Hantera inställningar för målgrupp och appinnehåll

 
Academy Logo

Kostnadsfri utbildning.

Läs mer om arbetsgången för familjeappar och gå igenom den interaktiva checklistan på Academy for App Success.
 

Det är viktigt att ange korrekt information om appen så att användarna kan göra bättre val. Du måste fylla i frågeformuläret för innehållsklassificering och dessutom ange uppgifter om appens innehåll och målgrupp. Utifrån de val av målgrupp som du gör kan appen omfattas av ytterligare policyer för Google Play.

Appen är främst avsedd för barn under 13 år Du måste delta i programmet Avsett för familjer och uppfylla kraven i policyn för Familjer för Google Play.
Appen är avsedd för alla, även barn Alla appar som riktar sig till minst en målgrupp där barn ingår måste uppfylla kraven i policyn för Familjer för Google Play.
Appen är inte avsedd för barn Du måste uppfylla kraven som beskrivs i Google Plays programpolicy för utvecklare och distributionsavtalet för utvecklare.

Fylla i avsnittet Målgrupp och innehåll

Om du utvecklar en ny app eller publicerar en uppdatering för en befintlig app måste du ange vilken appen riktar sig till. Alla appar som riktar sig till en målgrupp där barn ingår måste uppfylla kraven i familjepolicyn för Google Play.

Innan du fyller i avsnittet Målgrupp och innehåll måste du ange om appen innehåller annonser och tillhandahålla anvisningar om appåtkomst. Du måste lägga till en sekretesspolicy om barn under 13 år ingår i appens målgrupp.

 1. Öppna Play Console och sidan Appinnehåll (Policy > Appinnehåll).
 2. Klicka på Börja under Målgrupp och innehåll. (Om du redan har fyllt i avsnittet Målgrupp och innehåll och vill göra ändringar klickar du på Hantera i stället.) Fyll i alla avsnitt:
  • Målgruppens ålder: Välj de åldersgrupper som appen riktar sig till. Du kan välja flera alternativ om det är lämpligt. Läs mer nedan.
  • Informationen om appen: Du kan behöva lämna fler uppgifter om hur appen fungerar. Det är mycket viktigt att du tillhandahåller korrekta svar på frågor som gäller appen. Vissa frågor gäller juridiska krav. Rådgör med ditt juridiska ombud om du är osäker. 
  • Annonser: Om annonser visas för barn i appen blir du tillfrågad om Googles Plays program för familjeannonser eller om det finns en skärm för ålderskontroll i appen.
  • Butiksvisning: För appar som främst är avsedda för barn måste du delta i Google Plays program Avsett för familjer. Om appen riktar sig till flera åldersgrupper, till exempel både äldre målgrupper och barn, kan du fortfarande välja att ansöka till programmet.
 3. Granska sammanfattningen av dina val och klicka på Spara.
  • Google granskar appen för att säkerställa att målgruppen du angav stämmer och att appen uppfyller alla Google Plays policyer för utvecklare. Tänk på att vissa utvecklarkonton och/eller appkategorier kan omfattas av utökade granskningar, vilket kan leda till att granskningen tar upp till sju dagar, eller ännu längre tid i undantagsfall. Vi rekommenderar att du räknar med detta i din planering.

Om målgrupper  

Du bör endast välja flera åldersgrupper som målgrupp om appen är avsedd för användare i de valda åldersgrupperna och du har säkerställt appens lämplighet.

Om appen till exempel är avsedd för småbarn väljer du bara åldersgruppen Upp till 5 år.

Välj bara åldersgrupper där både barn och vuxna ingår om appen verkligen är avsedd för alla åldrar och inte för att du vill att appen ska vara tillgänglig för alla användare.

Observera att om appen riktar sig till användare under 21 år måste du ta hänsyn till om de räknas som barn enligt lokal lagstiftning där de befinner sig. Appar som riktar sig till barn måste uppfylla kraven i policyn för Familjer.

Här följer några tips och ytterligare exempel som stöd när du väljer den mest lämpliga åldersgruppen för appen.

Övergripande metodtips  

 • Kvalitet: Produktionskvalitet och funktioner gör stor skillnad, även för små barn. Säkerställ att appen kan användas av den avsedda åldersgruppen, bland annat vad gäller navigering, grafik och text eller uppläsning.
 • Syfte och värderingar: Tänk noga igenom dina budskap och hur du engagerar barn, till exempel genom berättande, karaktärer, system för högre nivåer och belöningar eller annat.
 • Lämplighet för utvecklingsnivån: Om det finns innehåll, koncept eller teman som är känsliga eller avsedda för vuxna i appen tänker du över om de är lämpliga för den avsedda åldersgruppen. Detta gäller även annonser och köp i appar.

Upp till 5 år

Observera att barn ingår i den här åldersgruppen i de flesta länder.

Appar kan vara lämpliga för den här åldersgruppen om de innehåller följande:

 • Stöd för personer som inte kan eller precis har lärt sig att läsa och begränsad användning av text. 
 • Enkel utformning med stora ikoner och tydliga och konsekventa interaktiva element.
 • Sensoriska element, färger och ljud som är spännande för små barn.
 • Fokus på låtsaslek och enkel problemlösning och/eller kreativ spontan lek.
 • Populära karaktärer och/eller berättelsedrivna teman om tillhörighet, gemenskap, familj och vänskap.
 • En positiv eller skämtsam ton och ett lyckligt slut eller tydlig sensmoral.
 • Milda uttryck av tillgivenhet, till exempel karaktärer som kramas eller håller handen.
 • Föräldrarnas roll är tydlig eller de får saklig information.
Appar kan vara olämpliga för den här åldersgruppen om de innehåller följande:
 • Utspelas i skrämmande, mörka miljöer eller visar karaktärer som är i fara (till exempel läskiga djur, monster, musik eller bakgrunder).
 • Kräver snabba reaktioner, bedömningar, finmotorik och skrivande. 
 • Uppgifter där användaren måste förlita sig på korttidsminnet eller som kräver abstrakt tänkande. 
 • Påföljder eller negativa konsekvenser i spelet, då många barn i den här åldersgruppen ännu inte har lärt sig att hantera sina känslor och lära sig av misslyckanden.
 • Våld, slagsmål, vapen, rå humor, grovt språk, tillmälen eller mild sexuella eller provokativa teman, däribland skildringar av alkoholbruk.
 • Många eller distraherande funktioner som hämmar barns möjlighet till lek.

6–8 år

Observera att barn ingår i den här åldersgruppen i de flesta länder.

Appar kan vara lämpliga för den här åldersgruppen om de innehåller följande:

 • Stöd för personer som precis har lärt sig att läsa och skriva samt begränsad användning av text.
 • Positiv feedback för känsliga personer som vill bli bättre.
 • Roliga och/eller populära karaktärer och berättelser och även slapstick och överdrifter.
 • Positiva förebilder.
 • Incitament som är lämpliga för åldersgruppen, till exempel att samla karaktärer, märken och låsa upp nya nivåer. 
 • Gäller tidigt lärande, till exempel språkutveckling, tidig läskunnighet och grundläggande matematik.

Appar kan vara olämpliga för den här åldersgruppen om de innehåller följande:

 • Teman, färger, karaktärer eller musik för mycket små barn.
 • Stereotypiska eller orealistiska budskap om kroppen, däribland karaktärer eller aktiviteter som betonar utseende (till exempel makeover-spel).
 • Nedsättande, objektifierande eller sexuella skildringar av karaktärer eller förhållanden.
 • Realistiska skildringar av aggressivitet, våld eller skador (däribland aktuella händelser).
 • En sökfunktion.

9–12 år

Observera att barn ingår i den här åldersgruppen i de flesta länder.
Appar kan vara lämpliga för den här åldersgruppen om de innehåller följande:
 • Logik eller problemlösning som baseras på rumsuppfattning (men deduktiv slutledningsförmåga och abstrakt tänkande kan vara för svårt).
 • Stöd för ämnen som vanligtvis ingår i undervisningen för åldersgruppen.
 • Möjligheter till anpassning och att uttrycka sig kreativt (men med begränsade och kontrollerade delningsfunktioner).
Appar kan vara olämpliga för den här åldersgruppen om de innehåller följande:
 • Humor, teman, karaktärer eller uppgifter som är mindre raffinerade.
 • För monotont eller enkelt gameplay.
 • Nedsättande, objektifierande eller sexuella skildringar av karaktärer eller förhållanden.
 • Svordomar.
 • Stereotypiska eller orealistiska budskap om kroppen, däribland karaktärer eller aktiviteter som betonar utseende (till exempel makeover-spel). 
 • Olämpligt beteende som realistiska skildringar av aggressivitet, våld eller skador (däribland aktuella händelser).
 • Möjligheter till direkt interaktion mellan användarna.

13–15 år

Observera att barn kan anses ingå i den här åldersgruppen i vissa länder.
Appar kan vara lämpliga för den här åldersgruppen om de innehåller följande:
 • Mer raffinerade berättelser, karaktärer, humor, utmaningar eller spelkomponenter.
 • Stöd för ämnen som vanligtvis ingår i undervisningen för åldersgruppen.
 • Sociala funktioner och pluginprogram som är lämpliga för åldersgruppen.
 • Information om identitet, självkänsla och puberteten som är lämplig för åldersgruppen.

Appar kan vara olämpliga för den här åldersgruppen om de innehåller följande:

 • Våldsamma, stereotypiska, nedsättande, objektifierande eller starkt sexuella skildringar av karaktärer eller förhållanden som beskrivs på ett förskönande sätt.
 • Uppmuntran till riskfyllt beteende, till exempel genom utmaningar som kan leda till fysiska skador. 

16–17 år

Observera att barn kan anses ingå i den här åldersgruppen i vissa länder.
Appar kan vara lämpliga för den här åldersgruppen om de innehåller följande:
 • Stöd för ämnen som vanligtvis ingår i undervisningen för åldersgruppen.
 • Populära karaktärer och ämnen för tonåringar.
 • Inslag av mer komplex problemlösning. 
 • Sociala funktioner och pluginprogram som är lämpliga för åldersgruppen.
 • Hjälp med att uttrycka känslor på ett positivt sätt.

Appar kan vara olämpliga för den här åldersgruppen om de innehåller följande:

 • Extremt våld, sexuellt våld eller våld i nära relationer.
 • Beroendeframkallande inslag.
 • Höga utgifter per nivå.

18 år och äldre

Innehållet är generellt sett lämpligt för en vuxen åldersgrupp och uppfyller juridiska- samt policykrav.

Personliga uppgifter

All insamling av personliga och känsliga uppgifter från barn, till exempel namn och e-postadress, måste uppges och ska samlas in med vårdnadshavarens samtycke om så krävs. Vi rekommenderar att du lägger tid på att noggrant överväga, undersöka och förstå hur SDK:er eller API:er som används i appen kan samla in användaruppgifter. En bra utgångspunkt är att läsa igenom eventuell dokumentation om dessa SDK:er eller API:er. Tänk på att du är ansvarig för all data som stjäls från din app. Läs även policyn för användaruppgifter för Google Play och tillämplig lagstiftning i mållandet om du behöver mer vägledning.

Skärm för ålderskontroll 

Med hjälp av en skärm för ålderskontroll verifieras användarens ålder på ett sätt som inte uppmuntrar till försök att ange fel ålder och på så sätt få tillgång till innehåll i appen som inte är avsett för barn, till exempel åldersspärrar. Ett exempel är system där användare ombeds att ange den dag, månad och det år de föddes. En skärm för ålderskontroll är felaktigt inställd om till exempel den lägsta åldern som krävs är inställd på förhand (t.ex. 13 år) eller att ange att en viss ålder krävs för att få tillgång till innehåll i appen. Du hittar mer vägledning om skärmar för ålderskontroll på FTC:s webbplats.

Om både barn och äldre användare ingår i målgruppen måste alla annonser som visas för barn följa riktlinjerna i Google Plays program för familjeannonser. En skärm för ålderskontroll måste implementeras så att annonser som inte är lämpliga för barn endast visas för äldre målgrupper.

Alla annonser i appar som ingår i programmet Avsett för familjer måste komma från ett certifierat annonsnätverk och måste vara lämpliga för alla åldrar.

Appar som är oavsiktligt tilltalande för barn

Vi vill se till att appar med innehållsklassificeringen T eller lägre som inte är avsedda för barn inte är tilltalande för dem av misstag.

Om appen inte är avsedd för barn, men butiksuppgifterna innehåller marknadsföringselement som kan vara tilltalande för barn (till exempel glättig animation eller unga karaktärer i grafiktillgångarna) väljer du Ja.

Om appen inte är avsedd för barn och du inte tror att butiksuppgifterna innehåller några marknadsföringselement som kan vara tilltalande för barn ELLER om du inte är säker väljer du Nej.

Så här visar du etiketten Inte avsedd för barn

 1. Öppna Play Console och sidan Appinnehåll (Policy > Appinnehåll).
 2. Klicka på Börja eller Hantera i Målgrupp och innehåll.
 3. I avsnittet Målgruppens ålder väljer du åldersgrupper utan barn, vilket anses vara personer som är 13 år eller äldre.
 4. Välj Ja vid Tilltalande för barn i avsnittet Butiksvisning.

Observera att Google kanske inte håller med dig även om du har valt Nej. Om så är fallet har du följande alternativ:

 • Ta bort alla marknadsföringselement som kan vara tilltalande för barn från butiksuppgifterna, inklusive sådana som har identifierats av vårt granskningsteam.
 • Välj Ja i stället, så att bannern Inte avsedd för barn visas i butiksuppgifterna.
 • Ändra målgrupperna för appen så att barn ingår (vilket kräver att kraven i policyn för Familjer uppfylls).

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
92637
false