Publiser appen din

Ettersom arbeidstidene nå er endret, kan det hende gjennomgangen av appen din tar lengre tid enn vanlig.

For å sikre at vi gir brukerne nøyaktig og betimelig informasjon tilknyttet covid-19, prioriterer vi for øyeblikket gjennomgang og publisering av apper som er publisert, bestilt eller autorisert av offisielle offentlige organer og offentlige helseorganisasjoner. Alle apper som refererer til covid-19 eller relaterte termer, må oppfylle disse kravene.

Enten du publiserer en app for første gang eller oppdaterer en du har fra før, kan du sjekke publiseringsstatusen for å få en indikasjon på appens tilgjengelighet på Google Play.

Du ser appens mest oppdaterte publiseringsstatus under navnet og pakkenavnet når du velger den i Play-konsollen.

Merk: For enkelte utviklerkontoer bruker vi mer tid, slik at vi kan gå gjennom appene deres nøyere. Dette er for å beskytte brukerne bedre. Dette kan føre til at det tar opptil sju dager (eller mer i spesielle tilfeller) før appene gjennomgås. På Oversikt-siden for de aktuelle appene får du et varsel om hvor lang tid dette skal ta.  

Publiseringsstatus

Det finnes tre typer publiseringsstatuser:

  • Appstatus: Med denne statusen blir det lettere å forstå tilgjengeligheten til appen din på Google Play samt hvem den er tilgjengelig for (f.eks. testere, alle Google Play-brukere osv.).
  • Oppdateringsstatus: Med denne statusen blir det lettere å forstå tilgjengeligheten til den siste oppdateringen din. En oppdatering er et sett med én eller flere endringer du har gjort i appen din.
  • Elementstatus: Med denne statusen blir det lettere å forstå tilgjengeligheten til en bestemt del av en oppdatering, for eksempel en bestemt utgave, en egnethetsvurdering eller et eksperiment med butikkoppføringer.

Alle mulige statuser for apper, oppdateringer og elementer er beskrevet nedenfor.

Appstatus
Status Beskrivelse
Utkast Appen din er ikke synlig på Google Play fordi du ikke har publisert den ennå, eller fordi den ble avvist da den ble gjennomgått.

Intern testing

Appen er tilgjengelig for interne testere bare via nettadressen – den er ikke synlig på Google Play.
Lukket testing Appen er synlig på Google Play, men bare utvalgte testere kan installere og bruke den.
Åpen testing

Appen er synlig på Google Play, og alle brukere kan bli testere. Du kan angi en grense for antall testere.

Forhåndsregistrering Appen er tilgjengelig for forhåndsregistrering for brukere på Google Play. Når du lanserer appen, mottar kunder som har forhåndsregistrert seg, et varsel om å laste den ned.
Produksjon Appen kan lastes ned av Google Play-brukere i landet eller regionen du har valgt.
Ingen aktive utgaver Dette betyr enten at du ikke har publisert noen oppdateringer i noen av målgruppene, eller at oppdateringene ble avvist. 
Publisering opphevet Du har valgt å oppheve publiseringen av appen på Google Play. Bare eksisterende brukere kan se den på Google Play. Oppdateringer er bare tilgjengelige for eksisterende brukere.
Fjernet av Google Google har fjernet appen på ubestemt tid. Den er ikke synlig på Google Play, og du må sende inn en oppdatering som overholder retningslinjene, for å gjenopprette den.
Suspendert av Google Google har fjernet appen på ubestemt tid. Den er ikke synlig på Google Play, og du må sende inn en anke for å gjenopprette den.
Oppdateringsstatus
Type Beskrivelse
Ingen ventende endringer Det finnes ingen tilgjengelige endringer å sende inn for appen.
Under gjennomgang Vi går gjennom oppdateringen din.
Oppdateringen er avvist Én eller flere av endringene i oppdateringen din overholder ikke retningslinjene for Google Play eller distribusjonsavtalen for utviklere. Du kan løse problemet og sende inn på nytt, eller du kan sende inn en anke.
Appen er avvist

Én eller flere av endringene i oppdateringen din overholder ikke retningslinjene for Google Play eller distribusjonsavtalen for utviklere. Du kan løse problemet og sende inn på nytt, eller du kan sende inn en anke.

Merk: Forskjellen mellom denne statusen og «Oppdateringen er avvist» er at «Appen er avvist» bare gjelder for apper med Utkast-status som du prøver å publisere for første gang.

Klar for vurdering

Du har gjort én eller flere endringer i en oppdatering som tidligere ble avvist. Forsøk å løse eventuelle problemer på best mulig måte, slik at du kan sende inn oppdateringen til ny gjennomgang.

Merk: Endringene dine sendes ikke automatisk inn for gjennomgang. Du må gå til Publiseringsoversikt-siden og klikke på Send inn for gjennomgang for å sende inn endringene.

Forrige Dette er en gyldig oppdatering du har opprettet tidligere. Dette hjelper deg med å forstå og holde oversikt over hva du har sendt inn tidligere, noe som kan være nyttig hvis du bruker administrert publisering.
Elementstatus
Status Beskrivelse
Utkast Dette elementet er aldri sendt inn til gjennomgang.
Under gjennomgang Dette elementet er del av en oppdatering vi går gjennom.

Oppdateringen er avvist

Appen er avvist (i tilfelle du endrer status fra Utkast til Publisert)

Dette elementet er en del av en oppdatering som ikke overholder retningslinjene for Google Play eller distribusjonsavtalen for utviklere. Du kan løse problemet og sende inn på nytt, eller du kan sende inn en anke.

Merk: Forskjellen mellom denne statusen og «Oppdateringen er avvist» er at «Appen er avvist» bare gjelder for apper med Utkast-status som du prøver å publisere.
Appen er avvist

Dette elementet er en del av en oppdatering som ikke overholder retningslinjene for Google Play eller distribusjonsavtalen for utviklere. Du kan løse problemet og sende inn på nytt, eller du kan sende inn en anke.

Merk: Forskjellen mellom denne statusen og «Oppdateringen er avvist» er at «Appen er avvist» bare gjelder for apper med Utkast-status som du prøver å publisere.

Tilgjengelig Den nyeste versjonen av dette elementet er tilgjengelig i appen din og på Google Play.
Forrige Dette er et gyldig element du har sendt inn tidligere, men elementet er etterfulgt av en nyere versjon eller er foreldet gjennom en senere innsending.

Publiser utkast av apper

Når du er klar til å publisere et utkast av en app, må du lansere en utgave. På slutten av utgivelsesprosessen blir appen din også publisert når du klikker på Utgi.

Har du problemer med å publisere apputkast?

Hvis du ser overskriften «Feilsammendrag» øverst på siden med gjennomgangssammendraget for apputgaven, klikker du på Vis mer for å se mer informasjon. Når den anbefalte eller obligatoriske løsningen er tilgjengelig, kan du også se den. Du kan ikke publisere appen før feilene er rettet opp. Hvis du bare har advarsler, mindre problemer eller en kombinasjon av disse to, kan du fortsatt publisere appen, men vi anbefaler at du løser problemene før du publiserer.

Publiser appoppdateringer

Du kan bruke standard eller administrert publisering for å publisere oppdateringer av eksisterende apper.

  • Standard publisering: Oppdateringer av eksisterende apper behandles og publiseres så raskt som mulig. Dette er publiseringsalternativet som brukes for appene dine som standard. Enkelte apper kan bli gjennomgått nøyere, noe som betyr at prosessen kan ta opptil 7 dager (eller mer i spesielle tilfeller). Gå til Oppdater eller opphev publiseringen av appen for å finne ut mer om standard publisering.
  • Administrert publisering: Oppdateringer av eksisterende apper behandles som vanlig. Når appen er godkjent, styrer du nøyaktig når endringene skal publiseres. Gå til Kontrollér når appendringer publiseres med administrert publisering for å finne ut mer.

Viktig: For å publisere oppdateringer må du og kontoeieren sammen bestemme hvilke av disse tillatelsene som er nødvendige:

Relatert innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
92637
false