Zarządzanie ustawieniami docelowych odbiorców i zawartości aplikacji

 
Academy Logo

Bezpłatne szkolenie.

Dowiedz się więcej o całym procesie i przejrzyj interaktywną listę kontrolną na stronie Akademii dla deweloperów aplikacji.
 

Ze względu na wygodę użytkowników ważne jest, by podawać dokładne informacje o aplikacji. Oprócz wypełnienia kwestionariusza oceny treści musisz też podać szczegółowe informacje o docelowych odbiorcach i zawartości swojej aplikacji. W zależności od wybranych odbiorców docelowych Twoja aplikacja może podlegać dodatkowym zasadom Google Play:

Twoja aplikacja jest przeznaczona głównie dla dzieci poniżej 13 lat Musisz przestrzegać wymagań określonych w zasadach dotyczących aplikacji dla rodzin w Google Play. Jednym z nich jest wyświetlanie reklam za pomocą samodzielnie certyfikowanych pakietów SDK do wyświetlania reklam dla rodzin.
Twoja aplikacja jest przeznaczona dla wszystkich, w tym dzieci Wszystkie aplikacje przeznaczone dla co najmniej 1 grupy wiekowej obejmującej dzieci muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w zasadach dotyczących aplikacji dla rodzin w Google Play. Jednym z nich jest wyświetlanie reklam dzieciom i użytkownikom w nieznanym wieku za pomocą samodzielnie certyfikowanych pakietów SDK do wyświetlania reklam dla rodzin.
Twoja aplikacja nie jest przeznaczona dla dzieci Nadal musisz spełniać wymagania opisane w zasadach programu dla deweloperów w Google PlayUmowie dystrybucyjnej dla deweloperów.

Aby dowiedzieć się więcej o tych sekcjach, kliknij odpowiednie linki:

Wypełnianie sekcji „Docelowi odbiorcy i treści”

Gdy tworzysz nową aplikację lub publikujesz aktualizację, musisz zadeklarować docelową grupę wiekową. Wszystkie aplikacje, których docelowi odbiorcy to także dzieci, muszą być zgodne z Zasadami dotyczącymi aplikacji dla rodzin w Google Play.

Przed wypełnieniem sekcji Docelowi odbiorcy i treści musisz zadeklarować, czy aplikacja zawiera reklamy, i podać instrukcje dostępu do aplikacji. Musisz też dodać politykę prywatności.

 1. Otwórz Konsolę Play i wejdź na stronę Zawartość aplikacji (Zasady > Zawartość aplikacji).
 2. W sekcji „Docelowi odbiorcy i treści” kliknij Rozpocznij. Jeśli sekcja Docelowi odbiorcy i treści została już wypełniona i chcesz wprowadzić zmiany, kliknij Zarządzaj.Wypełnij odpowiednio każdą sekcję:
  • Docelowy wiek: wybierz grupy wiekowe, do których skierowana jest Twoja aplikacja. Możesz zaznaczyć kilka opcji. Więcej informacji znajdziesz w artykule Informacje o docelowych grupach wiekowych.
  • Szczegóły aplikacji: możesz zobaczyć prośbę o podanie dodatkowych informacji o działaniu aplikacji. Bardzo ważne jest udzielenie dokładnych odpowiedzi na pytania związane z aplikacją. Niektóre pytania dotyczą wymagań prawnych. Jeśli nie masz pewności, jak odpowiedzieć, skonsultuj się z prawnikiem.
  • Reklamy: jeśli Twoja aplikacja wyświetla reklamy dzieciom, możesz zobaczyć pytanie o Program samodzielnej certyfikacji pakietów SDK do wyświetlania reklam dla rodzin w Google Play lub o to, czy Twoja aplikacja ma neutralny ekran wyboru wieku.
  • Obecność w sklepie: aplikacje przeznaczone głównie dla dzieci i aplikacje przeznaczone dla kilku grup wiekowych, np. dla starszych odbiorców oraz dla dzieci są brane pod uwagę w ramach Programu aplikacji zatwierdzonych przez nauczycieli.
 3. Przejrzyj podsumowanie wybranych opcji i kliknij Zapisz.
  • Google sprawdzi Twoją aplikację pod kątem tego, czy podana przez Ciebie grupa docelowych odbiorców jest prawidłowa oraz czy aplikacja jest zgodna ze wszystkimi zasadami dla deweloperów w Google Play. Pamiętaj, że niektóre konta deweloperów lub kategorie aplikacji mogą podlegać dodatkowej kontroli, przez co sprawdzenie aplikacji może zająć 7 dni, a w wyjątkowych przypadkach nawet dłużej. Zalecamy uwzględnić to w swoich planach.

Informacje o docelowych grupach wiekowych  

Więcej niż 1 grupę wiekową docelowych odbiorców aplikacji należy wybrać tylko wtedy, gdy aplikacja została stworzona z myślą o użytkownikach z każdej z tych grup wiekowych.

Na przykład aplikacje przeznaczone dla dzieci w wieku 1–5 lat powinny mieć tylko grupę wiekową „Do 5 lat”.

Przedziały wiekowe, które uwzględniają dorosłych i dzieci, należy wybierać tylko wtedy, gdy aplikacja rzeczywiście została stworzona dla wszystkich grup wiekowych, a nie po to, aby udostępnić ją użytkownikom w każdym wieku.

Jeśli Twoja aplikacja jest kierowana do użytkowników, którzy nie ukończyli 21 lat, pamiętaj, że zgodnie z lokalnymi przepisami mogą oni być uważani za dzieci. Aplikacje kierowane do dzieci muszą być zgodne z zasadami publikowania treści dla rodzin w Google Play.

Oto kilka wskazówek i dodatkowych przykładów, które pomogą Ci wybrać najbardziej odpowiednią grupę wiekową dla Twojej aplikacji.

Ogólne sprawdzone metody  

 • Jakość – jakość produkcji i funkcjonalność mają znaczenie nawet w przypadku małych dzieci. Upewnij się, że Twoja aplikacja (w tym elementy nawigacyjne, treści wizualne, tekst i lektor) jest łatwa w obsłudze dla wybranej grupy wiekowej.
 • Cel i wartość – przemyśl dokładnie sposób przekazywania treści oraz angażowania dzieci: na przykład przez historie, postacie, system zdobywania kolejnych poziomów czy nagród.
 • Dopasowanie do wieku – weź pod uwagę treści i tematy o charakterze kontrowersyjnym lub przeznaczone dla dorosłych. Zastanów się, czy są odpowiednie dla docelowej grupy wiekowej. Dotyczy to również reklam i zakupów w aplikacji.

Do 5 lat

Pamiętaj, że w większości regionów ta grupa wiekowa obejmuje dzieci.

Aplikacje mogą być odpowiednie dla tej grupy wiekowej, jeśli:

 • Są dostosowane do osób nieumiejących lub uczących się czytać, które w ograniczonym stopniu polegają na tekście. 
 • Mają prosty interfejs z dużymi ikonami i wyraźnymi, spójnymi elementami interaktywnymi.
 • Obejmują elementy sensoryczne, kolory i dźwięki, które angażują małe dzieci.
 • Koncentrują się na grach w udawanie, rozwiązywaniu prostych problemów lub swobodnej, kreatywnej zabawie.
 • Występują w nich popularne postacie lub oparte na opowieściach motywy odwołujące się do przynależności, więzi, rodziny i przyjaźni.
 • Mają pozytywny lub zabawny wydźwięk, szczęśliwe zakończenie albo wyraźny morał.
 • Ukazują subtelne wyrażanie uczuć, np. postacie, które się przytulają lub trzymają za ręce.
 • Uwzględniają wyraźną rolę rodziców w zabawie lub zawierają jasne informacje dla nich.
Aplikacje mogą być nieodpowiednie dla tej grupy wiekowej, jeśli:
 • Przedstawiają przerażające, ciemne scenerie lub postacie w niebezpieczeństwie (na przykład straszne zwierzęta lub potwory albo niepokojącą muzykę lub tło).
 • Wymagają szybkich reakcji, dużych zdolności motorycznych, pisania lub liczenia. 
 • Wymagają abstrakcyjnego myślenia lub rozwiązywania zadań angażujących pamięć krótkotrwałą. 
 • Obejmują kary za niepowodzenie (wiele dzieci w tej grupie wiekowej nadal uczy się kontrolować emocje i reagować na porażki).
 • Przedstawiają przemoc, walkę lub broń, zawierają ordynarny humor lub język, przezwiska czy motywy o charakterze nawet minimalnie seksualnym lub dwuznacznym, w tym sceny przedstawiające alkohol.
 • Mają dużo funkcji rozpraszających uwagę, które mogą uniemożliwiać dzieciom grę.

6–8 lat

Pamiętaj, że w większości regionów ta grupa wiekowa obejmuje dzieci.

Aplikacje mogą być odpowiednie dla tej grupy wiekowej, jeśli:

 • Są dostosowane do osób dopiero uczących się czytać i pisać, które w ograniczonym stopniu polegają na tekście.
 • Kierują pozytywny przekaz do osób bardziej wrażliwych na porażkę i chętnych do poprawy wyników.
 • Zawierają zabawne lub popularne postacie i historie, a nawet humor slapstickowy i wyolbrzymienia.
 • Ukazują pozytywne wzory do naśladowania.
 • Wykorzystują plakietki, zdobywanie postaci, odblokowywanie poziomów lub inne zachęty dostosowane do wieku odbiorcy.
 • Są związane z edukacją początkową, np. rozwijaniem zdolności językowych, nauką czytania i pisania oraz podstawami matematyki.

Aplikacje mogą być nieodpowiednie dla tej grupy wiekowej, jeśli:

 • Zawierają motywy, kolory, postacie lub muzykę przeznaczone dla bardzo małych dzieci.
 • Zawierają stereotypowy lub nierealistyczny przekaz dotyczący ciała, w tym postacie lub działania kładące nacisk na wygląd (np. gry polegające na osobistej metamorfozie).
 • Przedstawiają postacie lub związki w sposób poniżający, uprzedmiotawiający lub seksualizujący.
 • W realistyczny sposób przedstawiają agresję, przemoc lub obrażenia (w tym w czasie bieżących wydarzeń).
 • Mają funkcję wyszukiwania.

9–12 lat

Pamiętaj, że w większości regionów ta grupa wiekowa obejmuje dzieci.
Aplikacje mogą być odpowiednie dla tej grupy wiekowej, jeśli:
 • Wymagają logicznego lub przestrzennego myślenia, ale niekoniecznie dedukowania lub myślenia abstrakcyjnego (co nadal może być zbyt trudne).
 • Ułatwiają naukę przedmiotów szkolnych nauczanych w tym wieku.
 • Dają możliwość twórczego wyrażania siebie i personalizacji (ale z ograniczonymi i nadzorowanymi funkcjami udostępniania).
Aplikacje mogą być nieodpowiednie dla tej grupy wiekowej, jeśli:
 • Zawierają mniej wyrafinowane żarty, motywy, postacie lub zadania.
 • Koncentrują się na rozgrywce, która jest zbyt monotonna lub za prosta.
 • Przedstawiają postacie lub związki w sposób poniżający, uprzedmiotawiający lub seksualizujący.
 • Zawierają przekleństwa lub wulgaryzmy.
 • Zawierają stereotypowy lub nierealistyczny przekaz dotyczący ciała, w tym postacie lub działania kładące nacisk na wygląd (np. gry polegające na osobistej metamorfozie). 
 • Przedstawiają nieodpowiednie zachowania, np. w realistyczny sposób pokazują agresję, przemoc lub obrażenia (w tym w czasie bieżących wydarzeń).
 • Umożliwiają bezpośrednią interakcję między użytkownikami.

13–15 lat

Pamiętaj, że w niektórych regionach ta grupa wiekowa może obejmować dzieci.
Aplikacje mogą być odpowiednie dla tej grupy wiekowej, jeśli:
 • Zawierają bardziej wyrafinowane historie, postacie, humor, wyzwania czy mechanikę gry.
 • Ułatwiają naukę przedmiotów szkolnych nauczanych w tym wieku.
 • Zawierają dostosowane do wieku odbiorcy wtyczki i funkcje społecznościowe.
 • Zawierają dostosowane do wieku odbiorcy informacje o tożsamości, postrzeganiu siebie i okresie dojrzewania.

Aplikacje mogą być nieodpowiednie dla tej grupy wiekowej, jeśli:

 • Gloryfikują pełne przemocy, stereotypowe, poniżające, uprzedmiotawiające albo mocno seksualizujące przedstawianie postaci lub związków.
 • Zachęcają do ryzykownych zachowań, np. do podejmowania wyzwań, które mogą spowodować obrażenia. 

16–17 lat

Pamiętaj, że w niektórych regionach ta grupa wiekowa może obejmować dzieci.
Aplikacje mogą być odpowiednie dla tej grupy wiekowej, jeśli:
 • Ułatwiają naukę przedmiotów szkolnych nauczanych w tym wieku.
 • Zawierają postacie i tematy popularne wśród nastolatków.
 • Obejmują elementy polegające na rozwiązywaniu bardziej złożonych problemów. 
 • Zawierają dostosowane do wieku odbiorcy wtyczki i funkcje społecznościowe.
 • Pomagają wyrażać emocje w pozytywny sposób.

Aplikacje mogą być nieodpowiednie dla tej grupy wiekowej, jeśli:

 • Przedstawiają agresję albo przemoc seksualną lub domową.
 • Mają elementy uzależniające.
 • Mają wysokie progi wydatków.

Od 18 lat

Treści ogólnie odpowiednie dla odbiorców dorosłych, zgodne z prawem i zasadami.

Dane osobowe

Jeśli konieczne jest zbieranie od dzieci jakichkolwiek informacji prywatnych czy poufnych, takich jak imię i nazwisko lub adres e-mail, musi odbywać się to jawnie i za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Zalecamy dokładne przeanalizowanie i zbadanie, w jaki sposób pakiety SDK i interfejsy API używane w aplikacji mogą zbierać dane użytkowników. Najlepiej jest zacząć od przeczytania dokumentacji tych pakietów i interfejsów API. Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za wszystkie dane pobierane z aplikacji. Aby uzyskać więcej wskazówek, zapoznaj się z zasadami Google Play dotyczącymi danych użytkownika i przepisami prawa obowiązującymi w kraju docelowym.

Neutralny ekran wyboru wieku 

Neutralny ekran wyboru wieku to mechanizm weryfikowania wieku użytkownika w sposób, który nie zachęca do podawania fałszywej informacji w celu uzyskania dostępu do treści nieprzeznaczonych dla dzieci. Przykładem może być system, który prosi użytkownika o dobrowolne podanie dnia, miesiąca i roku urodzenia. Nieprawidłowa konfiguracja takiego ekranu to na przykład wstępne ustawienie wymaganego wieku (np. 13 lat) lub informowanie użytkownika, że dany wiek jest wymagany, aby uzyskać dostęp do niektórych treści w aplikacji. Dodatkowe informacje o ekranach wyboru wieku znajdziesz na stronie FTC.

Jeśli docelowa grupa wiekowa Twojej aplikacji obejmuje zarówno dzieci, jak i odbiorców starszych, wszelkie reklamy, które mogą wyświetlać się dzieciom, muszą być zgodne z zasadami Programu samodzielnej certyfikacji pakietów SDK do wyświetlania reklam dla rodzin w Google Play. Aby reklamy nieodpowiednie dla dzieci były pokazywane tylko starszym odbiorcom, musisz zastosować neutralny ekran wyboru wieku.

W przypadku aplikacji, których docelowymi odbiorcami są wyłącznie dzieci, wszystkie reklamy muszą pochodzić z samodzielnie certyfikowanych pakietów SDK do wyświetlania reklam.

Aplikacje w niezamierzony sposób atrakcyjne dla dzieci

Chcemy mieć pewność, że aplikacje z oceną treści poniżej T, które nie są przeznaczone dla dzieci, nie trafią do nieodpowiednich odbiorców.

Jeśli Twoja aplikacja nie jest przeznaczona dla dzieci, ale informacje o aplikacji zawierają elementy marketingowe, które mogą być dla nich atrakcyjne (np. animacje dla młodszych odbiorców lub zasoby graficzne z młodymi postaciami), wybierz Tak.

Jeśli Twoja aplikacja nie jest przeznaczona dla dzieci i uważasz, że informacje o niej nie zawierają żadnych elementów marketingowych, które mogą być atrakcyjne dla tej grupy odbiorców, LUB jeśli nie masz pewności, wybierz Nie.

Wyświetlanie etykiety „Nieprzeznaczona dla dzieci”

 1. Otwórz Konsolę Play i wejdź na stronę Zawartość aplikacji (Zasady > Zawartość aplikacji).
 2. W sekcji „Docelowi odbiorcy i treści” kliknij Rozpocznij lub Zarządzaj.
 3. W sekcji „Docelowa grupa wiekowa” wybierz grupy wiekowe inne niż dzieci (tzn. grupy od 13 lat wzwyż).
 4. W sekcji „Obecność w sklepie” obok pytania „Spodoba się dzieciom” wybierz Tak.

Pamiętaj, że nawet jeśli wybierzesz Nie, Google może się z tym nie zgodzić. W takim przypadku możesz:

 • Usunąć ze strony z informacjami o aplikacji wszystkie elementy marketingowe, które mogą spodobać się dzieciom, również te zidentyfikowane przez nasz zespół sprawdzający.
 • Wybrać Tak. Spowoduje to wyświetlanie banera „Nieprzeznaczona dla dzieci” na stronie z informacjami o aplikacji.
 • Zmienić docelowe grupy wiekowe aplikacji, tak by uwzględniały dzieci (co będzie wymagać zgodności z Zasadami dotyczącymi aplikacji dla rodzin).

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne