Få indsigt i effektiviteten

Indblik i effektiviteten er en ny funktion i Vitale Android-oplysninger, der er udviklet specielt til spiludviklere og andre udviklere med apps, der anvender indbygget kode. Indsigt i effektiviteten leveres af Android Performance Tuner, som er et nyt plugin, der kan gøre Vitale Android-oplysninger meget mere effektivt for spiludviklerne. 

Denne artikel indeholder en introduktion til indsigt i effektivitet, oplysninger om, hvor og hvordan denne indsigt vises i Play Console, og hvordan du skal fortolke dem:

Førstegangsbrug

Dataindsamlingen starter, når du udgiver dit integrerede spil i Play, og brugerne begynder at installere og bruge det. Når mængden af data når en minimumsgrænse, viser vi dem i Play Console (Kvalitet > Vitale Android-oplysninger > Effektivitet > Indsigt).

Mens du venter på, at dataene vises:

 • Du vil blive bedt om at angive et mål for billedfrekvens. Du kan ændre dette når som helst. 
 • Du kan gennemgå dine kvalitetsniveauer og gengivelsesparametre på siden Oversigt eller på en hvilken som helst infoside ved at vælge Undersøg kvalitetsniveauer

Hvis du hverken kan se siden Oversigt eller en meddelelse om, at du skal vente, til der er indsamlet nok data, skal du gå til Fejlfinding af problemer og svar på ofte stillede spørgsmål om Android Performance Tuner.

Sådan bruger du siden Oversigt

Oversigtsmetrics

De øverste metrics (langsomme frames, frames i alt og samlet antal sessioner) giver en oversigt over, hvordan dit spil klarer sig, og over størrelsen på det datasæt, der bruges til at generere indsigt og metrics.

Metric'en "Langsomme frames" under Oversigt er et absolut tal:

 • Langsomme frames (%): Antallet af langsomme frames divideret med frames i alt

Dette absolutte tal hjælper dig med at forstå og følge din brugeroplevelse over tid. Langsomme frames, der måles med Android Performance Tuner, er ikke handlingsrettede, medmindre de kan knyttes til et problem. Du kan få flere oplysninger om langsomme frames og om, hvordan de beregnes. 

Problemer med enhedsmodeller og annotering

Angivelsen af problemer giver dig mulighed for at skride til handling med hensyn til effektiviteten af din frametime. Der opstår et problem, hvis en enhedsmodel eller annotering ikke konsekvent opfylder dit mål for frametime. Vi identificerer problemer ved at sammenligne din frametime i 90 % percentiler med en foruddefineret grænse for langsomme frames. Denne grænse bliver udledt af dit mål for frametime. Du kan få flere oplysninger om problemer under Få mere at vide om Android Performance Tuner.

Metric'en "Effekt" for hvert problem viser, hvor stor en del af det samlede antal langsomme frames der er knyttet til det pågældende problem. Dette kan betragtes som et sæt af langsomme frames, der er handlingsrettede (dvs. hvor der er blevet identificeret en potentiel årsag). Bemærk, at nogle langsomme frames kan knyttes til både problemer med enhedsmodeller og annoteringsproblemer, så den samlede sum kan være på over 100 %.

Tidsintervalvælger

Du kan vælge tre tidsintervaller, der defineres på følgende måde:

 • I dag: Fra UTC til nu (en brøkdel af en dag)
 • I går: Fra dag minus 1 UTC til i dag UTC (en hel periode på 24 timer)
 • Sidste 7 dage: Fra dag minus 7 UTC til nu (seks hele dage plus "i dag")

Indsigt i enhedsmodeller

Indsigt i enhedsmodeller indeholder tre sektioner:

 • Diagram for enhedsmodeller
 • Tabel over problemer med enhedsmodeller
 • Tabel over muligheder for enhedsmodeller
Diagram for enhedsmodeller

I diagrammet for enhedsmodeller kan du se en samlet oversigt over effektiviteten af frametime for alle de enhedsmodeller, der rapporterer frametime. For at forstå diagrammet skal du være opmærksom på følgende:

 • Hver enhedsmodel er repræsenteret af en særskilt cirkel i diagrammet på et givent kvalitetsniveau. 
 • Størrelsen på cirklen svarer til det antal sessioner, der er blevet talt på den pågældende enhedsmodel. Omfanget ændrer sig kontinuerligt.
 • Frametime for hver enhedsmodel x kvalitetsniveau angives på grafen ved hjælp af 90 %-percentilen for frametime for den pågældende kombination.
 • Dit mål for frametime vises i diagrammet som en linje.
 • Dit målinterval er bundet af din grænse for langsomme frames (til højre) og din grænse for hurtige frames (til venstre). Alt til højre for den grå sektion er et problem, og alt til venstre er en mulighed.

Du kan søge efter bestemte enhedsmodeller øverst til højre i diagrammet eller gennemse enhedsmodeller ved at holde markøren over diagrammet og klikke.

Bemærk!

 • Enhedsmetrics samles til variantniveauet, som er et mere detaljeret niveau end enhedsmodellen. Der opstår en variant, når den samme model kan have mere end én specifikation (f.eks. RAM eller SoC). Det betyder, at hvis du søger på en enhedsmodel efter navn i diagrammet, kan det give mere end ét match på samme kvalitetsniveau. De underliggende specifikationer for hver af de viste enheder er dog forskellige, hvilket du kan se under detaljerne om problemerne med enheden. 
 • Hvis en enhedsmodel har sessioner på mere end ét kvalitetsniveau, kan den være repræsenteret på mere end én række i diagrammet. Du kan få flere oplysninger om, hvordan dette forekommer, ved at gå til Fejlfinding af problemer og svar på ofte stillede spørgsmål om Android Performance Tuner.
Tabel over problemer med enhedsmodeller

Tabellen over problemer viser den samlede effekt af alle enhedsmodeller, der ikke fungerer optimalt, på hvert kvalitetsniveau. Det er en sammenfatning af cirklerne i diagrammet "Enhedsmodel", der er knyttet til enhedsmodeller på det pågældende kvalitetsniveau, som er langsommere end din grænse for langsomme frames. Hvert kvalitetsniveau har sin egen række, medmindre der ikke er nogen enheder, der ikke fungerer optimalt, på dette niveau. Hvis det er tilfældet, vises der ikke nogen række.

Der er to metrics for langsomme frames:

 • Langsomme frames: Den absolutte effekt af de enhedsmodeller, der ikke fungerer optimalt, på hvert kvalitetsniveau. Kvalitetsniveauet med flest langsomme frames er det oftest forekommende problem med enhedsmodellen, som vises i sektionen "Oversigt".
 • Langsomme frames (%): Antallet af langsomme frames på enhedsmodeller, der ikke fungerer optimalt, på dette kvalitetsniveau divideret med alle frames på dette kvalitetsniveau. Dette hjælper dig med at forstå effektiviteten for dette niveau som helhed, dvs. hvor stor en del af frames på dette niveau der er "langsomme".

Du kan bruge begge metrics til prioritering. Du kan f.eks. prioritere ud fra det absolutte antal langsomme billeder, eller du kan fokusere på "% af langsomme billeder", hvis du forventer en ændring i brugersammensætningen over tid.

Kolonnerne med enhedsmodeltal giver en tidlig diagnostik af, hvordan problemet skal løses. Hvis antallet af enhedsmodeller, der ikke fungerer optimalt, er meget tæt på det samlede antal enhedsmodeller på dette kvalitetsniveau, betyder det, at kvalitetsniveauet som helhed ikke er optimalt. I dette tilfælde kan det være en god idé at gennemgå kvalitetsniveauets gengivelsesparametre eller endda overveje, om dette kvalitetsniveau overhovedet bør eksistere. Hvis antallet af enhedsmodeller, der ikke fungerer optimalt, er meget lavere end det samlede antal, er det sandsynligvis ikke nødvendigt at ændre på kvalitetsniveauet, men kun på de enhedsmodeller, der ikke fungerer optimalt.

Du kan se detaljer om et givent kvalitetsniveau ved at klikke på dets række i tabellen, hvilket fører dig til siden Oplysninger om problemet.

Bemærk! Ligesom med diagrammet for enhedsmodeller kan en enhedsmodel være repræsenteret på mere end én række i tabellen, hvis den har sessioner på mere end ét kvalitetsniveau. Du kan gå til Fejlfinding af problemer og svar på ofte stillede spørgsmål om Android Performance Tuner for at finde årsagen til dette.

Tabel over muligheder for enhedsmodeller

Tabellen over muligheder er ligesom tabellen over problemer en sum af de relevante rækker i diagrammet for enhedsmodeller, der har overskredet grænsen for hurtige frames. De første to metrics er forskellige: I stedet for "langsomme frames" vises metric'en "hurtige frames". Logikken er den samme, og på samme måde som med problemer med enhedsmodeller kan du sammenligne de sidste to kolonner for at beslutte, om du vil justere det overordnede kvalitetsniveau eller kun enhedsmodellerne.

Du kan få flere oplysninger om muligheder under Få mere at vide om Android Performance Tuner.

Tip! Du kan se detaljer om et givent kvalitetsniveau ved at klikke på dets række i tabellen, hvilket fører dig til siden Info om muligheder.

Indsigt i annoteringer

Indsigt i annoteringer indeholder to sektioner:

 • Annoteringsdiagram
 • Tabel over annoteringsproblemer
Annoteringsdiagram

Annoteringsdiagrammet minder meget om diagrammet for enhedsmodeller. Det giver dig en komplet oversigt over effektiviteten af frametime for alle de annoteringer, hvor frametime er blev rapporteret, herunder problemer og muligheder.

 • Mål for frametime og frameinterval vises i diagrammet.
 • Hver cirkel i diagrammet svarer til en bestemt type:value for annotering. Annoteringer defineres og tælles med denne granularitet. Størrelsen på cirklen svarer til antallet af sessioner på den pågældende annoteringsværdi. 
 • Frametime for hver annotering x kvalitetsniveau er angivet på grafen ved hjælp af den 90. percentil for frametime for den pågældende kombination.

Du kan søge efter bestemte annoteringstyper eller -værdier øverst til højre i diagrammet, eller du kan gennemse dem i diagrammet ved at holde markøren over og klikke.

Tabel over annoteringsproblemer

Tabellen over annoteringsproblemer viser den samlede effekt af alle annoteringer, der ikke fungerer optimalt, på hvert kvalitetsniveau. Det er en sammenlægning på tværs af cirklerne i annoteringsdiagrammet, der er knyttet til annoteringer, som er langsommere end din grænse for langsomme frames.

Dette bør du vide om tabellen over annoteringsproblemer.

 • Annoteringsproblemer defineres ved type:value for annotering x granularitet for kvalitetsniveau.
 • Den overordnede række for hver annotering, der ikke fungerer optimalt, samles på tværs af alle kvalitetsniveauer for den pågældende annotering. Udvid den overordnede række for at se en opdeling efter kvalitetsniveau.
 • Langsomme frames: Den samlede effekt af de annoteringer, der ikke fungerer optimalt. Den annotering med flest langsomme frames er den samme som det oftest forekommende annoteringsproblem i oversigten.
 • Langsomme frames (%): Antallet af langsomme frames på annoteringer, der ikke fungerer optimalt, divideret med alle frames på de annoteringer, der ikke fungerer optimalt. Dette hjælper dig med at forstå effektiviteten af denne annotering som helhed (dvs. hvor stor en del af frames i annoteringen, der er "langsomme").
 • Frametime er angivet for hvert annoteringsproblem sammen med gengivelsestiden for grafikprocessoren, hvis du bruger et spilværktøj, der understøtter dette (få flere oplysninger om frametime ). Dette hjælper dig med at forstå, hvor langsom annoteringen var ved den 90. percentil, og om den underliggende årsag skyldes begrænsninger for CPU eller grafikprocessor.

Du kan få flere oplysninger om muligheder under Få mere at vide om Android Performance Tuner.

Sådan bruger du infosiderne (kun enhedsmodeller)

Oplysninger om problemet

Du kan bruge siden Oplysninger om problemet til at få flere oplysninger om de enheder, der ikke fungerer optimalt, på et bestemt kvalitetsniveau, og til at få hjælp til at beslutte, hvilke handlinger du skal foretage. Siden kan hjælpe dig med at identificere problemer med parametrene på kvalitetsniveauerne eller med enhederne på kvalitetsniveauerne:

 

Problem

Sådan identificeres det

Næste trin

Kvalitetsniveauet som helhed fungerer ikke optimalt.

De fleste/alle enhedsmodeller på et givent kvalitetsniveau fungerer ikke optimalt

(Siden Oversigt eller Oplysninger om enhedsproblem)

Arbejd på kvalitetsniveau. Skift gengivelsesparametre for kvalitetsniveauet, eller fjern det helt, og knyt alle enheder til et nyt (lavere) kvalitetsniveau

Specifikke enhedsmodeller har et for højt kvalitetsniveau.

En undergruppe af enhedsmodeller på et givent kvalitetsniveau fungerer ikke optimalt, men det er ikke tilfældet for alle enheder 

(Siden Oversigt eller Oplysninger om enhedsproblem)

I sidste ende skal kvalitetsniveauet for disse enhedsmodeller sandsynligvis sænkes, men prøv at gå oplysningerne igennem for at finde den bedste måde at optimere på

Problemet kan isoleres efter specifikke enhedsspecifikationer.

Tæt sammenhæng mellem bestemte specifikationer og problemer 

(Siden Oplysninger om enhedsproblem)

Arbejd på enhedsspecifikt niveau 

Eksempel: Test en bestemt grafikprocessor, og flyt alle enheder med en given grafikprocessor ét kvalitetsniveau ned.

Problemet kan ikke nemt isoleres i forhold til en eller flere bestemte specifikationer.

Der er ingen tydelig sammenhæng mellem bestemte specifikationer og problemer

(Siden Oplysninger om enhedsproblem)

Arbejd på enhedsmodelniveau

 

Siden Oplysninger om problemet indeholder tre sektioner:

 • Oversigt
 • Oversigtstabellen over enhedsspecifikationer
 • Oversigtstabellen over enhedsmodeller
Oversigt

De data, der vises i problemoversigten, skal svare til dataene for det pågældende kvalitetsniveau på siden Oversigt i tabellen Problemer med enhedsmodel.

Oversigtstabel over enhedsspecifikationer

Hvis der er mange enhedsmodeller, der ikke fungerer optimalt, kan det være svært at finde og løse problemer med enhedsmodeller. Oversigtstabellen over enhedsspecifikationer hjælper dig med at identificere optimeringsmuligheder på enhedens specifikationsniveau. Den viser fordelingen af enheder, der ikke fungerer optimalt, efter forskellige enhedsattributter.

 • Effekt er enhedernes relative bidrag på pågældende specifikation med langsomme frames til det samlede antal langsomme frames fra enheder, der ikke fungerer optimalt, på dette kvalitetsniveau. Jo større antal, desto flere langsomme frames har disse enheder.
 • Langsomme frames (%) beskriver, hvordan enhedens specifikationer klarer sig samlet set på dette kvalitetsniveau. 
 • Langsomme frames (%) i forhold til det gennemsnitlige kvalitetsniveau: Dette viser, hvordan langsomme frames (%) klarer sig sammenlignet med den samlede procentdel af langsomme frames på dette niveau. Hvis en specifikation klarer sig bedre end denne værdi, vises der en grøn bjælke i venstre side. Hvis en specifikation ligger under denne værdi, vises der en rød bjælke i højre side. 

Vigtigt! Kolonnen for effekt bør ikke bruges alene til prioritering på specifikationsniveau. Selvom en enhedsspecifikation bidrager til mange langsomme frames (stor effekt), er disse oplysninger ikke tilstrækkelige til at konkludere, at specifikationerne i sig selv ikke er optimale. Du er nødt til at vide, hvor mange frames der var i alt på denne specifikation. Metric'en for langsomme frames leverer disse oplysninger. Eksempler:

 • Hvis en specifikation har stor effekt, men ikke ligger markant under kvalitetsniveauet som helhed (lavt antal langsomme frames (%)), er der sandsynligvis ingen muligheder forbundet med at optimere specifikationen.
 • Hvis en specifikation omvendt klarer sig dårligt (højt antal langsomme frames (%)), kan det være fornuftigt at optimere direkte, selvom det ikke er den specifikation med størst effekt.
Oversigtstabel over enhedsmodeller

Oversigtstabellen over enhedsmodeller viser alle de enheder, der ikke fungerer optimalt, på dette kvalitetsniveau. Du kan downloade oplysningerne i denne tabel. Det downloadede datasæt indeholder yderligere metadata for enheden, der ikke vises i brugerfladen.

 • Berørte sessioner er det samlede antal sessioner på denne enhed på dette kvalitetsniveau. Dette antal omfatter alle sessioner, uanset hvor mange langsomme frames de indeholdt. Det er muligt, at et mindre antal sessioner indeholdt alle de langsomme frames.
 • Langsomme frames (%) viser, hvor stor en procentdel af frames på denne enhedsmodel og dette kvalitetsniveau, der var langsomme. I henhold til definitionen på en enhedsmodel, der ikke fungerer optimalt, er dette mindst 10 %.
 • Frametime angives for hver enhedsmodel sammen med gengivelsestiden for grafikprocessoren, hvis du bruger et spilværktøj, der understøtter dette. Dette giver dig mulighed for at forstå, hvor langsom enhedsmodellen var ved den 90. percentil, og om den underliggende årsag skyldes begrænsninger for CPU eller grafikprocessor.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet