella laatutasolla on sen oma rivi, ja jos kyseisellä tasolla ei ole huonommin toimivia laitteita, rivejä ei ole.

Hitaiden kuvien mittareita on kaksi:

 • Hitaat kuvat: Huonommin toimivien laitemallien absoluuttinen vaikutus kaikilla laatutasoilla. Se laatutaso, jossa on eniten hitaita kuvia, näytetään Yleiskatsaus-kohdassa yleisimpänä laitemallien ongelmana.
 • Hitaat kuvat (%): Tällä laatutasolla olevien hitaiden kuvien määrä huonommin toimivissa laitemalleissa jaettuna kaikilla tällä laatutasolla olevilla kuvilla. Tämän avulla ymmärrät tämän tason kokonaistehokkuuden, toisin sanoen kuinka suuri osa tämän tason kuvista on "hitaita".

Voit käyttää molempia mittareita priorisointiin. Voit esimerkiksi priorisoida hitaiden kuvien absoluuttisen arvon mukaan tai voit keskittyä "hitaiden kuvien prosenttiin", jos ennakoit käyttäjien seassa muutosta ajan myötä.

Laitemallien määräsarakkeet antavat varhaisen diagnoosin ongelman ratkaisemiseksi. Jos huonommin toimivien laitemallien määrä on hyvin lähellä tämän laatutason laitemallien kokonaismäärää, tämä tarkoittaa, että koko laatutaso on heikompi. Tällaisissa tapauksissa sinun kannattaa ehkä tarkistaa laatutason vastaavuusparametrit tai harkita, pitäisikö tämän laatutason olla olemassa. Jos huonommin toimivien laitemallien määrä on paljon pienempi kuin kokonaismäärä, sinun ei tarvitse koskea laatutasoon, vaan voit keskittyä huonommin toimiviin laitemalleihin.

Voit siirtyä laatutason yksityiskohtiin valitsemalla sen rivin taulukosta ja siirtymällä Ongelman tiedot ‑sivulle.

Huom. Kuten laitemallikaaviossakin, laitemalli voi esiintyä useammalla taulukkorivillä, jos siinä on käyttökertoja useammalla laatutasolla. Lue lisää mahdollisista syistä Android Performance Tunerin vianetsintä ja usein kysyttyä ‑artikkelista.

Laitemallien mahdollisuudet ‑taulukko

Mahdollisuudet-taulukko, kuten ongelmat-taulukko, on kaavion oleellisten rivien kokonaismäärä sellaisille laitemalleille, jotka ylittävät nopean kuvan kynnysarvon. Kaksi ensimmäistä mittaria ovat erilaiset: "hitaiden kuvien" sijaan näytetään "nopeiden kuvien" mittari. Logiikka on sama, ja kuten laitemallien ongelmissa, voit verrata kahta viimeistä saraketta ja päättää, säädetäänkö koko laatutasoa vai vain laitemalleja.

Lisätietoja mahdollisuuksista saat lukemalla lisätietoja Android Performance Tunerista.

Vinkki: Voit siirtyä laatutason yksityiskohtiin valitsemalla sen rivin taulukosta ja siirtymällä Mahdollisuuden tiedot ‑sivulle.

Tietoja merkinnöistä

Tietoja merkinnöistä sisältää kaksi osiota:

 • Merkintäkaavio
 • Merkintäongelmien taulukko
Merkintäkaavio

Merkintäkaavio on hyvin samanlainen kuin laitemallikaavio. Se tarjoaa täydellisen kuvan kuva-aika-arvoistasi kaikissa merkinnöissä, joille kuva-aika on ilmoitettu, mukaan lukien ongelmat ja mahdollisuudet.

 • Kohdekuva-aika ja kuvaväli näkyvät kaaviossa.
 • Jokaista ympyrää kaaviossa vastaa tietty merkintätyyppi:arvo. Merkinnät määritetään ja lasketaan tällä tarkkuudella. Ympyrän koko vastaa kyseisen merkintäarvon käyttökertojen määrää. 
 • Jokaisen merkinnän x laatutason kuva-aika näytetään kaaviossa käyttäen kyseisen yhdistelmän 90. prosenttipisteen kuva-aikaa.

Voit hakea tiettyjä merkintätyyppejä tai ‑arvoja kaavion oikeasta yläkulmasta tai selata niitä viemällä hiiren kaavion päälle ja klikkaamalla.

Merkintäongelmien taulukko

Merkintäongelmien taulukossa näytetään huonommin toimivien merkintöjen kokonaisvaikutukset jokaisella laatutasolla. Taulukko on kooste merkintäkaavion ympyröistä, jotka liittyvät merkintöihin, jotka ovat hitaampia kuin hitaan kuvan kynnysarvo.

Pidä mielessä seuraavat asiat merkintäongelmien taulukosta.

 • Merkintäongelmat määritellään tällä tarkkuudella: merkintätyyppi:arvo x laatutaso.
 • Kunkin huonommin toimivan merkinnän ylätason rivi on koottu kaikilla kyseisen merkinnän laatutasoilla. Voit nähdä erittely laatutasoittain laajentamalla ylätason riviä.
 • Hitaat kuvat: Huonommin toimivien merkintöjen absoluuttinen vaikutus. Merkintä hitaimmilla kuvilla on sama kuin Yleiskatsauksessa näkyvä yleisin merkintäongelma.
 • Hitaat kuvat (%): Hitaiden kuvien lukumäärä huonommin toimivissa merkinnöissä jaettuna kaikilla huonommin toimivien merkintöjen kuvilla. Tämän avulla ymmärrät tämän merkinnän kokonaistehokkuuden, toisin sanoen kuinka suuri osa kyseisen merkinnän kuvista on "hitaita".
 • Kuva-aika annetaan jokaiselle merkintäongelmalle Grafiikkasuorittimen nopeuden kanssa, jos käytät sitä tukevaa pelimoottoria (lue lisää kuva-ajasta). Tämän avulla ymmärrät, miten hidas merkintä oli 90. prosenttipisteellä ja että aiheuttivatko CPU:n tai GPU:n rajoitteet ongelman.

Lisätietoja mahdollisuuksista saat lukemalla lisätietoja Android Performance Tunerista.

Tiedot-sivun tulkinta (vain laitemallit)

Ongelman tiedot

Ongelman tiedot ‑sivulla kerrotaan lisätietoja tietyllä laatutasolla olevista huonommin toimivista laitteista, jolloin voit päättää, miten toimia. Sen avulla voit tunnistaa ongelmia laatutasojen parametreilla tai laatutasojen laitteilla:

 

Ongelma

Kuinka se tunnistetaan

Ehdotettu seuraava vaihe

Laatutaso ei kokonaisuutena toimi kunnolla.

Melkein kaikki tai kaikki laitemallit toimivat tietyllä laatutasolla huonommin

(Yleiskatsaus- tai Laiteongelmien tiedot ‑sivu)

Työskentele laatutasolla. Muuta laatutason vastaavuusparametreja tai poista se kokonaan ja siirrä kaikki laitteet uudelle (alhaisemmalle) laatutasolle

Tietyt laitemallit ovat liian korkealla laatutasolla.

Osa laitemalleista toimii tietyllä laatutasolla huonommin, mutta ei kaikki 

(Yleiskatsaus- tai Laiteongelmien tiedot ‑sivu)

Näiden laitemallien laatutasoa täytyy todennäköisesti laskea. Jotta löydät parhaan optimointitavan, siirry yksityiskohtiin.

Ongelma voidaan eristää laitteen tiettyyn tekniseen tietoon.

Selkeä yhteys tiettyjen teknisten tietojen ja ongelmien välillä 

(Laiteongelmien tiedot ‑sivu)

Työskentele laitteen teknisen tiedon tasolla 

Esimerkki: Testaa tietty grafiikkasuoritin, siirrä kaikki tiettyä grafiikkasuoritinta käyttävät laitteet yhtä laatutasoa alemmas.

Ongelmaa ei voida helposti eristää tiettyyn tekniseen tietoon tai tiettyihin tietoihin.

Tiettyjen teknisten tietojen ja ongelmien välillä ei ole selkeää yhteyttä

(Laiteongelmien tiedot ‑sivu)

Työskentele laitemallitasolla

 

Ongelmien tiedot ‑sivu sisältää kolme osiota:

 • Yhteenveto
 • Laitteen tekninen tieto ‑erittelytaulukko
 • Laitemallin erittelytaulukko
Yhteenveto

Ongelmayhteenvedossa olevan datan pitäisi vastata kyseisen laatutason dataa, joka on Yleiskatsaus-sivun  laitemallin ongelmataulukossa.

Laitteen tekninen tieto ‑erittelytaulukko

Jos huonommin toimivia laitemalleja on useampia, laitemallien ongelmien vianmääritys voi olla hankalaa. Laitteen tekninen tieto ‑erittelytaulukon avulla voit tunnistaa, onko laitteen teknisen tietojen tasolla optimointeja. Se osoittaa huonommin toimivien laitteiden jakauman eri laiteominaisuuksien mukaan.

 • Vaikutus on sellaisten laitteiden suhteellinen osa, joiden teknisen tiedon tasolla on hitaita kuvia verrattuna tällä laatutasolla huonommin toimivien laitteiden hitaiden kuvien kokonaismäärään. Mitä suurempi numero, sitä enemmän hitaita kuvia yhdistetään näihin laitteisiin.
 • Hitaat kuvat (%) kuvaa sitä, kuinka laitteen tekninen tieto suoriutuu kokonaisuutena tällä laatutasolla. 
 • Hitaat kuvat (%) verrattuna laatutason keskiarvoon: Tämä osoittaa, kuinka hitaita kuvia (%) verrataan tällä tasolla olevien hitaiden kuvien yleiseen prosenttimäärään. Jos tekninen tieto on parempi kuin tämä arvo, sen kanssa näytetään vasemmalle osoittava vihreä palkki. Jos tekninen tieto on tämän arvon jäljessä, sen kanssa näytetään oikealle osoittava punainen plakki. 

Tärkeää: Vaikutussaraketta ei pitäisi käyttää yksinään priorisointiin teknisen tiedon tasolla. Vaikka suuri osa laitteen teknisestä tiedosta olisi hitaita kuvia (suuri vaikutus), tässä ei ole riittävästi tietoa osoittamaan, että tekninen tieto itsessään suoriutuisi huonosti ilman, että tiedät, kuinka monta kuvaa tässä teknisessä tiedossa oli yhteensä. Tähän asiaan saa vastauksen hitaiden kuvien mittareista. Esimerkkejä:

 • Jos teknisen tiedon vaikutus on suuri mutta se ei suoriudu merkittävästi huonommin kuin koko laatutaso (vähän hitaita kuvia (%)), niin todennäköisesti ei ole mahdollisuutta optimoida teknistä tietoa.
 • Toisaalta jos tekninen tieto suoriutuu huonosti (paljon hitaita kuvia (%)), voi olla parempi optimoida se suoraan, vaikka sen vaikutus ei ole suurin.
Laitemallin erittelytaulukko

Laitemallin erittelytaulukossa luetellaan kaikki huonommin toimivat laitteet tällä laatutasolla. Voit ladata tämän taulukon tiedot. Ladattu datajoukko sisältää laitteiden sisällönkuvaustietoja, joita ei näytetä käyttöliittymässä.

 • Vaikutuksen alaiset käyttökerrat ovat määrä, johon lasketaan yhteensä kaikki tämän laitteen käyttökerrat tällä laatutasolla. Tähän lasketaan kaikki käyttökerrat riippumatta siitä, kuinka monta hidasta kuvaa ne sisältävät. On mahdollista, että pieni määrä käyttökertoja sisältää kaikki hitaat kuvat.
 • Hitaat kuvat (%) näyttävät sen osuuden kuvista tällä laitemallilla ja laatutasolla, jotka olivat hitaita. Huonommin toimivan laitemallin määritelmän mukaan tämä on vähintään 10 %.
 • Kuva-aika annetaan jokaiselle laitemallille yhdessä Grafiikkasuorittimen nopeuden kanssa, jos käyttämäsi pelimoottori tukee sitä. Tämän avulla ymmärrät, miten hidas tämä laitemalli oli 90. prosenttipisteellä, ja että aiheuttivatko CPU:n tai GPU:n rajoitteet ongelman.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
92637
false