Treści użytkowników

Ten artykuł wkrótce się zmieni

Zaktualizujemy ten artykuł, aby uwzględnić niedawno ogłoszone zmiany.

Uściślamy zasady dotyczące treści użytkowników, aby doprecyzować, w jakim zakresie różne treści użytkowników mogą wymagać różnych działań z obszaru moderowania w aplikacji. (zmiany obowiązujące od 31 stycznia 2024 roku)

Podgląd zaktualizowanego artykułu na temat treści użytkowników znajdziesz na tej stronie.

Treści użytkowników to treści umieszczane przez użytkowników w aplikacji, które są widoczne lub dostępne dla co najmniej niektórych spośród użytkowników aplikacji.

Aplikacje, które zawierają lub udostępniają treści generowane przez użytkowników, w tym aplikacje będące specjalistycznymi przeglądarkami lub klientami przekierowującymi użytkowników na platformy z takimi treściami, muszą wdrożyć skuteczne mechanizmy stałego moderowania treści generowanych przez użytkowników, które powinny:

 • wymagać, aby użytkownicy zaakceptowali warunki korzystania z aplikacji lub zasady dotyczące użytkowników, zanim będą mogli utworzyć lub przesłać swoje treści;
 • definiować kontrowersyjne treści i zachowania (w sposób zgodny z zasadami programu dla deweloperów w Google Play) oraz informować o tym, że są one zabronione, w warunkach korzystania z aplikacji lub zasadach dotyczących użytkowników;
 • moderować treści użytkowników stosownie do typu treści umieszczanych przez nich w aplikacji;
  • w przypadku aplikacji do obsługi rzeczywistości rozszerzonej (AR) – moderować treści użytkowników (co obejmuje też system zgłaszania treści w aplikacji) z uwzględnieniem zarówno kontrowersyjnych treści użytkowników (np. obrazów AR o charakterze jednoznacznie seksualnym), jak i kotwiczenia elementów AR w miejscach zastrzeżonych (np. na obszarze o ograniczonym dostępie, takim jak baza wojskowa czy teren prywatny, gdzie zakotwiczenie elementu AR może przysporzyć właścicielowi problemów);
 • mieć wbudowany system do zgłaszania kontrowersyjnych treści użytkowników i samych użytkowników oraz podejmowania w związku z nimi odpowiednich działań;
 • mieć wbudowany system blokowania treści generowanych przez użytkowników i samych użytkowników;
 • mieć zabezpieczenia uniemożliwiające zarabianie na promowaniu nieodpowiedzialnego zachowania użytkowników.

Przypadkowe treści erotyczne

Treści erotyczne są uznawane za „przypadkowe”, jeśli pojawiają się w aplikacji z treściami generowanymi przez użytkowników, która (1) umożliwia dostęp głównie do treści nieerotycznych i (2) nie promuje ani nie poleca aktywnie treści erotycznych. Treści erotyczne uznawane za nielegalne przez obowiązujące przepisy oraz treści narażające dzieci na niebezpieczeństwo nigdy nie są uznawane za „przypadkowe” i są zabronione.    

Aplikacje z treściami generowanymi przez użytkowników mogą zawierać przypadkowe treści erotyczne, jeśli spełnione są wszystkie te warunki:

 • Treści te są domyślnie ukryte przy pomocy filtrów, których całkowite wyłączenie wymaga wykonania przez użytkownika co najmniej 2 czynności (np. są zasłonięte materiałem pełnoekranowym lub domyślnie wykluczone z wyświetlania, chyba że funkcja „bezpiecznego wyszukiwania” zostanie wyłączona).
 • Dzieci, zgodnie z definicją w zasadach dotyczące aplikacji dla rodzin, mają wyraźny zakaz dostępu do aplikacji egzekwowany przez system weryfikacji wieku, taki jak neutralny ekran wyboru wieku lub odpowiedni system wskazany przez obowiązujące przepisy.
 • Deweloper aplikacji podał prawidłowe odpowiedzi w kwestionariuszu oceny treści w odniesieniu do treści generowanych przez użytkowników, zgodnie z wymaganiami opisanymi w zasadach oceny treści.

Aplikacje, których głównym celem jest prezentowanie kontrowersyjnych treści użytkowników, będą usuwane z Google Play. Aplikacje, które z biegiem czasu zaczną być używane głównie do zamieszczania kontrowersyjnych treści użytkowników lub zyskają reputację miejsca, w którym takie treści są dostępne, również będą usuwane z Google Play.

Przykłady częstych naruszeń
 • Promowanie treści użytkowników o charakterze jednoznacznie seksualnym, m.in. przez implementowanie lub akceptowanie płatnych funkcji, które zachęcają głównie do udostępniania kontrowersyjnych treści.
 • Aplikacje z treściami użytkownika, w przypadku których brakuje odpowiednich zabezpieczeń przed groźbami, nękaniem lub dokuczaniem (zwłaszcza w odniesieniu do osób nieletnich).
 • Posty, komentarze lub zdjęcia w aplikacji, których głównym przeznaczeniem jest nękanie lub wyodrębnienie konkretnej osoby w celu znęcania się nad nią, zaatakowania jej lub ośmieszenia.
 • Aplikacje, które notorycznie nie reagują na skargi użytkowników dotyczące kontrowersyjnych treści.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
7600667249578790562
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
92637