Управление на настройките за целева аудитория и съдържание на приложението

 
Academy Logo

Безплатно обучение.

Научете за процеса и прегледайте интерактивния контролен списък в Академията за създатели на приложения.
 

За да предложите по-добро обслужване на потребителите, е важно да предоставите точна информация за приложението си. Освен да попълните въпросника за класификация на съдържанието, ще трябва да предоставите и подробности за целевата аудитория и съдържанието на приложението си. В зависимост от избраната от вас целева аудитория за приложението ви може да са в сила допълнителни правила на Google Play:

Приложението е предназначено основно за деца на възраст под 13 години Трябва да участвате в програмата Приложения за семейството и да спазвате изискванията на Google Play за съдържанието за семейства.
Приложението е предназначено за всички, включително за деца Всички приложения, в чиято целева аудитория поне една възрастова група включва деца, трябва да спазват изискванията на Google Play за съдържанието за семейства.
Приложението не е предназначено за деца Пак трябва да спазвате изискванията в програмните правила за програмистите в Google Play и Споразумението с програмистите относно разпространението.

Попълване на секцията „Целева аудитория и съдържание“

Ако създадете ново приложение или публикувате актуализация на съществуващо, ще трябва да декларирате целевата му възрастова група. Всички приложения, чиято целева аудитория включва деца, трябва да спазват изискванията на Google Play за правилата за семейства.

Преди да попълните секцията Целева аудитория и съдържание, трябва да сте декларирали дали приложението ви съдържа реклами и да сте добавили инструкции за достъп до приложението. Ако целевата аудитория на приложението ви включва възрастови групи под 13 години, трябва да сте добавили декларация за поверителност.

 1. Отворете Play Console и посетете страницата Съдържание на приложението (Правила > Съдържание на приложението).
 2. Под „Целева аудитория и съдържание“ кликнете върху Стартиране (ако преди това сте попълнили секцията Целева аудитория и съдържание и искате да направите промени, кликнете върху Управление). Попълнете всеки раздел по съответния начин:
  • Целева възраст: Изберете възрастовите групи, към които е насочено приложението ви. Ако е необходимо, можете да посочите няколко. Прочетете повече по-долу.
  • Подробности за приложението: Възможно е да ви бъдат поискани допълнителни подробности за начина на работа на приложението ви. Много е важно да отговорите точно на въпросите, свързани с приложението ви. Някои от тях се отнасят за законовите изисквания. Ако се колебаете, консултирайте се с правен експерт.
  • Реклами: Ако в приложението ви се показват реклами на деца, ще ви бъде зададен въпрос относно програмата на Google Play за реклами за семейства и дали приложението съдържа механизъм за неутрално отсяване по възраст.
  • Присъствие в Google Play Магазин: Приложенията, които са предназначени основно за деца, задължително трябва да участват в програмата Приложения за семейството на Google Play. Ако вашето е предназначено за няколко възрастови групи, като например по-възрастни аудитории и деца, пак можете да кандидатствате за програмата.
 3. Прегледайте обобщение на избраното от вас и кликнете върху Запазване.
  • Google ще прегледа приложението ви и ще провери дали посочената от вас целева аудитория е точна и дали приложението спазва всички правила за програмисти в Google Play. Моля, обърнете внимание, че определени профили на програмисти и/или категории приложения е възможно да бъдат подложени на разширен преглед, при което проверката може да отнеме до 7 дни или повече в изключителни случаи. Препоръчваме да имате това предвид, когато правите плановете си.

Всичко за целевите възрастови групи  

Трябва да изберете повече от една възрастова група за целевата аудитория на приложението си само ако сте го създали специално за потребителите във всяка от избраните възрастови групи и е сигурно, че то е подходящо за тях.

Например за приложение, предназначено за прохождащи деца, трябва да изберете само възрастовата група „До 5 год. вкл.“.

Трябва да изберете възрастови групи, които включват както възрастни, така и деца, само ако приложението ви наистина е предназначено за всички възрасти, а не защото искате то да се предлага на потребители от всички възрасти.

Обърнете внимание, че ако приложението ви е насочено към потребители на възраст под 21 години, трябва да вземете предвид дали те ще се считат за деца според местните закони. Приложенията, които са насочени към деца, трябва да спазват изискванията на Google Play за съдържанието за семейства.

Ето някои съвети и допълнителни примери, с чиято помощ да изберете най-подходящата възрастова група за приложението си.

Най-добри практики като цяло  

 • Качество: Качеството и функционалността на продукта са важни дори за малките деца. Приложението трябва да може да се използва от потребители на възрастта, за която е предназначено, включително навигация, визуални елементи и текст или озвучаване.
 • Цел и стойност: Помислете внимателно за внушаваните от вас идеи и как ангажирате децата – чрез повествование, герои, системи с нива и награди или по друг начин.
 • Уместност по отношение на развитието на детето: Помислете дали в приложението има съдържание, концепции или теми, които са деликатни или са за пълнолетни, и дали са подходящи за възрастта, за която то е предназначено. Това се отнася и за рекламите и покупките в приложения.

До 5 год. вкл.

Имайте предвид, че на повечето места се смята, че тази възрастова група включва деца.

Възможно е приложенията да са подходящи за тази възраст, ако:

 • могат да се използват от деца, които не могат да четат или четат отскоро, и текстът има ограничена роля; 
 • имат опростен дизайн с големи икони и разбираеми, еднородни интерактивни елементи;
 • включват сетивни елементи, цвят и звуци, които се харесват от малки деца;
 • фокусът е върху ролеви игри и решаване на лесни задачи и/или свободни творчески занимания;
 • включват любими герои и/или базирани на история теми за чувството за принадлежност и единство, семейството и приятелството;
 • са с положителен тон или глуповати, с щастлив край или ясна поука;
 • включват малки знаци на обич, например герои, които се прегръщат или държат за ръце;
 • включват ясна роля, която да изпълняват родителите, или ясна информация за тях.
Възможно е приложенията да не са подходящи за тази възраст, ако:
 • показват страховита, мрачна обстановка или герои в опасност (напр. страшни животни, чудовища, музика, фонове);
 • изискват бързи реакции, фини двигателни умения, писане или изчисляване; 
 • изискват задачи за краткосрочна памет или абстрактно мислене; 
 • включват наказания в играта, тъй като много деца в тази възрастова група още се учат как да контролират емоциите си и как да реагират при неуспех;
 • показват насилие, бой, оръжия, груб хумор или език, обиди или дори минимално сексуални или предизвикващи неприлични асоциации теми, включително изобразяване на алкохол;
 • имат широк набор от функции или разсейващи такива, които може да пречат на децата да играят.

6 – 8 год.

Имайте предвид, че на повечето места се смята, че тази възрастова група включва деца.

Възможно е приложенията да са подходящи за тази възраст, ако:

 • могат да се използват от деца, които четат или пишат отскоро, и текстът има ограничена роля;
 • съдържат положителна обратна връзка за потребителите, които са по-чувствителни към неуспеха и се стремят да се подобрят;
 • съдържат забавни и/или популярни герои или истории, дори шутовски хумор и хипербола;
 • съдържат положителни модели за подражание;
 • използват значки, събиране на герои, отключване на нива или други подходящи за възрастта поощрения;
 • свързани са с ранното образование, като езиково развитие, начална грамотност и основна математика.

Възможно е приложенията да не са подходящи за тази възраст, ако:

 • включват теми, цветове, герои или музика, предназначени за много малки деца;
 • внушават стереотипни или нереалистични идеи за тялото, включително герои или дейности, които наблягат на външния вид (например игри за преобразяване);
 • включват герои или взаимоотношения, които са представени като унизителни, сексуализирани или възприемани като вещи;
 • показват реалистична агресия, насилие или наранявания (включително текущи събития);
 • включват функция за търсене.

9 – 12 год.

Имайте предвид, че на повечето места се смята, че тази възрастова група включва деца.
Възможно е приложенията да са подходящи за тази възраст, ако:
 • изискват решаване на логически или пространствени задачи, но не непременно дедукция и абстрактно мислене (които може все още да са твърде трудни);
 • помагат за училищните предмети, които обикновено се преподават на тази възраст;
 • включват възможности за творческо самоизразяване и олицетворяване (но с ограничени, контролирани функции за споделяне).
Възможно е приложенията да не са подходящи за тази възраст, ако:
 • съдържат не особено изтънчен хумор, теми, герои или задачи;
 • разчитат на прекалено монотонен или елементарен начин на игра;
 • включват герои или взаимоотношения, които са представени като унизителни, сексуализирани или възприемани като вещи;
 • включват ругатни или непристоен език;
 • внушават стереотипни или нереалистични идеи за тялото, включително герои или дейности, които наблягат на външния вид (например игри за преобразяване);
 • показват неподходящо поведение, като например реалистична агресия, насилие или наранявания (включително текущи събития);
 • дават възможност за директно взаимодействие между потребителите.

13 – 15 год.

Имайте предвид, че на някои места може да се смята, че тази възрастова група включва деца.
Възможно е приложенията да са подходящи за тази възраст, ако:
 • съдържат по-сложни сюжетни линии, герои, хумор, предизвикателства или игрова механика;
 • помагат за училищните предмети, които обикновено се преподават на тази възраст;
 • съдържат подходящи за възрастта социални функции и приставки;
 • съдържат подходяща за възрастта информация за идентичността, самовъзприятието и юношеството.

Възможно е приложенията да не са подходящи за тази възраст, ако:

 • представят в привлекателна светлина герои или взаимоотношения, които са показани като жестоки, стереотипни, унизителни, силно сексуализирани или възприемани като вещи;
 • насърчават рисково поведение (напр. предизвикателства), което може да доведе до физическо нараняване. 

16 – 17 год.

Имайте предвид, че на някои места може да се смята, че тази възрастова група включва деца.
Възможно е приложенията да са подходящи за тази възраст, ако:
 • помагат за училищните предмети, които обикновено се преподават на тази възраст;
 • съдържат популярни герои и теми за тийнейджъри;
 • включват елементи с решаване на по-сложни задачи; 
 • съдържат подходящи за възрастта социални функции и приставки;
 • помагат за изразяване на емоциите по положителен начин.

Възможно е приложенията да не са подходящи за тази възраст, ако:

 • в тях се показва прекомерно, сексуално или домашно насилие;
 • имат пристрастяващи елементи;
 • имат висок праг за разходи.

Навършени 18 год.

Съдържание, подходящо за аудитории от възрастни, които отговарят на законовите изисквания и правилата.

Лична информация

Всяко събиране на лична или поверителна информация от деца, като например име или имейл адрес, трябва да бъде разкрито на потребителите и да се извършва с родителско съгласие, ако е необходимо. Препоръчваме да отделите време за внимателно разглеждане, проучване и анализ на евентуалните начини, по които използваните в приложението ви SDK или API може да събират потребителски данни. Добра начална стъпка е да прочетете документацията за съответните SDK или API. Имайте предвид, че носите отговорност за всички данни, извлечени от приложението ви. За допълнителни указания, моля, прегледайте също правилата на Google Play за потребителските данни и приложимите правни разпоредби в целевата държава.

Неутрално отсяване по възраст 

Неутралното отсяване по възраст е механизъм за потвърждаване на възрастта на потребителя по начин, който не го насърчава да я фалшифицира и да получи достъп до части от приложението, които не са предназначени за деца (например система за контрол на възрастта). Пример за такъв механизъм е система, която подканва потребителите свободно да въведат месеца, датата и годината си на раждане. Неутралното отсяване по възраст е настроено неправилно, когато датата на раждане е предварително зададена на необходимата възраст (например навършени 13 години) или е посочено, че за достъп до някои части от приложението се изисква определена възраст. Допълнителни указания относно отсяването по възраст може да намерите на уебсайта на FTC.

Ако целевите възрастови групи за приложението включват деца и по-възрастни аудитории, всички реклами, които може да се показват на деца, трябва да спазват изискванията на програмата на Google Play за реклами за семейства. Трябва да бъде внедрен механизъм за неутрално отсяване по възраст, така че рекламите, които не са подходящи за деца, да се показват само на по-възрастните аудитории.

Всички реклами в приложенията, които участват в програмата „Приложения за семейството“, трябва да са от сертифицирана рекламна мрежа и да са подходящи за всички аудитории.

Приложения, които непреднамерено са привлекателни за деца

Искаме да сме сигурни, че приложения с класификация на съдържанието под T, които не са предназначени за деца, не ги привличат непреднамерено.

Ако приложението ви не е предназначено за деца, но малката ви обява съдържа маркетингови елементи, които може да са привлекателни за тях (например младежка анимация или невръстни персонажи в графичните активи), изберете Да.

В случай че то не е предназначено за деца и смятате, че малката ви обява в магазина не съдържа маркетингови елементи, които може да са привлекателни за деца, ИЛИ ако не сте сигурни, изберете Не.

Как да се покаже етикетът „Не е предназначено за деца“

 1. Отворете Play Console и посетете страницата Съдържание на приложението (Правила > Съдържание на приложението).
 2. В „Целева аудитория и съдържание“ кликнете върху Стартиране или Управление.
 3. В секцията Целева възрастова група изберете възрастовите групи, които не са на деца, т.е. категориите от 13-годишна възраст нататък.
 4. В секцията Присъствие в Google Play Магазин изберете Да до въпроса „Привлекателно за деца“.

Имайте предвид, че дори да изберете Не, Google може да не приеме това. В такъв случай имате следните възможности:

 • Премахнете от малката си обява в магазина маркетинговите елементи, които може да са привлекателни за деца, включително онези, които са идентифицирани от екипа ни за преглед.
 • Вместо „Не“ изберете Да, така че с малката ви обява да се показва банерът „Не е предназначено за деца“.
 • Променете целевите възрастови групи за приложението, така че да включват деца (при което ще трябва да спазвате правилата за семейства).

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
92637
false