Olämpligt innehåll

I syfte att säkerställa att Google Play förblir en säker och respektfull plattform har vi skapat standarder som definierar och förbjuder innehåll som är skadligt eller opassande för våra användare.

KOMPRIMERA ALLA UTÖKA ALLA

 

Sexuellt innehåll och svordomar

Vi tillåter inte appar som innehåller eller marknadsför sexuellt innehåll eller svordomar, till exempel pornografi, eller innehåll och tjänster vars syfte är att vara sexuellt tilltalande. Innehåll som visar nakenhet kan vara tillåtet om det syftar till att vara utbildande, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt och inte är opåkallat.

Exempel på vanliga överträdelser
 • Skildringar av sexuell nakenhet eller sexuellt suggestiva poser där modellen är naken, oskarp eller lättklädd och/eller utstyrseln inte är acceptabel i en offentlig kontext.
 • Skildringar, animationer eller illustrationer av sexuella handlingar, sexuellt suggestiva poser eller sexuella avbildningar av kroppsdelar.
 • Innehåll som avbildar eller fungerar som sexuella hjälpmedel, sexualguider, olagliga sexuella teman och fetischer.
 • Innehåll som är oanständigt eller anstötligt, inklusive men inte begränsat till innehåll som kan innehålla svordomar, kränkande tillmälen, explicit text, barnförbjudna/sexuella sökord i butiksuppgifterna eller i appen.
 • Innehåll som avbildar, beskriver eller uppmuntrar till tidelag.
 • Appar som marknadsför sexuellt relaterad underhållning, eskorttjänster eller andra tjänster som kan tolkas som att sexuella tjänster erbjuds mot betalning.
 • Appar som är nedlåtande mot eller objektifierar personer, till exempel genom att påstås kunna se genom klädesplagg eller klä av personer, även om detta presenteras som skämt eller underhållning. 

 

Hatretorik

Vi tillåter inte appar som främjar våld eller som väcker hat mot individer på grund av deras etniska ursprung, religion, funktionshinder, ålder, nationalitet, veteranstatus, sexuella läggning, kön, könsidentitet eller annan egenskap som är kopplad till systematisk diskriminering eller marginalisering.

Appar med innehåll relaterat till nazism som syftar till att vara utbildande, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt kan blockeras i vissa länder i enlighet med lokala lagar och föreskrifter.

Exempel på vanliga överträdelser
 • Innehåll eller retorik som hävdar att en skyddad grupp är undermänsklig, underlägsen eller förtjänar hat.
 • Appar som innehåller kränkande tillmälen, stereotyper eller teorier om att en skyddad grupp uppvisar negativa särdrag (t.ex. är illvillig, korrupt eller ondskefull) eller uttryckligen eller underförstått hävdar att gruppen utgör ett hot.
 • Innehåll eller retorik som försöker uppmuntra andra till att tro att individer som tillhör en skyddad grupp bör hatas eller diskrimineras.
 • Innehåll som lyfter fram hatsymboler som flaggor, symboler, tecken, föremål eller beteenden med koppling till hatgrupper.

 

Våld

Vi tillåter inte appar som avbildar eller underlättar överdrivet våld eller andra farliga aktiviteter. Appar som skildrar fiktivt våld i ett spel, till exempel tecknat innehåll, jakt eller fiske, är i allmänhet tillåtna. 
 

Exempel på vanliga överträdelser
 • Detaljerade avbildningar eller beskrivningar av realistiskt våld eller hot om våld mot människa eller djur.
 • Appar som främjar självskadebeteende, självmord, ätstörningar, strypningslekar eller andra handlingar som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

Terroristinnehåll

Det är inte tillåtet för terroristorganisationer att publicera appar på Google Play i något syfte, inklusive rekrytering.

Vi tillåter inte appar med innehåll kopplat till terrorism, till exempel innehåll som främjar terroristhandlingar, uppmanar till våld eller hyllar terroristattacker. Om innehåll som är relaterat till terrorism läggs upp i ett pedagogiskt, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt syfte är det viktigt att du ger tillräckligt med information så att användarna förstår sammanhanget.

 

Känsliga händelser

Vi tillåter inte appar vars innehåll är okänsligt vad gäller naturkatastrofer, illdåd, hälsorelaterade kriser, väpnade konflikter, dödsfall eller andra tragiska händelser eller försöker utnyttja dessa ekonomiskt. Appar med innehåll kopplat till en känslig händelse är vanligen tillåtna om innehållet syftar till att vara utbildande, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt eller avsikten är att varna användarna för eller skapa medvetenhet kring den känsliga händelsen. 
 

Exempel på överträdelser
 • uppvisa okänslighet med avseende på riktiga personers eller gruppers bortgång till följd av självmord, överdos, naturliga orsaker osv.
 • Förnekelse av större tragiska händelser.
 • förefalla dra nytta av en tragisk händelse utan att detta gagnar offren på ett märkbart sätt
 • Appar som strider mot artikeln om krav på appar som berör covid-19.

 

Mobbning och trakasserier

Vi tillåter inte appar som innehåller eller möjliggör hot, trakasserier eller mobbning.

Exempel på vanliga överträdelser
 • mobba offer för internationella eller religiösa konflikter
 • Innehåll vars syfte är att utnyttja andra genom bland annat utpressning.
 • Att lägga upp innehåll vars syfte är att förnedra någon offentligt.
 • trakassera offer för tragiska händelser eller deras familj och vänner.

 

Farliga produkter

Vi tillåter inte appar som underlättar försäljningen av sprängämnen, skjutvapen, ammunition eller vissa tillbehör för skjutvapen.

 • Bland tillbehören som begränsas finns sådana som möjliggör att skjutvapen simulerar automateld, tillbehör som omvandlar ett skjutvapen till automatvapen (t.ex. fjädrande kolvar, gatling-avtryckare, automatiska avtryckare, omvandlingssatser) och magasin eller ammunitionsbälten som rymmer fler än 30 patroner.

Vi tillåter inte appar som tillhandahåller anvisningar för tillverkning av sprängämnen, skjutvapen, ammunition, begränsade skjutvapentillbehör eller andra vapen. Detta inbegriper anvisningar om hur man omvandlar ett skjutvapen till automatvapen eller simulerar automateld.

 

Marijuana

Vi tillåter inte appar som underlättar försäljning av marijuana eller marijuanaprodukter, oavsett laglig status.

Exempel på vanliga överträdelser
 • Låter användare beställa marijuana via en kundvagnsfunktion i appen.
 • Hjälper användare att ordna leverans eller upphämtning av marijuana.
 • Appar som underlättar försäljning av produkter som innehåller THC (tetrahydrocannabinol), inklusive produkter som CBD-oljor med THC.

 

Tobak och alkohol

Vi tillåter inte appar som underlättar försäljning av tobak (inklusive e-cigaretter och vape-pennor) eller som uppmuntrar till olaglig eller olämplig användning av alkohol eller tobak.

Exempel på vanliga överträdelser
 • Avbildar eller uppmuntrar försäljning av alkohol eller tobak till minderåriga.
 • Antyder att konsumtion av tobak kan förbättra social, sexuell, yrkesmässig, intellektuell eller idrottslig status.
 • Positiva framställningar av överdrivet drickande, inbegripet positiva framställningar av måttlöst drickande, hetsdrickande eller drickande i tävlingssyfte.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt