Tối ưu hóa trò chơi của bạn nhờ thông tin chi tiết về hiệu suất do Android Performance Tuner cung cấp

Thông tin chi tiết về hiệu suất là tính năng mới trong Android vitals dành riêng cho các nhà phát triển trò chơi và các nhà phát triển khác có ứng dụng sử dụng mã gốc. Tính năng này cho phép bạn đo lường và tối ưu hóa độ ổn định của tốc độ khung hình và độ chân thực trên các thiết bị Android ở quy mô lớn.

Tích hợp Android Performance Tuner

Thông tin chi tiết về hiệu suất là do Android Performance Tuner cung cấp. Đây là một trình bổ trợ mới giúp tăng cường hiệu suất của Android vitals dành cho nhà phát triển trò chơi. Để sử dụng tính năng mới này, bạn phải tích hợp Android Performance Tuner vào trò chơi của mình và phát hành trò chơi đó trên Google Play.

Hãy truy cập vào trang web dành cho nhà phát triển Android để tìm hiểu thêm về Android Performance Tuner và cách tích hợp Android Performance Tuner vào tiêu đề của bạn. Sau khi bạn đã tích hợp và phát hành thành công trò chơi hoặc ứng dụng của mình, bạn sẽ thấy thông tin chi tiết khi người dùng cài đặt và sử dụng trò chơi hoặc ứng dụng đó.

Lưu ý quan trọng: Là một phần trong Điều khoản dịch vụ về hoạt động tích hợp, bạn cũng nên xem xét và cập nhật chính sách quyền riêng tư nếu cần. Nhờ vậy, người dùng có thể biết về việc bạn đang thu thập thông tin mới.

Cách bắt đầu

Nội dung liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính