เผยแพร่แอปส่วนตัว

หมายเหตุ: หาก Google เป็นผู้ให้บริการ EMM คุณจะเผยแพร่แอปส่วนตัวได้จากคอนโซลผู้ดูแลระบบ หากใช้ผู้ให้บริการ EMM บุคคลที่สาม คุณอาจจะเผยแพร่แอปส่วนตัวจากคอนโซล EMM ได้ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการ EMM  

ในการเผยแพร่แอปส่วนตัวจาก Play Console คุณต้องลงทะเบียนเพื่อรับบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play เมื่อมีบัญชีแล้ว คุณจะมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบที่ถูกต้องในการอัปโหลดและเผยแพร่แอปส่วนตัวไปยัง Managed Google Play จากนั้นก็จะใช้คอนโซล EMM เพื่อกระจายแอปเหล่านี้ไปยังผู้ใช้ได้

สำหรับแอปส่วนตัว คุณต้องระบุการตั้งค่าเพื่อให้แอปใช้งานได้เฉพาะสำหรับผู้ใช้ภายในองค์กรของคุณเท่านั้นและเพื่อให้ผู้ใช้ค้นหาแอปได้ง่าย หากโฮสต์แอปเอง แทนการโฮสต์กับ Google คุณจะต้องระบุการตั้งค่าบางอย่างด้วย

ลงทะเบียนในฐานะนักพัฒนาซอฟต์แวร์

หากต้องการเผยแพร่แอปส่วนตัวหรือแอปสาธารณะ คุณจะต้องลงทะเบียนในฐานะนักพัฒนาซอฟต์แวร์

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเจ้าของบัญชีของบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ
 2. ไปที่ Play Console เพื่อเริ่มลงทะเบียน
 3. เลือกช่องข้อตกลงเพื่อยอมรับข้อตกลงการจัดจำหน่ายของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ หากบัญชีของคุณเคยละเมิดข้อตกลงนี้ คุณจะลงทะเบียนเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play ไม่ได้
 4. คลิกดำเนินการชำระเงินต่อ
 5. ชำระค่าลงทะเบียนแล้วคลิกยอมรับและดำเนินการต่อ
 6. ป้อนรายละเอียดบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมทั้งชื่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นชื่อที่แสดงใน Google Play

การดำเนินการลงทะเบียนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมง

เผยแพร่ไปยังองค์กรของคุณเอง
 1. เปิด Play Console
 2. ไปที่แอปทั้งหมด แล้วคลิกสร้างแอป
 3. เลือกภาษาเริ่มต้นและเพิ่มชื่อของแอป
  ชื่อต้องตรงตามที่คุณต้องการให้ปรากฏใน Managed Google Play
 4. ไปที่รุ่น > การตั้งค่า > การตั้งค่าขั้นสูง
 5. เลือกแท็บ Managed Google Play
 6. ในองค์กร ให้คลิกเพิ่มองค์กร
 7. ป้อนรหัสและชื่อของแต่ละองค์กรที่คุณต้องการเผยแพร่แอป แล้วคลิกเพิ่ม โดยคุณจะป้อนได้สูงสุด 100 องค์กรต่อแอป
 8. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง
 9. เมื่อพร้อมเผยแพร่แอปแล้ว ให้สร้างและเปิดตัวเวอร์ชันที่ใช้งานจริง หลังจากเผยแพร่แอปแล้ว คุณจะสร้างรุ่นใหม่หรือตั้งค่าการเปิดตัวแบบทีละขั้นได้

หลังจากเผยแพร่แล้ว แอปจะพร้อมสำหรับการกระจายผ่านคอนโซล EMM ภายใน 2-3 ชั่วโมง

หากบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้เผยแพร่แอปส่วนตัวก็เป็นบัญชีผู้ดูแลระบบสำหรับองค์กรของคุณด้วย แอปจะได้รับการอนุมัติโดยอัตโนมัติให้ใช้งานในองค์กร หากกำหนดเป้าหมายองค์กรอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งคุณไม่ได้เป็นผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบขององค์กรดังกล่าวจะต้องอนุมัติแอปส่วนตัวด้วยตนเอง

 

อนุญาตให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นบุคคลที่สามเผยแพร่ได้

หากใช้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นบุคคลที่ 3 (เช่น เอเจนซีหรือบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์) เพื่อสร้างแอปส่วนตัวที่กำหนดเองสำหรับองค์กร คุณจะต้องส่งรหัสองค์กรให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ดังกล่าวเพื่อให้เผยแพร่แอปไปยังองค์กรได้

วิธีขอรับรหัสองค์กร

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Managed Google Play Store
 2. คลิกที่การตั้งค่าสำหรับผู้ดูแลระบบ
 3. คัดลอกสตริงรหัสองค์กรจากช่องข้อมูลองค์กร แล้วส่งไปให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์

หมายเหตุ: นักพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นบุคคลที่สามเผยแพร่แอปส่วนตัวได้โดยตรงจากเครื่องมือการพัฒนาของตน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เผยแพร่แอปส่วนตัวสำหรับลูกค้าองค์กร

วิธีเผยแพร่แอปส่วนตัวภายในองค์กรของลูกค้า (ในฐานะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม)

หากคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของเอเจนซีที่ต้องการจัดการในส่วนการเผยแพร่ในนามของลูกค้า หรือหากต้องการสร้างแอปสำหรับลูกค้าองค์กรหลายรายแต่ไม่ต้องการให้แอปแสดงเป็นสาธารณะใน Play Store คุณจะใช้รหัสองค์กรของลูกค้าเพื่อเผยแพร่แอปเหล่านี้ไปยังองค์กรของลูกค้าได้โดยตรง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. ใช้รหัสองค์กรที่ได้รับจากลูกค้าของคุณเพื่อเผยแพร่แอปส่วนตัวให้กับองค์กรของลูกค้า
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว