Nevhodný obsah

Aby platforma Google Play zůstala bezpečná a zdvořilá, vytvořili jsme standardy, které definují a zakazují obsah škodlivý nebo nevhodný pro uživatele.

SBALIT VŠE ROZBALIT VŠE

 

Sexuální obsah a vulgární výrazy

Nepovolujeme aplikace, které zahrnují či propagují sexuální obsah nebo vulgární výrazy (např. pornografii), ani obsah či služby určené k uspokojování sexuálních potřeb. Nepovolujeme aplikace ani obsah aplikací, který lze vykládat jako propagaci nebo nabízení sexuálního jednání za úplatu. Nepovolujeme aplikace, které zahrnují nebo propagují obsah spojený se sexuálně agresivním chováním nebo distribuují nedobrovolný sexuální obsah. Obsah zahrnující nahotu může být povolen v případě, že má primárně vzdělávací, dokumentární, vědecký či umělecký účel a nahota v něm není bezdůvodná.

Katalogové aplikace – aplikace, které obsahují seznam knih/videí v rámci širšího katalogu obsahu – mohou distribuovat knihy (včetně e‑knih a audioknih) nebo videa se sexuálním obsahem, pokud jsou splněny následující požadavky:

 • Knihy/videa se sexuálním obsahem představují jen malou část celkového katalogu aplikace.
 • Aplikace knihy/videa se sexuálním obsahem aktivně nepropaguje. Takovéto knihy/videa se však mohou zobrazovat v doporučeních na základě historie uživatele nebo během obecných cenových promoakcí. 
 • Aplikace nedistribuuje žádnou knihu/video s obsahem ohrožujícím děti, pornografickým obsahem ani jiným sexuálním obsahem, který podle platných právních předpisů není legální.
 • Aplikace chrání nezletilé tím, že ke knihám/videím se sexuálním obsahem omezuje přístup.

Pokud obsah aplikace porušuje tyto zásady, ale v dané oblasti je považován za vhodný, aplikace může být k dispozici pro uživatele v dané oblasti, ale zůstane nedostupná pro uživatele z jiných oblastí.

Příklady běžných porušení zásad
 • Vyobrazení sexuální nahoty nebo sexuálně sugestivních póz, na nichž je osoba nahá, rozostřená, jen minimálně oblečená nebo se nachází v prostředí, kde by její oblečení ve veřejném kontextu nebylo přijatelné.
 • Vyobrazení, animace nebo ilustrace sexuálních aktivit, sexuálně sugestivních póz nebo sexuální vyobrazení částí těla.
 • Obsah, který zobrazuje nebo funguje jako sexuální pomůcka, sexuální návod, nezákonné sexuální téma nebo fetiš.
 • Obscénní či sprostý obsah (např. obsah, který může v záznamu v obchodu nebo v samotné aplikaci obsahovat vulgární výrazy, urážky, explicitní text, sexuální nebo jen dospělým určená klíčová slova).
 • Obsah, který zobrazuje, popisuje nebo propaguje zoofilii.
 • Aplikace, které propagují sexuální zábavu, eskortní služby nebo jiné služby, které lze interpretovat jako poskytování nebo vyžadování sexuálních služeb za peníze, mimo jiné včetně placených schůzek nebo dohod sexuální povahy, kdy se od jednoho účastníka očekávají peníze, dárky nebo finanční podpora pro druhého účastníka („sugar dating“).
 • Aplikace, které lidi ponižují nebo objektifikují, např. aplikace, které tvrdí, že umožňují vidět lidi svlečené nebo se dívat lidem skrz oblečení (a to i v případě, že jsou tyto aplikace označené jako žertovné nebo zábavné). 
 •  Obsah nebo chování, které se pokouší ohrožovat nebo zneužívat lidi sexuálním způsobem, jako jsou tajně pořízené záběry se sexuálním podtextem, skryté kamery, nedobrovolný sexuální obsah vytvořený pomocí technologie deepfake či jiné podobné technologie nebo obsah zachycující sexuální napadení.

 

Nenávistné výroky

Nepovolujeme aplikace, které propagují násilí nebo podněcují k nenávisti vůči určitým osobám nebo skupinám na základě rasového nebo etnického původu, náboženství, postižení, věku, národnosti, statusu veterána, sexuální orientace, pohlaví, genderové identity, kasty, statusu imigranta ani jakékoli jiné charakteristiky spojené se systematickou diskriminací nebo marginalizací.

V souladu s místními zákony a jinými právními předpisy mohou být v některých zemích blokovány i aplikace s obsahem vzdělávacího, dokumentárního, vědeckého nebo uměleckého charakteru, které souvisí s nacisty.

Příklady běžných porušení zásad
 • Obsah nebo projev prohlašující, že je určitá chráněná skupina nelidská, podřadná nebo si zasluhuje nenávist.
 • Aplikace, které obsahují nenávistné projevy, stereotypy nebo teorie, že příslušníci určité chráněné skupiny mají negativní vlastnosti (např. že jsou zákeřní, zkažení, zlí apod.) nebo explicitně či implicitně tvrdí, že taková skupina představuje hrozbu.
 • Obsah nebo projevy, které se ostatní lidi pokouší přesvědčit k nenávisti nebo diskriminaci vůči členům chráněné skupiny.
 • Obsah, který propaguje symboly nenávisti, jako jsou vlajky, symboly, odznaky, výstroj nebo prvky související se skupinami šířícími nenávist.

 

Násilí

Nepovolujeme aplikace, které zobrazují bezdůvodné násilí či jiné nebezpečné aktivity, ani obsah, který takovému chování napomáhá. Aplikace, které ukazují fiktivní násilí v kontextu hry (např. v kreslených hrách), lovu nebo rybaření, jsou obecně povoleny. 
 

Příklady běžných porušení zásad
 • Grafické znázornění nebo popis realistického násilí nebo násilných hrozeb vůči člověku nebo zvířeti.
 • Aplikace, které propagují sebepoškozování, sebevraždy, poruchy příjmu potravy, hry spojené s dušením nebo jiné aktivity spojené s rizikem vážného zranění nebo úmrtí.

 

Násilný extremismus

Teroristickým organizacím ani jiným nebezpečným organizacím či hnutím, které se zapojily do násilných činů proti civilistům, připravovaly se na ně nebo se k nim přihlásily, nepovolujeme publikovat aplikace na Google Play za žádným účelem, zejména ne k náboru členů.

Nepovolujeme aplikace s obsahem, který souvisí s násilným extremismem nebo plánováním, přípravou či oslavováním násilí proti civilistům (tj. například podněcuje k teroristickým činům či násilí nebo oslavuje teroristické útoky). Pokud sdílíte obsah související s násilným extremismem ve vzdělávacím, dokumentárním, vědeckém nebo uměleckém kontextu, vždy k němu poskytněte dostatek souvislostí.

 

Citlivé události

Nepovolujeme aplikace, které vydělávají na citlivých událostech s významným sociálním, kulturním nebo politickým dopadem, jako jsou společenské nepokoje, přírodní katastrofy, mimořádné události v oblasti veřejného zdraví, konflikty, úmrtí nebo jiné tragické události, nebo k takovým událostem nejsou citlivé. Aplikace s obsahem spojeným s citlivou událostí jsou obecně povoleny, pokud má obsah vzdělávací, dokumentární, vědeckou nebo uměleckou hodnotu, případně se snaží uživatele informovat nebo upozornit. 

Příklady porušení zásad
 • Nedostatek ohleduplnosti ohledně smrti skutečné osoby nebo skupiny lidí následkem sebevraždy, předávkování, přirozených příčin apod.
 • Popírání dobře zdokumentované závažné tragické události.
 • Zjevný pokus o profitování na citlivé události bez zřejmého užitku pro oběti.

 

Šikana a obtěžování

Nepovolujeme aplikace, které obsahují hrozby nebo uživatele obtěžují či zastrašují, ani aplikace, které takové chování podporují.

Příklady běžných porušení zásad
 • Šikanování obětí mezinárodních nebo náboženských konfliktů.
 • Obsah, který se snaží ostatní zneužívat, včetně vydírání, vyhrožování apod.
 • Zveřejňování obsahu za účelem veřejného ponížení určité osoby.
 • Obtěžování obětí tragických událostí nebo jejich přátel a rodiny.

 

Nebezpečné produkty

Nepovolujeme aplikace, které umožňují prodej výbušnin, střelných zbraní, střeliva a některého příslušenství střelných zbraní.

 • Zakázáno je příslušenství, pomocí něhož lze u zbraní napodobit automatickou střelbu nebo zbraně přestavět na automatické (například urychlovače střelby typu bump stock, gatling trigger, drop-in auto sears a různé sady na přestavbu), a také zásobníky nebo pásy na více než 30 nábojů.

Nepovolujeme aplikace, které poskytují návody k výrobě výbušnin, střelných zbraní, střeliva, zakázaného příslušenství střelných zbraní nebo jiných typů zbraní. Týká se to mimo jiné i návodů k přestavbě střelných zbraní na automatické nebo k napodobení automatické střelby.

 

Marihuana

Bez ohledu na legálnost nepovolujeme aplikace, které umožňují prodej marihuany nebo marihuanových produktů.

Příklady běžných porušení zásad
 • Umožnění objednávek marihuany prostřednictvím nákupního košíku v aplikaci.
 • Pomáhání uživatelům s dohodnutím dodávky nebo vyzvednutí marihuany.
 • Zprostředkovávání prodeje produktů, které obsahují THC (tetrahydrokanabinol), včetně CBD olejů a podobných výrobků s obsahem THC.

 

Tabákové výrobky a alkohol

Nepovolujeme aplikace, které umožňují prodej tabákových výrobků (včetně elektronických cigaret a vaporizérů) nebo podporují nezákonné či nevhodné použití alkoholu či tabákových výrobků.

Další informace
 • Vyobrazení nebo propagace užívání či prodeje alkoholu nebo tabáku nezletilými nejsou povoleny.
 • Naznačování, že konzumace tabákových výrobků může zlepšit společenský, sexuální, profesionální, duševní či tělesný stav, není povoleno.
 • Pozitivní prezentace nadměrného pití, včetně zobrazování nadměrného a nestřídmého pití či závodů v pití v pozitivním světle, není povolena.
 • Inzerce, propagace nebo vyzdvihování tabákových výrobků (včetně reklam, bannerů, kategorií a odkazů na weby prodávající tabák) nejsou povoleny.
 • Může být dovolen omezený prodej tabákových výrobků v aplikacích na doručování potravin, a to jen v určitých oblastech a s nutností ověření věku a dalších bezpečnostních opatření (např. předložení občanského průkazu při dodání).

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka