Skapa anpassade butiksuppgifter för inriktning på enskilda länder

Med hjälp av anpassade butiksuppgifter kan du skräddarsy appens butiksuppgifter för olika användarsegment i länder som du väljer.

Om appen har en global målgrupp kan du använda anpassade butiksuppgifter för att visa upp appens funktioner och förmedla vad som är bra med appen på ett sätt som är relevant för användare i olika länder. Du kan även använda anpassade butiksuppgifter för kampanjer för förhandsregistrering.

Obs! Anpassade butiksuppgifter är ett av två sätt att leverera olika upplevelser till användare på olika platser som Play Console kan hjälpa dig med. Om du vill att olika butiksuppgifter och appinnehåll ska visas beroende på användarens språkinställningar (eller par av språkinställning och marknad) kan du lägga till översättningar av appen.

Visa exempel på hur du kan använda anpassade butiksuppgifter

Här följer några exempel på hur du kan använda anpassade butiksuppgifter att hämta inspiration från:

Exempel 1: Lyfta fram funktioner för engelskspråkiga i olika länder

Anta att du har en streamingapp för video med en stor potentiell målgrupp i USA och Singapore, två länder med en hög andel engelskspråkiga användare.

Du vill marknadsanpassa butiksuppgifterna för de båda länderna genom att lyfta fram olika innehåll, t.ex. populära tv-program, och funktioner som är populära i respektive land. Så här gör du detta:

 • Skapa primära butiksuppgifter på engelska: Med USA som primär marknad skapar du primära butiksuppgifter för användare i USA och andra länder som har amerikansk engelska (en-US) som standardspråk. Du använder skärmdumpar med kändisar som är populära i USA och nämner offlinevisning i den korta beskrivningen, eftersom det är en populär funktion i USA.
 • Skapa anpassade butiksuppgifter för Singapore: Du marknadsför appen i Singapore med anpassade butiksuppgifter inriktade på användare i Singapore. Eftersom målgruppen antagligen är engelskspråkig anger du amerikansk engelska (en-US) som standardspråk för de anpassade butiksuppgifterna. Du använder skärmdumpar med kändisar som är populära i Singapore och nämner 4K-video i den korta beskrivningen, eftersom det är en populär funktion i Singapore.

Resultat

Primära butiksuppgifter Anpassade butiksuppgifter
 • Engelskspråkiga användare i USA ser de primära butiksuppgifterna med kändisar de känner igen och kan läsa om offlinevisning.
 • Spanskspråkiga användare i USA ser de primära butiksuppgifterna med samma innehåll som översatts automatiskt till spanska.
 • Engelskspråkiga användare i Singapore ser de anpassade butiksuppgifterna med kändisar de känner igen och kan läsa om 4K-video.
 • Användare i Singapore som talar malaysiska ser de anpassade butiksuppgifterna på engelska, eftersom anpassade butiksuppgifter inte översätts automatiskt. Om du vill tillhandahålla anpassade butiksuppgifter på malaysiska kan du lägga till en översättning.

Exempel 2: Marknadsföra appen med flera standardspråk

Anta att du har en matlagningsapp som är populär i USA och latinamerikanska länder, särskilt Mexiko, Argentina och Brasilien.

Du vill marknadsanpassa butiksuppgifterna för de olika länderna med recept och beskrivningar som tilltalar användarna där. Så här gör du detta:

 • Skapa primära butiksuppgifter på engelska: Med USA som största marknad skapar du primära butiksuppgifter med amerikansk engelska (en-US) som standardspråk. Dessa riktar sig till användare i USA och globalt.
 • Skapa anpassade butiksuppgifter på spanska och brasiliansk portugisiska för Latinamerika: Du marknadsför appen i Mexiko, Argentina och Brasilien med anpassade butiksuppgifter som är inriktade på användare i de länderna. Du väljer latinamerikansk spanska (es-419) som standardspråk och lägger till en översättning till brasiliansk portugisiska (pt-br). Du använder skärmdumpar och beskrivningar som tilltalar latinamerikanska användare.

Resultat

Primära butiksuppgifter Anpassade butiksuppgifter
 • Engelskspråkiga användare i USA och i andra länder än Mexiko, Argentina och Brasilien ser de primära butiksuppgifterna.
 • Användare i USA som talar latinamerikansk spanska ser de primära butiksuppgifterna som översatts automatiskt till spanska, eftersom du inte har lagt till någon översättning av de primära butiksuppgifterna.
 • Spanskspråkiga användare i Mexiko, Argentina och Brasilien ser de anpassade butiksuppgifterna på spanska, standardspråket för de anpassade butiksuppgifterna.
 • Användare i Mexiko, Argentina och Brasilien som talar brasiliansk portugisiska ser de anpassade butiksuppgifterna på brasiliansk portugisiska, eftersom du har lagt till en översättning på det språket.
 • Engelskspråkiga användare i Mexiko, Argentina och Brasilien ser de anpassade butiksuppgifterna på standardspråket latinamerikansk spanska, eftersom anpassade butiksuppgifter inte översätts automatiskt. Om du vill tillhandahålla anpassade butiksuppgifter på engelska för dem kan du lägga till en översättning.

Riktlinjer

Du kan skapa upp till fem sidor med anpassade butiksuppgifter. Om du redan har skapat en app med butiksuppgifter används de befintliga butiksuppgifterna som primära butiksuppgifter och visas för användare i länder som du inte riktar in dig på med anpassade butiksuppgifter.

Tänk på följande innan du skapar de första anpassade butiksuppgifterna:

Vad du kan anpassa
 • Du kan anpassa appens namn, ikon, beskrivning och grafiktillgångar i de olika anpassade butiksuppgifterna.
 • Appens kontaktuppgifter, integritetspolicy och appkategori är samma i alla versioner av butiksuppgifterna.
Landsinriktning
 • Du kan rikta in anpassade butiksuppgifter på flera länder, men det går inte att rikta in flera anpassade butiksuppgifter på ett och samma land.
 • Om du till exempel har anpassade butiksuppgifter som är inriktade på USA och Kanada går det inte att skapa inriktningar på USA och Kanada i andra anpassade butiksuppgifter.
Översättningar
 • Anpassade butiksuppgifter översätts inte automatiskt, så du måste du välja ett standardspråk när du skapar dem.
 • Användarna i de valda länderna ser de anpassade butiksuppgifterna på standardspråket för de anpassade butiksuppgifterna om du inte lägger till översättningar.
 • Vi rekommenderar att du lägger till översättningar till alla språk som talas i länderna du riktar in dig på med anpassade butiksuppgifter.

Skapa anpassade butiksuppgifter

Så här skapar du anpassade butiksuppgifter:

 1. Öppna Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj Ökning i menyn till vänster > Butiksvisning > Anpassade butiksuppgifter.
  • Du måste skapa primära butiksuppgifter och publicera appen innan du kan skapa anpassade butiksuppgifter.
 4. Välj Skapa anpassade butiksuppgifter.
 5. Ge de anpassade butiksuppgifterna ett namn under Informationslista.
  • Tips! Namnet på de anpassade butiksuppgifterna visas bara för dig och inte för användarna. Välj därför ett namn som du har nytta av, t.ex. Nordamerika eller Länder i Asien. När namnet väl har skapats går det inte att ändra.
 6. Ange vilka segment som de anpassade butiksuppgifterna ska visas för bredvid Inriktning genom att välja Land och/eller Installationsläge för förhandsregistrerade användare.
  • Obs! Appens inställningar för distribution och testning kan påverka vilka alternativ eller kombinationer av alternativ som du kan välja. Det här är några vanliga anledningar till att vissa segment inte är tillgängliga:
   • Används i andra anpassade butiksuppgifter: Du kan inte välja landet/regionen eftersom du redan har andra anpassade butiksuppgifter som är inriktade på landet.
   • Förhandsregistrering: Med inriktning på installationsstatus för förhandsregistrering kan du visa andra butiksuppgifter för användare i länder/regioner där appen är registrerad för förhandsregistrering. Uppgifterna visas inte för användare i länder/regioner där appen har lanserats i produktionskanalen eller i en öppen eller sluten testkanal.
   • Appen har inte publicerats i produktionskanalen ännu: Du kan inte välja landet/regionen eftersom appen inte har lanserats i produktionskanalen där ännu.
   • Inte tillgängligt på Google Play: Landet är inte tillgängligt eftersom du inte distribuerar appen där.
 7. Du väljer standardspråk i avsnittet Information om appen med Hantera översättningar > Ändra standardspråk.
  • Obs! Om du inte lägger till översättningar ser användarna i de valda länderna butiksuppgifterna på standardspråket. Lägg till översättningar för appen genom att välja Hantera översättningar själv.
 8. Skriv ett namn, en kort beskrivning och en detaljerad beskrivning under Information om appen. 
 9. Ladda upp grafiktillgångarna under Grafik.
 10. Välj Skapa.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
92637
false