Financiële dienstverlening

We staan geen apps toe waarin gebruikers blootgesteld worden aan misleidende of schadelijke financiële producten en services.

Voor dit beleid definiëren we financiële producten en services als producten en services voor het beheren en investeren van geld en cryptocurrency's, waaronder gepersonaliseerd advies.

Als uw app financiële producten en services bevat of promoot, moet u voldoen aan de nationale en lokale regelgeving voor alle regio's en landen die uw app target (u moet bijvoorbeeld specifieke kennisgevingen opnemen zoals vereist door de lokale wetgeving).

Voor elke app die financiële functies bevat, moet het Declaratieformulier voor financiële functies in de Play Console worden ingevuld.

 

Binaire opties

We staan geen apps toe die gebruikers de mogelijkheid bieden te handelen in binaire opties.

 

Cryptocurrency's

We staan geen apps toe die cryptocurrency minen op een apparaat. We staan wel apps toe die het minen van cryptocurrency op afstand beheren.

 

Persoonlijke leningen

We definiëren een persoonlijke lening als het eenmalig verstrekken van een geldelijke lening door een persoon, organisatie of entiteit aan een individuele consument, die niet is bedoeld voor het financieren van de aankoop van vaste activa of onderwijs. Consumenten van persoonlijke leningen hebben informatie nodig over de kwaliteit, kenmerken, tarieven, aflossingsschema's, risico's en voordelen van leningen om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over het afsluiten van een lening.

 • Voorbeelden zijn: persoonlijke leningen, salarisvoorschotten, peer-to-peer-leningen, en leningen op onderpand.
 • Voorbeelden van leningen die hier niet onder vallen: hypotheken, autoleningen, doorlopend krediet (zoals creditcards, persoonlijke kredietlijnen).

Apps die persoonlijke leningen verstrekken, inclusief maar niet beperkt tot apps die rechtstreeks leningen aanbieden, apps waarmee leads kunnen worden gegenereerd en apps die consumenten in contact brengen met externe verstrekkers van leningen, moeten de app-categorie in de Play Console hebben ingesteld op Financieel, en de volgende informatie publiceren in de metadata van de app:

 • De minimum- en maximumperiode voor terugbetaling.
 • De maximale jaarlijkse rentevoet (APR), die over het algemeen de rentevoet plus vergoedingen en andere kosten voor een jaar omvat, of een vergelijkbare andere rentevoet die volgens de lokale wetgeving is berekend.
 • Een representatief voorbeeld van de totale kosten van de lening, inclusief de hoofdsom en alle toepasselijke kosten.
 • Een privacybeleid waarin het openen, verzamelen, gebruiken en delen van persoonsgegevens en gevoelige gebruikersgegevens volledig bekend wordt gemaakt, in overeenstemming met de beperkingen die worden beschreven in dit beleid.

We staan geen apps toe die persoonlijke leningen promoten die binnen zestig (60) dagen of eerder na de uitgiftedatum van de lening volledig moeten worden terugbetaald (we verwijzen hiernaar met de term 'kortlopende persoonlijke leningen').

We moeten een verband kunnen leggen tussen uw ontwikkelaarsaccount en de verstrekte licenties of documentatie waaruit blijkt dat u persoonlijke leningen mag aanbieden. We kunnen aanvullende informatie of documenten opvragen om te bevestigen dat uw account voldoet aan alle lokale wet- en regelgeving.

Apps voor persoonlijke leningen of apps die persoonlijke leningen mogelijk maken als hoofddoel hebben (dat wil zeggen, leadgenerators of -facilitators), mogen geen toegang hebben tot gevoelige gegevens, zoals foto's en contacten. De volgende rechten zijn niet toegestaan:

 • Read_external_storage
 • Read_media_images
 • Read_contacts
 • Access_fine_location
 • Read_phone_numbers
 • Read_media_videos

Persoonlijke leningen met een hoge jaarlijkse rentevoet

In de Verenigde Staten staan we geen apps toe voor persoonlijke leningen waarvoor de jaarlijkse rentevoet 36% of hoger is. Apps voor persoonlijke leningen in de Verenigde Staten moeten de maximum jaarlijkse rentevoet weergeven, berekend in overeenstemming met de Truth in Lending Act (TILA).

Dit beleid is van toepassing op apps die rechtstreeks leningen aanbieden, apps waarmee leads kunnen worden gegenereerd en apps die consumenten in contact brengen met externe verstrekkers van leningen.

Landspecifieke vereisten

Apps voor persoonlijke leningen die de vermelde landen targeten, moeten voldoen aan aanvullende vereisten en aanvullende documentatie verstrekken als onderdeel van het declaratieformulier voor financiële functies binnen de Play Console. Op verzoek van Google Play moet u aanvullende informatie of documenten verstrekken over de naleving van de toepasselijke regelgeving en vergunningsvereisten.

 1. India
  • Als u een vergunning heeft van de Reserve Bank of India (RBI) om persoonlijke leningen te verstrekken, moet u een kopie van uw vergunning indienen zodat wij deze kunnen beoordelen.
  • Als u niet rechtstreeks betrokken bent bij activiteiten in verband met het verstrekken van geldleningen en slechts een platform biedt dat de verstrekking van geldleningen door geregistreerde niet-bancaire financieringsbedrijven of banken aan gebruikers mogelijk maakt, moet u dit op nauwkeurige wijze vermelden in de verklaring.
   • Daarnaast moeten de namen van alle geregistreerde niet-bancaire financieringsbedrijven en banken door middel van een prominente kennisgeving in de beschrijving van uw app worden bekendgemaakt.
 2. Indonesië
  • Als uw app zich bezighoudt met activiteiten in het kader van kredietverleningsservices op basis van informatietechnologie (Information Technology-Based Money Lending Services) overeenkomstig OJK Regulation No. 77/POJK.01/2016 (die van tijd tot tijd kan worden aangepast), moet u een kopie van uw geldige licentie overleggen ter beoordeling.
 3. Filipijnen
  • Alle financierings- en kredietverleningsbedrijven die leningen aanbieden via online kredietverleningsplatforms, moeten een SEC-registratienummer en het toestemmingscertificaatnummer (Certificate of Authority) verkrijgen van de Filipijnse Securities and Exchanges Commission (PSEC).
   • Daarnaast moet u uw bedrijfsnaam, handelsnaam, PSEC-registratienummer en het toestemmingsformulier voor de exploitatie van een financierings-/kredietverleningsbedrijf (CA-nummer) bekendmaken in de beschrijving van uw app.
  • Apps waarbij sprake is van op kredietverlening gebaseerde crowdfundingactiviteiten, zoals kredietverlening tussen personen (P2P), of zoals gedefinieerd in de regels en verordeningen voor crowdfunding (de CF-regels), moeten transacties verwerken via bij de PSEC geregistreerde CF-tussenpersonen.
 4. Nigeria
  • Digitale geldverstrekkers moeten zich houden aan en voldoen aan de LIMITED INTERIM REGULATORY/REGISTRATION FRAMEWORK AND GUIDELINES FOR DIGITAL LENDING, 2022 (die van tijd tot tijd kunnen worden aangepast) van de Nigeriaanse Federal Competition and Consumer Protection Commission (FCCPC) en een verifieerbare goedkeuringsbrief krijgen van de FCCPC.
  • Verzamelsites voor leningen moeten documentatie en/of certificering verstrekken voor digitale leenservices en contactgegevens voor elke digitale geldverstrekker waarmee ze samenwerken.
 5. Kenia
  • Digitale kredietverstrekkers moeten het registratieproces voor digitale kredietverstrekkers doorlopen en een vergunning krijgen van de Centrale Bank van Kenia (CBK). U moet een kopie van uw vergunning van de CBK verstrekken als onderdeel van uw verklaring.
  • Als u niet rechtstreeks betrokken bent bij activiteiten in verband met het verstrekken van geldleningen en slechts een platform biedt dat de verstrekking van geldleningen door geregistreerde digitale kredietverstrekkers aan gebruikers mogelijk maakt, moet u dit op nauwkeurige wijze vermelden in de verklaring en een kopie van de vergunning van uw respectieve partner(s) verstrekken.
  • Op dit moment accepteren we alleen verklaringen en vergunningen van entiteiten die zijn gepubliceerd in de Directory of Digital Credit Providers op de officiële website van de CBK.
 6. Pakistan
  • Elke NBFC-geldverstrekker (Non-Banking Finance Company of niet-bancair financieringsbedrijf) mag maar één DLA (Digital Lending App) publiceren. Ontwikkelaars die proberen meer dan één DLA per NBFC te publiceren, lopen het risico dat hun ontwikkelaarsaccount en eventuele andere gekoppelde accounts worden beëindigd.
  • U moet een bewijs van goedkeuring van de SECP indienen om digitale leenservices aan te bieden of te faciliteren in Pakistan.
 7. Thailand
  • Apps voor persoonlijke leningen die Thailand targeten, moeten een geldige licentie aanvragen bij de Bank of Thailand (BoT). Ontwikkelaars moeten documentatie verstrekken die aantoont dat ze persoonlijke leningen in Thailand kunnen leveren of mogelijk maken. Deze documentatie moet het volgende omvatten:
   • Een kopie van de door de Bank of Thailand uitgegeven licentie om te opereren als aanbieder van persoonlijke leningen of als organisatie voor nano-financiën.
Voorbeelden van veelvoorkomende schendingen
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
92637