Je app publiceren

Als gevolg van aangepaste werkschema's kan de beoordeling van je app op dit moment langer duren dan normaal.

Omdat we gebruikers nauwkeurige en actuele informatie over COVID-19 willen bieden, geven we momenteel prioriteit aan de beoordeling en publicatie van apps die worden gepubliceerd/geautoriseerd door of zijn gemaakt in opdracht van officiële overheidsinstanties en volksgezondheidsorganisaties. Apps die naar COVID-19 of gerelateerde termen verwijzen, moeten voldoen aan deze vereisten.

Of je nu voor het eerst een app publiceert of een update uitvoert, met de publicatiestatus van je app krijg je inzicht in de beschikbaarheid van je app op Google Play.

Je kunt de meest recente publicatiestatus van je app bekijken onder de titel en pakketnaam als je de app selecteert in de Play Console.

Opmerking: Bij bepaalde ontwikkelaarsaccounts nemen we langer de tijd om je app zorgvuldig te beoordelen. Zo kunnen we onze gebruikers beter beschermen. Daarom kunnen beoordelingen 7 dagen of (in uitzonderlijke gevallen) langer in beslag nemen. Je ontvangt een melding op het dashboard van je app over hoelang dit gaat duren.  

Publicatiestatus

Er zijn 3 typen publicatiestatus:

  • App-status: Hiermee krijg je inzicht in de beschikbaarheid van je app op Google Play en voor wie de app beschikbaar is (zoals testers, alle Google Play-gebruikers, enzovoort).
  • Updatestatus: Hiermee krijg je inzicht in de beschikbaarheid van je meest recente update. Een update is een reeks wijzigingen die je in je app hebt aangebracht.
  • Itemstatus: Hiermee krijg je inzicht in de beschikbaarheid van een specifiek onderdeel van een update, zoals een bepaalde release, een contentclassificatie of een experiment voor winkelvermeldingen.

Alle mogelijke statussen voor apps, updates en items worden hieronder beschreven.

App-status
Status Beschrijving
Concept Je app is niet aanwezig op Google Play (omdat je de app nog niet hebt gepubliceerd).

Interne test

Je app is alleen via een URL beschikbaar voor interne testers en is niet vindbaar op Google Play.
Gesloten test Je app is vindbaar op Google Play, maar alleen geselecteerde testers kunnen de app installeren en gebruiken.
Open test

Je app is vindbaar op Google Play en elke gebruiker kan een tester worden. Je kunt een limiet instellen voor het aantal testers.

Pre-registratie Gebruikers kunnen zich vooraf registreren voor je app op Google Play. Als je de app lanceert, ontvangen klanten die zich vooraf hebben geregistreerd een melding om de app te downloaden.
Productie Je app kan worden gedownload door Google Play-gebruikers in het land of de regio die je hebt gekozen.
Niet gepubliceerd Je hebt ervoor gekozen de publicatie van je app op Google Play ongedaan te maken. Alleen bestaande gebruikers kunnen de app vinden op Google Play. Updates zijn alleen beschikbaar voor bestaande gebruikers.
Verwijderd door Google Google heeft je app voor onbepaalde tijd verwijderd. De app is niet vindbaar op Google Play en je moet een update indienen die aan het beleid voldoet om de app te herstellen.
Opgeschort door Google Google heeft je app voor onbepaalde tijd verwijderd. Gebruikers kunnen de app niet vinden op Google Play en je moet met succes bezwaar indienen om de app te herstellen.
Updatestatus
Type Beschrijving
Geen wijzigingen in behandeling Er zijn geen wijzigingen in je app die kunnen worden ingediend.
Wordt beoordeeld We zijn bezig je update te beoordelen.
Update afgekeurd Een of meer van de wijzigingen in je update voldoen niet aan het Google Play-beleid of de Distributieovereenkomst voor ontwikkelaars. Je kunt het probleem oplossen en de app opnieuw indienen, of je kunt bezwaar indienen.
App afgekeurd

Een of meer van de wijzigingen in je update voldoen niet aan het Google Play-beleid of de Distributieovereenkomst voor ontwikkelaars. Je kunt het probleem oplossen en de app opnieuw indienen, of je kunt bezwaar indienen.

Opmerking: Het verschil tussen deze status en 'Update afgekeurd' is dat 'App afgekeurd' alleen van toepassing is op apps in Concept die je voor het eerst probeert te publiceren.

Klaar voor beoordeling

Je hebt een of meer wijzigingen aangebracht in een update die eerder is afgewezen, je hebt geprobeerd eventuele problemen zo goed mogelijk op te lossen en je wilt de update opnieuw indienen voor beoordeling.

Opmerking: Je wijzigingen worden niet automatisch voor beoordeling verstuurd. Ga naar de pagina Publicatieoverzicht en klik op Versturen voor beoordeling om je wijzigingen te sturen.

Vorige Dit is een geldige update die je in het verleden hebt ingediend. Hiermee krijg je inzicht in en houd je een overzicht bij van wat je in het verleden hebt ingediend. Dit kan handig zijn als je beheerd publiceren gebruikt.
Itemstatus
Status Beschrijving
Concept Dit item is nooit ingediend voor beoordeling.
Wordt beoordeeld Dit item maakt deel uit van een update die we beoordelen.

Update afgekeurd

App afgekeurd (bij de overgang van Concept naar Gepubliceerd)

Dit item maakt deel uit van een update die niet voldoet aan het Google Play-beleid of de Distributieovereenkomst voor ontwikkelaars. Je kunt het probleem oplossen en de app opnieuw indienen, of je kunt bezwaar indienen.

Opmerking: Het verschil tussen 'Update afgekeurd' en deze status is dat 'App afgekeurd' alleen van toepassing is op apps in Concept die je probeert te publiceren.
App afgekeurd

Dit item maakt deel uit van een update die niet voldoet aan het Google Play-beleid of de Distributieovereenkomst voor ontwikkelaars. Je kunt het probleem oplossen en de app opnieuw indienen, of je kunt bezwaar indienen.

Opmerking: Het verschil tussen deze status en 'Update afgekeurd' is dat 'App afgekeurd' alleen van toepassing is op apps in Concept die je probeert te publiceren.

Beschikbaar De meest recente versie van dit item die beschikbaar was voor je app op Google Play.
Vorige Dit is een geldig item dat je in het verleden hebt ingediend, maar dat is vervangen door een nieuwere versie of is verwijderd bij een volgende inzending.

Een concept-app publiceren

Als je klaar bent om een concept-app te publiceren, moet je een release uitrollen. Als je aan het einde van het releaseproces op Release klikt, wordt je app ook gepubliceerd.

Problemen bij de publicatie van een concept-app?

Als je de kop Foutenoverzicht bovenaan de overzichtspagina van je app-release ziet, klik je op Meer tonen om de details te bekijken. Indien beschikbaar kun je ook de aanbevolen of vereiste resolutie bekijken. Je kunt je app pas publiceren nadat de fouten zijn opgelost. Als je alleen waarschuwingen, kleine problemen of een combinatie van deze twee ziet, kun je je app nog steeds publiceren. We raden je wel aan deze op te lossen voordat je publiceert.

Een app-update publiceren

Je kunt standaard publiceren of beheerd publiceren gebruiken om een update voor een bestaande app te publiceren.

  • Standaard publiceren: Updates van bestaande apps worden zo snel mogelijk verwerkt en gepubliceerd. Normaal gesproken wordt standaard publiceren gebruikt voor je app. Bepaalde apps kunnen een uitgebreide beoordeling vereisen. De beoordelingstijd kan hierdoor oplopen tot maximaal 7 dagen of (in uitzonderlijke gevallen) langer. Ga naar Je app updaten of de publicatie ervan ongedaan maken.
  • Beheerd publiceren: Updates van bestaande apps worden verwerkt zoals gebruikelijk. Nadat ze zijn goedgekeurd, kun je precies bepalen wanneer de wijzigingen moeten worden gepubliceerd. Ga voor meer informatie naar Bepalen op welk moment app-wijzigingen worden gepubliceerd met beheerd publiceren.

Belangrijk: Als je updates wilt publiceren, moet je samen met de accounteigenaar bepalen welke van de volgende toestemmingen je nodig hebt:

Gerelateerde content

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen