Phương thức thanh toán và biên nhận khi đăng ký tài khoản nhà phát triển

Bạn có thể thanh toán phí đăng ký tài khoản nhà phát triển của Google thông qua GPay. Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ có các biểu trưng sau đây:
  • Mastercard
  • Visa
  • American Express
  • Discover (chỉ ở Hoa Kỳ)
  • Visa Electron (ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ)

Lưu ý: Chúng tôi không chấp nhận thẻ trả trước. Các loại thẻ được chấp nhận có thể khác nhau tùy theo địa điểm. 

Biên nhận

Sau khi thanh toán phí đăng ký Tài khoản nhà phát triển trên Google Play, bạn sẽ nhận được email xác nhận.

Nếu bạn không tìm thấy email xác nhận, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào chính tài khoản bạn đã dùng khi tạo tài khoản nhà phát triển trên Google Play. Bạn cũng có thể xem danh sách giao dịch tại payments.google.com.

Xin lưu ý rằng nhóm hỗ trợ của chúng tôi không thể cung cấp biên nhận hoặc hóa đơn đăng ký.

Khắc phục sự cố

Nếu bạn gặp sự cố liên quan đến phương thức thanh toán, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp về giao dịch thanh toán Google.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố