Souhrny

28. července 2021:

Připravované nové zásady

 • Platné od 1. září 2021:
  • Nabízíme náhled pro vývojáře na funkci ID nastavené aplikací pro nezbytné případy použití, jako jsou analýzy a předcházení podvodům. ID nastavené aplikací nelze použít k personalizaci reklam ani měření reklam.
  • Do našich požadavků na zásady pro rodiny přidáváme nová omezení, která se týkají identifikátorů používaných v aplikacích cílících na děti. Kromě změn u ID reklamy se vývojáři musí těmto omezením přizpůsobit do 1. září 2021. U ID reklamy mají čas do 15. ledna 2022.
  • Do zásad pro vymáhání přidáváme novou část. Týká se uzavírání neaktivních a nepoužívaných účtů vývojářů po jednom roce nečinnosti (vliv hrají i další faktory).
 • Platné od 15. října 2021: 
 • Platné od 28. října 2021: 
  • Aktualizujeme zásady používání údajů o uživatelích. Nově budou zakazovat propojování trvalých identifikátorů zařízení s osobními a citlivými údaji o uživatelích a s resetovatelnými identifikátory zařízení (vyjma předem schválených případů použití).
 • Platné od 1. dubna 2022: 
  • Do zásad používání údajů o uživatelích přidáváme novou sekci Zabezpečení údajů. Do ní musí vývojáři zadat přesné informace související s tím, jak jejich aplikace shromažďují, využívají nebo sdílejí osobní či citlivé údaje o uživatelích. Zásady ochrany soukromí platné pro příslušnou aplikaci musí být publikovány v Google Play Console i v aplikaci samotné.

Aktualizace zásad

 • Platné od 1. září 2021: 
  • Aktualizujeme zásady pro nevhodný obsah. Budou obsahovat nová omezení sexuálního obsahu, konkrétně zakazujeme propagaci sexuálních vztahů za úplatu („sugar dating“). 
 • Platné od 15. září 2021: 
  • Aktualizujeme zásady pro finanční služby. Bude zpřesněna definice celkových nákladů na půjčku a všechny aplikace související s osobními půjčkami budou muset spadat do finanční kategorie. Přidáváme také dodatečné požadavky na aplikace pro osobní půjčky v Indii a Indonésii. 
 • Platné od 29. září 2021: 
 • Platné od 4. října 2021: 
  • Aktualizujeme zásady inzerce, aby zohledňovaly změny využití inzertního ID Android. Když na novějších zařízeních uživatel inzertní ID Android smaže, identifikátor bude odstraněn a nahrazen řetězcem nul. 

Nové příklady a upřesnění

K některým zásadám jsme přidali nové příklady a upřesnění. Upozorňujeme, že se nejedná o nové zásady a že v rámci těchto aktualizací neměníme postupy ani standardy uplatňování zásad.

 • Aktualizujeme zásady pro propagaci aplikací a přidáváme další příklady zakázaných reklam nebo propagačních taktik, které vyzývají ke stahování aplikací.
 • Upřesňujeme a sjednocujeme pokyny k poskytování vyžadovaných informací o aplikacích prostřednictvím služby Play Console, např. přihlašovací údaje v aplikacích vyžadujících přihlášení. 
 • Přidáváme odkaz na aktualizovaný článek nápovědy, který obsahuje další upřesnění zásad pro zpravodajské aplikace.

 

31. března 2021:

Aktualizace stávajících zásad

 • Aktualizujeme zásady pro přístup ke všem souborům pro aplikace, které cílí na Android 11+ a potřebují přístup k externímu úložišti, aby uživatelé měli větší kontrolu nad přístupem k úložišti svého zařízení.
 • Přidáváme regionální aktualizace pro země s hazardními hrami se skutečnými penězi a dále upřesňujeme požadavky zásad na gamifikované věrnostní programy.
 • Aktualizujeme zásady pro sexuální obsah a vulgární výrazy a přidáváme do nich další příklady zakázaných aplikací.

Vedle toho jsme do některých dalších zásad přidali nová upřesnění a příklady. Upozorňujeme, že se v těchto případech nejedná o nové zásady a že v rámci těchto aktualizací neměníme postupy ani standardy uplatňování těchto zásad.

Nové zásady

 • Nové zásady pro viditelnost balíčku zavádí proces schvalování pro nové oprávnění QUERY_ALL_PACKAGES, které řídí přístup k inventáři aplikací nainstalovaných na zařízení. Vývojáři mají 60 dní na to, aby se těmto změnám přizpůsobili.
 
28. ledna 2021:

We’re updating our Real-Money Gambling, Games, and Contests policy so more developers around the world can build sustainable businesses, and in a way that helps keep consumers safe. Here's a summary of all the changes:

 • We’re expanding the number of countries in which developers can publish licensed real money gambling apps to include: Australia, Belgium, Canada, Colombia, Denmark, Finland, Germany, Japan, Mexico, New Zealand, Norway, Romania, Spain, Sweden, and the United States (in addition to the existing permitted countries: Brazil, Ireland, France, and the United Kingdom).
 • We’re introducing new requirements for gamified loyalty programs.
 • We’re also updating various portions of the policy with additional examples to provide further clarification.
 
11. listopadu 2020
 • Přidáváme informace o přijatelném používání dat o SMS a seznamu hovorů pro podnikové aplikace pro řízení vztahů se zákazníky a výchozí obslužné nástroje.Pokud chcete své aplikace upravit v souladu s těmito přepracovanými pokyny, můžete začít ještě dnes. [Aktuální zásadyNadcházející zásady – platné od 16. prosince 2020]
 • Aktualizujeme sekci o pokrytí zásadami tak, aby byly jasnější aplikace, které mohou představovat vysoké riziko z hlediska zneužití. [Aktuální zásadyNadcházející zásady – platné od 16. prosince 2020]
 • Aktualizujeme naše zásady pro používání uživatelských údajů, aby zahrnovaly změny v distribuční smlouvě pro vývojáře Google Play. Upřesňujeme tak, že od července 2020 při přenášení osobních údajů z Evropského hospodářského prostoru nebo Spojeného království do USA se využívají standardní smluvní doložky.[Aktuální zásadyNadcházející zásady – platné od 16. prosince 2020]
 
Také jsme do některých dalších zásad přidali nová upřesněnípříklady.


Připomínáme, že pokud aplikace zpracovává polohu na pozadí, můžete si na ni vyžádat zpětnou vazbu vyplněním formuláře deklarace oprávnění pro přístup k poloze v Play Console.


28. září 2020:

Aktualizovali jsme zásady pro platby a upřesnili v nich, že nákupy v aplikacích musí probíhat prostřednictvím fakturačního systému Google Play. Toto upřesnění je důležité ke zvýšení ochrany uživatelů v aplikacích distribuovaných na platformě Play. Zásadám lze snáze porozumět.

Pokud některá vaše aplikace v současné době používá alternativní fakturační systém, bude třeba ho v souvislosti s touto aktualizací odstranit. Na provedení změn v těchto aplikacích máte čas do 30. září 2021. Nové aplikace odeslané po 20. lednu 2021 musí být v souladu se zásadami.Další informace o této aktualizaci naleznete v našem centru nápovědy.

 

September 16, 2020: 

 • Datum účinnosti: 21. října 2020. Aktualizujeme zásady ohledně předstírání identity aby vysvětlovaly, že vývojáři a aplikace, které záměrně nepravdivě uvádějí nebo zatajují zdroj aplikace nebo obsahu, porušují zásady služby Google Play.  
 • Datum účinnosti: 21. října 2020. Aktualizujeme zásady ohledně aplikací obsahujících hazard, abychom mohli povolit oficiální aplikaci pro hazardní hry se skutečnými penězi publikovanou brazilskou vládou.

Navíc jsme opravili chybu v zásadách ohledně stalkerwaru. Do 1. října 2020 je třeba všechny aplikace aktualizovat, aby této opravě vyhovovaly.

 

8. července 2020:

Zavedli jsme nové zásady a aktualizace zásad, které vyžadují vaši pozornost. Všechny nové i stávající aplikace získají dodatečnou lhůtu alespoň 30 dnů od vydání tohoto oznámení (pokud není uvedeno jinak), během které musí být zajištěn soulad se zásadami. Zde je souhrn všech změn:

 • Zavedli jsme nové požadavky na aplikace vyžadující obecný přístup k úložišti zařízení, které také popisují náš postup kontroly shody deklarovaného a skutečného přístupu u aplikací cílících na Android verze R.
 • Zavedli jsme zásady ohledně Zpráv, které zdůrazňují požadavky na zpravodajské aplikace publikované na Google Play. Podrobnější informace o těchto zásadách a budoucích požadavcích pro vývojáře naleznete v centru nápovědy
 • Aktualizovali jsme zásady v sekci Obsah vytvářený uživateli. Nyní aplikace musí hlásit ukotvení v RR na citlivých místech. 
 • V zásadách ohledně reklam a zpeněžování obsahu pro rodiny jsme objasnili zákaz spamových a manipulativních reklam a postupů zpeněžování. 

Také jsme aktualizovali několik zásad (včetně sekcí Nevhodný obsah, Hazardní hry, Nevyžádaný software pro mobilní zařízení a Inzertní podvody včetně podvodných zobrazení), které teď obsahují jasnější formulace a další příklady. Upozorňujeme, že se nejedná o nové zásady a že v rámci těchto aktualizací neměníme postupy ani standardy uplatňování zásad. Změny si můžete prohlédnout zde. Doporučujeme vám, abyste si aktualizované zásady pozorně přečetli pro případ, že by se týkaly i vašich aplikací.

 

Duben 2020:

Časový harmonogram vynucování zásadNa nové aplikace a aktualizace aplikací publikované po 16. dubnu 2020 se bude okamžitě vztahovat nejnovější verze programových zásad pro vývojáře. Nebude-li uvedeno jinak, pro aplikace dostupné na Google Play k 16. dubnu 2020 bude na splnění zásad poskytnuta doba 30 dní od tohoto data, než dojde k jejich odstranění.

Provedli jsme různé aktualizace, které jsou popsány níže:

 • Aktualizovali jsme zásady v sekci Klamavé chování, abychom zdůraznili zákaz aplikací s klamavými funkcemi a povinnost poskytovat pravdivá sdělení a metadata.
 • Aktualizovali jsme zásady v sekci Škodlivé chování a zdůraznili jsme, že aplikace musí před zahájením stahování velkých zdrojových souborů upozornit uživatele.
 • Do zásad jsme přidali sekci Manipulace s médii. Pojednává o aplikacích, které šíří nebo vytvářejí upravená média.
 • Aktualizovali jsme zásady v sekci Malware. Další informace o vynucování těchto zásad a hlášení malwaru najdete na webu Google Play Protect.
 • Aktualizovali jsme zásady v sekci Předplatné, abychom zajistili transparentní komunikaci nabídek předplatného a odpovědnou implementaci monetizačních nástrojů a služeb.
  • Na nové aplikace a aktualizace aplikací publikované po zveřejnění tohoto oznámení se bude okamžitě vztahovat nejnovější verze programových zásad pro vývojáře. Aplikace aktuálně dostupné na Google Play dostanou na splnění zásad čas 60 dní.
 • Program certifikace reklamních sítí jsme přejmenovali na Reklamy v programu Pro celou rodinu.
 • Do zásad v sekci Rodiny jsme přidali povinnost informovat o shromažďování osobních a citlivých údajů od dětí.
 • Do zásad v sekci Rodiny jsme přidali podrobnější informace o používání rozhraní Bluetooth.
 • Do zásad ohledně reklam a zpeněžování obsahu pro rodiny jsme přidali zákaz spamových a manipulativních reklam a postupů zpeněžování.
 • Aktualizovali jsme zásady ohledně přístupu k informacím o poloze, abychom zvýšili transparentnost a omezili přístup k údajům o poloze (zejména na pozadí).
  • Vzhledem k tomu, že splnění zásad ohledně přístupu k informacím o poloze může vyžadovat provedení zásadních změn v aplikaci, dotčení vývojáři dostanou na provedení potřebných aktualizací delší čas.Časový harmonogram a další aktuální informace naleznete v centru nápovědy.

Listopad 2019: Provedli jsme různé aktualizace, které jsou popsány níže:

 • Upřesnili jsme zásady v sekci Zavádějící tvrzení a zdůraznili jsme zákaz dezinformací a podvodů v souvislosti s aplikacemi určenými pro zdravotní, lékařské nebo vládní účely.
 • Aktualizovali jsme zásady v sekci Metadata s cílem zajistit, aby vývojáři vytvářeli lepší popisy a názvy, které správně reprezentují jejich aplikace.
 • Aktualizovali jsme zásady v sekci Certifikace reklamních sítí a upřesnili jsme požadavky na reklamní sady SDK.
 • Aktualizovali jsme zásady v sekci Zpeněžení a reklamy a přidali jsme sekci o virtuálních měnách v aplikacích.
 • Aktualizovali jsme zásady v sekci Spam a minimální funkčnost, abychom zvýšili standardy kvality aplikací na Google Play.

Srpen 2019: Provedli jsme různé aktualizace, které jsou popsány níže:

 • Aktualizovali jsme zásady Zneužívání zařízení a sítí a přidali jsme do nich další příklad týkající se aplikací, které třetím stranám zprostředkovávají služby proxy.
 • Rozšířili jsme zásady v sekci Finanční služby, abychom uživatele ochránili před klamavými a extrémně nevýhodnými osobními půjčkami.
 • Do zásad v sekci Zavádějící tvrzení jsme přidali další příklad týkající se jasně klamavého obsahu, který by mohl ovlivnit veřejné volby.

Květen 2019: Provedli jsme různé aktualizace, které jsou popsány níže:

 • Zavedli jsme novou sekci zásad Rodiny a aktualizovali zásady programu Pro celou rodinu.
 • Zavedli jsme nové zásady Certifikace reklamní sítě pro aplikace, které zobrazují reklamy dětem.
 • Aktualizovali jsme zásady v sekci Nevhodný obsah. Upřesnili jsme existující zásady ohledně sexuálního obsahu a projevů nenávisti a zavedli jsme nové zásady týkající se marihuany, tabákových výrobků a alkoholu.
 • Do sekce Platby jsme přidali požadavek na zveřejňování pravděpodobnosti výhry u tzv. lootboxů.
 • Do sekce Hazardní hry jsme přidali další příklady.
 • Upravili jsme zásady v sekci Obsah vytvářený uživateli. Nově explicitně zakazují monetizační funkce, které uživatele motivují k nevhodnému chování.
 • Aktualizovali jsme zásady v sekci Minimální funkčnost, abychom zajistili, že aplikace na naší platformě budou stabilní, poutavé a rychlé a budou splňovat všechny požadavky na funkčnost.
 • Aktualizovali jsme zásady v sekci Duševní vlastnictví, aby z nich bylo jasně patrné, že je v aplikaci zakázán prodej a propagace prodeje padělaného zboží.

Leden 2019: Provedli jsme různé aktualizace, které jsou popsány níže:

Říjen 2018: Provedli jsme různé aktualizace, které jsou popsány níže:

 • Upřesnili jsme zásady týkající se škodlivého chování, které nyní zakazují aplikace na sledování a komerční spyware.
 • Upřesnili jsme požadavky programu Pro celou rodinu a pokyny týkající se deklarace obsahu určeného primárně dětem, které nyní zakazují uvádět u aplikací nesprávný popis či nesprávnou cílovou věkovou skupinu.
 • Aktualizovali jsme zásady ohledně uživatelských údajůoprávnění, aby byly jasnější a přesnější. Nově také omezují využití oprávnění k SMS a seznamům hovorů.
 • Odstraňujeme také uživatelské údaje dostupné u poskytovatele kontaktů. Další informace zobrazíte kliknutím sem.
 • Aktualizovali jsme sekci Vynucení, která nyní vysvětluje rozsah pokrytí zásadami, včetně akcí, které můžeme u aplikací provést v případě porušení zásad.

Červenec 2018: Provedli jsme různé aktualizace, které jsou popsány níže:

 • Upravili jsme zásady týkající se ohrožení dětí s cílem zdůraznit zákaz motivů jen pro dospělé v aplikacích, které jsou přitažlivé pro děti.
 • Zavedli jsme novou zásadu, která zakazuje prodej nebezpečných produktů, včetně střelných zbraní, výbušnin apod. Příslušným způsobem jsme také aktualizovali zásady týkající se násilí.
 • Do sekce Finanční instrumenty jsme přidali novou zásadu týkající se těžby kryptoměn.
 • Upřesnili jsme zásady týkající se spamu, které nyní na naší platformě explicitně zakazují opakující se obsah. Nepovolujeme ani aplikace určené primárně k zobrazování reklam.
 • Do sekce Ochrana soukromí, zabezpečení a klamání jsme přidali nové zásady týkající se předstírání identity.

Duben 2018: Provedli jsme různé aktualizace, které jsou popsány níže:

Listopad 2017: Provedli jsme různé aktualizace, které jsou popsány níže:

Říjen 2017: Provedli jsme různé aktualizace, které jsou popsány níže:

 • Jasněji jsme definovali geografická omezení svých zásad pro hazardní hry.
 • Upřesnili jsme, jakou základní funkčnost musejí aplikace na Google Play vykazovat.
 • Uvedli jsme konkrétní chování průvodcovských aplikací, které znemožní jejich publikování na Google Play.
 • Podnikli jsme další kroky k ochraně uživatelů tím, že jsme omezili, jak a kdy mohou vývojáři žádat o oprávnění.

Srpen 2017: Provedli jsme různé aktualizace, které jsou popsány níže:

Červen 2017: Provedli jsme různé aktualizace, které jsou popsány níže:

 • Zavedli jsme nové pokyny týkající se ochrany dat vyžadované štítem EU-USA na ochranu soukromí.

Květen 2017: Provedli jsme různé aktualizace, které jsou popsány níže:

Duben 2017: Provedli jsme různé aktualizace, které jsou popsány níže:

 • Upřesnili jsme požadavky programu Pro celou rodinu a přidali jsme kritéria vhodnosti pro aplikace, které využívají rozšířenou nebo virtuální realitu.
 • Zavedli jsme zásadu ohledně deklarace obsahu určeného dětem, která vyžaduje, aby vývojáři v konzoli Play Console deklarovali, zda je jejich aplikace určena primárně dětem.
Říjen 2016: Kvůli lepší srozumitelnosti jsme aktualizovali sekci příkladů v zásadách ohledně metadat.

Červenec 2016: Provedli jsme různé aktualizace, které jsou popsány níže:

 • Do centra zásad byla přidána dlaždice zásad programu Google Play pro rodiny.
 • Upřesnili jsme zásady ochrany soukromí a zabezpečení, aby vývojáři mohli lépe určit, kdy je požadováno zveřejnění zásad ochrany soukromí a na jakém místě je třeba tyto informace poskytnout uživatelům.
 • Aktualizovali jsme zásady v sekci Zakázaný obsah, které nyní přesněji popisují náš postoj k sexuálně explicitním službám.
 • Do zásad pro reklamy jsme přidali požadavky, které vývojáři musejí splňovat, pokud na Google Play chtějí zobrazovat reklamy na hazardní hry.
 • Zavedli jsme zásady pro obsah vytvářený uživateli, které popisují minimální požadavky na zabezpečení.
 • Do zásad týkajících se klamavého chovánínásilí jsme přidali příklady, abychom podali lepší vysvětlení ohledně nedovoleného chování a obsahu.
Květen 2016: Do sekce Platby jsme přidali informace o Android Pay.

Březen 2016: Provedli jsme různé aktualizace, které jsou popsány níže:

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
92637
false