Tạo trang thông tin tùy chỉnh trên cửa hàng Play nhắm mục tiêu đến các quốc gia cụ thể

Với tính năng tùy chỉnh trang thông tin, bạn có thể điều chỉnh trang thông tin của ứng dụng trên Cửa hàng Play để thu hút những phân khúc người dùng cụ thể tại những quốc gia bạn chọn.

Nếu ứng dụng của bạn hướng đến đối tượng người dùng toàn cầu thì bạn có thể dùng trang thông tin tuỳ chỉnh trên cửa hàng Play để giới thiệu chính xác các tính năng của ứng dụng, cũng như truyền đạt những điều tuyệt vời về ứng dụng theo các cách phù hợp với người dùng ở những quốc gia khác nhau. Bạn cũng có thể sử dụng trang thông tin tùy chỉnh trên cửa hàng Play dành riêng cho các chiến dịch đăng ký trước.

Lưu ý: Trang thông tin tùy chỉnh trên Cửa hàng Play là một trong hai cách mà Play Console có thể giúp bạn mang lại trải nghiệm khác biệt cho người dùng tại nhiều vị trí. Để phân phối trang thông tin trên Cửa hàng Play và nội dung ứng dụng dựa trên ngôn ngữ ưu tiên của người dùng (hoặc các cặp ngôn ngữ ưu tiên – thị trường), hãy cân nhắc việc thêm bản dịch cho ứng dụng.

Xem ví dụ về cách bạn có thể sử dụng trang thông tin tuỳ chỉnh trên cửa hàng Play

Để giúp bạn sử dụng trang thông tin tuỳ chỉnh trên cửa hàng Play một cách sáng tạo, sau đây là một vài ví dụ về cách bạn có thể sử dụng chúng:

Ví dụ 1: Các tính năng nổi bật cho người nói tiếng Anh ở nhiều quốc gia

Hãy tưởng tượng rằng bạn có một ứng dụng phát video trực tuyến với lượng khán giả lớn ở Hoa Kỳ và Singapore, hai quốc gia có tỷ lệ người dùng nói tiếng Anh ở mức cao.

Để tiếp thị trang thông tin trên Cửa hàng Play cho người dùng ở cả hai quốc gia một cách hiệu quả, bạn nên làm nổi bật nhiều nội dung, chẳng hạn như các chương trình truyền hình phổ biến và những tính năng hấp dẫn nhất đối với người dùng ở từng quốc gia. Đây là cách bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play:

 • Tạo trang thông tin chính bằng tiếng Anh trên cửa hàng Play: Vì Hoa Kỳ là thị trường chính của bạn, nên bạn sẽ tạo trang thông tin chính trên cửa hàng Play cho người dùng ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác sử dụng tiếng Anh (en-US) làm ngôn ngữ mặc định. Bạn đưa những người nổi tiếng ở Hoa Kỳ vào ảnh chụp màn hình và đề cập đến "chế độ xem ngoại tuyến" của ứng dụng của bạn trong mô tả ngắn vì đây là một tính năng phổ biến ở Hoa Kỳ.
 • Tạo trang thông tin tùy chỉnh trên cửa hàng Play cho Singapore: Để tiếp thị ứng dụng của bạn tại Singapore, bạn tạo trang thông tin tùy chỉnh trên cửa hàng Play nhắm mục tiêu đến người dùng ở Singapore. Vì người dùng mục tiêu của bạn có thể là người nói tiếng Anh, nên bạn đặt ngôn ngữ mặc định của trang thông tin tùy chỉnh trên cửa hàng Play là tiếng Anh (en-US). Bạn đưa những người nổi tiếng ở Singapore vào ảnh chụp màn hình và đề cập đến video 4K trong phần mô tả ngắn vì đây là một tính năng phổ biến ở Singapore.

Kết quả

Trang thông tin chính trên cửa hàng Play Tùy chỉnh trang thông tin trên Cửa hàng Play
 • Người dùng nói tiếng Anh tại Hoa Kỳ thấy trang thông tin chính trên cửa hàng Play của bạn có những người nổi tiếng mà họ nhận ra và đọc về "chế độ xem ngoại tuyến".
 • Người dùng nói tiếng Tây Ban Nha tại Hoa Kỳ thấy trang thông tin chính trên cửa hàng Play của bạn có cùng nội dung với bản dịch tự động sang tiếng Tây Ban Nha.
 • Người dùng nói tiếng Anh ở Singapore thấy trang thông tin tùy chỉnh trên cửa hàng Play của bạn có những người nổi tiếng mà họ nhận ra và đọc về video 4K.
 • Người dùng nói tiếng Malay ở Singapore thấy trang thông tin tùy chỉnh trên cửa hàng Play của bạn bằng tiếng Anh vì danh sách cửa hàng tùy chỉnh không có các bản dịch tự động. Nếu muốn họ xem trang thông tin tùy chỉnh trên cửa hàng Play của bạn bằng tiếng Malay, bạn có thể thêm bản dịch.

Ví dụ 2: Dùng nhiều ngôn ngữ mặc định để tiếp thị ứng dụng

Hãy tưởng tượng rằng bạn có một ứng dụng sổ tay công thức nổi tiếng ở Hoa Kỳ và ở các nước Mỹ La-tinh, đặc biệt là Mexico, Argentina và Brazil.

Để thu hút người dùng bằng các công thức và nội dung mô tả hấp dẫn, bạn nên tuỳ chỉnh trang thông tin cho từng thị trường. Đây là cách bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play:

 • Tạo trang thông tin chính trên cửa hàng Play bằng tiếng Anh: Vì Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất của bạn, nên bạn sẽ tạo trang thông tin chính bằng tiếng Anh (en-US) được thiết kế cho cả người dùng ở Hoa Kỳ và đối tượng người dùng toàn cầu.
 • Tạo trang thông tin tuỳ chỉnh trên cửa hàng Play cho các quốc gia Mỹ Latinh bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha Brazil: Để tiếp thị ứng dụng của bạn cho người dùng ở Mexico, Argentina và Brazil, bạn tạo trang thông tin tuỳ chỉnh trên cửa hàng Play có tên là "Châu Mỹ Latinh" nhắm vào người dùng ở các quốc gia đó. Bạn đặt tiếng Tây Ban Nha ở Châu Mỹ Latinh (es-419) làm ngôn ngữ mặc định và thêm bản dịch bằng tiếng Bồ Đào Nha Brazil (pt-br). Bạn thêm cả ảnh chụp màn hình và nội dung mô tả dành cho người dùng Mỹ Latinh.

Kết quả

Trang thông tin chính trên cửa hàng Play Tùy chỉnh trang thông tin trên Cửa hàng Play
 • Người dùng nói tiếng Anh ở Hoa Kỳ và ở các quốc gia ngoài Mexico, Argentina và Brazil sẽ thấy trang thông tin chính của bạn trên Cửa hàng Play.
 • Người dùng Mỹ La-tinh nói tiếng Tây Ban Nha ở Hoa Kỳ sẽ thấy trang thông tin chính của bạn trên Cửa hàng Play kèm theo bản dịch tự động sang tiếng Tây Ban Nha vì bạn không thêm bản dịch cho trang thông tin chính.
 • Người dùng nói tiếng Tây Ban Nha ở Mỹ Latinh ở Mexico, Argentina và Brazil thấy trang thông tin tùy chỉnh trên cửa hàng Play của bạn bằng tiếng Tây Ban Nha, ngôn ngữ mặc định của trang thông tin tùy chỉnh trên cửa hàng Play của bạn.
 • Người dùng nói tiếng Bồ Đào Nha Brazil ở Mexico, Argentina và Brazil sẽ thấy trang thông tin tùy chỉnh trên cửa hàng Play của bạn bằng tiếng Bồ Đào Nha Brazil vì bạn đã thêm bản dịch bằng ngôn ngữ của họ.
 • Người dùng nói tiếng Anh ở Mexico, Argentina và Brazil thấy trang thông tin tùy chỉnh trên cửa hàng Play của bạn bằng ngôn ngữ mặc định là tiếng Tây Ban Nha ở Mỹ Latinh vì trang thông tin tùy chỉnh trên cửa hàng Play không bao gồm các bản dịch tự động. Nếu muốn họ thấy trang thông tin tùy chỉnh trên cửa hàng Play của bạn bằng tiếng Anh, bạn có thể thêm bản dịch.

Nguyên tắc

Bạn có thể tạo tối đa 5 trang thông tin tuỳ chỉnh trên Cửa hàng Play (một số đối tác của Google Play có thể tạo tối đa 10 trang thông tin tuỳ chỉnh trên Cửa hàng Play). Nếu bạn đã tạo một ứng dụng có trang thông tin trên Cửa hàng Play, thì trang thông tin hiện có của ứng dụng sẽ trở thành trang thông tin chính, cung cấp cho người dùng ở những quốc gia nơi bạn không dùng trang thông tin tuỳ chỉnh để nhắm đến trên Cửa hàng Play.

Trước khi tạo trang thông tin tùy chỉnh đầu tiên trên cửa hàng Play, bạn cần biết một số điều quan trọng sau đây:

Những mục bạn có thể tùy chỉnh
 • Đối với mỗi trang thông tin tuỳ chỉnh trên cửa hàng Play, bạn có thể tuỳ chỉnh tiêu đề, biểu tượng, thông tin mô tả và thành phần đồ họa của ứng dụng.
 • Tất cả các phiên bản trang thông tin tùy chỉnh trên cửa hàng Play của ứng dụng sẽ dùng chung danh mục ứng dụng, chính sách quyền riêng tư và thông tin liên hệ của ứng dụng.
Nhắm mục tiêu theo quốc gia
 • Bạn có thể nhắm mục tiêu nhiều quốc gia bằng một trang thông tin tuỳ chỉnh trên cửa hàng Play. Tuy nhiên, tại mỗi thời điểm, bạn chỉ được phép nhắm mục tiêu một quốc gia bằng một trang thông tin tuỳ chỉnh trên cửa hàng Play.
 • Ví dụ: nếu đã có một trang thông tin tuỳ chỉnh trên cửa hàng Play nhắm mục tiêu Hoa Kỳ và Canada, thì bạn sẽ không thể nhắm mục tiêu Hoa Kỳ và Canada bằng các trang thông tin tuỳ chỉnh khác trên cửa hàng Play.
Bản dịch
 • Trang thông tin tuỳ chỉnh trên Cửa hàng Play không được dịch tự động, vì vậy, bạn cần chọn ngôn ngữ mặc định khi tạo trang thông tin này.
 • Tại quốc gia mà bạn chọn, trang thông tin tuỳ chỉnh trên Cửa hàng Play được hiển thị cho người dùng theo ngôn ngữ tuỳ chỉnh mặc định của trang thông tin đó, trừ trường hợp bạn đã thêm bản dịch cho trang thông tin.
 • Bạn nên thêm bản dịch cho tất cả các ngôn ngữ được nói ở các quốc gia mà bạn nhắm mục tiêu đến bằng một trang thông tin tuỳ chỉnh trên cửa hàng Play.

Tạo trang thông tin tùy chỉnh trên cửa hàng Play

Để tạo trang thông tin tùy chỉnh:

 1. Mở Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Phát triển > Sự hiện diện trong cửa hàng > Trang thông tin tùy chỉnh trên cửa hàng Play.
  • Trước khi tạo trang thông tin tùy chỉnh trên cửa hàng Play, bạn cần tạo một trang thông tin chính trên cửa hàng Play (nếu chưa có) cho ứng dụng, rồi phát hành ứng dụng.
 4. Chọn Tạo trang thông tin tùy chỉnh trên cửa hàng Play.
 5. Trong mục "Chi tiết trang thông tin", hãy nhập tên cho trang thông tin tùy chỉnh của bạn trên cửa hàng Play.
  • Mẹo: Tên của trang thông tin tuỳ chỉnh trên Cửa hàng Play chỉ để tham khảo và không hiển thị cho người dùng. Vì vậy, hãy chọn tên hữu ích cho bạn, chẳng hạn như "Bắc Mỹ" hoặc "Các quốc gia ở Châu Á". Bạn không thể chỉnh sửa tên này sau khi đã tạo.
 6. Bên cạnh phần "Nhắm mục tiêu", hãy chọn những phân khúc mục tiêu mà bạn muốn họ thấy trang thông tin tuỳ chỉnh bằng cách chọn theo Quốc gia và/hoặc Trạng thái cài đặt cho Người dùng đã đăng ký trước.
  • Lưu ý:  Chế độ cài đặt cho hoạt động phân phối và thử nghiệm ứng dụng có thể ảnh hưởng đến khả năng chọn một số tuỳ chọn hoặc tổ hợp tuỳ chọn nhất định. Sau đây là một số lý do phổ biến cho việc bạn không chọn được một số phân khúc cụ thể:
   • Đã sử dụng trong trang thông tin tùy chỉnh khác trên cửa hàng Play: Bạn không thể chọn quốc gia/khu vực vì bạn đã nhắm mục tiêu quốc gia đó bằng một trang thông tin tùy chỉnh khác trên cửa hàng Play.
   • Đăng ký trước: Tính năng nhắm mục tiêu theo trạng thái cài đặt đối với người dùng đăng ký trước cho phép bạn phân phát các trang thông tin có nội dung khác nhau tại quốc gia/khu vực nơi bạn cho phép đăng ký trước ứng dụng. Người dùng tại những quốc gia/khu vực nơi bạn phát hành ứng dụng chính thức hoặc phát hành trên các kênh thử nghiệm khép kín hoặc công khai sẽ không thấy trang thông tin như vậy.
   • Ứng dụng chưa được phát hành chính thức: Bạn không thể chọn quốc gia/khu vực vì bạn chưa chính thức phát hành ứng dụng tại đó.
   • Chưa có trên Google Play: Bạn không thể chọn quốc gia vì bạn không phân phối ứng dụng ở đó.
 7. Trong mục “Chi tiết ứng dụng”, hãy chọn ngôn ngữ mặc định bằng cách nhấp vào Quản lý bản dịch > Thay đổi ngôn ngữ mặc định.
  • Lưu ý: Người dùng ở các quốc gia bạn chọn sẽ thấy trang thông tin của bạn trên cửa hàng Play với ngôn ngữ mặc định, trừ khi bạn thêm bản dịch khác. Nếu bạn muốn thêm bản dịch cho ứng dụng của mình, hãy chọn Quản lý bản dịch của tôi.
 8. Bên cạnh "Chi tiết ứng dụng", hãy nhập tiêu đề và một đoạn mô tả ngắn và đầy đủ.
 9. Trong mục "Đồ họa", hãy tải thành phần đồ họa của bạn lên.
 10. Chọn Tạo.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
92637
false