Tạo hoặc cập nhật trang dành cho nhà phát triển

 

Để quảng bá thương hiệu và ứng dụng của bạn trên Google Play, bạn có thể tạo trang dành cho nhà phát triển.

Để tạo trang dành cho nhà phát triển, bạn cần có ít nhất một ứng dụng đã phát hành trên Google Play. Sau khi bạn tạo trang dành cho nhà phát triển, người dùng có thể truy cập vào trang này trên Google Play. Bạn cũng sẽ có một URL riêng để chia sẻ trang của mình. Người dùng có thể truy cập vào trang dành cho nhà phát triển để tìm hiểu thêm về thương hiệu của bạn, khám phá ứng dụng mà bạn muốn quảng bá và tìm thấy các ứng dụng khác bạn đã phát hành trên Google Play.

Bạn không bắt buộc phải tạo trang dành cho nhà phát triển. Nếu bạn không thiết lập trang dành cho nhà phát triển, các ứng dụng khác mà bạn đã phát hành sẽ tiếp tục được hiển thị trên bộ sưu tập ứng dụng dành riêng cho nhà phát triển của bạn trên Google Play.

Lưu ý quan trọng: Trước khi thêm nội dung vào trang dành cho nhà phát triển, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả các nội dung này đều tuân thủ chính sách của Google Play.

Tạo hoặc cập nhật trang của bạn

 1. Mở Play Console.
 2. Trên trình đơn bên trái, chuyển tới Cài đặt > Tài khoản nhà phát triển > Trang dành cho nhà phát triển.
 3. Thêm thông tin của bạn (xem phần mô tả bên dưới).
 4. Lưu thay đổi.
  • Sau khi nhấp vào Lưu, bạn có thể phải chờ tối đa 1 giờ để xem trước URL của trang dành cho nhà phát triển và tối đa 24 giờ để người dùng Google Play thấy trang này của bạn.
  • Nếu bạn đang cập nhật trang, có thể mất tối đa một giờ để các thay đổi của bạn được đăng.

Thông tin bắt buộc

 • Tên nhà phát triển
 • Địa chỉ thực: Bạn phải cung cấp địa chỉ thực nếu bạn bán ứng dụng phải trả phí hoặc sản phẩm trong ứng dụng. Hãy cung cấp một địa chỉ bưu chính hợp lệ để người dùng có thể liên hệ với bạn.
 • Văn bản quảng cáo: Hãy nhập tối đa 140 ký tự để mô tả thương hiệu của bạn. Bạn có thể quản lý và thêm bản dịch cho nội dung quảng cáo bằng cách nhấp vào Thêm bản dịch.
 • Biểu tượng nhà phát triển: 512 x 512, PNG 32 bit
 • Hình ảnh tiêu đề: 4096 x 2304, JPG hoặc PNG 24 bit (không dùng bản alpha)

Thông tin tùy chọn

 • Địa chỉ trang web: Hãy nhập URL cho trang web chính thức của thương hiệu hoặc của công ty, nếu có.
 • Ứng dụng nổi bật: Hãy chọn một trong số các ứng dụng của bạn để giới thiệu trên trang dành cho nhà phát triển. Bạn có thể tìm kiếm theo tên ứng dụng hoặc tên gói.
  • Mẹo: Để giúp tối đa hóa khả năng người dùng nhìn thấy ứng dụng của bạn, hãy chọn một ứng dụng được phân phối rộng rãi ở nhiều quốc gia.
  • Các ứng dụng khác mà bạn đã phát hành sẽ vẫn được hiển thị trên trang dành cho nhà phát triển của bạn.

Mẹo: Nếu bạn muốn nhanh chóng chia sẻ trang dành cho nhà phát triển của mình, hãy chọn Sao chép liên kết.

Xóa trang dành cho nhà phát triển

Nếu bạn đã tạo trang dành cho nhà phát triển và muốn xóa trang này, bạn có thể chọn xóa trang.

Sau khi bạn xóa trang, khi người dùng chọn phần “Những ứng dụng khác của nhà phát triển” trong trang thông tin của ứng dụng, họ sẽ chỉ thấy danh sách các ứng dụng thay vì trang dành cho nhà phát triển.

Cách xóa trang như sau:

 1. Mở Play Console.
 2. Trên trình đơn bên trái, chuyển tới Cài đặt > Tài khoản nhà phát triển > Trang dành cho nhà phát triển.
 3. Ở gần cuối trang, chọn Xóa.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố