Serveis financers

No permetem les aplicacions que exposen els usuaris a productes i serveis financers enganyosos o perjudicials.

En el marc d'aquesta política, considerem que els productes i serveis financers són tots els relacionats amb la inversió i la gestió de diners i criptomonedes, inclosa la consultoria personalitzada.

Si la teva aplicació conté o promou productes i serveis financers, has de complir les normatives locals i estatals de totes les regions o tots els països als quals s'orienti (per exemple, has d'incloure-hi les comunicacions específiques que exigeixi la legislació local).

S'ha de completar el formulari de declaració de funcions financeres a Play Console per a les aplicacions que contenen funcions financeres.

Opcions binàries

No permetem les aplicacions que ofereixen als usuaris la possibilitat d'operar amb opcions binàries.

 

Préstecs personals

Entenem que un préstec personal es produeix quan un particular, una organització o una entitat presta diners a un consumidor de manera no recurrent i no ho fa amb la finalitat de finançar la compra de cap actiu fix o el pagament de cap tipus d'estudis. Els consumidors de préstecs personals han de tenir informació sobre la qualitat, les característiques, les comissions, el pla d'amortització, els riscos i els avantatges d'aquests productes per poder decidir de manera fonamentada si els volen contractar.

 • Exemples: préstecs personals, préstecs instantanis, préstecs entre particulars i préstecs sobre un títol de propietat.
 • No s'inclouen aquests exemples: hipoteques, préstecs per a automòbils i línies de crèdit renovables (com ara targetes de crèdit o línies de crèdit personals).

Les aplicacions que proporcionen préstecs personals, incloses, entre d'altres, les que ofereixen préstecs directament, les de generació de contactes i les que posen en contacte els consumidors amb entitats creditícies externes, han de tenir definida l'opció "Finances" com a categoria de l'aplicació a Play Console i comunicar la informació següent a les metadades de l'aplicació:

 • El període mínim i màxim d'amortització.
 • La taxa anual equivalent (TAE) màxima, que normalment inclou la taxa d'interès més les comissions i altres costos durant un any, o una altra taxa similar calculada d'acord amb la legislació local.
 • Un exemple representatiu del cost total del préstec, incloses les comissions principals i totes les comissions aplicables.
 • Una política de privadesa que comuniqui de manera exhaustiva com s'accedeix a les dades d'usuari personals i sensibles, i com es recullen, s'utilitzen i es comparteixen de conformitat amb les restriccions que s'indiquen en aquesta política.

No permetem les aplicacions que promouen els préstecs personals que requereixen l'amortització total en 60 dies o menys a comptar des de la data de concessió (que anomenem "préstecs personals a curt termini").

Es poden considerar excepcions a aquesta política les aplicacions de préstecs personals que operen en països en què els reglaments específics permeten de manera explícita aquestes pràctiques de préstec a curt termini en marcs legals establerts. En aquests casos poc habituals, les excepcions s'avaluaran de conformitat amb les lleis locals i les directrius reguladores aplicables del país en qüestió.

Hem de poder establir una connexió entre el teu compte de desenvolupador i qualsevol llicència o documentació proporcionada que demostri la teva capacitat d'oferir préstecs personals. És possible que se't demani informació o documents addicionals per confirmar que el teu compte compleix totes les lleis i la normativa locals.

Les aplicacions de préstecs personals, les aplicacions l'objectiu principal de les quals sigui concedir accés a préstecs personals (per exemple, de generació o facilitació de contactes) o les aplicacions complementàries per a préstecs (calculadores de préstecs, manuals per a préstecs, etc.) tenen prohibit l'accés a dades sensibles, com ara fotos o contactes. Els permisos següents estan prohibits:

 • Read_external_storage
 • Read_media_images
 • Read_contacts
 • Access_fine_location
 • Read_phone_numbers
 • Read_media_videos
 • Query_all_packages
 • Write_external_storage

Les aplicacions que fan servir informació o API sensibles estan subjectes a restriccions i requisits addicionals. Consulta la política de permisos per obtenir més informació.

Préstecs personals amb una TAE elevada

Als Estats Units, no permetem les aplicacions de préstecs personals amb una taxa anual equivalent (TAE) d'un 36% o superior. Als Estats Units, les aplicacions de préstecs personals han de mostrar la TAE màxima calculada regularment d'acord amb la Llei nord-americana de veracitat en préstecs (TILA).

Aquesta política és vàlida per a les aplicacions que ofereixen préstecs directament, les de generació de contactes i les que estableixen una comunicació entre els consumidors i entitats creditícies de tercers.

Requisits específics de cada país

Les aplicacions de préstecs personals orientades als països enumerats han de complir requisits addicionals i proporcionar documentació suplementària com a part de la declaració de funcions financeres a Play Console. Si Google Play ho sol·licita, has de proporcionar informació o documents addicionals que demostrin que compleixes els requisits normatius i de llicències aplicables.

 1. Índia
  • Si tens la llicència del Banc de la Reserva de l'Índia (Reserve Bank of India, RBI) per oferir préstecs personals, has d'enviar una còpia de la llicència perquè la revisem.
  • Si no participes directament en activitats de préstec de diners i només proporciones una plataforma per facilitar el préstec de diners als usuaris per part de bancs o d'institucions financeres no bancàries registrades (NBFC), has de reflectir-ho amb precisió en aquesta declaració.
   • A més, els noms de tots els bancs i totes les institucions financeres no bancàries registrades s'han de comunicar de manera destacada a la descripció de l'aplicació.
 2. Indonèsia
  • Si l'aplicació participa en activitats de serveis de préstec de diners basats en tecnologia de la informació d'acord amb la normativa número 77/POJK.01/2016 (amb les esmenes ocasionals que s'hi apliquin) de l'Autoritat de Serveis Financers d'Indonèsia (OJK), has d'enviar una còpia de la teva llicència vàlida perquè la revisem.
 3. Filipines
  • Totes les empreses de crèdit i finançament que ofereixin préstecs a través de plataformes de préstec en línia (OLP) han d'obtenir un número de registre de la Comissió de Valors i Borses (SEC) i el número de certificat d'autoritat (CA) de la Comissió de Valors i Borses de les Filipines (PSEC).
   • A més, has de comunicar a la descripció de l'aplicació el teu nom corporatiu, el nom de l'empresa, el número de registre de la PSEC i el CA per operar una empresa de crèdit o finançament.
  • Les aplicacions que participen en activitats de finançament col·lectiu basades en préstecs, com ara el préstec entre particulars (P2P), o d'acord amb la definició inclosa a les regles i normatives que regeixen els finançaments col·lectius (regles de finançament col·lectiu), han de processar les transaccions a través d'intermediaris de finançament col·lectiu registrats a la PSEC.
 4. Nigèria
  • Els prestadors de diners digitals (DML) han de complir i completar el REGLAMENT PROVISIONAL LIMITAT O MARC DE REGISTRE I LES DIRECTRIUS DE PRÉSTEC DIGITAL, 2022 (amb les esmenes ocasionals que s'hi apliquin) de la Comissió Federal de Protecció del Consumidor i de la Competència (FCCPC) de Nigèria i obtenir una carta d'aprovació verificable de la FCCPC.
  • Els agregadors de préstecs han de proporcionar documentació o una certificació per als serveis de préstecs digitals i informació de contacte de cada DML amb què col·laborin.
 5. Kenya
  • Les entitats de crèdit digitals (DCP) han de completar el procés de registre de DCP i obtenir una llicència del Banc Central de Kenya (CBK). Has de proporcionar una còpia de la llicència del CBK com a part de la declaració.
  • Si no participes directament en activitats de préstec de diners i només proporciones una plataforma per facilitar el préstec de diners als usuaris per part de DCP registrades, has de reflectir-ho amb precisió a la declaració i proporcionar una còpia de la llicència de DCP dels teus col·laboradors.
  • Actualment, només acceptem declaracions i llicències d'entitats publicades al directori d'entitats de crèdit digitals del lloc web oficial del CBK.
 6. Pakistan
  • Cada prestador que sigui una empresa financera no bancària (NBFC) només pot publicar una aplicació de préstecs digitals (DLA). Els desenvolupadors que intentin publicar més d'una DLA per NBFC corren el risc de veure cancel·lat el seu compte de desenvolupador i qualsevol altre compte associat.
  • Has d'enviar un comprovant d'aprovació de la Comissió de Valors i Borses del Pakistan (SECP) per oferir o facilitar serveis de préstecs digitals al Pakistan.
 7. Tailàndia
  • Les aplicacions de préstec personal orientades a Tailàndia amb taxes d'interès del 15% o superiors han d'obtenir una llicència vàlida del Banc de Tailàndia (BoT) o del Ministeri d'Hisenda (MoF). Els desenvolupadors han de proporcionar documentació que demostri la seva capacitat de proporcionar o oferir préstecs personals a Tailàndia. Aquesta documentació ha d'incloure:
   • Una còpia de la seva llicència emesa pel Banc de Tailàndia per operar com a proveïdor de préstecs personals o organització de nanofinances.
   • Una còpia de la seva llicència comercial de finances Pico emesa pel Ministeri d'Hisenda per operar com a prestador Pico o Pico-plus.
Exemples d'infraccions comunes

Ha estat útil?

Com ho podem millorar?
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal