กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

เราไม่อนุญาตแอปที่สนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ตัวอย่างการละเมิดที่พบบ่อย
  • การอำนวยความสะดวกแก่การขายหรือการซื้อยาเสพติดผิดกฎหมาย หรือยาที่ต้องมีใบสั่งแพทย์โดยไม่มีใบสั่งจากแพทย์
  • การแสดงภาพหรือการส่งเสริมให้ผู้เยาว์ใช้หรือขายยาเสพติด แอลกอฮอล์ หรือบุหรี่
  • คำแนะนำในการเพาะปลูกพืชเสพติดหรือผลิตยาเสพติดผิดกฎหมาย
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว