Sammendrag

16. november 2022

Oppdateringer av retningslinjene

 • Trer i kraft 31. januar 2023
  • Vi innfører flere krav for apper som tilbyr personlige lån, og som er rettet mot brukere i Nigeria og Kenya. Utviklere av apper som tilbyr personlige lån i disse to landene, må fylle ut erklæringsskjemaer og sende oss dokumentasjon til gjennomgang. Ellers kan de ikke beholde eller publisere nye apper som tilbyr personlige lån, på Google Play.

  • Vi oppdaterer retningslinjene om villedende annonser for å klargjøre at annonser ikke kan simulere eller utgi seg for å være brukergrensesnittet for appfunksjoner.
 • Trer i kraft 31. mai 2023

Nye eksempler og tydeliggjøringer

Vi har også lagt til nye eksempler og tydeliggjøringer i noen av retningslinjene våre. Siden disse retningslinjene verken er nye eller oppdaterte, endres ikke de tilknyttede standardene eller fremgangsmåtene våre for sanksjoner. 

 • Vi oppdaterer retningslinjene våre for brukerdata for å understreke at utviklerne er ansvarlige for praksisene for behandling av brukerdata gjennom hele prosessen, for data som innhentes i appene deres.
 

2. november 2022

Presisering av retningslinjene
 

7. september 2022

Oppdatering av retningslinjene

 • Trer i kraft 28. september 2022
  • Vi lanserer et tidsbegrenset pilotprogram som gjør det mulig å distribuere apper med intensive fantasy-sportsspill (DFS) og Rummy-apper fra utviklere som er basert i India, til brukere i India. Finn ut mer
 

27. juli 2022

Kommende nye retningslinjer

 • Trer i kraft 30. september 2022
 • Trer i kraft 1. november 2022
  • Vi innfører nye krav for FLAG_SECURE-erklæringen i retningslinjene for uriktig bruk av enheter og nettverk for å understreke at alle apper må overholde FLAG_SECURE-erklæringen og ikke legge til rette for eller opprette løsninger som omgår FLAG_SECURE-innstillingene i andre apper.
  • Vi innfører nye krav i retningslinjene for tillatelser, slik at alle apper må ha godkjent kjernefunksjonalitet for å bruke VpnService-klassen. Vi har også lagt til veiledning om nødvendige krav for bruk av VpnService-klassen.
 • Trer i kraft 31. juli 2023
  • Vi innfører nye krav til begrensede tillatelser for Exact Alarm API, slik at apper bare må deklarere denne tillatelsen hvis kjernefunksjonaliteten krever en presis alarm. Apper som deklarerer den nye begrensede tillatelsen, men som ikke oppfyller disse kravene, er ikke tillatt på Google Play. 

Oppdateringer av retningslinjer

 • I kraft fra 31. august 2022
  • Vi oppdaterer retningslinjene for feilinformasjon om helse for å understreke at vi ikke tillater apper som inneholder misvisende helsepåstander som motsier etablert medisinsk enighet, eller som kan skade brukerne.
  • Vi oppdaterer retningslinjene for falsk identitet for å tydeliggjøre at det ikke er lov å utgi seg for å være andre enheter eller organisasjoner. Vi har også lagt til noen nye eksempler på apptitler og -ikoner.
 • Trer i kraft 30. september 2022
 • Trer i kraft 1. november 2022
 • Med virkning fra 15. februar 2023
  • Vi oppdaterer retningslinjene for overvåkningsprogrammer med flagget «IsMonitoringTool» for alle legitime overvåkingsapper. Alle apper som bruker dette verktøyet, må også opplyse om funksjoner for overvåking eller sporing i appbeskrivelsen i Google Play-butikken.

Nye eksempler og tydeliggjøringer

Vi har også lagt til nye eksempler og tydeliggjøringer i noen av retningslinjene våre. Siden disse retningslinjene ikke er nye eller oppdaterte, endres ikke standardene og fremgangsmåtene våre for sanksjoner. 

 • Vi tydeliggjør retningslinjene for barnemishandling, slik at de understreker forbudet mot bruk av apper som setter barn i fare, inkludert tilrettelegging for menneskehandel med barn, barneforførelse og seksuell utpressing.
 • Vi tydeliggjør retningslinjene for databehandling for familier for å understreke at apper som bare målrettes mot barn, ikke kan overføre Android-annonseringsidentifikator (AAID), SIM-serienummer, delversjonens serienummer, BSSID, MAC, SSID, IMEI og/eller IMSI. Apper som målrettes mot både barn og eldre brukere, kan ikke overføre AAID, SIM-serienummer, delversjonens serienummer, BSSID, MAC, SSID, IMEI og/eller IMSI fra barn eller brukere av ukjent alder.
 • Vi samler retningslinjer for medisinsk og helserelatert funksjonalitet på en brukervennlig side.
 • Vi tydeliggjør annonseretningslinjene for å understreke at annonser og tilknyttede tilbud i appen din må samsvare med appens egnethetsvurdering.
 • Vi tydeliggjør annonseretningslinjene for å understreke at annonse-ID-en ikke lenger kan være tilknyttet en vedvarende identifikator eller personlig identifiserende informasjon for noe formål, inkludert statistikkformål.
 • Vi tydeliggjør retningslinjene for Made For-annonser i retningslinjene for nettsøppel for å forhindre at apper viser interstitial-annonser gjentatte ganger og distraherer brukerne når de bruker appen.
 • Vi flytter landsspesifikke retningslinjer fra siden for retningslinjer for gambling, spill og konkurranser med ekte penger til en link i søknadsskjemaet for gambling, slik at de blir enklere å finne.
 • Vi tydeliggjør definisjonen av og eksempler på sensitive hendelser i retningslinjene for upassende innhold for å understreke at vi ikke tillater apper som tjener penger på eller ikke utviser følsomhet overfor sensitive hendelser med betydelig sosial, kulturell eller politisk innvirkning. Dette kan omfatte nødsituasjoner for sivile, naturkatastrofer, nødsituasjoner tilknyttet folkehelse, konflikter, dødsfall eller andre tragiske hendelser.
 • Vi tydeliggjør personvernreglene i retningslinjene for brukerdata for å understreke at alle apper må ha en link til personvernreglene i det angitte feltet i Play-konsollen og en link til personvernreglene eller tekst som beskriver personvernreglene, i selve appen. Vi spesifiserer også at personvernreglene må være offentlig tilgjengelige og ikke bak et geogjerde. Finn ut mer om hvordan du legger til personvernregler.

 

11. mai 2022

Kommende nye retningslinjer

 • Trer i kraft 3. oktober 2022:

Oppdatering av retningslinjene

 • Trer i kraft 3. oktober 2022:
 

6. april 2022

Kommende nye retningslinjer

 • Trer i kraft 11. mai 2022:
  • Vi oppdaterer familieretningslinjene for å forklare at apper med innhold som ikke er ansett som passende i hele verden, kan bli gjort utilgjengelige for brukere i regioner hvor innholdet i appene anses for å være upassende.
 • Trer i kraft 11. juli 2022:
  • Vi innfører et tidsbegrenset pilotprogram for kranspill på nettet som gjøres tilgjengelig i Google Play-butikken utelukkende for brukere i Japan. Finn ut mer.
 • Trer i kraft 29. september 2022
 • Trer i kraft 1. november 2022:
  • Vi utvider kravene til API-målnivå på Google Play til å inkludere eksisterende apper som ikke er oppdatert. Dette er for å gi brukerne en trygg opplevelse. Apper som ikke målretter mot et API-nivå som er maksimalt to år eldre enn den nyeste hovedutgaven av Android, blir ikke tilgjengelige for nye brukere på Google Play med enheter som kjører de nyeste versjonene av Android. Utviklere kan be om utsettelse på seks måneder hvis de trenger mer tid på overføringen. Finn ut mer

Oppdateringer av retningslinjer

 • Trer i kraft 11. mai 2022:
  • Vi innfører flere krav til utviklere som tilbyr personlige lån på Filippinene. Kvalifiserte utviklere må fylle ut et erklæringsskjema, sende inn nødvendig informasjon og oppfylle andre krav til videreformidling. Vi oppdaterer også deklareringskravene for India og Indonesia, slik at de gjør det klart at utviklere må sende inn ytterligere dokumentasjon hvis utviklernavnet ikke matcher navnet på den innsendte lisensen. Utviklere som tilrettelegger for tilbud om personlige lån i India, må også inkludere navnene på alle banker og finansinstitusjoner som ikke er banker, som de samarbeider med. Dette må legges inn som fremtredende informasjon i appbeskrivelsen.
  • Vi oppdaterer retningslinjene om hatsk innhold for å forby hatsk innhold knyttet til kaster og innvandring. 
  • Vi oppdaterer retningslinjene om villedende atferd og påstander for å tillate visse apper som bruker innebygde, dedikerte oksymetersensorer (underlagt flere betingelser), og kreve at det oppgis detaljer om oksymetere og målenheter i appbeskrivelsene. Vi forbyr fortsatt apper som hevder å tilby oksymeterfunksjonalitet uten å ha støtte for oksymetersensorer på hapå-teknologi, maskinvare eller smarttelefoner.
  • Vi oppdaterer programretningslinjene for Families Certified Ad SDK for å forklare at det å inkludere tilstrekkelig informasjon for at Google Play skal kunne gå gjennom en SDK, kan omfatte å sende inn nye versjoner samt annen informasjon som er nødvendig for å overholde sertifiseringskravene. Vi oppdaterer også retningslinjene for å gjøre det klart at SDK-utviklere selv må sertifisere at hver SDK-versjon de utgir, overholder de siste programretningslinjene for utviklere på Play.
  • Vi oppdaterer retningslinjene våre for tilgjengelighet for å forklare at Accessibility API ikke er laget for og ikke kan forespørres for fjernstyrt opptak av lyd i samtaler.

 • Trer i kraft 14. september 2022
  • Vi utvider omfanget til retningslinjene for nyheter til også å omfatte apper som er oppført i «Nyheter og tidsskrifter»-kategorien i Google Play og har appmetadata hvor de beskrives som nyhetsapper. Vi oppdaterer også retningslinjene for nyheter for å tillate én metode for oppført kontaktinformasjon i stedet for to for nyhetsapper, samt for å tillate at originale publisister ikke trenger å oppgi forfatteren av alle artikler. 
 • Trer i kraft 11. oktober 2022:

Nye eksempler og tydeliggjøringer

Vi har også lagt til nye eksempler og tydeliggjøringer i noen av retningslinjene våre. Vær oppmerksom på at dette ikke er nye retningslinjer, og at vi ikke endrer standardene og fremgangsmåtene våre for sanksjoner som følge av disse oppdateringene.

 • Vi tydeliggjør formuleringene i familieretningslinjene for å gjøre det klart at apper som bare er målrettet mot barn, ikke kan be om posisjonstillatelse eller samle inn, bruke og overføre nøyaktig posisjon.

 

15. desember 2021

Oppdatering av retningslinjene

 • Gyldig fra 17. januar 2022:
  • Vi tydeliggjør retningslinjene våre for abonnementer for å informere om at abonnementer må gi brukerne vedvarende eller gjentakende verdi i løpet av hele abonnementsperioden, og at de kan ikke brukes til å tilby brukere éngangsfordeler.


18. november 2021

Oppdatering av retningslinjene

 • Trer i kraft 18. desember 2021:
  • Vi oppdaterer retningslinjene for betalinger på Google Play på bakgrunn av de nye forskriftene i Sør-Korea. Nå kan utviklere ta imot betalinger for kjøp i apper fra mobil- og nettbrettbrukere i Sør-Korea med et alternativt faktureringssystem i apper, i tillegg til faktureringssystemet for Google Play. 

 

27. oktober 2021

Oppdateringer av retningslinjer

 • Trer i kraft 1. desember 2021:
  • Vi oppdaterer retningslinjene for upassende innhold for å forby apper som er publisert av eller knyttet til farlige organisasjoner og bevegelser som har forbindelser til vold mot sivile.
  • Vi oppdaterer håndhevelsesprosessen for å inkludere muligheten til å begrense i hvilke regioner appen din er tilgjengelig for brukere via Google Play.
  • Vi oppdaterer retningslinjene for seksuelt innhold for å forklare at vi kan gjøre en app tilgjengelig bare for brukere i regioner der det seksuelle innholdet i appen anses som passende.

Kommende nye retningslinjer

 • Trer i kraft 2. februar 2022:
 • Trer i kraft 1. april 2022:
  • Vi legger til nye spesifikasjoner i kravene i familieretningslinjene for sosiale apper for barn og apper med sosiale funksjoner for barn. Slike apper må ha påminnelser i appen om sikkerhet når brukeren snakker med andre på nettet, kreve godkjenning av en voksen før de slår på chattefunksjoner som lar brukerne dele personopplysninger, og tillate kontinuerlig administrering av sosiale funksjoner. I tillegg skal apper der hovedfokuset er å chatte med ukjente personer, ikke målrettes mot barn.
 • Trer i kraft 11. mai 2022:
  • Vi legger til retningslinjer for Android-emojier som krever at apper som kjører Android 12 og nyere, må overholde den nyeste versjonen av Unicode-godkjente emojier innen fire måneder etter at de er gjort tilgjengelige. Retningslinjene gir utviklerne forskjellige alternativer for overholdelse.

Nye eksempler og tydeliggjøringer

Vi har også lagt til nye eksempler og tydeliggjøringer i noen av retningslinjene våre. Vær oppmerksom på at dette ikke er nye retningslinjer, og at vi ikke endrer standardene og fremgangsmåtene våre for sanksjoner som følge av disse oppdateringene.

 • Vi tydeliggjør familieretningslinjene for annonser og inntektsgenerering for å gjøre det klart at ALL inntektsgenerering og annonsering i apper som målrettes mot barn, må overholde retningslinjene.
 • Vi tydeliggjør retningslinjene for abonnementer slik at de uttrykkelig forbyr apper som utsetter brukerne for villedende eller manipulerende kjøpsopplevelser (inkludert kjøp og abonnementer i apper).
 • Vi endrer overskriften for datasikkerhetsdelen, tydeliggjør henvisninger til brukerdata og inkluderer en link til en brukerstøtteartikkel med mer informasjon.

 

28. juli 2021:

Kommende nye retningslinjer

 • Trer i kraft 1. september 2021:
  • Vi tilbyr en utviklerforhåndsvisning av appsett-ID-er for nødvendige bruksmønstre, for eksempel statistikk og svindelforebygging. Appsett-ID-er kan ikke brukes til personlig tilpasning av annonser eller annonsemåling.
  • Vi legger til nye begrensninger i kravene i familieretningslinjene for identifikatorer som brukes i apper målrettet mot barn. Utviklere må overholde retningslinjene innen 1. september 2021, med unntak av endringene som er tilknyttet annonse-ID-er. For annonse-ID-er må utviklere overholde retningslinjene innen 1. april 2022.
  • Vi legger til et nytt avsnitt i retningslinjene for overholdelse om stenging av inaktive eller ubrukte utviklerkontoer etter ett år uten aktivitet og andre faktorer.
 • Trer i kraft 15. oktober 2021: 
 • Trer i kraft 28. oktober 2021: 
  • Vi oppdaterer retningslinjene våre for brukerdata for å gjøre det forbudt å knytte permanente enhetsidentifikatorer til personlige og sensitive brukerdata eller enhetsidentifikatorer som kan tilbakestilles, med unntak for forhåndsgodkjente bruksmønstre.
 • Trer i kraft 20. juli 2022: 
  • Vi legger til et nytt avsnitt om datasikkerhet i retningslinjene for brukerdata. Her må utviklere oppgi nøyaktig informasjon om personlige eller sensitive brukerdata appene deres samler inn, bruker eller deler. Alle apper må også legge inn personvernregler i Google Play-konsollen og i selve appen.

Oppdateringer av retningslinjer

 • Trer i kraft 1. september 2021: 
  • Vi oppdaterer retningslinjene for upassende innhold for å innføre nye begrensninger for seksuelt innhold, spesifikt for å forby seksuelle forhold mot kompensasjon (dvs. sugardating). 
 • Trer i kraft 15. september 2021: 
  • Vi oppdaterer retningslinjene for finansielle tjenester for å tydeliggjøre definisjonen av totalkostnaden tilknyttet lån og kreve at alle apper for personlige lån får riktig merking under Finans-kategorien. Vi legger også til nye krav for apper for personlige lån i India og Indonesia. 
 • Trer i kraft 29. september 2021: 
 • Trer i kraft 4. oktober 2021: 
  • Vi oppdaterer annonseretningslinjene våre for å opplyse om endringer i bruken av annonserings-ID for Android. Når brukere sletter annonserings-ID-en for Android på nyere enheter, fjernes den og erstattes av en streng med nuller. 

Nye eksempler og tydeliggjøringer

Vi har også lagt til nye eksempler og tydeliggjøringer i noen av retningslinjene våre. Vær oppmerksom på at dette ikke er nye retningslinjer, og at vi ikke endrer standardene og fremgangsmåtene våre for sanksjoner som følge av disse oppdateringene.

 • Vi oppdaterer retningslinjene for markedsføring av apper med flere eksempler på forbudte annonser/markedsføringstaktikker for å få brukere til å laste ned apper.
 • Vi tydeliggjør og slår sammen veiledning om hvordan du oppgir obligatorisk informasjon om appen, for eksempel påloggingslegitimasjon for apper med pålogging, til oss via Play-konsollen. 
 • Vi legger til en link til en oppdatert brukerstøtteartikkel som tydeliggjør retningslinjene for nye apper.

 

31. mars 2021:

Oppdateringer av eksisterende retningslinjer

 • Vi oppdaterer retningslinjene for Tilgang til alle filer-tillatelsen for apper som målrettes mot Android 11 eller nyere og krever tilgang til ekstern lagring, slik at brukere får mer kontroll over tilgangen til lagringen på enhetene sine.
 • Vi legger til regionale oppdateringer for land der gambling med ekte penger er tillatt, og vi legger til tydeligere informasjon i kravene i retningslinjene for spillifiserte lojalitetsprogrammer.
 • Vi oppdaterer retningslinjene for seksuelt innhold og stygt språk med flere eksempler på forbudte apper.

I tillegg har vi lagt til nye tydeliggjøringer av og eksempler på noen av retningslinjene våre. Vær oppmerksom på at dette ikke er nye retningslinjer, og at vi ikke endrer standardene og fremgangsmåtene våre for sanksjoner som følge av disse oppdateringene. 

Nye retningslinjer

 • De nye retningslinjene for pakketilgang medfører en godkjenningsprosess for den nye tillatelsen QUERY_ALL_PACKAGES, som styrer tilgangen til beholdningen av installerte apper på en gitt enhet. Utviklere har 60 dager på seg til å sørge for at appen overholder endringene.
 
28. januar 2021:

Vi oppdaterer retningslinjene våre for gambling, spill og konkurranser med ekte penger, slik at flere utviklere rundt om i verden kan starte bærekraftige bedrifter, samtidig som de bidrar til å holde forbrukerne trygge. Her er en oppsummering av alle endringene:

 • Vi legger til følgende land på listen over hvor utviklere kan publisere lisensierte apper for gambling med ekte penger: Australia, Belgia, Canada, Colombia, Danmark, Finland, Japan, Mexico, New Zealand, Norge, Romania, Spania, Sverige, Tyskland og USA (i tillegg til landene der dette allerede er tillatt: Brasil, Frankrike, Irland og Storbritannia).
 • Vi innfører nye krav til spillifiserte lojalitetsprogrammer.
 • Vi oppdaterer også forskjellige deler av retningslinjene med flere tydeliggjørende eksempler.
 
1. november 2020
 • Vi legger til informasjon om akseptabel bruk av SMS- og samtaleloggdata for bedrifts-CRM-apper og standardbehandlere. Hvis du vil gjøre endringer i appene dine i henhold til disse reviderte retningslinjene, kan du gjøre det fra og med i dag. [Retningslinjene som gjelder nåKommende retningslinjer – gjeldende16. desember 2020 ].
 • Vi oppdaterer delen om retningslinjenes omfang med tydeligere informasjon om apper som kan utgjøre en høy risiko for uriktig bruk. [Retningslinjene som gjelder nåKommende retningslinjer gjeldende16. desember 2020 ].
 • Vi oppdaterer retningslinjene våre for brukerdata i tråd med endringer gjort i distribusjonsavtalen for Google Play-utviklere for å gjenspeile vår bruk av standard personvernbestemmelser ved overføring av personlige data fra EØS eller Storbritannia til USA per juli 2020. [Retningslinjene som gjelder nå | Kommende retningslinjer gjeldende 16. desember 2020]
 
I tillegg har vi lagt til nye tydeliggjøringer av og eksempler på noen av retningslinjene våre. 


Vi minner om at hvis appen din har tilgang til posisjonen i bakgrunnen, kan du nå sende inn appen for å få tilbakemeldinger. Det gjør du ved å fylle ut erklæringsskjemaet for posisjonstillatelser i Play-konsollen.


28. september 2020:

Vi oppdaterer retningslinjene våre for betalinger for å tydeliggjøre når faktureringssystemet for Google Play skal brukes for kjøp i apper. Denne tydeliggjøringen er viktig for å forbedre brukerbeskyttelsen i apper som distribueres på Play, og for å gjøre retningslinjene mer forståelige. 

Eventuelle eksisterende apper som for øyeblikket bruker et alternativt faktureringssystem, må fjerne systemet for å overholde endringene i denne oppdateringen. For disse appene tilbyr vi en utsatt tidsfrist frem til 30. september 2021 for å gjøre de nødvendige endringene. Nye apper som sendes inn etter 20. januar 2021, må overholde retningslinjene. Du finner mer informasjon om denne oppdateringen i brukerstøtten.

 

September 16, 2020: 

 • Iverksettelsesdato: 21. oktober 2020. Vi oppdaterer retningslinjene våre for feilaktig fremstilling for å tydeliggjøre at utviklere og apper som tar del i koordinert aktivitet som gir en feilaktig fremstilling av eller skjuler opprinnelsen til apper eller innhold, bryter Google Play-retningslinjene.  
 • Iverksettelsesdato: 21. oktober 2020. Vi oppdaterer retningslinjene for gamblingapper for å tillate en app for gambling med ekte penger som er publisert av myndighetene, i Brasil. 

I tillegg retter vi en skrivefeil i retningslinjene våre for overvåkningsprogrammer. Alle apper må etterkomme denne korrigeringen innen 1. oktober 2020. 

 

8. juli 2020:

Vi har innført nye retningslinjer og oppdateringer av retningslinjene som du må gå gjennom. Alle nye og eksisterende apper får en utsatt tidsfrist på minst 30 dager fra datoen dette varselet utstedes (med mindre annet er angitt), for å sikre at endringene implementeres. Her er en oppsummering av alle endringene:

 • Vi har innført nye krav for apper som ber om omfattende tilgang til enhetslagring, inkludert en passende prosess for tilgang til og deklarering av apper målrettet mot personer over 18 år.
 • Vi har lansert retningslinjer for Nyheter for å fremheve kravene til nyhetsrelaterte apper publisert på Google Play. Gå til brukerstøtten for å få mer detaljert informasjon om disse retningslinjene og fremtidige utviklerkrav. 
 • Vi har oppdatert retningslinjene for brukergenerert innhold, slik at det nå kreves rapportering i appen ved AR-forankring på sensitive steder. 
 • Vi har oppdatert retningslinjene for familierettede annonser og inntektsgenerering for å tydeliggjøre reglene om nettsøppelannonser, manipulerende annonser og fremgangsmåter for inntektsgenerering som ikke er tillatt. 

Vi har også oppdatert flere retningslinjer (blant annet om upassende innhold, gambling, uønsket programvare for mobil og annonsesvindel, inkludert visningssvindel) med tydeligere formuleringer og flere eksempler. Vær oppmerksom på at dette ikke er nye retningslinjer, og at vi ikke endrer standardene og fremgangsmåtene våre for sanksjoner som følge av disse oppdateringene. Du kan gå gjennom endringene her. Vi oppfordrer deg til å gå gjennom disse oppdateringene av retningslinjene nøye i tilfelle noen av appene dine blir berørt.

 

April 2020: 

Tidsfrister for overholdelse av retningslinjene Nye apper eller appoppdateringer som publiseres etter 16. april 2020, blir umiddelbart underlagt den nyeste versjonen av programretningslinjene for utviklere. Apper som er tilgjengelige på Google Play per 16. april 2020, må være i samsvar med retningslinjene innen 30 dager fra denne datoen for å unngå fjerning, med mindre noe annet er opplyst.

Diverse oppdateringer som beskrevet nedenfor:

 • Vi har oppdatert retningslinjene våre for villedende atferd for å fremheve villedende apper og kravene for nøyaktige opplysninger og metadata.
 • Vi har oppdatert retningslinjene våre for ondsinnet atferd for å innføre krav om at brukeren varsles før apper begynner å laste ned store ressursfiler.
 • Vi har introdusert retningslinjer for manipulerte medier for apper som sprer eller oppretter endrede medier.
 • Vi har oppdatert retningslinjene for skadelig programvare. Gå til Google Play Protect-nettstedet for å få mer informasjon om sanksjoner og rapportering av skadelig programvare.
 • Vi har oppdatert retningslinjene for abonnementer for å sikre åpen kommunikasjon når det gjelder abonnementstilbud, og ansvarlig implementering av verktøy og tjenester for inntektsgenerering.
  • Nye apper eller appoppdateringer som publiseres etter at dette varselet er sendt ut, blir umiddelbart underlagt den nyeste versjonen av programretningslinjene for utviklere. Apper som allerede er tilgjengelige på Google Play, må være i samsvar med retningslinjene innen 60 dager.
 • Programmet for sertifisering av annonsenettverk har skiftet navn til Program for familierettede annonser.
 • Vi har oppdatert familieretningslinjene med informasjon om innsamling av personopplysninger og sensitiv informasjon om barn.
 • Vi har oppdatert familieretningslinjene for å tydeliggjøre bruk av Bluetooth.
 • Vi har oppdatert retningslinjene for familierettede annonser og inntektsgenerering for å forhindre nettsøppellignende og manipulerende praksiser for annonser og inntektsgenerering.
 • Vi har oppdatert posisjonsretningslinjene for å sikre åpenhet og begrense tilgangen til posisjonsdata, spesielt i bakgrunnen.
  • Siden overholdelse av disse posisjonsretningslinjene kan kreve omfattende endringer av apper, får berørte utviklere en forlenget tidsfrist for å gjøre eventuelle nødvendige endringer. For å se tidsfrister og andre oppdateringer, gå til brukerstøtten.

 

November 2019: diverse oppdateringer som beskrevet nedenfor:

 • Vi har tydeliggjort retningslinjene for villedende påstander for å fremheve forbudet mot usannheter og villeding tilknyttet medisinske og helserelaterte apper samt apper for offentlige tjenester.
 • Vi har oppdatert retningslinjene for metadata for å sørge for at utviklere oppretter bedre beskrivelser og titler som representerer appen deres på en nøyaktig måte.
 • Vi har oppdatert retningslinjene for sertifisering av annonsenettverk for å tydeliggjøre kravene for annonse-SDK-er.
 • Vi har oppdatert retningslinjene for  inntektsgenerering og annonser med virtuelle valutaer i apper.
 • Vi har oppdatert retningslinjene for nettsøppel og minimumsfunksjonalitet for å sette høyere kvalitetsstandarder for apper på Google Play.

 

August 2017: diverse oppdateringer som beskrevet nedenfor:

 • Vi har oppdatert retningslinjene våre om uriktig bruk av enheter og nettverk med et nytt eksempel som omhandler apper som tilrettelegger for bruk av proxy-tjenester til tredjeparter.
 • Vi har utvidet retningslinjene for finansielle tjenester for å beskytte brukere mot villedende og urimelige vilkår for personlige lån.
 • Vi har tydeliggjort retningslinjene for villedende påstander med et nytt eksempel om dokumenterbart villedende innhold som kan påvirke prosesser tilknyttet stemmegivning ved valg.

 

Mai 2019: Diverse oppdateringer som beskrevet nedenfor:

 • Vi har introdusert nye familieretningslinjer og oppdatert «For hele familien»-programretningslinjene.
 • Vi har introdusert nye retningslinjer for sertifisering av annonsenettverk for apper som viser annonser til barn.
 • Vi har oppdatert retningslinjene om upassende innhold for å tydeliggjøre de eksisterende retningslinjene om seksuelt innhold og hatsk innhold samt innføre nye retningslinjer om marihuana, tobakk og alkohol.
 • Vi har oppdatert retningslinjene for betalinger og innført et krav om å opplyse om sjansene for å finne bestemt innhold i forundringspakker.
 • Vi har oppdatert retningslinjene for gambling med flere eksempler.
 • Vi har tydeliggjort retningslinjene for brukergenerert innhold og forbudt funksjoner for inntektsgenerering som oppmuntrer brukere til upassende atferd.
 • Vi har oppdatert retningslinjene for minimumsfunksjonalitet for å sikre at apper på plattformen vår utvikles på en stabil, engasjerende og ansvarlig måte som oppfyller alle kravene til funksjonalitet.
 • Vi har oppdatert retningslinjene for opphavsrett for å tydeliggjøre forbudet mot salg eller salgsmarkedsføring av forfalskede varer i apper.

 

Januar 2019: Diverse oppdateringer som beskrevet nedenfor:

 

Oktober 2018: Diverse oppdateringer som beskrevet nedenfor:

 • Vi har tydeliggjort retningslinjene for ondsinnet atferd, slik at de forbyr overvåkingsapper og kommersielle spionapper.
 • Vi har tydeliggjort programkravene for «For hele familien» og retningslinjene for erklæringen for apper som hovedsakelig er rettet mot barn slik at de forbyr feilaktig fremstilling av de deltakende appene og aldersgruppen de er rettet mot.
 • Vi har oppdatert retningslinjene for brukerdata og tillatelser for å gjøre dem tydeligere og utvide dekningen, blant annet ved å begrense bruken av tillatelser for samtalelogg og SMS.
 • Vi fjerner også brukerinformasjonen som er tilgjengelig via kontaktleverandøren. For å finne ut mer, klikk her.
 • Vi har oppdatert delen om sanksjoner, slik at den forklarer hva retningslinjene våre dekker, deriblant hvilke tiltak vi kan iverksette mot apper som bryter retningslinjene.

