Phát hành ứng dụng riêng tư

Lưu ý: Nếu nhà cung cấp EMM của bạn là Google, thì bạn có thể phát hành ứng dụng riêng tư tại Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Nếu nhà cung cấp EMM của bạn là bên thứ ba, thì bạn có thể phát hành ứng dụng riêng tư tại bảng điều khiển EMM. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp EMM.  

Để phát hành ứng dụng riêng tư bằng Play Console, bạn cần đăng ký tài khoản nhà phát triển trên Google Play. Tài khoản này giúp bạn có được đặc quyền phù hợp dành cho quản trị viên để có thể tải và phát hành ứng dụng riêng tư lên Managed Google Play. Sau đó, bạn có thể sử dụng bảng điều khiển EMM để phân phối ứng dụng cho người dùng.

Đối với ứng dụng riêng tư, bạn phải thiết lập chế độ cài đặt sao cho chỉ những người dùng trong tổ chức của bạn mới xem được ứng dụng và những người dùng này có thể dễ dàng tìm được ứng dụng. Bạn cũng phải chỉ định một số chế độ cài đặt trong trường hợp bạn tự lưu trữ ứng dụng thay vì lưu trữ bằng dịch vụ của Google.

Đăng ký làm nhà phát triển

Để xuất bản bất kỳ ứng dụng riêng tư hay công khai nào, bạn phải đăng ký làm nhà phát triển.

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google mà bạn sẽ dùng làm chủ sở hữu cho tài khoản nhà phát triển.
 2. Truy cập Play Console để bắt đầu đăng ký.
 3. Chọn hộp đồng ý để chấp nhận Thỏa thuận phân phối dành cho nhà phát triển. Nếu trước đây, tài khoản của bạn từng vi phạm thỏa thuận này thì bạn không thể đăng ký làm nhà phát triển trên Google Play được nữa.
 4. Nhấp vào Tiếp tục thanh toán.
 5. Thanh toán phí đăng ký rồi nhấp vào Chấp nhận và tiếp tục.
 6. Nhập thông tin chi tiết về tài khoản của nhà phát triển, bao gồm cả tên nhà phát triển (là tên hiển thị trên Google Play).

Đơn đăng ký làm nhà phát triển trên Google Play của bạn có thể mất tới 48 giờ mới xử lý xong.

Phát hành cho tổ chức của bạn
 1. Mở Play Console.
 2. Truy cập vào Tất cả ứng dụng và nhấp vào Tạo ứng dụng.
 3. Chọn ngôn ngữ mặc định và đặt tên cho ứng dụng.
  Tên này phải chính xác là tên bạn muốn hiển thị trên Managed Google Play.
 4. Truy cập vào Bản phát hành > Thiết lập > Cài đặt nâng cao.
 5. Chọn thẻ Managed Google Play.
 6. Trong phần Tổ chức, nhấp vào Thêm tổ chức.
 7. Nếu bạn muốn phát hành ứng dụng cho một tổ chức, thì hãy nhập mã và tên cho tổ chức đó, sau đó nhấp vào Thêm. Bạn có thể nhập tối đa 1000 tổ chức cho mỗi ứng dụng.
 8. Nhấp vào Lưu thay đổi.
 9. Khi bạn đã sẵn sàng phát hành ứng dụng, hãy tạo và ra mắt bản phát hành chính thức. Sau khi xuất bản ứng dụng, bạn có thể tạo bản phát hành mới hoặc thiết lập quy trình phát hành theo giai đoạn.

Trong vòng vài giờ sau khi phát hành, ứng dụng sẽ được phân phối thông qua bảng điều khiển EMM.

Nếu tài khoản nhà phát triển mà bạn dùng để phát hành ứng dụng riêng tư cũng là tài khoản quản trị viên của tổ chức, thì hệ thống sẽ tự động phê duyệt ứng dụng cho tổ chức của bạn. Nếu bạn muốn phát hành cho các tổ chức khác nơi bạn không phải là quản trị viên, thì quản trị viên của các tổ chức này sẽ phải phê duyệt ứng dụng riêng tư một cách thủ công.

 

Cho phép nhà phát triển bên thứ ba phát hành ứng dụng

Nếu sử dụng nhà phát triển bên thứ 3 (chẳng hạn như một hãng hoặc nhà phát triển phần mềm) để tạo ứng dụng dành riêng cho tổ chức mình, bạn cần gửi cho họ mã của tổ chức để họ có thể phát hành ứng dụng cho tổ chức bạn.

Cách lấy mã của tổ chức:

 1. Đăng nhập vào cửa hàng Managed Google Play.
 2. Nhấp vào Cài đặt quản trị viên.
 3. Sao chép chuỗi mã tổ chức trong hộp Thông tin về tổ chức và gửi mã này cho nhà phát triển của bạn.

Lưu ý: Nhà phát triển bên thứ ba có thể phát hành ứng dụng riêng tư trực tiếp từ công cụ phát triển của họ. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Phát hành ứng dụng riêng tư cho khách hàng doanh nghiệp.

Cách xuất bản ứng dụng riêng tư trong tổ chức của khách hàng (với tư cách là nhà phát triển bên thứ ba):

Nếu bạn là một hãng phát triển ứng dụng muốn thay mặt khách hàng quản lý quy trình phát hành, hoặc nếu bạn đã xây dựng một ứng dụng cho nhiều tổ chức khách hàng và không muốn ứng dụng đó xuất hiện trên Cửa hàng Play công khai, thì bạn có thể sử dụng mã tổ chức của khách hàng để phát hành ứng dụng này trực tiếp cho tổ chức của khách hàng.

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Sử dụng mã tổ chức mà khách hàng cung cấp để Phát hành ứng dụng riêng tư cho tổ chức của khách hàng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố