Phát hành ứng dụng riêng tư

Lưu ý: Nếu nhà cung cấp EMM của bạn là Google, thì bạn có thể phát hành ứng dụng riêng tư tại Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Nếu nhà cung cấp EMM của bạn là bên thứ ba, thì bạn có thể phát hành ứng dụng riêng tư tại bảng điều khiển EMM. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp EMM.  

Để phát hành ứng dụng riêng tư bằng Play Console, bạn cần đăng ký tài khoản nhà phát triển trên Google Play. Tài khoản này giúp bạn có được đặc quyền phù hợp dành cho quản trị viên để có thể tải và phát hành ứng dụng riêng tư lên Managed Google Play. Sau đó, bạn có thể sử dụng bảng điều khiển EMM để phân phối ứng dụng cho người dùng.

Đối với ứng dụng riêng tư, bạn phải thiết lập chế độ cài đặt sao cho chỉ những người dùng trong tổ chức của bạn mới xem được ứng dụng và những người dùng này có thể dễ dàng tìm được ứng dụng. Bạn cũng phải chỉ định một số chế độ cài đặt trong trường hợp bạn tự lưu trữ ứng dụng thay vì lưu trữ bằng dịch vụ của Google.Để tải lên và phát hành ứng dụng riêng tư, bạn chỉ cần sử dụng Android App Bundle hoặc một gói ứng dụng Android (APK) và tiêu đề.

Đăng ký làm nhà phát triển

Để xuất bản bất kỳ ứng dụng riêng tư hay công khai nào, bạn phải đăng ký làm nhà phát triển.

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google mà bạn sẽ dùng làm chủ sở hữu cho tài khoản nhà phát triển.
 2. Mở Play Console để bắt đầu đăng ký.
 3. Đánh dấu hộp đồng ý để chấp nhận Thỏa thuận phân phối dành cho nhà phát triển.
  • Nếu trước đây, tài khoản của bạn từng vi phạm thỏa thuận này thì bạn không thể đăng ký làm nhà phát triển trên Google Play được nữa.
 4. Chuyển đến Tiếp tục thanh toán.
 5. Thanh toán phí đăng ký rồi nhấp vào Chấp nhận và tiếp tục.
 6. Nhập thông tin chi tiết về tài khoản nhà phát triển của bạn, bao gồm cả tên nhà phát triển (là tên hiển thị trên Google Play).

Đơn đăng ký làm nhà phát triển trên Google Play của bạn có thể mất tới 48 giờ mới xử lý xong.

Phát hành cho tổ chức của bạn

Sau khi ứng dụng của bạn bị giới hạn trong phạm vi một số tổ chức nhất định, ứng dụng đó sẽ ở chế độ riêng tư và chỉ những tổ chức đó mới có thể truy cập ứng dụng. Nếu muốn ứng dụng của mình hiển thị công khai, bạn sẽ cần phát hành một ứng dụng mới có tên gói khác.

Sau khi phát hành ứng dụng, bạn có thể tìm và phân phối ứng dụng đó qua bảng điều khiển EMM ngay sau vài phút.

 1. Mở Play Console.
 2. Chuyển tới Tất cả ứng dụng > Tạo ứng dụng.
 3. Chọn ngôn ngữ mặc định và thêm tiêu đề cho ứng dụng.
  • Đây chính là tên sẽ hiển thị trên Managed Google Play.
 4. Truy cập vào Bản phát hành > Thiết lập > Cài đặt nâng cao.
 5. Chọn thẻ Managed Google Play.
 6. Trong phần Tổ chức, nhấp vào Thêm tổ chức.
  • Nhập Mã tổ chức và phần mô tả (hoặc tên) cho từng tổ chức mà bạn muốn phát hành ứng dụng rồi nhấp vào Thêm. Bạn có thể nhập tối đa 1000 tổ chức cho mỗi ứng dụng.
 7. Nhấp vào Lưu thay đổi.
 8. (Không bắt buộc) Định cấu hình thêm một số thông số cho ứng dụng trong các trang khác.
 9. Chuyển đến phần Bản phát hành > Bản chính thức để tạo một bản phát hành mới và tải gói ứng dụng hoặc tệp APK của bạn lên.
 10. Sau khi xác nhận rằng toàn bộ thông tin chi tiết về ứng dụng đã chính xác, bạn có thể nhấp vào Bắt đầu phát hành phiên bản chính thức để ra mắt bản phát hành.
Cho phép nhà phát triển bên thứ ba phát hành ứng dụng

Nếu sử dụng nhà phát triển bên thứ 3 (chẳng hạn như một hãng hoặc nhà phát triển phần mềm) để tạo ứng dụng dành riêng cho tổ chức mình, bạn cần gửi cho họ mã của tổ chức để họ có thể phát hành ứng dụng cho tổ chức bạn.

Cách lấy mã của tổ chức:

 1. Mở cửa hàng Managed Google Play.
 2. Chuyển đến Cài đặt quản trị viên.
 3. Sao chép chuỗi mã tổ chức trong hộp Thông tin về tổ chức và gửi mã này cho nhà phát triển của bạn.

Lưu ý: Nhà phát triển bên thứ ba có thể phát hành ứng dụng riêng tư trực tiếp từ công cụ phát triển của họ. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Phát hành ứng dụng riêng tư cho khách hàng doanh nghiệp.

Cách xuất bản ứng dụng riêng tư trong tổ chức của khách hàng (với tư cách là nhà phát triển bên thứ ba):

Nếu bạn là một hãng phát triển ứng dụng muốn thay mặt khách hàng quản lý quy trình phát hành, hoặc nếu bạn đã xây dựng một ứng dụng cho nhiều tổ chức khách hàng và không muốn ứng dụng đó xuất hiện trên Cửa hàng Play công khai, thì bạn có thể sử dụng mã tổ chức của khách hàng để phát hành ứng dụng này trực tiếp cho tổ chức của khách hàng.

 1. Mở Play Console.
 2. Sử dụng mã tổ chức mà khách hàng cung cấp để Phát hành ứng dụng riêng tư cho tổ chức của khách hàng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
92637
false
false