Publicera privata appar

Obs! Om du har Google som EMM-leverantör kan du publicera privata appar via administratörskonsolen. Om du har en tredje part som EMM-leverantör kan du kanske publicera privata appar via EMM-konsolen. Kontakta EMM-leverantören om du vill veta mer.  

Innan du kan publicera privata appar via Play Console måste du registrera dig för ett utvecklarkonto på Google Play. Kontot ger dig den administratörsbehörighet som krävs för att ladda upp och publicera privata appar med hantering i Google Play. Sedan distribuerar du apparna till användarna med hjälp av EMM-konsolen.

För privata appar krävs vissa inställningar som gör dem tillgängliga enbart för användare inom företaget och lätta att hitta. Du måste även ange vissa inställningar om det är du och inte Google som tillhandahåller appen. Du behöver bara ett Android-applikationspaket (APK) och ett namn om du vill ladda upp och publicera privata appar.

Registrera dig som utvecklare

Du måste registrera dig som utvecklare om du vill publicera en privat eller offentlig app.

 1. Logga in på det Google-konto som ska stå som ägare för utvecklarkontot.
 2. Öppna Play Console och påbörja registreringen.
 3. Markera kryssrutan för att godkänna distributionsavtalet för Google Play-utvecklare. Om du tidigare har använt kontot och brutit mot avtalet kan du inte registrera dig som utvecklare på Google Play.
 4. Välj Fortsätt till betalning.
 5. Betala registreringsavgiften och klicka på Godkänn och fortsätt.
 6. Ange uppgifterna för utvecklarkontot, inklusive utvecklarens namn som är det namn som visas i Google Play.

Det kan ta upp till 48 timmar innan registreringen av utvecklarkontot på Google Play behandlas.

Publicera till din egen organisation

En app som har begränsats till vissa organisationer är privat och endast tillgänglig för dessa organisationer. Om du vill göra appen offentligt tillgänglig måste du publicera en ny app med ett annat paketnamn.

 1. Öppna Play Console.
 2. Välj Alla appar > Skapa app.
 3. Välj ett standardspråk och lägg till ett namn på appen.
  Skriv namnet på appen så som du vill att det ska visas på hanterad Google Play.
 4. Öppna Version > Konfigurering > Avancerade inställningar.
 5. Välj fliken Hanterad Google Play.
 6. Klicka på Lägg till organisation under Organisationer.
 7. Ange organisationens id och en beskrivning (eller namn) för varje organisation som ska ha åtkomst till appen och klicka på Lägg till. Du kan ange upp till 1 000 organisationer per app.
 8. Klicka på Spara ändringar.
 9. (Valfritt) Konfigurera ytterligare parametrar för appen på andra sidor.
 10. Öppna Version > Produktion för att skapa en ny version och ladda upp AAB-arkivet eller APK-filen. När du har kontrollerat att alla appuppgifter stämmer lanserar du versionen genom att klicka på Starta produktionslanseringen. Läs mer om hur du skapar och lanserar en produktionsversion.

När appen har publicerats kan du söka efter och distribuera den via EMM-konsolen inom några minuter.

Tillåta publicering från tredjepartsutvecklare

Om tredjepartsutvecklare (till exempel en byrå eller ett företag för programvaruutveckling) skapar anpassade privata appar för organisationen måste du ge dem organisationens id så att de kan publicera appar för organisationen.

Så här hittar du organisationens id.

 1. Öppna hanterad Google Play Butik.
 2. Öppna Administratörsinställningar.
 3. Kopiera organisationens id som visas i fältet Information om organisationen och skicka det till utvecklaren.

Obs! Utvecklare från tredje part kanske kan publicera appar direkt från sina utvecklarverktyg. Om du vill veta mer läser du artikeln om att publicera privata appar för företagskunder.

Så här publicerar du en privat app inom klientens organisation (i egenskap av tredjepartsutvecklare):

Om du som utvecklare på egen byrå vill hantera publiceringsflödet åt din kund, eller om du har utvecklat en app åt flera olika organisationer och inte vill att appen ska visas i den offentliga Play-butiken, publicerar du appen direkt till kundens organisation med hjälp av deras organisations-id.

 1. Öppna Play Console.
 2. Publicera den privata appen till kundens organisation med hjälp av deras organisations-id.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt