Finantsteenused

Me ei luba rakendusi, mis muudavad kasutajad petturlike või kahjulike finantstoodete ja -teenuste suhtes haavatavaks.

Nende eeskirjade kohaselt loetakse finantstoodeteks ja -teenusteks sisu, mis on seotud raha haldamise ning investeerimisega, sealhulgas personaalse nõustamisega.

Kui teie rakendus hõlmab või reklaamib finantstooteid ja -teenuseid, peate järgima riiklikke ja kohalikke eeskirju kõigis piirkondades ja riikides, mida teie rakendus sihib—näiteks lisama kohalike seadustega nõutavad lahtiütlused.

Finantsfunktsioone sisaldavate rakenduste jaoks tuleb Play Console’is täita finantsfunktsioonide deklaratsioonivorm.

Binaarsed optsioonid

Me ei luba rakendusi, mis võimaldavad kasutajatel kaubelda binaarsete optsioonidega.

 

Eraisikulaenud

Eraisikulaen tähendab ühekordset raha laenamist ühelt isikult, organisatsioonilt või juriidiliselt isikult üksikule tarbijale juhul, kui laenu eesmärk pole finantseerida põhivara ostmist ega haridust. Eraisikulaenude tarbijatel on vaja teavet laenutoodete kvaliteedi, omaduste, tasude, tagasimaksegraafiku, riskide ja eeliste kohta, et langetada laenu võtmisel teadlikke otsuseid.

 • Näited: eraisikulaenud, kiirlaenud, eraisikute vahelised laenud, tagatislaenud
 • Näited ei hõlma: hüpoteeklaenud, autolaenud, tsüklipõhised krediidiliinid (nt krediitkaardid, eraisiku krediidiliinid)

Rakendused, mis pakuvad eraisikulaene, sealhulgas rakendused, mis pakuvad vahetuid laene ja potentsiaalsete klientide leidmist, ning ka sellised rakendused, mis viivad tarbijaid kokku kolmandast osapoolest laenuandjatega, peavad Play Console'is kasutama rakenduse kategooriana valikut „Finantsrakendus“ ning rakenduse metaandmetes avalikustama järgmise teabe.

 • Tagasimakse miinimum- ja maksimumperiood
 • Maksimaalne krediidikulukuse määr (APR), mis hõlmab tavaliselt intressimäära ning ka aastapõhiseid tasusid ja muid kulusid, või muu sarnane määr, mis on arvutatud kohalike seaduste kohaselt
 • Laenu kogukulu näidis, mis sisaldab laenu põhiosa ja kõiki asjakohaseid tasusid
 • Privaatsuseeskirjad, mis avalikustavad sõnaselgelt isikuandmete ja delikaatsete kasutajaandmete kogumise, kasutamise ja jagamise ning nendele juurdepääsemise viisid kooskõlas siinsetes eeskirjades sätestatud piirangutega

Me ei luba rakendusi, mis reklaamivad eraisikulaene, mis tuleb täies ulatuses tagasi maksta kuni 60 päeva jooksul alates laenu andmise kuupäevast (nimetame neid lühiajalisteks eraisikulaenudeks).

Erandeid võime teha eraisikulaenude rakendustele, mis tegutsevad riikides, kus konkreetsed määrused lubavad kehtestatud õigusraamistiku alusel sõnaselgelt selliseid lühiajalisi laene. Nendel harvadel juhtudel hinnatakse erandeid asjakohase riigi kohalike kohaldatavate seaduste ja määruste juhiste kohaselt.

Meil peab olema võimalik kontrollida seost teie arendajakonto ning kõigi teie esitatud litsentside või dokumentide vahel, mis tõendavad teie võimet pakkuda eraisikulaenude teenust. Teilt võidakse küsida lisateavet või -dokumente, et kinnitada teie konto vastavust kohalikele seadustele ja määrustele.

Eraisikulaenude rakendustel, rakendustel, mille peamine eesmärk on vahendada juurdepääsu eraisikulaenudele (nt vahendamist või potentsiaalsete klientide leidmist pakkuvad rakendused), ja laenu lisarakendustel (laenukalkulaatorid, laenujuhised jne), on keelatud pääseda juurde delikaatsetele isikuandmetele, nagu fotodele ja kontaktidele. Keelatud on järgmised load.

 • Read_external_storage
 • Read_media_images
 • Read_contacts
 • Access_fine_location
 • Read_phone_numbers
 • Read_media_videos
 • Query_all_packages
 • Write_external_storage

Rakendustele, mis kasutavad delikaatset teavet või API-sid, kehtivad lisapiirangud ja -nõuded. Tutvuge lubade eeskirjadega lisateabe saamiseks.

Kõrge krediidikulukuse määraga eraisikulaenud

Ameerika Ühendriikides ei ole lubatud rakendused, mis pakuvad eraisikulaene, mille krediidikulukuse määr (APR) on 36% või kõrgem. Ameerika Ühendriikides saadaolevad eraisikulaenude rakendused peavad kuvama maksimaalse APR-i, mis on arvutatud laenutingimuste paikapidavuse seaduses (Truth in Lending Act, TILA) kirjeldatud moel.

Eeskirjad kehtivad vahetuid laene ja potentsiaalsete klientide leidmist pakkuvate rakenduste puhul ja ka selliste rakenduste puhul, mis viivad tarbijaid kokku kolmandast osapoolest laenuandjatega.

Riigikohased nõuded

Loetletud riike sihtivad eraisikulaenude rakendused peavad järgima lisanõudeid ja nende jaoks tuleb Play Console’i finantsfunktsioonide deklaratsioonis lisadokumendid esitada. Kui Google Play seda nõuab, peate esitama lisateavet või -dokumente, mis on seotud teie kehtivate regulatiiv- ja litsentsimisnõuete järgimisega.

 1. India
  • Kui teil on Reserve Bank of India (RBI) litsents eraisikulaenude pakkumiseks, peate ülevaatuseks esitama selle litsentsi koopia.
  • Kui te ei osale otseselt laenuandmises, vaid pakute finantsettevõtetele, mis ei ole pangad (NBFC-d), või pankadele vaid platvormi kasutajatele laenuandmise võimaldamiseks, peate selle deklaratsioonis selgelt välja tooma.
   • Lisaks peavad kõigi registreeritud NBFC-de ja pankade nimed olema teie rakenduse kirjelduses silmapaistvalt avalikustatud.
 2. Indoneesia
  • Kui teie rakendus on OJK regulatsiooni nr 77/POJK.01/2016 (mida võidakse aeg-ajalt muuta) kohaselt seotud infotehnoloogiapõhiste raha laenamise teenustega, tuleb teil esitada meile ülevaatamiseks oma kehtiva litsentsi koopia.
 3. Filipiinid
  • Kõik finantseerimis- ja laenuettevõtted, mis pakuvad laenu veebipõhiste laenuplatvormide (OLP) kaudu, peavad hankima SEC registreerimisnumbri ja volitussertifikaadi (CA) numbri Filipiinide väärtpaberi- ja börsikomisjonilt (PSEC).
   • Lisaks peate rakenduse kirjelduses avalikustama oma korporatsiooni nime, ettevõtte nime, PSEC registreerimisnumbri ja finantseerimis-/laenuettevõttena tegutsemise volitussertifikaadi (CA).
  • Laenupõhiseid ühisrahastuse tegevusi, näiteks eraisikutevahelisi (P2P) laene või ühisrahastuse eeskirjades ja määrustes defineeritud tegevusi hõlmavad rakendused peavad töötlema tehinguid PSEC registreeritud ühisrahastuse vahendajate kaudu.
 4. Nigeeria
  • Digitaalsed raha laenamise teenused (DML) peavad järgima Nigeeria föderaalse konkurentsi- ja tarbijakaitsekomisjoni (FCCPC) 2022. AASTA DIGITAALSE LAENAMISE TEENUSTE PIIRATUD AJUTIST REGULATIIV-/REGISTREERIMISRAAMISTIKKU JA -JUHISEID (mida võidakse aeg-ajalt muuta) ning hankima FCCPC-lt tõendatava kinnituskirja.
  • Laenumaaklerid peavad digitaalsete laenuteenuste kohta esitama dokumendid ja/või sertifikaadid ning iga DML-ist partneri kontaktandmed.
 5. Keenia
  • Digitaalsed laenupakkujad (DCP) peavad läbima DCP registreerimisprotsessi ja hankima Keenia keskpangalt (CBK) litsentsi. Teil tuleb deklaratsiooni raames esitada oma litsentsi koopia.
  • Kui te ei osale otseselt laenuandmises, vaid pakute registreeritud DCP(-de) jaoks vaid platvormi kasutajatele laenuandmise võimaldamiseks, peate selle deklaratsioonis selgelt välja tooma ja esitama oma partneri(te) DCP litsentsi koopia.
  • Praegu aktsepteerime deklaratsioone ja litsentse ainult CBK ametlikul veebisaidil digitaalsete laenupakkujate nimistus avaldatud isikutelt.
 6. Pakistan
  • Iga pangandusvälisest finantsettevõttest (NBFC) laenuandja võib avaldada vaid ühe digitaallaenurakenduse (DLA). Kui arendaja proovib avaldada ühe NBFC kohta rohkem kui ühe DLA, võidakse sulgeda tema arendaja konto ja kõik muud seotud kontod.
  • Pakistanis digitaalsete laenuteenuste pakkumiseks või vahendamiseks tuleb teil esitada SECP-lt saadud kinnituse tõend.
 7. Tai
  • Taid sihtivad eraisikulaenude rakendused, mille intressimäärad on 15% või üle selle, peavad Tai pangalt (Bank of Thailand, BoT) või rahandusministeeriumilt (MoF) hankima kehtiva lihtsentsi. Arendajad peavad esitama dokumendid, mis tõestavad nende võimet Tais eraisikulaene pakkuda või vahendada. Need dokumendid peaksid olema järgmised.
   • Tai panga väljastatud litsentsi koopia, mille kohaselt on arendajal lubatud töötada eraisikulaenude pakkujana või nanofinantsorganisatsioonina.
   • Rahandusministeeriumi väljastatud Pico-finantseerimise tegevusloa koopia, et tegutseda Pico-laenude või Pico-plus laenude andjana.
Levinud rikkumiste näited

Kas see oli ab?

Kuidas saame seda täiustada?
Otsing
Kustuta otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü