Publicera appen

På grund av justerade arbetsscheman kan granskningstiderna för din app kan vara längre än vanligt för närvarande.

För att kunna ge användarna korrekt och aktuell information om covid-19 prioriteras för närvarande granskning och publicering av appar som publiceras, beställs eller auktoriseras av myndigheter och folkhälsoorganisationer. Alla appar med någon typ av hänvisning till covid-19 eller relaterade termer måste uppfylla dessa krav.

Oavsett om du publicerar en app för första gången eller gör en uppdatering kan du se information om tillgängligheten på Google Play med hjälp appens publiceringsstatus.

Du kan se appens senaste publiceringsstatus under titeln och paketnamnet när du väljer appen i Play Console.

Obs! För vissa utvecklarkonton tar vi längre tid på oss att noggrant granska appen i syfte att skydda användarna. Detta kan leda till att granskningen tar upp till sju dagar, eller ännu längre tid i undantagsfall. En avisering om hur lång tid granskningen beräknas ta visas i appens översikt.  

Publiceringsstatus

Det finns tre typer av publiceringsstatusar:

  • Appstatus: Visar appens tillgänglighet på Google Play och vilka den är tillgänglig för (t.ex. testare eller alla användare på Google Play).
  • Uppdateringsstatus: Visar tillgängligheten för den senaste uppdateringen. En uppdatering är en uppsättning med minst en ändring för appen.
  • Objektstatus: Visar tillgängligheten för en specifik del av en uppdatering, till exempel en viss version, en innehållsklassificering eller ett experiment med butiksuppgifter.

Alla möjliga statusar för appar, uppdateringar och objekt beskrivs nedan.

Appstatus
Status Beskrivning
Utkast Appen finns inte på Google Play (eftersom du inte har publicerat den ännu).

Internt test

Appen är endast tillgänglig för interna testare via webbadressen. Den är inte synlig på Google Play.
Slutet test Appen är synlig på Google Play, men bara utvalda testare kan installera och använda den.
Öppet test

Appen är synlig på Google Play, och alla användare kan bli testare. Du kan ange en gräns för antalet testare.

Förhandsregistrering Användare kan förhandsregistrera sig för appen på Google Play. När du lanserar den får kunder som har förhandsregistrerat sig en avisering om att ladda ned appen.
Produktion Appen kan laddas ned av användare på Google Play i de länder/regioner du har valt.
Inte publicerad Du har valt att ta bort appen från Google Play. Den är endast synlig på Google Play för befintliga användare. Uppdateringar är bara tillgängliga för befintliga användare.
Borttagen av Google Google har tagit bort appen på obestämd tid. Den är inte synlig på Google Play och du måste skicka in en uppdatering som följer policyn för att återställa den.
Avstängd av Google Google har tagit bort appen på obestämd tid. Den är inte synlig på Google Play och du måste skicka in en överklagan för att återställa den.
Uppdateringsstatus
Typ Beskrivning
Det finns inga väntande ändringar Det finns inga ändringar att skicka in för appen.
Granskning pågår Vi granskar din uppdatering.
Uppdateringen avvisades Minst en av ändringarna i din uppdatering följer inte Google Plays policy eller distributionsavtalet för utvecklare. Du kan åtgärda problemet och skicka in ändringarna igen. Alternativt kan du skicka in en överklagan.
Appen godkändes inte

Minst en av ändringarna i din uppdatering följer inte Google Plays policy eller distributionsavtalet för utvecklare. Du kan åtgärda problemet och skicka in ändringarna igen. Alternativt kan du skicka in en överklagan.

Obs! Skillnaden mellan den här statusen och ”Uppdateringen avvisades” är att ”Appen godkändes inte” bara gäller appar i Utkast som du försöker publicera för första gången.

Föregående Det här är en giltig uppdatering som du har gjort tidigare. Med den här statusen kan du hålla koll på vad du har skickat in tidigare, vilket är användbart om du använder hanterad publicering.
Objektstatus
Status Beskrivning
Utkast Det här objektet har aldrig skickats för granskning.
Granskning pågår Det här objektet är en del av en uppdatering som vi granskar.

Uppdateringen avvisades

Appen avvisades (från Utkast till Publicerad)

Det här objektet är en del av en uppdatering som inte följer Google Plays policy eller distributionsavtalet för utvecklare. Du kan åtgärda problemet och skicka in ändringarna igen. Alternativt kan du skicka in en överklagan.

Obs! Skillnaden mellan ”Uppdateringen avvisades” och den här statusen är att ”Appen godkändes inte” bara gäller appar i Utkast som du försöker publicera.
Appen godkändes inte

Det här objektet är en del av en uppdatering som inte följer Google Plays policy eller distributionsavtalet för utvecklare. Du kan åtgärda problemet och skicka in ändringarna igen. Alternativt kan du skicka in en överklagan.

Obs! Skillnaden mellan den här statusen och ”Uppdateringen avvisades” är att ”Appen godkändes inte” bara gäller appar i Utkast som du försöker publicera.

Tillgänglig Den senaste versionen av det här objektet som var tillgänglig i appen på Google Play.
Föregående Det här är ett giltigt objekt som du har skickat in tidigare men som har ersatts av en nyare version eller blivit inaktuellt i och med en senare uppdatering.

Publicera en app som utkast

När du är klar att publicera en app som utkast måste du lansera en version. Appen publiceras när du klickar på Lansera sist i den proceduren.

Problem med att publicera en app som utkast?

Om rubriken Felöversikt visas högst upp på översiktssidan för granskningen av appversionen klickar du på Visa mer för att se mer information. När den är tillgänglig kan du även se vilken lösning som rekommenderas eller krävs. Du kan inte publicera appen förrän felen har åtgärdats. Om du bara har varningar, mindre problem eller en kombination kan du publicera appen, men vi rekommenderar att du åtgärdar dem innan du publicerar.

Publicera en appuppdatering

Du kan använda standardpublicering eller hanterad publicering om du vill publicera en uppdatering av en befintlig app.

  • Standardpublicering: Uppdateringar av befintliga appar bearbetas och publiceras så snart det går. Standarduppdatering används för appar som standard. En mer omfattande granskning kan göras för vissa appar, vilket kan leda till att granskningen tar upp till sju dagar, eller ännu längre tid i undantagsfall. Besök sidan Uppdatera eller avpublicera en app.
  • Hanterad publicering: Uppdateringar av befintliga appar bearbetas som vanligt. När de har godkänts bestämmer du exakt när ändringarna ska publiceras. Läs mer i Styra när appändringar ska publiceras med hanterad publicering.

Obs! Bestäm tillsammans med kontoägaren vilka av följande behörigheter du behöver för att publicera uppdateringar:

Relaterat innehåll

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt