กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

เราไม่อนุญาตแอปที่สนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ตัวอย่างการละเมิดที่พบบ่อย
  • การอำนวยความสะดวกแก่การขายหรือการซื้อยาผิดกฎหมาย
  • การแสดงภาพหรือการส่งเสริมให้ผู้เยาว์ใช้หรือขายยาเสพติด แอลกอฮอล์ หรือยาสูบ
  • การแสดงวิธีการเพาะปลูกพืชเสพติดหรือผลิตยาผิดกฎหมาย

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก