Phát hành ứng dụng

Chúng tôi hiện đã điều chỉnh lịch làm việc nên thời gian xem xét ứng dụng của bạn sẽ lâu hơn bình thường.

Để đảm bảo có thể cung cấp cho người dùng thông tin chính xác và kịp thời liên quan đến COVID-19, chúng tôi đang ưu tiên việc xem xét và phát hành những ứng dụng do các cơ quan chính phủ và tổ chức y tế công cộng phát hành, ủy quyền hoặc cấp phép. Bất kỳ ứng dụng nào liên quan đến COVID-19 hoặc các từ khóa liên quan đều phải đáp ứng các yêu cầu này.

Trạng thái phát hành của ứng dụng cho bạn biết thông tin về tình trạng phân phối của ứng dụng trên Google Play. Đây là thông tin hữu ích khi bạn phát hành ứng dụng lần đầu tiên cũng như khi bạn cập nhật ứng dụng.

Bạn có thể xem trạng thái phát hành mới nhất của ứng dụng dưới tiêu đề và tên gói khi chọn ứng dụng trong Play Console.

Lưu ý: Đối với một số tài khoản nhà phát triển, chúng tôi sẽ mất nhiều thời gian hơn thông thường để xem xét kỹ ứng dụng nhằm bảo vệ người dùng tốt hơn. Khi đó, thời gian xem xét có thể kéo dài đến 7 ngày hoặc lâu hơn trong những trường hợp ngoại lệ. Bạn sẽ nhận được thông báo về thời gian cần để xem xét trên Trang tổng quan của ứng dụng.  

Trạng thái phát hành

Có ba loại trạng thái phát hành:

  • Trạng thái của ứng dụng: Giúp bạn nắm được tình trạng phát hành của ứng dụng trên Google Play và đối tượng mà ứng dụng đó hướng đến (chẳng hạn như người thử nghiệm, tất cả người dùng Google Play, v.v).
  • Trạng thái của bản cập nhật: Giúp bạn nắm được tình trạng phát hành của bản cập nhật mới nhất. Bản cập nhật là tập hợp ít nhất một thay đổi mà bạn đã thực hiện đối với ứng dụng.
  • Trạng thái của mục: Giúp bạn nắm được trạng thái phát hành của một phần cụ thể trong một bản cập nhật, chẳng hạn như một bản phát hành cụ thể, mức phân loại nội dung hoặc một thử nghiệm trên trang thông tin cửa hàng.

Dưới đây là mô tả tất cả trạng thái của ứng dụng, bản cập nhật và mục.

Trạng thái của ứng dụng
Trạng thái Mô tả
Bản nháp Ứng dụng của bạn chưa có trên Google Play (vì bạn chưa phát hành ứng dụng này).

Thử nghiệm nội bộ

Ứng dụng của bạn chỉ phát hành cho người thử nghiệm nội bộ qua URL – không thể tìm được ứng dụng này trên Google Play.
Thử nghiệm kín Có thể tìm được ứng dụng của bạn trên Google Play nhưng chỉ những người thử nghiệm được chọn mới có thể cài đặt và dùng ứng dụng này.
Thử nghiệm mở

Có thể tìm được ứng dụng của bạn trên Google Play và mọi người dùng đều có thể trở thành người thử nghiệm. Bạn có thể giới hạn số lượng người thử nghiệm.

Đăng ký trước Người dùng có thể đăng ký trước ứng dụng của bạn trên Google Play. Khi bạn phát hành, những khách hàng đã đăng ký trước sẽ nhận được thông báo để tải ứng dụng xuống.
Phiên bản chính thức Người dùng Google Play ở quốc gia/khu vực bạn chọn có thể tải ứng dụng của bạn xuống.
Đã hủy phát hành Bạn đã chọn hủy phát hành ứng dụng của mình trên Google Play. Chỉ những người dùng hiện tại đang dùng ứng dụng mới có thể tìm được ứng dụng này trên Google Play. Bản cập nhật chỉ phát hành cho người dùng hiện tại.
Bị Google xóa Google đã xóa ứng dụng của bạn vô thời hạn – không thể tìm được ứng dụng này trên Google Play và bạn phải gửi bản cập nhật tuân thủ chính sách để có thể khôi phục ứng dụng.
Bị Google tạm ngưng Google đã xóa ứng dụng của bạn vô thời hạn – không thể tìm được ứng dụng này trên Google Play. Bạn phải gửi khiếu nại và được Google chấp nhận để có thể khôi phục ứng dụng đó.
Trạng thái của bản cập nhật
Loại Mô tả
Không có thay đổi nào đang chờ xử lý Ứng dụng của bạn chưa có nội dung thay đổi nào để gửi.
Đang xem xét Chúng tôi đang xem xét bản cập nhật của bạn.
Từ chối cập nhật Ít nhất một nội dung thay đổi trong bản cập nhật bạn gửi không tuân thủ chính sách của Google Play hoặc Thỏa thuận phân phối dành cho nhà phát triển. Bạn có thể khắc phục vấn đề đó rồi gửi lại hoặc bạn có thể gửi khiếu nại.
Ứng dụng bị từ chối

Ít nhất một nội dung thay đổi trong bản cập nhật bạn gửi không tuân thủ chính sách của Google Play hoặc Thỏa thuận phân phối dành cho nhà phát triển. Bạn có thể khắc phục vấn đề đó rồi gửi lại hoặc bạn có thể gửi khiếu nại.

Lưu ý: Sự khác biệt giữa trạng thái này và trạng thái bị Nội dung cập nhật bị từ chối là trạng thái Ứng dụng bị từ chối chỉ áp dụng cho những ứng dụng ở dạng Bản nháp mà bạn đang muốn phát hành lần đầu tiên.

Trước Đây là một bản cập nhật hợp lệ mà bạn từng gửi. Trạng thái này giúp bạn nắm được và lưu giữ hồ sơ về những nội dung bạn từng gửi. Thông tin này có thể hữu ích khi bạn sử dụng chế độ xuất bản có quản lý.
Trạng thái mục
Trạng thái Mô tả
Bản nháp Mục này chưa từng được gửi để xem xét.
Đang xem xét Mục này là một phần của bản cập nhật mà chúng tôi đang xem xét.

Từ chối cập nhật

Ứng dụng bị từ chối (trong trường hợp chuyển từ Bản nháp sang Đã phát hành)

Mục này là một phần trong một bản cập nhật không tuân thủ chính sách của Google Play hoặc Thỏa thuận phân phối dành cho nhà phát triển. Bạn có thể khắc phục vấn đề đó rồi gửi lại hoặc bạn có thể gửi khiếu nại.

Lưu ý: Sự khác biệt giữa trạng thái này và trạng thái bị Nội dung cập nhật bị từ chối là trạng thái Ứng dụng bị từ chối chỉ áp dụng cho những ứng dụng ở dạng Bản nháp mà bạn đang muốn phát hành lần đầu tiên.
Ứng dụng bị từ chối

Mục này là một phần trong một bản cập nhật không tuân thủ chính sách của Google Play hoặc Thỏa thuận phân phối dành cho nhà phát triển. Bạn có thể khắc phục vấn đề đó rồi gửi lại hoặc bạn có thể gửi khiếu nại.

Lưu ý: Sự khác biệt giữa trạng thái này và trạng thái bị Nội dung cập nhật bị từ chối là trạng thái Ứng dụng bị từ chối chỉ áp dụng cho những ứng dụng ở dạng Bản nháp mà bạn đang muốn phát hành lần đầu tiên.

Có sẵn Phiên bản mới nhất của mục này đã có trên ứng dụng của bạn trên Google Play.
Trước Đây là một mục hợp lệ mà bạn đã gửi trước đây, nhưng đã được thay thế bằng một phiên bản mới hơn hoặc đã lỗi thời so với nội dung gửi sau đó.

Phát hành ứng dụng nháp

Khi bạn đã sẵn sàng phát hành ứng dụng nháp, bạn cần phải ra mắt bản phát hành. Khi kết thúc quá trình chuẩn bị phát hành, bạn có thể phát hành ứng dụng bằng cách nhấp vào Phát hành.

Có phải bạn gặp vấn đề khi phát hành ứng dụng nháp?

Nếu bạn thấy tiêu đề "Tóm tắt lỗi" ở đầu trang tóm tắt đánh giá của bản phát hành ứng dụng, hãy nhấp vào Hiển thị thêm để xem thông tin chi tiết. Khi có thông tin chi tiết, bạn cũng có thể xem cách giải quyết được đề xuất hoặc yêu cầu. Bạn không thể phát hành ứng dụng cho đến xử lý xong lỗi. Nếu bạn chỉ có cảnh báo, chỉ có vấn đề nhỏ hoặc chỉ có đồng thời hai loại này thì bạn vẫn có thể phát hành ứng dụng. Tuy nhiên bạn nên giải quyết những vấn đề này trước khi phát hành ứng dụng.

Phát hành bản cập nhật ứng dụng

Bạn có thể sử dụng chế độ xuất bản tiêu chuẩn hoặc chế độ xuất bản có quản lý để phát hành bản cập nhật cho ứng dụng hiện có.

  • Xuất bản tiêu chuẩn: Bản cập nhật cho ứng dụng hiện có sẽ được xử lý và phát hành ngay khi có thể. Theo mặc định, ứng dụng sẽ sử dụng chế độ xuất bản tiêu chuẩn. Một số ứng dụng nhất định có thể phải được xem xét mở rộng, điều này có thể dẫn đến việc kéo dài thời gian xem xét lên tới bảy ngày hoặc lâu hơn trong những trường hợp ngoại lệ. Truy cập vào trang Cập nhật hoặc hủy phát hành ứng dụng.
  • Xuất bản có quản lý: Bản cập nhật cho các ứng dụng hiện có được xử lý như bình thường. Sau khi bản cập nhật được chấp thuận, bạn sẽ có quyền kiểm soát thời điểm chính xác để phát hành những thay đổi này. Truy cập trang Kiểm soát thời điểm phát hành thay đổi đối với ứng dụng bằng chế độ xuất bản có quản lý để tìm hiểu thêm.

Quan trọng: Để phát hành các bản cập nhật, hãy trao đổi với chủ sở hữu tài khoản để biết bạn cần có quyền nào trong số các quyền sau đây:

Nội dung liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố