Dịch vụ tài chính

Chúng tôi không cho phép ứng dụng khiến người dùng tiếp xúc với các dịch vụ và sản phẩm tài chính có hại hoặc lừa đảo.

Trong phạm vi chính sách này, chúng tôi coi các sản phẩm và dịch vụ tài chính là những sản phẩm/dịch vụ có liên quan đến việc quản lý hoặc đầu tư tiền và tiền mã hóa, bao gồm cả dịch vụ tư vấn cá nhân.

Nếu ứng dụng của bạn có chứa hoặc quảng bá các sản phẩm và dịch vụ tài chính, thì bạn phải tuân thủ luật pháp quốc gia và địa phương tại những khu vực hay quốc gia mà ứng dụng của bạn nhắm đến, ví dụ như quy định về những thông tin phải được công bố theo luật địa phương.

Mọi ứng dụng có chứa tính năng tài chính đều phải hoàn tất Biểu mẫu khai báo về tính năng tài chính trong Play Console.

Quyền chọn nhị phân

Chúng tôi không chấp nhận ứng dụng cho phép người dùng giao dịch quyền chọn nhị phân.

 

Khoản vay cá nhân

Chúng tôi định nghĩa khoản vay cá nhân là tiền mà một cá nhân, tổ chức hoặc pháp nhân cho người tiêu dùng cá nhân vay trên cơ sở không định kỳ, không nhằm mục đích hỗ trợ tài chính cho việc học tập hoặc mua tài sản cố định. Người vay tiền theo hình thức vay cá nhân phải nắm được các thông tin về chất lượng, đặc điểm, các khoản phí, lịch trình trả nợ, rủi ro và lợi ích của các sản phẩm cho vay để đưa ra quyết định sáng suốt về việc liệu có nên vay hay không.

 • Ví dụ: Các khoản vay cá nhân, vay nóng, vay ngang hàng, vay thế chấp giấy chủ quyền
 • Không bao gồm: Các khoản vay mua nhà, khoản vay mua ô tô, các dòng tín dụng xoay vòng (chẳng hạn như thẻ tín dụng, hạn mức tín dụng cá nhân)

Ứng dụng cho vay cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn ở những ứng dụng cho vay trực tiếp, tạo khách hàng tiềm năng và kết nối người tiêu dùng với bên cho vay thứ ba) phải đặt danh mục ứng dụng là "Tài chính" trong Play Console và phải công bố những thông tin sau đây trong phần siêu dữ liệu của ứng dụng:

 • Khoảng thời gian tối thiểu và tối đa để trả nợ vay
 • Lãi suất hằng năm (APR) tối đa, thường bao gồm lãi suất cùng các khoản phí và chi phí khác trong một năm, hoặc mức lãi suất tương tự tính theo luật địa phương
 • Ví dụ minh hoạ cho thấy tổng chi phí của khoản vay, bao gồm nợ gốc và mọi khoản phí hiện hành
 • Chính sách quyền riêng tư, trong đó công bố đầy đủ quyền truy cập, thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu riêng tư cũng như dữ liệu nhạy cảm của người dùng, phải tuân theo các hạn chế được quy định trong chính sách Khoản vay cá nhân này.

Chúng tôi không cho phép ứng dụng quảng bá loại hình cho vay cá nhân mà đòi hỏi người dùng phải hoàn trả toàn bộ tiền vay trong 60 ngày trở lại tính từ ngày họ nhận được khoản vay (chúng tôi gọi những khoản vay như vậy là "khoản vay cá nhân ngắn hạn").

Các trường hợp ngoại lệ đối với chính sách này sẽ được xem xét đối với những ứng dụng cho vay cá nhân hoạt động ở quốc gia có quy định cụ thể rõ ràng chấp nhận hoạt động cho vay ngắn hạn như vậy theo khuôn khổ pháp lý đã được thiết lập. Những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi này sẽ được đánh giá theo hướng dẫn về luật và quy định sở tại hiện hành ở quốc gia tương ứng.

Chúng tôi phải thấy được mối quan hệ giữa tài khoản nhà phát triển của bạn và mọi giấy phép hoặc tài liệu mà bạn cung cấp nhằm chứng minh năng lực cung cấp dịch vụ cho vay cá nhân. Chúng tôi có thể yêu cầu cung cấp thêm thông tin hoặc giấy tờ để xác nhận rằng tài khoản của bạn tuân thủ tất cả luật và quy định sở tại.

Ứng dụng cho vay cá nhân, ứng dụng có mục đích chính là tạo điều kiện tiếp cận khoản vay cá nhân (ví dụ: tạo khách hàng tiềm năng hoặc môi giới) hoặc ứng dụng hỗ trợ hoạt động vay vốn (công cụ tính khoản vay, hướng dẫn vay vốn, v.v.) đều bị cấm truy cập vào dữ liệu nhạy cảm (chẳng hạn như ảnh và danh bạ). Các quyền sau đây bị cấm:

 • Read_external_storage
 • Read_media_images
 • Read_contacts
 • Access_fine_location
 • Read_phone_numbers
 • Read_media_videos
 • Query_all_packages
 • Write_external_storage

Ứng dụng dùng API hoặc thông tin nhạy cảm phải tuân thủ các yêu cầu và quy định hạn chế bổ sung. Vui lòng xem Chính sách về quyền để biết thêm thông tin.

Khoản vay cá nhân có lãi suất hằng năm cao

Ở Hoa Kỳ, chúng tôi không cho phép ứng dụng cho vay cá nhân có Lãi suất hằng năm (APR) từ 36% trở lên. Ứng dụng cho vay cá nhân ở Hoa Kỳ phải công bố lãi suất hằng năm (APR) tối đa, tính theo Đạo luật trung thực khi cho vay (TILA).

Chính sách này áp dụng đối với ứng dụng cho vay trực tiếp, ứng dụng tạo khách hàng tiềm năng và ứng dụng kết nối người tiêu dùng với bên thứ ba cho vay.

Yêu cầu theo từng quốc gia cụ thể

Ứng dụng cho vay cá nhân nhắm đến các quốc gia dưới đây cần phải tuân thủ các yêu cầu bổ sung và cung cấp thêm giấy tờ trong quá trình khai báo các Tính năng tài chính trên Play Console. Theo yêu cầu của Google Play, bạn phải cung cấp thông tin hoặc giấy tờ bổ sung liên quan đến hoạt động tuân thủ các yêu cầu về mặt cấp phép và quy định hiện hành.

 1. Ấn Độ
  • Nếu được Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) cấp phép cho vay cá nhân, thì bạn phải gửi một bản sao của giấy phép đó để chúng tôi xem xét.
  • Nếu không trực tiếp tham gia vào hoạt động cho vay tiền mà chỉ cung cấp nền tảng hỗ trợ hoạt động cho người dùng vay tiền của các ngân hàng hoặc Công ty tài chính phi ngân hàng (NBFC) đã đăng ký, thì bạn sẽ phải trình bày chính xác việc này trong nội dung khai báo.
   • Ngoài ra, tên của mọi công ty NBFC và ngân hàng đã đăng ký đều phải được công bố nổi bật trong phần mô tả của ứng dụng.
 2. Indonesia
  • Nếu ứng dụng của bạn tham gia vào hoạt động của Dịch vụ cho vay tiền dựa trên công nghệ thông tin theo Quy định OJK số 77/POJK.01/2016 (có thể được sửa đổi tuỳ từng thời điểm), thì bạn phải gửi bản sao giấy phép hợp lệ để chúng tôi xem xét.
 3. Philippines
  • Mọi công ty cho vay và hỗ trợ tài chính cung cấp khoản vay qua Nền tảng cho vay trực tuyến (OLP) đều phải được Uỷ ban Chứng khoán và Hối đoái Philippines (PSEC) cấp Số đăng ký SEC và Số giấy chứng nhận uỷ quyền (CA).
   • Ngoài ra, bạn phải công bố Tên công ty, Tên doanh nghiệp, Số đăng ký PSEC và Giấy chứng nhận uỷ quyền điều hành (CA) một công ty cho vay/hỗ trợ tài chính trong phần mô tả ứng dụng của bạn.
  • Ứng dụng tham gia vào hoạt động huy động vốn cộng đồng dựa trên hình thức cho vay, chẳng hạn như cho vay ngang hàng (P2P) hoặc theo định nghĩa trong Quy tắc và quy định chi phối hoạt động huy động vốn cộng đồng (Quy tắc CF), phải xử lý giao dịch thông qua Bên trung gian CF đã đăng ký với PSEC.
 4. Nigeria
  • Bên cho vay tiền trực tuyến (DML) phải tuân thủ và hoàn tất KHUNG ĐĂNG KÝ/QUY ĐỊNH TẠM THỜI HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN TẮC CHO VAY TRỰC TUYẾN, 2022 (có thể được sửa đổi tuỳ từng thời điểm) của Uỷ ban Bảo vệ Người tiêu dùng và Cạnh tranh Liên bang (FCCPC) của Nigeria, đồng thời phải nhận được thư phê duyệt của FCCPC (có thể xác minh được).
  • Bên tổng hợp khoản vay phải cung cấp tài liệu và/hoặc chứng nhận về dịch vụ cho vay kỹ thuật số cũng như thông tin liên hệ của mọi đối tác DML.
 5. Kenya
  • Tổ chức tín dụng trực tuyến (DCP) phải hoàn tất quy trình đăng ký DCP và được Ngân hàng Trung ương Kenya (CBK) cấp giấy phép. Trong phần khai báo, bạn phải cung cấp một bản sao của giấy phép do CBK cấp.
  • Nếu không trực tiếp tham gia vào hoạt động cho vay tiền mà chỉ cung cấp nền tảng hỗ trợ hoạt động cho người dùng vay tiền của (các) DCP đã đăng ký, thì bạn sẽ phải trình bày chính xác việc này trong phần khai báo và cung cấp bản sao của giấy phép DCP của (các) đối tác tương ứng.
  • Hiện tại, chúng tôi chỉ chấp nhận bản khai báo và giấy phép của các tổ chức có tên trong Danh sách tổ chức tín dụng trực tuyến trên trang web chính thức của CBK.
 6. Pakistan
  • Mỗi công ty cho vay thuộc diện Công ty tài chính phi ngân hàng (NBFC) chỉ có thể phát hành một Ứng dụng cho vay kỹ thuật số (DLA). Nhà phát triển nào tìm cách phát hành nhiều hơn một DLA cho mỗi NBFC sẽ có nguy cơ bị chấm dứt tài khoản nhà phát triển. Những tài khoản có liên kết với nhà phát triển cũng sẽ có nguy cơ bị chấm dứt tài khoản.
  • Bạn cần phải gửi bằng chứng về việc được SECP phê duyệt để cung cấp hoặc hỗ trợ các dịch vụ cho vay kỹ thuật số ở Pakistan.
 7. Thái Lan
  • Ứng dụng cho vay cá nhân dành cho thị trường Thái Lan với mức lãi suất từ 15% trở lên phải có giấy phép hợp lệ do Ngân hàng Thái Lan (BoT) hoặc Bộ Tài chính (MoF) cấp. Nhà phát triển phải nộp tài liệu chứng minh năng lực cung cấp hoặc hỗ trợ dịch vụ cho vay cá nhân ở Thái Lan. Tài liệu này phải bao gồm:
   • Một bản sao giấy phép do Ngân hàng Thái Lan cấp, trong đó cho phép hoạt động trong vai trò nhà cung cấp dịch vụ cho vay cá nhân hoặc tổ chức tín dụng siêu vi mô.
   • Một bản sao giấy phép kinh doanh tài chính cực vi mô (Pico-finance) do Bộ Tài chính cấp) nhằm cho phép hoạt động trong vai trò bên cho vay theo diện Pico hoặc Pico-plus.
Ví dụ về trường hợp vi phạm phổ biến

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính