Instellingen voor doelgroep en app-content beheren

Academy Logo

Kosteloze training.

Lees meer informatie over het proces en bekijk de interactieve checklist op Academy for App Success.
 

Het is belangrijk dat je nauwkeurige informatie levert over je app, zodat je gebruikers een betere service kunt bieden. Je moet de vragenlijst voor contentclassificatie invullen en ook informatie aanleveren over de doelgroep en content van je app. Afhankelijk van welke doelgroepen je selecteert, kunnen er aanvullende Google Play-beleidsregels gelden voor je app:

Je app is in de eerste plaats bedoeld voor kinderen die jonger zijn dan 13 jaar Je moet deelnemen aan Gemaakt voor gezinnen en voldoen aan de beleidsvereisten voor gezinnen van Google Play.
Je app is bedoeld voor iedereen, inclusief kinderen Apps met ten minste één getargete leeftijdsgroep die kinderen omvat, moeten voldoen aan de beleidsvereisten voor gezinnen van Google Play.
Je app is niet bedoeld voor kinderen Je moet nog steeds voldoen aan de vereisten in het programmabeleid voor ontwikkelaars en de distributieovereenkomst voor ontwikkelaars van Google Play.

Het gedeelte 'Doelgroep en content' invullen

Als je een nieuwe app maakt of een update voor een bestaande app publiceert, moet je aangeven wat de getargete leeftijdsgroep van je app is. Apps met een getargete leeftijdsgroep die kinderen bevat, moeten voldoen aan de beleidsvereisten voor gezinnen van Google Play.

Voordat je het gedeelte Doelgroep en content invult, moet je aangeven of je app advertenties bevat en instructies geven voor toegang tot de app. Je moet een privacybeleid hebben toegevoegd als de doelgroep van je app leeftijdsgroepen jonger dan 13 jaar omvat.

 1. Open de Play Console en ga naar de pagina App-content (Beleid > App-content).
 2. Klik onder 'Doelgroep en content' op Starten (of klik op Beheren als je het gedeelte Doelgroep en content eerder hebt ingevuld en wijzigingen wilt aanbrengen).Vul elk gedeelte in:
  • Getargete leeftijd: Selecteer de leeftijdsgroep(en) die je app target. Je kunt eventueel meerdere selecties maken. Bekijk hieronder meer informatie
  • App-details: Mogelijk wordt je om aanvullende informatie gevraagd over hoe je app werkt. Het is van groot belang dat je de vragen juist beantwoordt, aangezien die over je app aan. Sommige vragen hebben betrekking op wettelijke vereisten. Als je het niet zeker weet, neem je contact op met je juridisch adviseur.
  • Advertenties: Als je app advertenties weergeeft aan kinderen, kun je worden gevraagd naar het Google Play-advertentieprogramma voor gezinnen en of je app een neutraal leeftijdsscherm heeft.
  • Aanwezigheid in Google Play Store: Apps die hoofdzakelijk zijn bedoeld voor kinderen, moeten deelnemen aan het programma Gemaakt voor gezinnen van Google Play. Als je app is bedoeld voor verschillende leeftijdsgroepen, bijvoorbeeld oudere doelgroepen en kinderen, kun je je ook nog aanmelden voor het programma.
 3. Bekijk een overzicht van je selecties en klik op Opslaan.
  • Google beoordeelt je app om zeker te weten dat je de juiste doelgroep kiest en dat je app voldoet aan het beleid voor Google Play-ontwikkelaars. Bepaalde ontwikkelaarsaccounts en/of apps met bepaalde categorieën vereisen mogelijk een uitgebreide beoordeling. Dit kan in uitzonderlijke gevallen resulteren in beoordelingstijden van zeven dagen of langer. We raden je aan je planning aan te passen om hiermee rekening te houden.

Over getargete leeftijdsgroepen  

Je mag alleen meerdere leeftijdsgroepen selecteren als doelgroep van je app als je de app hebt ontworpen voor en hebt gezorgd dat de app geschikt is voor gebruikers in alle geselecteerde leeftijdsgroepen.

Voor apps die zijn ontwikkeld voor peuters mag je bijvoorbeeld alleen de leeftijdsgroep '5 jaar en jonger' selecteren.

Je mag alleen leeftijdsgroepen selecteren die zowel volwassenen als kinderen omvatten als je je app daadwerkelijk hebt ontwikkeld voor alle leeftijden. Dit mag niet als je alleen wilt dat de app beschikbaar is voor gebruikers van alle leeftijden.

Als je app gebruikers target die jonger zijn dan 21 jaar, moet je overwegen of deze gebruikers onder hun lokale wetgeving als kinderen worden beschouwd. Apps die kinderen targeten, moeten voldoen aan de beleidsvereisten voor gezinnen van Google Play.

Hier volgen enkele tips en aanvullende voorbeelden waarmee je de meest geschikte leeftijdsgroep voor je app kunt selecteren.

Algemene praktische tips  

 • Kwaliteit: De productiekwaliteit en functionaliteit zijn heel belangrijk, zelfs voor jonge kinderen. Zorg ervoor dat je app geschikt is voor de bedoelde leeftijd. Denk hierbij ook aan de navigatie, het beeldmateriaal en de tekst of voice-over.
 • Doel en waarde: Denk goed na over je boodschap en hoe je kinderen bij de app betrekt, of het nu gaat om de vertelling, personages, systemen voor level ups en beloningen of andere middelen.
 • Geschiktheid voor de ontwikkeling: Overweeg het toevoegen van gevoelige of niet-gezinsvriendelijke content, concepten of thema's aan je app en of deze geschikt zijn voor de bedoelde leeftijd. Dit geldt ook voor advertenties en in-app-aankopen.

5 jaar en jonger

In de meeste landen worden personen in deze categorie als kinderen beschouwd.

In de volgende gevallen zijn apps mogelijk geschikt voor deze leeftijdsgroep:

 • De app is geschikt voor gebruikers die niet of net kunnen lezen en is nauwelijks afhankelijk van tekst. 
 • De app heeft een eenvoudig ontwerp met grote iconen en duidelijke, consistente interactieve elementen.
 • De app bevat vrolijke zintuiglijke elementen, kleuren en geluiden voor jonge kinderen.
 • De app is gericht op naspelen, eenvoudige probleemoplossing en/of creatief vrij spelen.
 • De app bevat geliefde personages en/of verhalen rondom saamhorigheid, familie en vriendschap.
 • De app heeft een positieve of gekke toon en heeft een goed einde of een duidelijke boodschap.
 • De app bevat alleen subtiele uitingen van affectie, zoals personages die elkaar knuffelen of elkaars hand vasthouden.
 • De app geeft duidelijk aan welke rol de ouders spelen of bevat duidelijke instructies voor de ouders.
In de volgende gevallen zijn apps mogelijk niet geschikt voor deze leeftijdsgroep:
 • De app heeft een angstaanjagende, duistere toon of bevat personages die in gevaar zijn (zoals enge dieren, monsters, muziek of achtergronden).
 • De app vereist snelle reacties, fijne motoriek, typen of computervaardigheden. 
 • De app bevat taken die kortetermijngeheugen of abstract denken vereisen. 
 • De app bevat straffen op basis van de gameplay. Veel kinderen in deze leeftijdsgroep moeten nog leren hoe ze hun emoties controleren en hoe ze op falen reageren.
 • De app bevat geweld, gevechten, wapens, grove humor of grof taalgebruik, scheldwoorden of zelfs enige mate van seksuele of suggestieve thema's, zoals alcohol.
 • De app bevat veel afleidende functies die de speelervaring van kinderen kunnen belemmeren.

6-8 jaar

In de meeste landen worden personen in deze categorie als kinderen beschouwd.

In de volgende gevallen zijn apps mogelijk geschikt voor deze leeftijdsgroep:

 • De app is geschikt voor gebruikers die net kunnen lezen en schrijven en is nauwelijks afhankelijk van tekst.
 • De app bevat positieve feedback voor mensen die gevoelig zijn voor het maken van fouten en het graag beter willen doen.
 • De app bevat grappige en/of populaire personages of verhalen, soms zelfs slapstickhumor of overdrijving.
 • De app bevat positieve rolmodellen.
 • De speler kan badges winnen, personages verzamelen of levels vrijspelen of wordt gemotiveerd op een andere manier die geschikt is voor deze leeftijd. 
 • De app sluit aan op het basisonderwijs en stimuleert bijvoorbeeld taalontwikkeling, beginnende leesvaardigheid en wiskunde op basisniveau.

In de volgende gevallen zijn apps mogelijk niet geschikt voor deze leeftijdsgroep:

 • De app bevat thema's, kleuren, personages of muziek die voor zeer jonge kinderen zijn bedoeld.
 • De app bevat een stereotiepe of onrealistische boodschap over het menselijk lichaam, zoals personages of activiteiten waarbij de nadruk ligt op het uiterlijk (bijvoorbeeld make-overgames).
 • De app geeft een vernederend, objectiverend of geseksualiseerd beeld van personages of relaties.
 • De app bevat een realistische weergave van agressie, geweld of letsel (inclusief recente gebeurtenissen).
 • De app bevat een zoekfunctie.

9-12 jaar

In de meeste landen worden personen in deze categorie als kinderen beschouwd.
In de volgende gevallen zijn apps mogelijk geschikt voor deze leeftijdsgroep:
 • De speler moet in de app problemen oplossen die logica of ruimtelijk inzicht vereisen, maar niet per se deductief redeneren of abstract denken (dat is mogelijk nog te moeilijk).
 • De app kan ondersteunend zijn voor de vakken waarin kinderen van deze leeftijd les krijgen.
 • De app bevat mogelijkheden voor creatieve zelfexpressie en personalisatie (maar heeft beperkte functies voor delen waarop toezicht wordt gehouden).
In de volgende gevallen zijn apps mogelijk niet geschikt voor deze leeftijdsgroep:
 • De app bevat humor, thema's, personages of taken die minder verfijnd zijn.
 • De app bevat zeer eentonige of eenvoudige gameplay.
 • De app geeft een vernederend, objectiverend of geseksualiseerd beeld van personages of relaties.
 • De app bevat scheldwoorden of grof taalgebruik.
 • De app bevat een stereotiepe of onrealistische boodschap over het menselijk lichaam, zoals personages of activiteiten waarbij de nadruk ligt op het uiterlijk (bijvoorbeeld make-overgames). 
 • De app bevat ongepast gedrag, zoals een realistische weergave van agressie, geweld of letsel (inclusief recente gebeurtenissen).
 • De app biedt de mogelijkheid om rechtstreeks met andere gebruikers te communiceren.

13-15 jaar

In bepaalde landen kunnen personen in deze categorie als kinderen worden beschouwd.
In de volgende gevallen zijn apps mogelijk geschikt voor deze leeftijdsgroep:
 • De app bevat verfijndere verhaallijnen, personages, humor, uitdagingen of gamemechanismen.
 • De app kan ondersteunend zijn voor de vakken waarin kinderen van deze leeftijd les krijgen.
 • De app bevat sociale functies en plug-ins die geschikt zijn voor deze leeftijdsgroep.
 • De app bevat informatie over identiteit, zelfperceptie en adolescentie die geschikt is voor deze leeftijd.

In de volgende gevallen zijn apps mogelijk niet geschikt voor deze leeftijdsgroep:

 • De app verheerlijkt geweld of geeft een stereotiep, vernederend, objectiverend of geseksualiseerd beeld van personages of relaties.
 • De app stimuleert riskant gedrag, zoals uitdagingen die kunnen leiden tot lichamelijk letsel. 

16-17 jaar

In bepaalde landen kunnen personen in deze categorie als kinderen worden beschouwd.
In de volgende gevallen zijn apps mogelijk geschikt voor deze leeftijdsgroep:
 • De app kan ondersteunend zijn voor de vakken waarin kinderen van deze leeftijd les krijgen.
 • De app bevat populaire personages en onderwerpen voor tieners.
 • De app bevat elementen van complexere probleemoplossing. 
 • De app bevat sociale functies en plug-ins die geschikt zijn voor deze leeftijdsgroep.
 • De app helpt om emoties op een positieve manier te uiten.

In de volgende gevallen zijn apps mogelijk niet geschikt voor deze leeftijdsgroep:

 • De app bevat extreem, seksueel of huiselijk geweld.
 • De app heeft verslavende elementen.
 • De app bevat hoge uitgavedrempels.

18 jaar en ouder

Content die geschikt is voor volwassenen en die voldoet aan wettelijke en beleidsvereisten.

Persoonlijke informatie

Het verzamelen van persoonlijke en gevoelige informatie van kinderen, zoals een naam of e-mailadres, moet worden bekendgemaakt en mag, indien vereist, alleen gebeuren met toestemming van de ouders. We raden je aan goed na te denken over en onderzoek te doen naar hoe de SDK's of API's in je app gebruikersgegevens kunnen verzamelen. Zorg dat je dit begrijpt. Lees hiervoor eerst de documentatie voor deze SDK's of API's. Houd er rekening mee dat je verantwoordelijk bent voor alle gegevens die via je app worden verzameld. Raadpleeg ook het beleid ten aanzien van gebruikersgegevens van Google Play en de toepasselijke wetgeving in het doelland voor meer informatie.

Neutraal leeftijdsscherm 

Een neutraal leeftijdsscherm is een mechanisme om de leeftijd van een gebruiker te verifiëren zonder gebruikers aan te moedigen hun leeftijd te vervalsen of toegang te krijgen tot gedeelten van je app die niet zijn bedoeld voor kinderen (zoals een leeftijdsbegrenzing). Een voorbeeld hiervan is een systeem dat gebruikers vraagt hun geboortedatum zelf in te voeren. Een neutraal leeftijdsscherm is onjuist ingesteld als de geboortedatum vooraf is ingesteld op de vereiste leeftijd (bijvoorbeeld 13 jaar) of als er wordt aangegeven dat een bepaalde leeftijd is vereist om bepaalde gedeelten van de app te openen. Op de website van de FTC vind je meer informatie over leeftijdsschermen.

Als de doelgroepen van je app zowel kinderen als oudere doelgroepen omvatten, moeten eventuele advertenties die aan kinderen worden weergegeven, voldoen aan het advertentieprogramma voor gezinnen van Google Play. Er moet een neutraal leeftijdsscherm worden geïmplementeerd, zodat advertenties die niet geschikt zijn voor kinderen, alleen worden weergegeven aan oudere doelgroepen.

Voor apps die deel uitmaken van het programma 'Gemaakt voor gezinnen', moeten alle advertenties afkomstig zijn van een gecertificeerd advertentienetwerk en geschikt zijn voor alle doelgroepen.

Apps die onbedoeld aantrekkelijk zijn voor kinderen

We willen ervoor zorgen dat apps met een contentclassificatie lager dan T die niet voor kinderen zijn bedoeld, niet per ongeluk kinderen aantrekken.

Als je app niet voor kinderen is bedoeld, maar je vermelding marketingelementen bevat die aantrekkelijk zouden kunnen zijn voor kinderen (zoals jeugdige animaties of jonge personages in de grafische items), kies je Ja.

Als je app niet voor kinderen is bedoeld en je van mening bent dat je winkelvermelding geen marketingelementen bevat die aantrekkelijk zijn voor kinderen OF als je het niet zeker weet, selecteer je Nee.

Het label 'Niet gemaakt voor kinderen' toevoegen

 1. Open de Play Console en ga naar de pagina App-content (Beleid > App-content).
 2. Klik in het gedeelte 'Doelgroep en content' op Starten of Beheren.
 3. Selecteer in het gedeelte Getargete leeftijdsgroep de leeftijdsgroep(en) die geen kinderen bevat(ten). Dit zijn de leeftijdscategorieën van 13 jaar en ouder.
 4. Selecteer in het gedeelte Aanwezigheid in Google Play Store naast de vraag 'Aantrekkelijk voor kinderen' de optie Ja.

Houd er rekening mee dat zelfs als je Nee hebt geselecteerd, Google het daarmee oneens kan zijn. Als dat gebeurt, heb je de volgende opties:

 • Verwijder alle marketingelementen in je winkelvermelding die aantrekkelijk kunnen zijn voor kinderen, waaronder de elementen die ons beoordelingsteam heeft gevonden.
 • Selecteer Ja, zodat de banner 'Niet gemaakt voor kinderen' bij je winkelvermelding kan worden weergegeven.
 • Wijzig de getargete leeftijdsgroep(en) van je app om ook kinderen op te nemen (hiervoor moet je voldoen aan het beleid voor gezinnen).

Gerelateerde links

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen