Objavljivanje aplikacije

Zbog trenutačne prilagođene organizacije rada pregledi aplikacije mogu trajati dulje nego obično.

Kako bismo korisnicima pružali točne i pravovremene informacije u vezi s bolešću COVID-19, trenutačno dajemo prednost pregledu i objavljivanju aplikacija koje su objavila, naručila ili autorizirala službena tijela vlasti i zavodi za javno zdravstvo. Sve aplikacije koje upućuju na bolest COVID-19 ili povezane izraze moraju ispunjavati ove zahtjeve.

Bez obzira na to objavljujete li aplikaciju prvi put ili je ažurirate, pomoću statusa objavljivanja aplikacije možete steći bolji uvid u njezinu dostupnost na Google Playu.

Najnoviji status objavljivanja aplikacije možete vidjeti ispod naslova i naziva paketa kad odaberete aplikaciju na Play konzoli.

Napomena: za određene račune razvojnih programera trebat će nam nešto više vremena za temeljiti pregled aplikacije da bismo bolje zaštitili korisnike. Pregled stoga može potrajati sedam dana, a u iznimnim slučajevima i dulje. Na nadzornoj ploči svoje aplikacije primit ćete obavijest o tome koliko bi to trebalo potrajati.  

Status objavljivanja

Postoje tri vrste statusa objavljivanja:

  • Status aplikacije: pruža vam informacije o dostupnosti vaše aplikacije na Google Playu i o tome kome je dostupna (na primjer testerima, svim korisnicima Google Playa itd.).
  • Status ažuriranja: pruža vam informacije o dostupnosti vašeg najnovijeg ažuriranja – ažuriranje je skup jedne ili više promjena koje ste izvršili na aplikaciji.
  • Status stavke: pruža vam informacije o dostupnosti određenog dijela ažuriranja, kao što je određeno izdanje, ocjena sadržaja ili eksperiment s unosom u trgovini.

U nastavku su opisani svi mogući statusi aplikacija, ažuriranja i stavki.

Status aplikacije
Status Opis
Skica Vaša aplikacija nije dostupna na Google Playu (jer je još niste objavili).

Interno testiranje

Aplikacija je dostupna internim testerima samo putem URL-a – nije ju moguće otkriti na Google Playu.
Zatvoreno testiranje Aplikaciju je moguće otkriti na Google Playu, ali je samo odabrani testeri mogu instalirati i koristiti.
Otvoreno testiranje

Aplikaciju je moguće otkriti na Google Playu i svaki korisnik može postati tester. Broj testera možete ograničiti.

Predbilježba Korisnicima je dostupna predbilježba za aplikaciju na Google Playu. Kad pokrenete aplikaciju, korisnici koji su se predbilježili primit će obavijest da preuzmu aplikaciju.
Produkcija Aplikacija je dostupna za preuzimanje korisnicima Google Playa u odabranim zemljama/regijama.
Poništeno objavljivanje Odlučili ste poništiti objavljivanje aplikacije na Google Playu. Samo postojeći korisnici mogu je otkriti na Google Playu. Ažuriranja su dostupna samo postojećim korisnicima.
Uklonio Google Google je uklonio vašu aplikaciju na neodređeno vrijeme – nije ju moguće otkriti na Google Playu i trebate poslati ažuriranje usklađeno s pravilima da biste ju ponovo aktivirali.
Obustavio Google Google je uklonio vašu aplikaciju na neodređeno vrijeme – nije ju moguće otkriti na Google Playu i morate uspješno podnijeti žalbu da biste je ponovo aktivirali.
Status ažuriranja
Vrsta Opis
Nema promjena na čekanju U vašoj aplikaciji nije izvršena nijedna promjena koja bi se mogla poslati.
Na pregledu Pregledavamo vaše ažuriranje.
Ažuriranje odbijeno Najmanje jedna promjena u vašem ažuriranju nije u skladu s pravilima Google Playa ili ugovorom o distribuciji za razvojne programere. Možete riješiti problem i ponovo poslati ažuriranje ili možete poslati žalbu.
Aplikacija odbijena

Najmanje jedna promjena u vašem ažuriranju nije u skladu s pravilima Google Playa ili ugovorom o distribuciji za razvojne programere. Možete riješiti problem i ponovo poslati ažuriranje ili možete poslati žalbu.

Napomena: ovaj status i status "Ažuriranje odbijeno" razlikuju se po tome što se "Aplikacija odbijena" primjenjuje samo na aplikacije sa statusom "Skica" koje pokušavate objaviti prvi put.

Prethodno To je valjano ažuriranje koje ste poslali u prošlosti. Pruža vam informacije o tome što ste poslali u prošlosti i pomaže da vodite evidenciju, što može biti korisno ako upotrebljavate upravljano objavljivanje.
Status stavke
Status Opis
Skica Ta stavka nikad nije poslana na pregled.
Na pregledu Ta je stavka dio ažuriranja koje pregledavamo.

Ažuriranje odbijeno

Aplikacija odbijena (u slučaju prelaska sa Skice na Objavljeno)

Ta je stavka dio ažuriranja koje nije u skladu s pravilima Google Playa ili ugovorom o distribuciji za razvojne programere. Možete riješiti problem i ponovo poslati ažuriranje ili možete poslati žalbu.

Napomena: status "Ažuriranje odbijeno" i ovaj status razliku se po tome što se "Aplikacija odbijena" primjenjuje samo na aplikacije sa statusom "Skica" koje pokušavate objaviti.
Aplikacija odbijena

Ta je stavka dio ažuriranja koje nije u skladu s pravilima Google Playa ili ugovorom o distribuciji za razvojne programere. Možete riješiti problem i ponovo poslati ažuriranje ili možete poslati žalbu.

Napomena: ovaj status i status "Ažuriranje odbijeno" razlikuju se po tome što se "Aplikacija odbijena" primjenjuje samo na aplikacije sa statusom "Skica" koje pokušavate objaviti.

Dostupno Najnovija verzija te stavke koja je bila dostupna u vašoj aplikaciji na Google Playu.
Prethodno To je valjana stavka koju ste poslali u prošlosti, ali ju je zamijenila novija verzija ili je zastarjela zbog sljedećeg podneska.

Objavljivanje skice aplikacije

Kad budete spremni objaviti skicu aplikacije, morat ćete uvesti izdanje. Aplikacija će se objaviti i kad na kraju postupka objavljivanja kliknete Objavi.

Problemi s objavljivanjem skice aplikacije

Ako se pri vrhu stranice sažetka pregleda izdanja aplikacije prikazuje naslov Sažetak pogrešaka, kliknite Prikaži više da biste vidjeli pojedinosti. Možete provjeriti i preporučenu ili potrebnu razlučivost, ako je ta informacija dostupna. Ne možete objaviti aplikaciju dok ne uklonite pogreške. Ako imate samo upozorenja, manje poteškoće ili kombinaciju upozorenja i manjih poteškoća, možete objaviti aplikaciju, ali preporučujemo da riješite navedeno prije objavljivanja.

Objavljivanje ažuriranja aplikacije

Za objavljivanje ažuriranja postojeće aplikacije možete upotrijebiti standardno ili upravljano objavljivanje.

Važno: u dogovoru s vlasnikom računa odlučite koja su vam od sljedećih dopuštenja potrebna za objavljivanje ažuriranja:

Povezani sadržaj

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem