Administrer innstillinger for målgruppe og appinnhold

 
Academy Logo

Gratis opplæring.

Finn ut mer om prosessen for familier, og gå gjennom den interaktive sjekklisten på App-akademiet.
 

For å gi brukerne en god brukeropplevelse er det viktig å oppgi nøyaktig informasjon om appen din. I tillegg til å fylle ut spørreundersøkelsen om egnethet må du også oppgi informasjon om appens målgruppe og innhold. Avhengig av hvilke målgrupper du velger, kan appen din være underlagt ytterligere Google Play-retningslinjer:

Appen din er laget hovedsakelig for barn under 13 år Du må overholde kravene i familieretningslinjene på Google Play, inkludert kravet om å levere annonser kun gjennom egensertifiserte annonse-SDK-er for familier.
Appen din er laget for alle, inkludert barn Alle apper med minst én målaldersgruppe som inkluderer barn, må overholde kravene i familieretningslinjene på Google Play, inkludert kravet om å levere annonser kun gjennom egensertifiserte annonse-SDK-er for familier.
Appen din er ikke laget for barn Du må likevel overholde kravene som beskrives i programretningslinjene for Google Play-utviklere og distribusjonsavtalen for utviklere.

Finn ut mer om disse delene ved å gå til disse linkene:

Fyll ut «Målgruppe og innhold»-delen

Hvis du lager en ny app eller publiserer en oppdatering for en eksisterende app, må du oppgi appens målaldersgruppe. Alle apper som inkluderer barn i målgruppen, må overholde familieretningslinjene for Google Play.

Før du fyller ut Målgruppe og innhold-delen må du ha deklarert om appen din inneholder annonser og gitt instrukser for apptilgang. Du må også ha lagt til personvernregler.

 1. Åpne Play-konsollen, og gå til Appinnhold-siden (Retningslinjer > Appinnhold).
 2. Under «Målgruppe og innhold» klikker du på Start. Hvis du tidligere har fylt ut Målgruppe og innhold-delen og vil gjøre endringer, klikker du på Administrer. Fyll ut hver del:
  • Målaldersgruppe: Velg aldersgruppene appen din er målrettet mot. Du kan velge flere aldersgrupper om nødvendig. Du finner mer informasjon i artikkelen Om målaldersgrupper.
  • Appdetaljer: Du kan bli bedt om mer informasjon om hvordan appen din fungerer. Det er svært viktig at du gir nøyaktige svar på disse spørsmålene om appen din. Noen av spørsmålene er knyttet til juridiske krav. Hvis du er usikker, bør du innhente juridisk bistand. 
  • Annonser: Hvis appen din viser annonser til barn, får du spørsmål om programmet for egensertifiserte annonse-SDK-er for familier på Google Play eller om appen har en nøytral aldersskjerm.
  • Butikktilstedeværelse: Apper som primært er for barn, og apper som er laget for flere aldersgrupper, for eksempel både for eldre målgrupper og for barn, kan vurderes i Lærergodkjent-programmet,
 3. Se gjennom et sammendrag av valgene dine, og klikk på Lagre.
  • Google går gjennom appen din for å sørge for at målgruppen du har oppgitt, er korrekt, og at appen overholder alle retningslinjene for Google Play-utviklere. Vær oppmerksom på at enkelte utviklerkontoer og/eller appkategorier kan gjennomgås nøyere, noe som kan føre til at det tar opptil sju dager (eller i spesielle tilfeller mer) før appen din er gjennomgått. Vi anbefaler at du har denne venteperioden i tankene i planleggingsprosessen.

Om målaldersgrupper  

Bare velg flere enn én aldersgruppe for målgruppen hvis appen din er utviklet for brukere i de valgte aldersgruppene og du har forsikret deg om at den passer for disse brukerne.

Hvis du for eksempel har en app som er laget for småbarn, skal den bare ha aldersgruppen «5 år og yngre» valgt.

Bare velg aldersgrupper med både voksne og barn hvis du faktisk har utviklet appen med tanke på alle aldre, ikke bare fordi du vil at appen skal være tilgjengelig for brukere i alle aldre.

Vær oppmerksom på at hvis appen din er målrettet mot brukere under 21 år, må du vurdere om de anses som barn i henhold til lokal lov og rett. Apper som målrettes mot barn, må overholde familieretningslinjene for Google Play.

Her er noen tips og eksempler for å hjelpe deg med å velge den mest passende aldersgruppen for appen din.

Anbefalte fremgangsmåter  

 • Kvalitet: Produksjonskvalitet og funksjonalitet er viktig, selv for småbarn. Sørg for at appen din kan brukes av brukere i den tiltenkte aldersgruppen, inkludert det som har å gjøre med navigasjon, visuelle elementer og tekst eller tale.
 • Formål og verdi: Tenk nøye over budskapet ditt og hvordan du samhandler med barn – enten det er i form av fortellinger, rollefigurer, nivå- og belønningssystemer eller andre ting.
 • Utviklingsmessig egnethet: Tenk over om appen har sensitivt eller voksent innhold eller sensitive eller voksne konsepter eller temaer, og om dette er egnet for den tiltenkte aldersgruppen. Dette gjelder også for annonser og kjøp i appen.

5 år og yngre

Denne aldersgruppen anses å inkludere barn de fleste steder.

Apper kan være egnet for denne aldersgruppen hvis de

 • støtter barn som ikke kan lese, eller som nettopp har begynt å lese, ved at tekst ikke er en viktig faktor 
 • har enkelt design med store ikoner og klare, konsekvente interaktive elementer
 • inkluderer morsomme sanseelementer, farger og lyder for små barn
 • fokuserer på rollelek, enkel problemløsning og/eller kreativ, fri lek
 • inkluderer populære rollefigurer og/eller historiebaserte temaer om fellesskap, familie og det å høre hjemme
 • har en positiv eller tøysete tone og en lykkelig slutt eller tydelig lærdom
 • inkluderer milde uttrykk for kjærlighet, for eksempel rollefigurer som klemmer eller holder hverandre i hendene
 • har en tydelig rolle for foreldrene eller tydelig informasjon til foreldrene
Apper er kanskje ikke egnet for denne aldersgruppen hvis de
 • viser skumle, mørke omgivelser eller rollefigurer i fare (for eksempel skumle dyr, monstre, bakgrunner eller skummel musikk)
 • krever raske reaksjoner, godt utviklet motorikk eller skrive- eller regneferdigheter 
 • inneholder oppgaver som krever bruk av korttidshukommelse eller abstrakt tenkning 
 • inneholder straff for handlinger i spillet, siden mange barn i denne aldersgruppen ikke er ferdige med å lære hvordan man regulerer følelsene sine og reagerer på å mislykkes
 • avbilder vold, slagsmål, våpen, ufin humor eller ufint språk, upassende kallenavn eller selv minimalt seksuelle eller usømmelige temaer, deriblant avbildninger av alkohol
 • har mange distraherende funksjoner som kan hindre barn i å spille

6–8 år

Denne aldersgruppen anses å inkludere barn de fleste steder.

Apper kan være egnet for denne aldersgruppen hvis de

 • støtter barn som nettopp har begynt å lese og skrive, ved at tekst ikke er en viktig faktor
 • inneholder positive tilbakemeldinger for barn som er mer følsomme for å mislykkes og gjerne vil bli bedre
 • inneholder morsomme og/eller populære rollefigurer eller historier, inkludert slapstick-humor og overdrivelser
 • inneholder positive forbilder
 • inneholder merker, samling av rollefigurer, opplåsing av nivåer eller andre insentiver som passer for denne aldersgruppen 
 • forholder seg pedagogisk til barn i denne aldersgruppen, for eksempel når det gjelder språkutvikling, tidlige leseferdigheter og enkel matematikk

Apper er kanskje ikke egnet for denne aldersgruppen hvis de

 • inneholder temaer, farger, rollefigurer eller musikk som er ment for svært unge barn
 • inneholder stereotypiske eller urealistiske budskap om kropp, inkludert rollefigurer eller aktiviteter som vektlegger utseende (f.eks. spill der spillerne endrer utseendet sitt)
 • inneholder nedverdigende, objektiviserende eller seksualiserte fremstillinger av rollefigurer eller relasjoner
 • avbilder realistisk aggresjon, vold eller personskade (inkludert hendelser i nyhetsbildet)
 • inkluderer en søkefunksjon

9–12 år

Denne aldersgruppen anses å inkludere barn de fleste steder.
Apper kan være egnet for denne aldersgruppen hvis de
 • krever logisk eller rombasert problemløsning, men ikke nødvendigvis deduksjon og abstrakt tenkning (som fortsatt kan være for vanskelig)
 • støtter akademiske emner som denne aldersgruppen vanligvis lærer på skolen
 • gir mulighet for kreative uttrykk og personlig tilpasning (men med begrensede, tilsynsbaserte funksjoner for deling)
Apper er kanskje ikke egnet for denne aldersgruppen hvis de
 • inneholder mindre sofistikert humor eller mindre sofistikerte temaer, rollefigurer eller oppgaver
 • er basert på gameplay som er for ensformig eller enkelt
 • inneholder nedverdigende, objektiviserende eller seksualiserte fremstillinger av rollefigurer eller relasjoner
 • inneholder banning eller stygt språk
 • inneholder stereotypiske eller urealistiske budskap om kropp, inkludert rollefigurer eller aktiviteter som vektlegger utseende (f.eks. spill der spillerne endrer utseendet sitt) 
 • avbilder upassende atferd, for eksempel realistisk aggresjon, vold eller personskade (inkludert hendelser i nyhetsbildet)
 • gir mulighet for direkte interaksjon mellom brukere

13–15 år

Denne aldersgruppen kan anses å inkludere barn noen steder.
Apper kan være egnet for denne aldersgruppen hvis de
 • inneholder mer sofistikerte historier, rollefigurer, utfordringer eller spillfunksjoner eller sofistikert humor
 • støtter akademiske emner som denne aldersgruppen vanligvis lærer på skolen
 • inneholder sosiale funksjoner og programtillegg som passer for denne aldersgruppen
 • inneholder informasjon om identitet, selvfølelse og ungdomstiden som passer for denne aldersgruppen

Apper er kanskje ikke egnet for denne aldersgruppen hvis de

 • forherliger voldelige, stereotypiske, nedverdigende, objektiviserende eller svært seksualiserte fremstillinger av rollefigurer eller relasjoner
 • oppfordrer til risikabel atferd, for eksempel utfordringer som kan føre til personskade 

16–17 år

Denne aldersgruppen kan anses å inkludere barn noen steder.
Apper kan være egnet for denne aldersgruppen hvis de
 • støtter akademiske emner som denne aldersgruppen vanligvis lærer på skolen
 • inneholder populære rollefigurer og emner for tenåringer
 • inneholder elementer med mer komplisert problemløsning 
 • inneholder sosiale funksjoner og programtillegg som passer for denne aldersgruppen
 • hjelper brukerne med å uttrykke følelser på en positiv måte

Apper er kanskje ikke egnet for denne aldersgruppen hvis de

 • avbilder ekstrem vold, seksuell vold eller vold i hjemmet
 • har vanedannende elementer
 • har høye utgiftsterskler

18 år og over

Innhold som generelt er egnet for voksne målgrupper, og som overholder alle lover og retningslinjer.

Personopplysninger

Det må informeres om all innsamling av personopplysninger og sensitiv informasjon fra barn, for eksempel navn eller e-postadresse, og informasjonen må om nødvendig samles inn med samtykke fra foreldre. Vi anbefaler at du tar deg tid til å vurdere, lese om og forstå hvordan SDK-er og API-er som brukes i appen din, kan samle inn brukerdata. Begynn med å lese gjennom all dokumentasjon for disse SDK-ene og API-ene. Husk at alle data som trekkes ut av appen din, er ditt ansvar. Sjekk også retningslinjene for brukerdata på Google Play og gjeldende lover og forskrifter i det aktuelle mållandet.

Nøytral aldersskjerm 

En nøytral aldersskjerm er en mekanisme for å bekrefte brukernes alder på en måte som ikke oppfordrer dem til å oppgi feil alder og få tilgang til områder av appen din som ikke er laget for barn, for eksempel en aldersport. Et eksempel på dette kan være et system som ber brukerne om fritt å oppgi fødselsdato og fødselsår. En feil konfigurasjon av en nøytral aldersskjerm er for eksempel å forhåndsinnstille fødselsdatoen til den nødvendige alderen (f.eks. 13 år gammel) eller oppgi at en bestemt alder kreves for å få tilgang til områder i appen. Ytterligere veiledning om aldersskjermer er tilgjengelig på FTC-nettstedet.

Hvis målaldersgruppene for appen din inkluderer barn og eldre målgrupper, må annonser som vises til barn, overholde retningslinjene for programmet for egensertifiserte annonse-SDK-er for familier på Google Play. En nøytral aldersskjerm må implementeres, slik at annonser som ikke er egnet for barn, bare vises til eldre målgrupper.

I apper der målgruppen bare er barn, må alle annonser leveres via en egensertifisert annonse-SDK.

Apper som utilsiktet appellerer til barn

Vi ønsker å sikre at apper som har en egnethet under T, og som ikke er laget for barn, ikke er utilsiktet appellerende for barn.

Hvis appen din ikke er laget for barn, men oppføringen for den inneholder markedsføringselementer som kan appellere til dem (for eksempel ungdommelige animasjoner eller unge figurer i de grafiske elementene), velger du Ja.

Hvis appen din ikke er laget for barn, og du mener at butikkoppføringen din ikke inneholder markedsføringselementer som kan appellere til dem, ELLER hvis du er usikker, velger du Nei.

Slik viser du etiketten «Ikke laget for barn»

 1. Åpne Play-konsollen, og gå til Appinnhold-siden (Retningslinjer > Appinnhold).
 2. Under «Målgruppe og innhold» klikker du på Start eller Administrer.
 3. I «Målaldersgruppe»-delen velger du aldersgrupper som ikke omfatter barn, dvs. 13 år og eldre.
 4. I «Butikktilstedeværelse»-delen velger du Ja ved siden av «Appellerer til barn».

Merk at selv om du valgte Nei, kan Google være uenig. Hvis det skjer, har du følgende alternativer:

 • Fjern markedsføringselementer i butikkoppføringen som kan appellere til barn, inkludert de som er blitt identifisert av teamet som gikk gjennom appen.
 • Velg Ja i stedet, slik at «Ikke laget for barn»-banneret kan vises på butikkoppføringen.
 • Endre målaldersgruppene for appen din slik at den inkluderer barn (dette krever at du overholder familieretningslinjene for Google Play).

Linker til relatert innhold

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny