Financiële dienstverlening

We staan geen apps toe waarmee gebruikers worden blootgesteld aan misleidende of schadelijke financiële producten en diensten.

Ten behoeve van dit beleid definiëren we financiële producten en diensten als producten en diensten die betrekking hebben op het beheren en het investeren van geld en cryptocurrency's, met inbegrip van persoonlijk advies.

Als uw app financiële producten en diensten bevat of promoot, moet u voldoen aan de nationale en lokale voorschriften voor alle regio's en landen die uw app target (u moet bijvoorbeeld specifieke kennisgevingen opnemen zoals vereist door de lokale wetgeving).

 

Binaire opties

We staan geen apps toe die gebruikers de mogelijkheid bieden te handelen in binaire opties.

 

Cryptocurrency's

We staan geen apps toe die cryptocurrency minen op een apparaat. We staan wel apps toe die het minen van cryptocurrency op afstand beheren.

 

Persoonlijke leningen

We definiëren een persoonlijke lening als het eenmalig verstrekken van een geldelijke lening door een persoon, organisatie of entiteit aan een individuele consument, die niet is bedoeld voor het financieren van de aankoop van vaste activa of onderwijs. Consumenten van persoonlijke leningen hebben informatie nodig over de kwaliteit, kenmerken, tarieven, aflossingsschema's, risico's en voordelen van leningen om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over het afsluiten van een lening.

 • Voorbeelden zijn: persoonlijke leningen, salarisvoorschotten, peer-to-peer-leningen, en leningen op onderpand.
 • Voorbeelden van leningen die hier niet onder vallen: hypotheken, autoleningen, doorlopend krediet (zoals creditcards, persoonlijke kredietlijnen).

Apps die persoonlijke leningen verstrekken, inclusief, maar niet beperkt tot, apps die rechtstreeks leningen aanbieden, apps waarmee leads kunnen worden gegenereerd en apps die consumenten in contact brengen met externe verstrekkers van leningen, moeten de app-categorie in de Play Console hebben ingesteld op Financieel, en de volgende informatie publiceren in de metadata van de app:

 • De minimum- en maximumperiode voor terugbetaling.
 • De maximale jaarlijkse rentevoet (APR), die over het algemeen de rentevoet plus vergoedingen en andere kosten voor een jaar omvat, of een vergelijkbare andere rentevoet die volgens de lokale wetgeving is berekend.
 • Een representatief voorbeeld van de totale kosten van de lening, inclusief de hoofdsom en alle toepasselijke kosten.
 • Een privacybeleid waarin het openen, verzamelen, gebruiken en delen van persoonsgegevens en gevoelige gebruikersgegevens volledig bekend wordt gemaakt.

We staan geen apps toe die persoonlijke leningen promoten die binnen zestig dagen of eerder na de uitgiftedatum van de lening volledig moeten worden terugbetaald (we verwijzen hiernaar met de term 'kortlopende persoonlijke leningen').

Persoonlijke leningen met een hoge jaarlijkse rentevoet

In de Verenigde Staten staan we geen apps toe voor persoonlijke leningen waarvoor de jaarlijkse rentevoet 36% of hoger is. Apps voor persoonlijke leningen in de Verenigde Staten moeten de maximum jaarlijkse rentevoet weergeven, berekend in overeenstemming met de Truth in Lending Act (TILA).

Dit beleid is van toepassing op apps die rechtstreeks leningen aanbieden, apps waarmee leads kunnen worden gegenereerd en apps die consumenten in contact brengen met externe verstrekkers van leningen.

Aanvullende vereisten voor apps voor persoonlijke leningen in India, Indonesië en de Filipijnen

Apps voor persoonlijke leningen in India, Indonesië en de Filipijnen moeten voldoen aan de onderstaande vereisten met aanvullende bewijsstukken om aan te tonen dat wordt voldaan aan de geschiktheidseisen.

 1. India
  • Vul de verklaring voor apps voor persoonlijke leningen in India in en lever de benodigde documentatie ter onderbouwing van uw verklaring. Voorbeeld:
   • Als u over een vergunning beschikt van de Reserve Bank of India om persoonlijke leningen te verstrekken, moet u een kopie van uw vergunning indienen zodat wij deze kunnen beoordelen.
   • Als u niet rechtstreeks betrokken bent bij activiteiten in verband met het verstrekken van geldleningen en slechts een platform biedt dat de verstrekking van geldleningen door geregistreerde niet-bancaire financieringsbedrijven of banken aan gebruikers mogelijk maakt, moet u dit op nauwkeurige wijze vermelden in de verklaring.
    • Daarnaast moeten de namen van alle geregistreerde niet-bancaire financieringsbedrijven en banken door middel van een prominente kennisgeving in de beschrijving van uw app worden bekendgemaakt.
  • Zorg ervoor dat de naam van het ontwikkelaarsaccount overeenkomt met de naam van de gekoppelde geregistreerde bedrijfsnaam die u vermeldt in uw verklaring.
 2. Indonesië
  • Vul de verklaring voor apps voor persoonlijke leningen in Indonesië in en lever de benodigde documentatie ter onderbouwing van uw verklaring. Bijvoorbeeld:
   • Als uw app zich bezighoudt met activiteiten in het kader van kredietverleningsservices op basis van informatietechnologie (Information Technology-Based Money Lending Services) overeenkomstig OJK Regulation No. 77/POJK.01/2016 (zoals deze van tijd tot tijd kan worden gewijzigd), moet u een kopie van uw geldige licentie overleggen ter beoordeling.
  • Zorg ervoor dat de naam van het ontwikkelaarsaccount overeenkomt met de naam van de gekoppelde geregistreerde bedrijfsnaam die u vermeldt in uw verklaring.
 3. Filipijnen
  • Vul de verklaring voor apps voor persoonlijke leningen in de Filipijnen in en verstrek de benodigde documentatie ter onderbouwing van uw verklaring.
   • Alle financierings- en kredietverleningsbedrijven die leningen aanbieden via online kredietverleningsplatforms, moeten een SEC-registratienummer en het toestemmingscertificaatnummer (Certificate of Authority) verkrijgen van de Filipijnse Securities and Exchanges Commission (PSEC).
    • Daarnaast moet u uw bedrijfsnaam, handelsnaam, PSEC-registratienummer en het toestemmingsformulier voor de exploitatie van een financierings-/kredietverleningsbedrijf (CA-nummer) bekendmaken in de beschrijving van uw app.
   • Apps waarbij sprake is van op kredietverlening gebaseerde crowdfundingactiviteiten, zoals kredietverlening tussen personen (P2P), of zoals gedefinieerd in de regels en verordeningen betreffende crowdfunding (de CF-regels) moeten transacties verwerken via bij de PSEC geregistreerde CF-tussenpersonen.
Voorbeelden van veelvoorkomende schendingen
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
92637
false