Treści użytkowników

Treści użytkowników to treści umieszczane przez użytkowników w aplikacji, które są widoczne lub dostępne dla co najmniej niektórych spośród użytkowników aplikacji.

Aplikacje, które zawierają lub udostępniają treści użytkowników, w tym aplikacje będące specjalistycznymi przeglądarkami lub klientami przekierowującymi użytkowników na platformy z takimi treściami, muszą wdrożyć skuteczne mechanizmy stałego moderowania treści użytkowników, które powinny:

 • wymagać, aby użytkownicy zaakceptowali warunki korzystania z aplikacji lub zasady dotyczące użytkowników, zanim będą mogli utworzyć lub przesłać swoje treści;
 • definiować kontrowersyjne treści i zachowania (w sposób zgodny z zasadami programu dla deweloperów w Google Play) oraz informować o tym, że są one zabronione, w warunkach korzystania z aplikacji lub zasadach dotyczących użytkowników;
 • prowadzić skuteczną i stałą moderację treści generowanych przez użytkowników stosownie do typu treści umieszczanych przez nich w aplikacji. Dotyczy to oferowania wbudowanego systemu do zgłaszania i blokowania kontrowersyjnych treści i użytkowników oraz podejmowania w związku z nimi odpowiednich działań. Konieczność moderowania może się różnić w zależności od treści użytkowników. Na przykład:
  • Aplikacje zawierające treści użytkowników, które określają zbiór użytkowników za pomocą takich sposobów, jak weryfikacja użytkownika czy rejestracja offline (np. aplikacje używane wyłącznie w danej szkole lub firmie itp.), muszą zawierać funkcję zgłaszania treści i użytkowników.
  • Aplikacje z treściami użytkowników, które umożliwiają indywidualne interakcje z określonymi osobami (np. przesyłanie im wiadomości, oznaczanie ich, dodawanie o nich wzmianek itp.), muszą zawierać funkcje blokowania użytkowników.
  • Aplikacje zapewniające dostęp do publicznych treści użytkowników, takie jak aplikacje społecznościowe i aplikacje do blogowania, muszą mieć wbudowane funkcje umożliwiające zgłaszanie użytkowników i treści oraz blokowanie użytkowników.
  • w przypadku aplikacji do obsługi rzeczywistości rozszerzonej (AR) – moderować treści użytkowników (co obejmuje też system zgłaszania treści w aplikacji) z uwzględnieniem zarówno kontrowersyjnych treści użytkowników (np. obrazów AR o charakterze jednoznacznie seksualnym), jak i kotwiczenia elementów AR w miejscach zastrzeżonych (np. na obszarze o ograniczonym dostępie, takim jak baza wojskowa lub prywatna posiadłość, gdzie zakotwiczenie elementu AR może przysporzyć właścicielowi problemów);
 • mieć zabezpieczenia uniemożliwiające zarabianie na promowaniu nieodpowiedzialnego zachowania użytkowników.

Przypadkowe treści erotyczne

Treści o charakterze seksualnym są uznawane za „przypadkowe”, jeśli pojawiają się w aplikacji z treściami użytkowników, która (1) umożliwia dostęp głównie do treści bez charakteru seksualnego i (2) nie promuje ani nie poleca aktywnie treści o charakterze seksualnym. Treści o charakterze seksualnym uznawane za niezgodne z prawem przez obowiązujące przepisy oraz treści wykorzystujące i krzywdzące dzieci nigdy nie są uznawane za „przypadkowe” i są zabronione.

Aplikacje z treściami użytkowników mogą zawierać przypadkowe treści o charakterze seksualnym, jeśli spełnione są wszystkie te warunki:

 • Treści te są domyślnie ukryte przy pomocy filtrów, których całkowite wyłączenie wymaga wykonania przez użytkownika co najmniej 2 czynności (np. są zasłonięte materiałem pełnoekranowym lub domyślnie wykluczone z wyświetlania, chyba że funkcja „bezpiecznego wyszukiwania” zostanie wyłączona).
 • Dzieci, zgodnie z zasadami dotyczącymi aplikacji dla rodzin, nie mogą mieć dostępu do takich aplikacji. Dostęp jest blokowany przez system weryfikacji wieku, taki jak neutralny ekran wyboru wieku lub odpowiedni system określony w obowiązujących przepisach.
 • Deweloper aplikacji podał prawidłowe odpowiedzi w kwestionariuszu oceny treści w odniesieniu do treści użytkowników, zgodnie z wymaganiami opisanymi w zasadach dotyczących oceny treści.

Aplikacje, których głównym celem jest prezentowanie kontrowersyjnych treści użytkowników, będą usuwane z Google Play. Aplikacje, które z biegiem czasu zaczną być używane głównie do zamieszczania kontrowersyjnych treści użytkowników lub zyskają reputację miejsca, w którym takie treści są dostępne, również będą usuwane z Google Play.

Przykłady częstych naruszeń
 • Promowanie treści użytkowników o charakterze jednoznacznie seksualnym, m.in. przez implementowanie lub akceptowanie płatnych funkcji, które zachęcają głównie do udostępniania kontrowersyjnych treści.
 • Aplikacje z treściami użytkownika, w przypadku których brakuje odpowiednich zabezpieczeń przed groźbami, nękaniem lub dokuczaniem (zwłaszcza w odniesieniu do osób nieletnich).
 • Posty, komentarze lub zdjęcia w aplikacji, których głównym przeznaczeniem jest nękanie lub wyodrębnienie konkretnej osoby w celu znęcania się nad nią, zaatakowania jej lub ośmieszenia.
 • Aplikacje, które notorycznie nie reagują na skargi użytkowników dotyczące kontrowersyjnych treści.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne