Zverejnenie aplikácie

Časy kontroly vašej aplikácie sú momentálne v dôsledku upravených pracovných hodín dlhšie ako zvyčajne.

Momentálne uprednostňujeme kontrolu a zverejňovanie aplikácií, ktoré boli zverejnené, vyžiadané alebo povolené oficiálnymi vládnymi úradmi a verejnými zdravotníckymi organizáciami. Tým zaistíme, že používateľom budeme v súvislosti s ochorením COVID‑19 poskytovať presné a včasné informácie. Všetky aplikácie odkazujúce na COVID‑19 alebo súvisiace výrazy musia spĺňať tieto požiadavky.

Stav zverejnenia vašej aplikácie vám pomôže pochopiť jej dostupnosť na Google Play, či už zverejňujete aplikáciu prvýkrát alebo nejakú aktualizujete.

Keď v službe Play Console vyberiete aplikáciu, zobrazí sa jej aktuálny stav zverejnenia pod jej názvom a názvom balíka.

Poznámka: V prípade určitých účtov vývojárov venujeme podrobnej kontrole aplikácie viac času, aby sme lepšie ochránili používateľov. Čas kontroly preto môže trvať až sedem dní, vo výnimočných prípadoch aj dlhšie. Informácie o jej trvaní nájdete v upozornení na hlavnom paneli aplikácie.  

Stav zverejnenia

Existujú tri typy stavu zverejnenia:

  • Stav aplikácie: pomáha vám porozumieť dostupnosti aplikácie na Google Play a komu je k dispozícii (napríklad testerom, všetkým používateľom služby Google Play a podobne).
  • Stav aktualizácie: pomáha vám porozumieť dostupnosti vašej najnovšej aktualizácie. Aktualizácia je skupinou jednej alebo viacerých zmien, ktoré ste vykonali v aplikácii.
  • Stav položky: pomáha vám porozumieť dostupnosti konkrétnej časti aktualizácie, napríklad konkrétnemu vydaniu, hodnoteniu obsahu alebo experimentu so záznamom v obchode.

Všetky možné stavy aplikácií, aktualizácií a položiek sú opísané nižšie.

Stav aplikácie
Stav Popis
Koncept Vaša aplikácia nie je na Google Play (pretože ste ju ešte nezverejnili).

Interné testovanie

Vaša aplikácia je k dispozícii interným testerom iba prostredníctvom webovej adresy. Na Google Play nie je viditeľná.
Uzatvorené testovanie Aplikácia je viditeľná na Google Play, ale inštalovať a používať ju môžu iba vybraní testeri.
Otvorené testovanie

Aplikácia je viditeľná na Google Play a testerom sa môže stať ľubovoľný používateľ. Môžete nastaviť limit počtu testerov.

Predbežná registrácia Používatelia si môžu vašu aplikáciu predbežne zaregistrovať na Google Play. Zákazníci, ktorí si ju predbežne zaregistrovali, dostanú po uvedení na trh upozornenie na jej stiahnutie.
Produkcia Používatelia na Google Play si môžu vašu aplikáciu stiahnuť vo vybraných krajinách alebo regiónoch.
Nezverejnené Rozhodli ste sa zrušiť zverejnenie svojej aplikácie na Google Play. Je viditeľná na Google Play iba pre existujúcich používateľov. Aktualizácie sú k dispozícii iba existujúcim používateľom.
Odstránené Googlom Google odstránil vašu aplikáciu na neurčito. Nie je viditeľná na Google Play a ak ju chcete obnoviť, musíte odoslať aktualizáciu spĺňajúcu pravidlá.
Pozastavené Googlom Google odstránil vašu aplikáciu na neurčito. Nie je viditeľná na Google Play a ak ju chcete obnoviť, musíte úspešne podať odvolanie.
Stav aktualizácie
Typ Popis
Žiadne nespracované zmeny Aplikácia nemá žiadne zmeny na odoslanie.
Kontroluje sa Kontrolujeme vašu aktualizáciu.
Aktualizácia bola odmietnutá Minimálne jedna zmena vo vašej aktualizácii nespĺňa pravidlá služby Google Play alebo podmienky distribučnej zmluvy pre vývojárov. Problém môžete odstrániť a aktualizáciu znova odoslať, prípadne môžete podať odvolanie.
Aplikácia bola odmietnutá

Minimálne jedna zmena vo vašej aktualizácii nespĺňa pravidlá služby Google Play alebo podmienky distribučnej zmluvy pre vývojárov. Problém môžete odstrániť a aktualizáciu znova odoslať, prípadne môžete podať odvolanie.

Poznámka: Rozdiel medzi týmto stavom a typom Aktualizácia bola odmietnutá je v tom, že tento typ sa týka iba aplikácií v koncepte, ktoré sa pokúšate zverejniť prvýkrát.

Predchádzajúca Toto je platná aktualizácia, ktorú ste odoslali v minulosti. Pomôže vám pochopiť a uchovať informáciu o tom, čo ste odoslali v minulosti. Môže to byť užitočné, keď používate spravované zverejňovanie.
Stav položky
Stav Popis
Koncept Táto položka nebola nikdy odoslaná na kontrolu.
Kontroluje sa Táto položka je súčasťou aktualizácie, ktorú kontrolujeme.

Aktualizácia bola odmietnutá

Aplikácia bola odmietnutá (v prípade prechodu zo stavu Koncept na Zverejnená)

Táto položka je súčasťou aktualizácie, ktorá nespĺňa pravidlá služby Google Play alebo podmienky distribučnej zmluvy pre vývojárov. Problém môžete odstrániť a aktualizáciu znova odoslať, prípadne môžete podať odvolanie.

Poznámka: Rozdiel medzi typom Aktualizácia bola odmietnutá a týmto stavom je v tom, že tento typ sa týka iba aplikácií v koncepte, ktoré sa pokúšate zverejniť.
Aplikácia bola odmietnutá

Táto položka je súčasťou aktualizácie, ktorá nespĺňa pravidlá služby Google Play alebo podmienky distribučnej zmluvy pre vývojárov. Problém môžete odstrániť a aktualizáciu znova odoslať, prípadne môžete podať odvolanie.

Poznámka: Rozdiel medzi týmto stavom a typom Aktualizácia bola odmietnutá je v tom, že tento typ sa týka iba aplikácií v koncepte, ktoré sa pokúšate zverejniť.

K dispozícii Najnovšia verzia tejto položky, ktorá bola k dispozícii vo vašej aplikácii na Google Play.
Predchádzajúca Toto je platná položka, ktorú ste odoslali v minulosti, ale bola nahradená novšou verziou alebo sa v dôsledku nasledujúcej odoslanej aktualizácie stala neaktuálnou.

Zverejnenie konceptu aplikácie

Ak chcete zverejniť koncept aplikácie, musíte uviesť vydanie na trh. Aplikácia sa zverejní aj kliknutím na Vydať na konci procesu vydávania.

Máte problémy so zverejnením konceptu aplikácie?

Ak sa v hornej časti stránky so súhrnom kontroly vydania vašej aplikácie zobrazujú nadpis Súhrn chýb, ďalšie podrobnosti si zobrazíte kliknutím na Zobraziť viac. Ak je k dispozícii odporúčané alebo povinné rozlíšenie, môžete si zobraziť aj to. Aplikáciu môžete zverejniť až po odstránení chýb. Ak máte iba upozornenia, menšie problémy alebo ich kombináciu, svoju aplikáciu môžete stále zverejniť, ale odporúčame ich pred zverejnením vyriešiť.

Zverejnenie aktualizácie aplikácie

Aktualizáciu existujúcej aplikácie môžete zverejniť pomocou štandardného alebo spravovaného zverejňovania.

  • Štandardné zverejňovanie: aktualizácie existujúcich aplikácií sú spracované a zverejnené hneď, ako to bude možné. Predvolene sa pre vašu aplikáciu použije štandardné zverejňovanie. Určité aplikácie môžu byť podrobené rozšíreným kontrolám, takže kontrola môže trvať až sedem dní, vo výnimočných prípadoch aj dlhšie. Prejdite do sekcie Aktualizácia alebo zrušenie zverejnenia aplikácie.
  • Spravované zverejňovanie: aktualizácie existujúcich aplikácií sú spracované ako obvykle. Po ich schválení môžete ovládať, kedy presne sa zmeny zverejnia. Viac sa dozviete na stránke Ako spravovaným zverejňovaním ovládať, kedy sa zverejnia zmeny aplikácie.

Dôležité: Ak chcete zverejňovať aktualizácie, poraďte sa s vlastníkom účtu o tom, ktoré z nasledujúcich povolení budete potrebovať:

Súvisiaci obsah

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory