เผยแพร่แอป

ไม่ว่าคุณจะเผยแพร่แอปเป็นครั้งแรกหรือทำการอัปเดตแอป สถานะการเผยแพร่ของแอปช่วยให้คุณทราบถึงความพร้อมให้บริการของแอปใน Google Play

คุณดูสถานะการเผยแพร่ล่าสุดของแอปได้ที่ใต้ชื่อแอปและชื่อแพ็กเกจเมื่อเลือกแอปใน Play Console

หมายเหตุ: สำหรับบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์บางบัญชี เราจะใช้เวลานานขึ้นในการตรวจสอบแอปของคุณอย่างละเอียดเพื่อการปกป้องผู้ใช้ที่รัดกุมยิ่งขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้การตรวจสอบใช้เวลาถึง 7 วันหรือนานกว่านั้นในกรณีพิเศษ

สถานะการเผยแพร่

สถานะการเผยแพร่มี 3 ประเภทดังนี้

  • สถานะแอป: ช่วยให้คุณทราบถึงความพร้อมให้บริการของแอปใน Google Play และผู้ที่ใช้แอปได้ (เช่น ผู้ทดสอบ ผู้ใช้ Google Play ทั้งหมด เป็นต้น)
  • สถานะอัปเดต: ช่วยให้คุณทราบถึงความพร้อมให้บริการของอัปเดตล่าสุด โดยอัปเดตคือชุดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 1 รายการขึ้นไปที่คุณทำกับแอป
  • สถานะรายการ: ช่วยให้คุณทราบถึงความพร้อมให้บริการของส่วนที่เจาะจงในอัปเดต เช่น รุ่นที่เจาะจง การจัดประเภทเนื้อหา หรือการทดสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store

สถานะทั้งหมดที่เป็นไปได้สำหรับแอป อัปเดต และรายการต่างๆ อธิบายไว้ด้านล่างนี้แล้ว

สถานะแอป
สถานะ คำอธิบาย
ฉบับร่าง แอปของคุณยังไม่ปรากฏใน Google Play เนื่องจากยังไม่ได้เผยแพร่แอปหรือแอปถูกปฏิเสธในขั้นตอนการตรวจสอบ

การทดสอบภายใน

แอปของคุณพร้อมให้บริการแก่ผู้ทดสอบภายในผ่าน URL เท่านั้นและจะค้นพบไม่ได้ใน Google Play
การทดสอบแบบปิด แอปของคุณค้นพบได้ใน Google Play แต่มีเพียงผู้ทดสอบบางคนเท่านั้นที่จะติดตั้งและใช้แอปได้
การทดสอบแบบเปิด

แอปของคุณค้นพบได้ใน Google Play และผู้ใช้ทุกคนร่วมเป็นผู้ทดสอบได้ โดยคุณจะกำหนดจำนวนผู้ทดสอบสูงสุดได้

การลงทะเบียนล่วงหน้า แอปของคุณพร้อมให้ผู้ใช้ลงทะเบียนล่วงหน้าใน Google Play เมื่อคุณเปิดตัว ลูกค้าที่ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้จะได้รับการแจ้งเตือนให้ดาวน์โหลดแอป
เวอร์ชันที่ใช้งานจริง แอปของคุณพร้อมให้ดาวน์โหลดสําหรับผู้ใช้ Google Play ในประเทศหรือภูมิภาคที่คุณเลือก
ไม่มีรุ่นที่ใช้งาน หมายความว่าคุณไม่ได้เปิดตัวการอัปเดตในแทร็กใดๆ หรือการอัปเดตถูกปฏิเสธ 
เลิกเผยแพร่แล้ว คุณเลือกที่จะเลิกเผยแพร่แอปจาก Google Play โดยแอปจะค้นพบได้ใน Google Play สำหรับผู้ใช้ปัจจุบันเท่านั้น และการอัปเดตก็จะพร้อมให้บริการสำหรับผู้ใช้ปัจจุบันเท่านั้น
Google นำออกไปแล้ว Google นำแอปของคุณออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยแอปจะค้นพบไม่ได้ใน Google Play และคุณจะต้องส่งการอัปเดตที่เป็นไปตามนโยบายเพื่อคืนสิทธิแอป
ระงับโดย Google Google นำแอปของคุณออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยแอปจะค้นพบไม่ได้ใน Google Play และคุณจะต้องยื่นอุทธรณ์ให้สำเร็จเพื่อคืนสิทธิแอป
สถานะอัปเดต
ประเภท คำอธิบาย
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการ แอปของคุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่พร้อมส่ง
อยู่ระหว่างการตรวจสอบ เรากําลังตรวจสอบอัปเดตของคุณ
อัปเดตถูกปฏิเสธ การเปลี่ยนแปลง 1 รายการหรือมากกว่านั้นในอัปเดตของคุณไม่เป็นไปตามนโยบายของ Google Play หรือข้อตกลงการจัดจำหน่ายของนักพัฒนาแอป คุณจะแก้ไขปัญหาแล้วส่งแอปอีกครั้งหรือจะยื่นอุทธรณ์ก็ได้
แอปถูกปฏิเสธ

การเปลี่ยนแปลง 1 รายการหรือมากกว่านั้นในอัปเดตของคุณไม่เป็นไปตามนโยบายของ Google Play หรือข้อตกลงการจัดจำหน่ายของนักพัฒนาแอป คุณจะแก้ไขปัญหาแล้วส่งแอปอีกครั้งหรือจะยื่นอุทธรณ์ก็ได้

หมายเหตุ: สถานะ "แอปถูกปฏิเสธ" แตกต่างจากสถานะ "การอัปเดตถูกปฏิเสธ" ตรงที่สถานะ "แอปถูกปฏิเสธ" จะใช้กับแอปที่อยู่ในฉบับร่างซึ่งคุณพยายามเผยแพร่เป็นครั้งแรกเท่านั้น

ยังไม่ได้ส่งการเปลี่ยนแปลงเข้ารับการตรวจสอบ

คุณได้ทำการเปลี่ยนแปลง 1 รายการหรือมากกว่านั้นกับแอปซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจสอบ

หมายเหตุ: ทุกครั้งที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงกับแอปซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบ ระบบจะเพิ่มการเปลี่ยนแปลงลงในส่วน "ยังไม่ได้ส่งการเปลี่ยนแปลงเข้ารับการตรวจสอบ" ในหน้าภาพรวมการเผยแพร่ ระบบจะไม่ส่งการเปลี่ยนแปลงของคุณไปตรวจสอบโดยอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเมื่อมีการเผยแพร่การเปลี่ยนแปลง

ก่อนหน้า นี่เป็นอัปเดตที่ถูกต้องซึ่งคุณดำเนินการไว้ในอดีต สถานะนี้ช่วยให้คุณทราบและบันทึกข้อมูลแอปที่เคยส่งไว้ในอดีต ซึ่งจะเป็นประโยชน์หากคุณใช้การเผยแพร่ที่จัดการ
สถานะรายการ
สถานะ คำอธิบาย
ฉบับร่าง รายการนี้ยังไม่เคยส่งเข้ารับการตรวจสอบ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบ รายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของอัปเดตที่เรากำลังตรวจสอบอยู่

อัปเดตถูกปฏิเสธ

แอปถูกปฏิเสธ (ในกรณีที่เปลี่ยนจากฉบับร่างเป็นเผยแพร่แล้ว)

รายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของอัปเดตที่ไม่เป็นไปตามนโยบายของ Google Play หรือข้อตกลงการจัดจำหน่ายของนักพัฒนาแอป คุณจะแก้ไขปัญหาแล้วส่งแอปอีกครั้งหรือจะยื่นอุทธรณ์ก็ได้

หมายเหตุ: สถานะ "แอปถูกปฏิเสธ" แตกต่างจากสถานะ "การอัปเดตถูกปฏิเสธ" ตรงที่สถานะ "แอปถูกปฏิเสธ" จะใช้กับแอปที่อยู่ในฉบับร่างซึ่งคุณพยายามเผยแพร่เท่านั้น
แอปถูกปฏิเสธ

รายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของอัปเดตที่ไม่เป็นไปตามนโยบายของ Google Play หรือข้อตกลงการจัดจำหน่ายของนักพัฒนาแอป คุณจะแก้ไขปัญหาแล้วส่งแอปอีกครั้งหรือจะยื่นอุทธรณ์ก็ได้

หมายเหตุ: สถานะ "แอปถูกปฏิเสธ" แตกต่างจากสถานะ "การอัปเดตถูกปฏิเสธ" ตรงที่สถานะ "แอปถูกปฏิเสธ" จะใช้กับแอปที่อยู่ในฉบับร่างซึ่งคุณพยายามเผยแพร่เท่านั้น

พร้อมใช้งาน เวอร์ชันล่าสุดของรายการนี้พร้อมใช้งานในแอปของคุณและใน Google Play
ก่อนหน้า นี่เป็นรายการที่ถูกต้องซึ่งคุณเคยส่งไว้ในอดีตแต่มีเวอร์ชันใหม่เข้ามาแทน หรือมีการส่งแอปในภายหลังที่ทำให้มีการเลิกใช้รายการนี้ไป

เผยแพร่แอปฉบับร่าง

เมื่อพร้อมเผยแพร่แอปฉบับร่างแล้ว คุณจะต้องเปิดตัวรุ่น ในขั้นสุดท้ายของขั้นตอนการเผยแพร่ การคลิกเผยแพร่จะเป็นการเผยแพร่แอปเช่นกัน

หากมีปัญหาในการเผยแพร่แอปฉบับร่าง

หากเห็นส่วนหัว "สรุปข้อผิดพลาด" ที่ด้านบนของหน้าสรุปการตรวจสอบของการเผยแพร่แอป ให้คลิกแสดงเพิ่มเติมเพื่อดูรายละเอียด คุณยังดูวิธีแก้ปัญหาที่แนะนำหรือจำเป็นได้ด้วย (หากมี) โดยคุณจะเผยแพร่แอปไม่ได้จนกว่าจะแก้ไขข้อผิดพลาดให้เรียบร้อย หากมีเพียงคำเตือน ปัญหาไม่ร้ายแรง หรือทั้ง 2 อย่าง คุณจะยังเผยแพร่แอปได้อยู่ แต่เราขอแนะนำให้จัดการกับปัญหาเหล่านั้นก่อนที่จะเผยแพร่แอป

เผยแพร่การอัปเดตแอป

คุณใช้การเผยแพร่มาตรฐานหรือการเผยแพร่ที่จัดการเพื่อเผยแพร่การอัปเดตของแอปที่มีอยู่ได้

  • การเผยแพร่มาตรฐาน: ระบบจะดำเนินการและเผยแพร่การอัปเดตของแอปที่มีอยู่โดยเร็วที่สุด แอปจะใช้การเผยแพร่มาตรฐานโดยค่าเริ่มต้น แอปบางแอปอาจมีการตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งอาจส่งผลให้ใช้เวลาในการตรวจสอบถึง 7 วันหรือนานกว่านั้นในกรณีพิเศษ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเผยแพร่มาตรฐานได้ที่อัปเดตหรือเลิกเผยแพร่แอป
  • การเผยแพร่ที่จัดการ: ระบบจะดำเนินการกับอัปเดตของแอปที่มีอยู่ตามปกติ เมื่อแอปได้รับอนุมัติแล้ว คุณจะควบคุมเวลาที่จะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเจาะจง ไปที่บทความในศูนย์ช่วยเหลือบทนี้ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเผยแพร่ที่จัดการและการจัดการเมื่อการเปลี่ยนแปลงได้รับการตรวจสอบและเผยแพร่

สำคัญ: หากต้องการเผยแพร่การอัปเดต ให้ปรึกษากับเจ้าของบัญชีเพื่อตัดสินใจว่าคุณต้องใช้สิทธิ์ใดจากรายการต่อไปนี้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก