Kā izveidot pielāgotos veikala ierakstus konkrētām valstīm

Izmantojot pielāgotus veikalu ierakstus, varat koriģēt lietotnes veikala ierakstu atbilstoši konkrētiem lietotāju segmentiem jūsu atlasītās valstīs.

Ja lietotnes mērķauditorija ir globāla, varat izmantot pielāgotos veikala ierakstus, lai precīzi demonstrētu lietotnes funkcijas un par lietotnes priekšrocībām atbilstošā veidā informētu lietotājus dažādās valstīs. Varat arī izmantot veikala ierakstus, kas īpaši pielāgoti jūsu iepriekšējas reģistrācijas kampaņām.

Piezīme. Pielāgotie veikala ieraksti ir viens no diviem veidiem, kādos Play Console var palīdzēt jums sniegt atšķirīgu pieredzi lietotājiem dažādās atrašanās vietās. Lai nodrošinātu veikala ierakstu un lietotnes saturu atbilstoši lietotāja valodas preferencei (vai valodas preferencei un tirgum), apsveriet iespēju pievienot lietotnes tulkojumus.

Skatīt piemērus par to, kā var izmantot pielāgotos veikala ierakstus

Lai palīdzētu domāt radoši par pielāgotu veikala ierakstu izmantošanas veidiem, tālāk sniegti daži piemēri.

1. piemērs. Atzīmējiet funkcijas, kas paredzētas angļu valodā runājošajiem dažādās valstīs

Iedomājieties, ka jums ir video straumēšanas lietotne ar potenciāli lielu auditoriju Amerikas Savienotajās Valstīs un Singapūrā, divās valstīs ar lielu angļu valodā runājošo lietotāju procentuālo daļu.

Lai efektīvi reklamētu veikala ierakstu lietotājiem abās valstīs, vēlams atzīmēt atšķirīgu saturu, piemēram, populāras TV pārraides, un funkcijas, kas visvairāk piesaistītu lietotājus katrā valstī. Tālāk norādīts, kā to var paveikt, izmantojot veikala ierakstu.

 • Izveidojiet galveno veikala ierakstu angļu valodā. Tā kā ASV ir jūsu galvenais tirgus, izveidojiet galveno veikala ierakstu lietotājiem ASV un citās valstīs, kur angļu valoda (en-US) tiek izmantota kā noklusējuma valoda. Ekrānuzņēmumos ietveriet slavenības, kas ir populāras ASV, un īsajā aprakstā pieminiet lietotnes “skatīšanas bezsaistē režīmu”, jo tā ir populāra funkcija Amerikas Savienotajās Valstīs.
 • Izveidojiet pielāgotu veikala ierakstu Singapūrai. Lai reklamētu lietotni Singapūrā, izveidojiet pielāgotu veikala ierakstu, kura mērķauditorija ir lietotāji Singapūrā. Tā kā jūsu mērķauditorija, visticamāk, būs angļu valodā runājoši lietotāji, iestatiet angļu valodu (en-US) kā pielāgotā veikala ieraksta noklusējuma valodu. Ekrānuzņēmumos ietveriet slavenības, kas ir populāras Singapūrā, un īsajā aprakstā pieminiet 4K video, jo tā ir populāra funkcija Singapūrā.

Rezultāti

Galvenais veikala ieraksts Pielāgots veikala ieraksts
 • Angļu valodā runājošie lietotāji ASV redz galveno veikala ierakstu ar sev atpazīstamām slavenībām un izlasa par “skatīšanas bezsaistē režīmu”.
 • Spāņu valodā runājošie lietotāji ASV redz galveno veikala ierakstu ar to pašu saturu un automatizēto tulkojumu spāņu valodā.
 • Angļu valodā runājošie lietotāji Singapūrā redz pielāgoto veikala ierakstu ar sev atpazīstamām slavenībām un izlasa par 4K video.
 • Malajiešu valodā runājošie lietotāji Singapūrā redz galveno veikala ierakstu angļu valodā, jo pielāgotie veikala ieraksti neietver automatizētu tulkojumu. Ja vēlaties, lai pielāgotais veikala ieraksts tiktu rādīts malajiešu valodā, varat pievienot tulkojumu.

2. piemērs. Vairāku noklusējuma valodu izmantošana lietotnes reklamēšanai

Iedomājieties, ka jums ir pavārgrāmatas lietotne, kas ir populāra ASV un Latīņamerikas valstīs, it īpaši Meksikā, Argentīnā un Brazīlijā.

Lai piesaistītu lietotājus ar viņiem interesējošām receptēm un aprakstiem, vēlams pielāgot veikala ierakstu konkrētiem tirgiem. Tālāk norādīts, kā to var paveikt, izmantojot veikala ierakstu.

 • Izveidojiet galveno veikala ierakstu angļu valodā. Tā kā ASV ir jūsu lielākais tirgus, izveidojiet galveno veikala ierakstu angļu valodā (en-US), kas paredzēts gan lietotājiem ASV, gan globālai mērķauditorijai.
 • Izveidojiet pielāgotu veikala ierakstu Latīņamerikas valstīm spāņu un Brazīlijas portugāļu valodā. Lai lietotni reklamētu lietotājiem Meksikā, Argentīnā un Brazīlijā, izveidojiet pielāgotu veikala ierakstu ar nosaukumu “Latīņamerika”, kura mērķauditorija ir lietotāji šajās valstīs. Iestatiet spāņu valodu Latīņamerikā (es-419) kā noklusējuma valodu un pievienojiet tulkojumu Brazīlijas portugāļu valodā (pt-br). Ietveriet ekrānuzņēmumus un aprakstus, kas piesaista Latīņamerikas lietotāju uzmanību.

Rezultāti

Galvenais veikala ieraksts Pielāgots veikala ieraksts
 • Angļu valodā runājošie lietotāji ASV un valstīs ārpus Meksikas, Argentīnas un Brazīlijas redz galveno veikala ierakstu.
 • Spāņu valodā Latīņamerikā runājošie lietotāji ASV redz galveno veikala ierakstu ar automatizēto tulkojumu spāņu valodā, jo galvenajam veikala ierakstam netika pievienots tulkojums.
 • Spāņu valodā Latīņamerikā runājošie lietotāji Meksikā, Argentīnā un Brazīlijā redz pielāgoto veikala ierakstu spāņu valodā, kas ir pielāgotā veikala ieraksta noklusējuma valoda.
 • Brazīlijas portugāļu valodā runājošie lietotāji Meksikā, Argentīnā un Brazīlijā redz pielāgotā veikala ierakstu Brazīlijas portugāļu valodā, jo jūs pievienojāt tulkojumu šajā valodā.
 • Angļu valodā runājošie lietotāji Meksikā, Argentīnā un Brazīlijā redz pielāgoto veikala ierakstu tā noklusējuma valodā, spāņu valodā Latīņamerikā, jo pielāgotie veikala ieraksti neietver automatizētu tulkojumu. Ja vēlaties, lai pielāgotais veikala ieraksts tiktu rādīts angļu valodā, varat pievienot tulkojumu.

Vadlīnijas

Jūs varat izveidot ne vairāk kā piecas pielāgoto veikala ierakstu lapas. Ja esat jau izveidojis lietotni ar veikala ierakstu, tās esošais veikala ieraksts kļūst par galveno ierakstu, kas tiek rādīts lietotājiem valstīs, kurām nav izveidots pielāgotais veikala ieraksts.

Tālāk ir sniegta svarīga informācija, kas jāzina, pirms izveidojat pirmo pielāgoto veikala ierakstu.

Informācija un elementi, ko var pielāgot
 • Katram pielāgotajam veikala ierakstam varat pielāgot lietotnes nosaukumu, ikonu, aprakstus un grafiskos līdzekļus.
 • Lietotnes kontaktinformācija, konfidencialitātes politika un kategorija tiek koplietotas visās veikala ieraksta versijās.
Valstu atlase
 • Izmantojot pielāgotu veikala ierakstu, varat atlasīt vairākas valstis, bet vienā valstī vienlaikus varat izmantot tikai vienu pielāgotu veikala ierakstu.
 • Piemēram, ja jums ir pielāgots veikala ieraksts ASV un Kanādai, šīm valstīm nevarat izmantot citus pielāgotus veikala ierakstus.
Tulkojumi
 • Pielāgotie veikala ieraksti netiek automātiski tulkoti, tāpēc, tos izveidojot, ir jāizvēlas noklusējuma valoda.
 • Ja nebūsiet pievienojis tulkojumus pielāgotajiem veikala ierakstiem, lietotājiem atlasītajās valstīs tie tiks rādīti jūsu pielāgotā veikala ieraksta noklusējuma valodā.
 • Ieteicams pievienot tulkojumus visās valodās, kas tiek izmantotas valstīs, kurām izveidots pielāgotais veikala ieraksts.

Pielāgotā veikala ieraksta izveide

Lai izveidotu pielāgoto veikala ierakstu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Atveriet rīku Play Console.
 2. Atlasiet lietotni.
 3. Kreisās puses izvēlnē atlasiet vienumu Izaugsme > Veikala klātbūtne > Pielāgots veikala ieraksts.
  • Ja lietotnei vēl nav galvenā veikala ieraksta, vispirms tas ir jāizveido un jāpublicē lietotne, lai varētu izveidot pielāgoto veikala ierakstu.
 4. Atlasiet vienumu Izveidot pielāgotu veikala ierakstu.
 5. Sadaļā “Informācija par ierakstu” ierakstiet pielāgotā veikala ieraksta nosaukumu.
  • Padoms. Jūsu pielāgotā veikala ieraksta nosaukums ir tikai jūsu uzziņai un netiek rādīts lietotājiem, tādēļ izvēlieties sev noderīgu nosaukumu, piemēram, “Ziemeļamerika” vai “Āzijas valstis”. Pēc izveides nosaukumu nevar rediģēt.
 6. Blakus vienumam “Mērķauditorijas atlase” atlasiet mērķauditorijas atlases segmentus savam pielāgotajam veikala ierakstam — “Valsts” un/vai “Instalēšanas stāvoklis” iepriekš reģistrētiem lietotājiem.
  • Piezīme. Jūsu lietotnes izplatīšanas un testēšanas iestatījumi var ietekmēt jūsu iespējas atlasīt noteiktas opcijas vai noteiktas opciju kombinācijas. Tālāk ir sniegti daži piemēri, kāpēc noteikti segmenti var nebūt pieejami.
   • Tiek lietota citā pielāgotajā veikala ierakstā: valsts/reģions nav pieejams, jo esat jau atlasījis šo valsti/reģionu citam pielāgotajam veikala ierakstam.
   • Iepriekšēja reģistrācija: iepriekš reģistrēti lietotāji attiecīgajā valstī/reģionā nav pieejami mērķauditorijas atlasei, jo jūsu lietotne jau ir izlaista attiecīgajā valstī/reģionā.
   • Vēl nav izlaista lietotnes produkcijas versija: valsts/reģions nav pieejams, jo jūs vēl neesat tajā izlaidis lietotnes produkcijas versiju.
   • Nav pieejama pakalpojumā Google Play: valsts nav pieejama, jo neizplatāt lietotni attiecīgajā valstī.
 7. Sadaļā “Lietotnes informācija” izvēlieties noklusējuma valodu, atlasot vienumu Pārvaldīt tulkojumus > Mainīt noklusējuma valodu.
  • Piezīme. Ja nepievienosiet tulkojumus, lietotājiem atlasītajās valstīs jūsu veikala ieraksts tiks rādīts noklusējuma valodā. Ja vēlaties pievienot lietotnes tulkojumus, atlasiet vienumu Pārvaldīt tulkojumus.
 8. Blakus vienumam “Lietotnes informācija” ievadiet nosaukumu, īso aprakstu un pilno aprakstu. 
 9. Sadaļā “Grafika” augšupielādējiet savus grafiskos līdzekļus.
 10. Atlasiet vienumu Izveidot.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.