 

Juli 2018: Diverse oppdateringer som beskrevet nedenfor:

 • Vi har tydeliggjort retningslinjene for barnemishandling, slik at de understreker forbudet mot temaer som er uegnet for mindreårige, i apper som appellerer til barn.
 • Vi har innført nye retningslinjer som forbyr salg av farlige produkter, inkludert skytevåpen, sprengstoff osv. Retningslinjene om vold har også blitt oppdatert tilsvarende.
 • Vi har innført nye retningslinjer om utvinning av kryptovaluta i delen om finansielle instrumenter.
 • Vi har tydeliggjort retningslinjene for nettsøppel, slik at de uttrykkelig forbyr repetitivt innhold på plattformen vår. Vi tillater heller ikke apper som har som hovedformål å vise annonser.
 • Vi har innført nye retningslinjer om feilaktig fremstilling i delen om personvern, sikkerhet og villeding.

 

April 2018: diverse oppdateringer som beskrevet nedenfor:

 

November 2017: Diverse oppdateringer som beskrevet nedenfor:

 

Oktober 2017: Diverse oppdateringer som beskrevet nedenfor:

 • Vi har definert de geografiske begrensningene i retningslinjene om gambling på en klarere måte.
 • Vi har tydeliggjort informasjon om grunnleggende funksjonalitet som må være tilgjengelig for apper på Google Play.
 • Vi har identifisert bestemte typer funksjonalitet i guideapper som forhindrer publisering på Google Play.
 • Vi har tatt ytterligere steg for å beskytte brukere, ved å begrense hvordan og når utviklere kan be om tillatelser.

 

August 2017: Diverse oppdateringer som beskrevet nedenfor:

 • Vi har innført nye retningslinjer for gamblingapper, som foreløpig bare er tillatt i Storbritannia, Irland og Frankrike.
 • Vi har tydeliggjort retningslinjene for brukerdata for å gi detaljert veiledning om å gi informasjon på en fremtredende plass.
 • Vi har nå lagt ut retningslinjene for Android Instant Apps i en ny kategori som er dedikert til andre Android-programmer.
 • Vi har nå lagt ut retningslinjene for egnethet i kategorien Butikkoppføring og markedsføring.

 

Juni 2017: Diverse oppdateringer som beskrevet nedenfor:

 • Vi har innført nye retningslinjer for databeskyttelse, som påkrevd i henhold til EU-U.S. Privacy Shield (Privacy Shield-avtalen mellom EU og USA).

 

Mai 2017: Diverse oppdateringer som beskrevet nedenfor:

 

April 2017: Diverse oppdateringer som beskrevet nedenfor:

 • Vi har tydeliggjort programkravene i For hele familien og lagt til kvalifikasjonskriterier for apper for utvidet og virtuell virkelighet.
 • Vi har innført retningslinjer om erklæringer for apper som er rettet mot barn. Retningslinjene krever at utviklerne erklærer i Play-konsollen om appene deres hovedsakelig er rettet mot barn.

 

Oktober 2016: Vi har oppdatert eksempeldelen i retningslinjene for metadata for å tydeliggjøre den.

 

Juli 2016: diverse oppdateringer som beskrevet nedenfor:

 • Kategorien Familier er lagt til i programretningslinjene for Google Play i retningslinjesenteret.
 • Vi har tydeliggjort retningslinjene for personvern og sikkerhet for å hjelpe utviklere med å fastslå når det er påkrevd å gi informasjon om personvern, og hvor denne informasjonen skal gjøres tilgjengelig for brukerne.
 • Vi har oppdatert retningslinjene for begrenset innhold for å tydeliggjøre standpunktet vårt om seksuelt eksplisitte tjenester.
 • Vi har oppdatert retningslinjene våre for gambling-annonser for å dele kravene utviklere må overholde ved visning av annonser for gambling på Play.
 • Vi innfører retningslinjer for brukergenerert innhold som beskriver minimumskravene til sikkerhetsfunksjoner.
 • Vi har lagt til eksempler i retningslinjene om villedende atferd og vold, for å tydeliggjøre hvilke typer atferd og innhold som ikke er tillatt.

 

Mai 2016: Vi har oppdatert delen om betalinger med informasjon om Android Pay.

 

Mars 2016: Diverse oppdateringer som beskrevet nedenfor:

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
true
true
92637
false
false