การทำให้เด็กตกอยู่ในอันตราย

บทความนี้กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลง

บทความนี้จะอัปเดตตามการเปลี่ยนแปลงที่ประกาศไว้เมื่อไม่นานมานี้

เราจะเปิดตัวนโยบายเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของเด็ก ซึ่งกำหนดให้แอปโซเชียลและแอปหาคู่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานบางอย่างและรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดใน Play Console ด้วยตนเองก่อนการเผยแพร่ (มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2025)

ดูตัวอย่างบทความเกี่ยวกับ "การทำอันตรายต่อเด็ก" ฉบับปรับปรุงได้ที่หน้านี้

แอปที่ไม่ห้ามผู้ใช้จากการสร้าง อัปโหลด หรือเผยแพร่เนื้อหาที่เอื้อต่อการแสวงหาประโยชน์ หรือการละเมิดเด็กจะถูกนำออกจาก Google Play โดยทันที ข้อกำหนดนี้รวมถึงสื่อที่มีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กทั้งหมด หากต้องการรายงานเนื้อหาที่อาจแสวงหาประโยชน์จากเด็กในผลิตภัณฑ์ของ Google ให้คลิกรายงานการละเมิด หากคุณพบเนื้อหาในที่อื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต โปรดติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศของคุณโดยตรง 

เราไม่อนุญาตให้ใช้แอปที่ทำให้เด็กตกอยู่ในอันตราย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้แอปเพื่อโปรโมตพฤติกรรมแสวงหาประโยชน์จากเด็ก เช่น

  • ปฏิสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมซึ่งมีเป้าหมายเป็นเด็ก (เช่น การกอดจูบลูบคลำ)
  • การล่อลวงเด็ก (เช่น ผูกมิตรกับเด็กทางออนไลน์เพื่อให้ง่ายต่อการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเด็ก ไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์ และ/หรือเพื่อให้ง่ายต่อการแลกเปลี่ยนภาพทางเพศกับเด็ก)
  • การแสดงภาพผู้เยาว์ในทางเพศ เช่น ภาพที่แสดง ส่งเสริม หรือสนับสนุนการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก หรือการแสดงภาพเด็กในลักษณะที่อาจทำให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
  • การแบล็กเมลทางเพศออนไลน์ (เช่น ข่มขู่หรือแบล็กเมลเด็กโดยใช้ภาพลับของเด็ก ไม่ว่าจะมีภาพนั้นอยู่จริงๆ หรืออ้างว่ามีก็ตาม)
  • การค้าเด็ก (เช่น โฆษณาหรือเชิญชวนเพื่อล่อลวงเด็กไปแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเชิงพาณิชย์)

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการรายงานไปยังศูนย์ข้อมูลเด็กสูญหายหรือถูกเอารัดเอาเปรียบแห่งชาติ (National Center for Missing & Exploited Children) หากพบเนื้อหาหรือสื่อที่มีการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก หากคุณเชื่อว่ามีเด็กที่กำลังตกอยู่ในอันตรายจากการถูกล่วงละเมิด แสวงหาประโยชน์ หรือตกเป็นเหยื่อของผู้ค้ามนุษย์ โปรดแจ้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นและติดต่อองค์กรคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กตามที่ระบุไว้ที่นี่

นอกจากนี้ แอปที่ดึงดูดเด็กแต่มีธีมสำหรับผู้ใหญ่จะไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแอปต่อไปนี้

  • แอปที่มีความรุนแรง เลือด และการนองเลือดมากเกินไป
  • แอปที่แสดงภาพหรือส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นโทษและเป็นอันตราย

เราไม่อนุญาตแอปที่ส่งเสริมจินตภาพเกี่ยวกับร่างกายหรือความรู้สึกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเองในแง่ลบ รวมถึงแอปที่แสดงภาพการทำศัลยกรรมพลาสติก การลดน้ำหนัก และการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของบุคคลเพื่อความงาม โดยมีจุดประสงค์เพื่อความบันเทิง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก