Programos paskelbimas

Dėl šiuo metu pakoreguotų darbo tvarkaraščių programos peržiūra gali trukti ilgiau nei įprastai.

Siekdami užtikrinti, kad naudotojams būtų laiku pateikiama tiksli su COVID-19 susijusi informacija, šiuo metu pirmiausia peržiūrime ir paskelbiame tas programas, kurias paskelbė, užsakė ar įgaliojo oficialūs vyriausybės subjektai ir visuomenės sveikatos organizacijos. Visos programos, kuriose bet kokia forma nurodomas COVID-19 ar susiję terminai, turi atitikti šiuos reikalavimus.

Nesvarbu, ar skelbiate programą pirmą kartą ar ją atnaujinate – pagal programos paskelbimo būseną galite suprasti, ar ji pasiekiama per „Google Play“.

Naujausią programos paskelbimo būseną galite matyti po programos pavadinimu ir paketo pavadinimu pasirinkę programą sistemoje „Play Console“.

Pastaba: kad geriau apsaugotume naudotojus, peržiūrėdami kai kurių kūrėjų paskyrų programą užtruksime ilgiau. Todėl peržiūra gali trukti iki septynių dienų ar ilgiau (išskirtiniais atvejais). Programos informacijos suvestinėje bus rodomas pranešimas, kiek tai gali užtrukti.  

Paskelbimo būsena

Yra trijų tipų paskelbimo būsenos.

  • Programos būsena: padeda suprasti programos pasiekiamumą sistemoje „Google Play“ ir sužinoti, kam ji pasiekiama (pvz., bandytojams, visiems „Google Play“ naudotojams ir kt.).
  • Atnaujinimo būsena: padeda suprasti naujausio naujinio pasiekiamumą. Naujinys yra vieno ar daugiau programos pakeitimų, kuriuos atlikote, rinkinys.
  • Elemento būsena: padeda suprasti konkrečios naujinio dalies, pvz., konkretaus leidimo, turinio įvertinimo ar parduotuvės įrašo eksperimento, pasiekiamumą.

Toliau aprašoma kiekviena galima programų, naujinių ir elementų būsena.

Programos būsena
Būsena Aprašas
Juodraštis Programos nėra sistemoje „Google Play“, nes jos dar nepaskelbėte arba ji buvo atmesta atliekant peržiūrą.

Vidinis bandymas

Jūsų programa pasiekiama tik vidiniams bandytojams per URL ir jos negalima rasti sistemoje „Google Play“.
Uždaras bandymas Programą galima rasti sistemoje „Google Play“, bet tik pasirinkti bandytojai gali ją įdiegti ir naudoti.
Atviras bandymas

Programą galima rasti sistemoje „Google Play“ ir bet kuris naudotojas gali tapti bandytoju. Galite nustatyti bandytojų skaičiaus apribojimą.

Išankstinė registracija Naudotojai gali iš anksto užsiregistruoti gauti jūsų programą sistemoje „Google Play“. Kai paleisite programą, iš anksto užsiregistravę klientai gaus pranešimą, kad gali ją atsisiųsti.
Gamybinė versija Programą gali atsisiųsti „Google Play“ naudotojai pasirinktoje šalyje ar regione.
Aktyvių leidimų nėra Tai reiškia, kad neišleidote jokių grupių naujinių arba jie buvo atmesti. 
Nepaskelbta Pasirinkote atšaukti programos paskelbimą sistemoje „Google Play“. Ją sistemoje „Google Play“ gali rasti tik esami naudotojai. Naujiniai pasiekiami tik esamiems naudotojams.
Pašalino „Google“ „Google“ pašalino programą neribotam laikui ir jos negalima rasti sistemoje „Google Play“, todėl turite pateikti politikos nuostatas atitinkantį naujinį, kad atkurtumėte programą.
Laikinai sustabdė „Google“ „Google“ pašalino programą neribotam laikui ir jos negalima rasti sistemoje „Google Play“, todėl turite pateikti sėkmingą apeliaciją, kad atkurtumėte programą.
Būsenos atnaujinimas
Tipas Aprašas
Nėra laukiančių pakeitimų Nėra programos pakeitimų, kuriuos būtų galima pateikti.
Peržiūrima Peržiūrime jūsų naujinį.
Naujinys atmestas Vienas ar daugiau naujinio pakeitimų neatitinka „Google Play“ politikos arba Kūrėjų platinimo sutarties. Galite išspręsti problemą ir pateikti elementą iš naujo arba pateikti apeliaciją.
Programa atmesta

Vienas ar daugiau naujinio pakeitimų neatitinka „Google Play“ politikos arba Kūrėjų platinimo sutarties. Galite išspręsti problemą ir pateikti elementą iš naujo arba pateikti apeliaciją.

Pastaba: ši būsena skiriasi nuo būsenos „Naujinys atmestas“, nes būsena „Programa atmesta“ taikoma tik juodraštinėms programoms, kurias bandote paskelbti pirmą kartą.

Paruošta peržiūrėti

Atlikote vieną ar daugiau naujinio, kuris anksčiau buvo atmestas, pakeitimų, bandėte išspręsti visas problemas kaip galėdami geriau ir esate pasiruošę iš naujo pateikti naujinį peržiūrėti.

Pastaba: pakeitimai nėra automatiškai siunčiami peržiūrėti. Turite eiti į puslapį Paskelbimo apžvalga ir spustelėti parinktį Siųsti peržiūrėti, jei norite paskelbti pakeitimus.

Ankstesnis Tai galiojantis anksčiau pritaikytas naujinys. Pagal šią būseną galite suprasti ir pasižymėti, ką pateikėte anksčiau. Tai gali būti naudinga, jei naudojate valdomąjį paskelbimą.
Elemento būsena
Būsena Aprašas
Juodraštis Šis elementas niekada nebuvo pateiktas peržiūrėti.
Peržiūrima Šis elementas yra peržiūrimo naujinio dalis.

Naujinys atmestas

Programa atmesta (jei būsena keičiama iš „Juodraštis“ į „Paskelbta“)

Šis elementas yra dalis naujinio, kuris neatitinka „Google Play“ politikos arba Kūrėjų platinimo sutarties. Galite išspręsti problemą ir pateikti elementą iš naujo arba pateikti apeliaciją.

Pastaba: ši būsena skiriasi nuo būsenos „Naujinys atmestas“ ir būsena „Programa atmesta“ taikoma tik juodraštinėms programoms, kurias bandote paskelbti.
Programa atmesta

Šis elementas yra dalis naujinio, kuris neatitinka „Google Play“ politikos arba Kūrėjų platinimo sutarties. Galite išspręsti problemą ir pateikti elementą iš naujo arba pateikti apeliaciją.

Pastaba: ši būsena skiriasi nuo būsenos „Naujinys atmestas“, nes būsena „Programa atmesta“ taikoma tik juodraštinėms programoms, kurias bandote paskelbti.

Pasiekiama Naujausia šio elemento versija pasiekiama jūsų programoje ir sistemoje „Google Play“.
Ankstesnis Tai galiojantis elementas, kurį anksčiau pateikėte, bet jis buvo pakeistas naujesne versija arba pasenęs, nes buvo pateiktas vėlesnis elementas.

Programos juodraščio paskelbimas

Kai būsite pasiruošę paskelbti programos juodraštį, reikės išleisti leidimą. Baigiantis išleidimo procesui, spustelėję Išleisti taip pat paskelbsite programą.

Kyla problemų skelbiant programos juodraštį?

Jei programos leidimo peržiūros suvestinės puslapio viršuje rodoma antraštė „Klaidų suvestinė , spustelėkite Rodyti daugiau, kad peržiūrėtumėte išsamią informaciją. Taip pat galite matyti rekomenduojamą arba privalomą skyrą, kai ji prieinama. Negalėsite paskelbti programos, kol nebus pašalintos klaidos. Jei yra tik įspėjimų, nedidelių problemų ar jų abiejų, vis tiek galite paskelbti programą, bet prieš paskelbiant rekomenduojame juos išspręsti.

Programos naujinio paskelbimas

Jei norite paskelbti esamos programos naujinį, galite naudoti standartinį paskelbimą arba valdomąjį paskelbimą.

  • Standartinis paskelbimas: esamų programų naujiniai apdorojami ir paskelbiami kuo greičiau. Pagal numatytuosius nustatymus programa naudos standartinį paskelbimą. Kai kurioms programoms gali būti taikoma išplėstinė peržiūra, todėl ji gali trukti iki 7 dienų ar ilgiau (išskirtiniais atvejais). Norėdami sužinoti daugiau apie įprastą paskelbimą, eikite į skiltį „Programos atnaujinimas arba paskelbimo atšaukimas“.
  • Valdomasis paskelbimas: esamų programų naujiniai apdorojami kaip įprasta. Kai jie patvirtinami, galite pasirinkti, kada tiksliai bus paskelbti pakeitimai. Jei norite sužinoti daugiau, žr. straipsnį „Programos pakeitimų paskelbimo valdymas naudojant valdomąjį paskelbimą“.

Svarbu: jei norite paskelbti naujinių, kartu su paskyros savininku nuspręskite, kurių iš toliau nurodytų leidimų jums reikia.

Susijęs turinys

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
true
92637
false