Innehållsklassificeringar för appar och spel

Du kan informera användare om bekanta och lokalt relevanta innehållsklassificeringar samt hjälpa till att förbättra engagemanget kring appen genom att rikta dig till rätt målgrupp för innehållet.

Förhindra att apparna visas med beteckningen "Ingen klassificering" genom att öppna Play Console, gå till sidan Appinnehåll och fylla i frågeformuläret för var och en av dina appar så snart som möjligt. Appar utan åldersgräns kan tas bort från Google Play.

Klassificeringar

Du måste fylla i ett frågeformulär för klassificering på Play Console per spel och app där du anger vilken sorts innehåll som finns i appen. Då får du innehållsklassificeringar från flera klassificeringsorganisationer. Som oberoende tredje part använder varje klassificeringsorganisation sin egen klassificeringsmetod (se Klassificeringsorganisationer och beskrivningar nedan). Vilka klassificeringar som tilldelas appen och visas på Google Play avgörs av svaren i frågeformuläret.

Du ansvarar för att fylla i formuläret för innehållsklassificering för

 • nya appar som skickats in på Play Console
 • befintliga appar som är aktiva på Google Play
 • alla appuppdateringar där en ändring av appens innehåll eller funktioner har gjorts som påverkar svaren i frågeformuläret.

Som en tjänst till användarna bör utvecklare använda de tilldelade klassificeringarna när de annonserar om appen i respektive område, i enlighet med riktlinjerna för visning.

Syftet med appklassificeringar är inte att återspegla den tänkta målgruppen. Klassificeringarna är avsedda att hjälpa kunder, i synnerhet föräldrar, att identifiera innehåll i appar som kan vara stötande.

Alla klassificeringsikoner är skyddade varumärken som tillhör respektive klassificeringsorganisation och otillåten användning kan leda till åtal. Mer information om hur du använder klassificeringsikoner finns på respektive klassificeringsorganisations webbplats.

Viktigt! Se till att du anger korrekta svar i klassificeringsformuläret. Om du har frågor om klassificeringen av din app kontaktar du klassificeringsorganisationen direkt med hjälp av länken i certifikatmeddelandet. Felaktig beskrivning av appens innehåll kan leda till borttagning eller tillfällig avstängning.

Fylla i appens frågeformulär för klassificering

 1. Öppna Play Console och sidan Appinnehåll (Policy > Appinnehåll).
 2. Klicka på Börja under Målgrupp och innehåll.
 3. Läs informationen om frågeformuläret och skriv din e-postadress.
  • Din e-postadress används vid kontakt med International Age Rating Coalition eller IARC.
 4. Välj en kategori och klicka på Nästa.
 5. Välj en kategori.
 6. Fyll i formuläret.
  • Om du vill ändra något av svaren efter att du har fyllt i ett avsnitt klickar du på Redigera.
  • Om du har påbörjat formuläret och vill avsluta det senare klickar du på Spara utkast. Varje app kan ha ett utkast av ett formulär i taget.
 7. Titta igenom de beräknade klassificeringarna på sidan Översikt och klicka på Skicka.

När du har skickat in klassificeringarna hittar du dem och frågeformulären under Målgrupp och innehåll på sidan Appinnehåll. Om du vill skicka om formuläret för appen klickar du på Svara på en ny enkät på sidan Innehållsklassificering.

Ytterligare information

Appen kan få olika klassificeringar i olika områden. Eftersom klassificeringsstandarderna kan skilja sig åt mellan olika områden följer varje klassificeringsorganisation sin egen logik vid klassificering av appar.

Klassificeringsorganisationer som deltar i IARC kan ändra appens klassificering efter granskningen. Om appens klassificering åsidosätts av en klassificeringsorganisation och du vill uppdatera svaren måste du fylla i formuläret igen.

Obs! Den beräknade klassificeringen som visas är eventuellt inte densamma som den som användare ser på Google Play. Inskickade och uppdaterade appar kan avslås om appens innehåll inte överensstämmer med presentationen av appen. Svaren i frågeformuläret kan användas för att generera klassificeringar för specifika områden, i enlighet med gällande lagar.

Överklaga klassificeringar

Om du anser att en klassificeringsorganisation som deltar i IARC har gett appen en felaktig innehållsklassificering har du rätt att överklaga direkt via länken som anges i certifikatmeddelandet. Om du har andra frågor om IARC som inte är kopplade till överklaganden kan du kontakta dem via deras webbplats.

Så här används klassificeringar

 • Informerar kunder, i synnerhet föräldrar, m innehåll i appar som kan vara stötande.
 • Blockerar eller filtrerar innehållet i vissa områden eller till vissa användare där så krävs enligt lag.
 • Endast Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Förenade kungariket och Schweiz: Blockerar införskaffning och köp av innehåll för vuxna för konton som inte kontrolleras och som tillhör personer som inte har bekräftats vara myndiga.
 • Endast EES, Förenade kungariket och Schweiz: Blockerar eller filtrera bort innehåll för vuxna från sidorna Sök och Bläddra på Google Play för personer som angett att de är tonåringar eller mycket sannolikt är tonåringar, utom via djuplänkar.
 • Utvärderar appens lämplighet för särskilda utvecklarprogram.

Klassificeringsorganisationer och beskrivningar

ESRB – Nord- och Sydamerika
Klassificering Beskrivning
E ALLA

Innehållet lämpar sig för alla åldrar. Det kan innehålla fantasyvåld eller tecknat eller milt våld i små mängder och/eller enstaka milda svordomar.

E10 10-ÅRSGRÄNS

Innehållet lämpar sig för personer över 10 år. Det kan innehålla fantasyvåld eller tecknat eller milt våld i större mängder, milda svordomar och/eller en mindre mängd provokativa teman.

T 13-ÅRSGRÄNS

Innehållet lämpar sig för personer över 13 år. Det kan innehålla våld, provokativa teman, grov humor, små mängder blod, simulerat hasardspel och/eller enstaka användning av grovt språkbruk.

M BARNFÖRBJUDET

Innehållet lämpar sig för personer över 17 år. Det kan innehålla intensivt våld, blod, sexuellt innehåll och/eller grovt språkbruk.

AO ENDAST VUXNA

Innehållet lämpar sig endast för vuxna över 18 år. Det kan innehålla långa scener med intensivt våld, uttalat sexuellt innehåll och/eller hasardspel om riktiga pengar.

Läs mer på ESRB:s webbplats.

Platser

Antigua och Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Dominikanska republiken, Ecuador, El Salvador, Grenada, Grönland, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Kanada, Kuba, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Surinam, Trinidad och Tobago, Uruguay, USA och Venezuela

PEGI – Europa och Mellanöstern

Klassificeringarna i Europa och Mellanöstern sköts av PEGI (Pan European Game Information).

Länder

Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Kosovo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Moldavien, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Ungern, Vatikanstaten och Österrike

Klassificeringar

Klassificering Beskrivning
3 PEGI 3

Innehållet i appar med den här klassificeringen anses vara lämpligt för alla åldersgrupper. Visst våld i komiska sammanhang är acceptabelt (till exempel i tecknade filmer med Snurre Sprätt eller Tom och Jerry). Barn ska inte kunna koppla figurerna på skärmen till personer i verkliga livet – figurerna ska vara helt och hållet fiktiva. Det får inte förekomma några ljud eller bilder i appen som kan tänkas vara skrämmande för små barn. Det får inte heller förekomma något olämpligt språk.

7 PEGI 7

Appar som vanligtvis har klassificeringen 3 men innehåller vissa scener eller ljud som kan vara skrämmande för barn får räknas till den här kategorin. Det får endast förekomma mycket harmlösa våldsskildringar i en PEGI 7-app, till exempel underförstått våld eller våldsskildringar som inte är detaljerade eller realistiska.

12 PEGI 12

Spel eller appar där det förekommer våld av en något mer grafisk karaktär som riktar sig mot fantasifigurer eller icke-grafiskt våld som riktar sig mot människoliknande figurer eller djur placeras i den här ålderskategorin. Det gäller även nakenhet av en något mer grafisk karaktär samt simulerat hasardspel. Om det förekommer fula uttryck får de inte vara grova, och svordomar som har med sex att göra är inte tillåtna.

16 PEGI 16

Klassificeringen tillämpas när våld eller sexuella aktiviteter skildras på ett naturtroget sätt. Grövre olämpliga uttryck, uppmuntran till användning av tobak, droger samt kriminella aktiviteter får förekomma i appar med klassificeringen 16.

18 PEGI 18

Den barnförbjudna klassificeringen tillämpas när våld skildras på ett grovt sätt och/eller om det förekommer inslag av särskilda typer av våld (omotiverat våld, våld som riktar sig mot försvarslösa eller sexuellt våld). Klassificeringen omfattar även grafiskt sexuellt innehåll, diskriminering eller olaglig droganvändning.

Föräldrars vägledning rekommenderas PARENTAL GUIDANCE RECOMMENDED

När innehållet i appar inte är fastställt är det svårt att klassificera dem på förhand. En del appar fungerar som portaler (för att strömma innehåll) och då kan användaren välja bland en stor mängd material av varierande karaktär. För sådana appar använder vi en ikon som visar att vi rekommenderar en förälders sällskap (Parental Guidance) eftersom appen kan ge användaren tillgång till innehåll som är olämpligt för barn. Det beror på vilken typ av innehåll användaren väljer.

Läs mer på PEGI:s webbplats

Platser

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Ungern och Österrike

Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) – Tyskland

Klassificeringarna i Tyskland sköts av USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle).

Klassificering Beskrivning
0 Alla åldrar

I appar utan åldersbegränsning förekommer innehåll som inte behöver anpassas efter användarnas ålder. Dessa appar kan riktas direkt till barn och unga personer men även till vuxna. Till exempel systemverktyg, produktkataloger eller verktygsappar räknas till den här kategorin samt sociala nätverk där allt användargenererat innehåll granskas noggrant, filtreras eller modereras.

6 USK: från 6 år

Appar i den här kategorin kan innehålla element som inte lämpar sig för barn i förskoleåldern. Det kan förekomma enstaka skrämmande inslag, milda svordomar eller subtila erotiska anspelningar. Om det förekommer våldsskildringar är de abstrakta och de är inte utmärkande för produkten i sin helhet. Spel i den här kategorin kan kategoriseras som lämpliga för hela familjen trots att de innehåller mer spännande eller tävlingsinriktade aspekter.

12 USK: från 12 år

Appar i den här kategorin kan ha en skadlig effekt på yngre barn om det förekommer obehagliga eller plötsliga o skrämmande inslag, svordomar samt sexuellt innehåll eller enstaka våldsskildringar. I spel i den här kategorin kan det mycket oftare förekomma tävlingsinslag och ett högt tempo. Observera att innehåll på sociala nätverk och användargenererat innehåll kan påverka huruvida det är relevant att tillämpa ålderskategorier.

16 USK: från 16 år

Vissa realistiska våldsskildringar, ett större antal chockerande och skrämmande inslag, konsekvent bruk av svordomar eller appar med ett sexuellt eller erotiskt fokus återfinns i den här kategorin. Spel handlar ofta om väpnad strid och militära uppdrag och det finns en ramberättelse. Den här kategorin omfattar genrer som actionäventyr, militärstrategispel och förstapersonsskjutspel.

18 USK: från 18 år

Förutom okritiska skildringar av droganvändning är realistiskt och explicit våld den vanligaste orsaken till appar kategoriseras som lämpliga från 18 år. Spel i den här ålderskategorin innehåller i princip alltid våldsamma inslag som även är kopplade till spelets huvudsyften.

Läs mer på USK:s webbplats

Australian Classification Board – Australien

Obs! Klassificeringar från Australian Classification Board utfärdas bara för spel.

Klassificeringarna i Australien sköts av ACB (Australian Classification Board).

Följande klassificeringar används för spel i Play Butik i Australien. För övriga appar används klassificeringarna som beskrivs i kategorin Övriga länder.

Klassificering Beskrivning
G General (allmänt)

Innehållet lämpar sig för alla.

Klassificeringen G är lämplig för alla. I produkter med klassificeringen G kan det förekomma mycket harmlöst innehåll som omfattas av klassificeringen, till exempel språk och teman. Det kan dock förekomma innehåll i vissa G-klassificerade datorspel som inte är intressant för barn.

I målsmans sällskap Parental Guidance (i förälders sällskap)

Innehållet lämpar sig för barn i förälders sällskap

Datorspel som har klassificeringen PG (förälders sällskap) bör vara harmlösa, men det kan hända att det förekommer innehåll i dem som barn tycker är förvirrande eller upprörande, och en förälder eller vårdnadshavare kan behöva förklara saker för barnet. Det kan till exempel förekomma harmlösa inslag som omfattas av klassificeringen, till exempel språk och teman. Vi rekommenderar inte att personer under 15 år tittar eller spelar utan förälders eller vårdnadshavares sällskap.

M Mature (ej för personer under 15 år)

Innehållet lämpar sig inte för barn under 15 år.

I datorspel som har klassificeringen M (barnförbjudet) förekommer det innehåll som inte lämpar sig för barn under 15 år. Spelen rekommenderas för personer från 15 år. Barn under 15 kan komma åt detta material på laglig väg eftersom klassificeringen är en rekommendation. I datorspel som har klassificeringen M kan det dock förekomma inslag som omfattas av klassificeringen, till exempel våld eller nakenhet med medelstor påverkan, och spelen rekommenderas inte till barn under 15 år. Det kan hända att föräldrar och vårdnadshavare behöver ta reda på hur datorspelets specifika innehåll är beskaffat för att kunna avgöra om materialet är lämpligt för deras barn.

Över 15 år Restricted (begränsat till personer från 15 år)

Innehållet är begränsat till personer som är 15 år eller äldre.

I material med klassificeringen MA 15+ förekommer grovt innehåll och materialet är begränsat till personer från 15 år. Det kan till exempel förekomma inslag som omfattas av klassificeringen, till exempel sexscener och teman, som kan påverka användaren starkt.

Personer som vill hyra eller köpa ett datorspel med klassificeringen MA 15+ kan vara tvungna att bevisa på att de innehar rätt ålder. Barn under 15 får inte titta på, köpa eller hyra material med klassificeringen MA 15+ om de inte är i sällskap med en förälder eller vuxen vårdnadshavare.

Vårdnadshavaren måste vara vuxen med föräldraansvar för personen under 15 år. Vårdnadshavaren måste vara minst 18 år.

 

Från 18 år Restricted (begränsat till personer från 18 år)

Innehållet är barnförbjudet.

Material med klassificeringen R 18+ får bara konsumeras av vuxna. Det kan till exempel förekomma inslag som omfattas av klassificeringen, till exempel sexscener och teman, som kan påverka användaren mycket starkt. En del material med klassificeringen R18+ kan vara stötande för vissa vuxna. Personer som vill hyra eller köpa ett datorspel med klassificeringen R18+ kan vara tvungna att bevisa på att de innehar rätt ålder.

Läs mer på ACB:s webbplats

Classificação Indicativa (ClassInd) – Brasilien

Klassificeringar i Brasilien sköts av ClassInd.

Klassificering Beskrivning
F Alla åldrar

Innehållet är inte skadligt för barn. Det kan till exempel bestå av tecknat våld eller annat som bedöms ha mycket liten påverkan.

10 10-årsgräns

Visst innehåll med liten påverkan, särskilt på mindre barn. Kan innehålla milda svordomar, vapen, slagsmål utan blod, läskiga scener, tobaks- eller alkoholreferenser och användning av illegala droger i medicinskt syfte.

12 12-årsgräns

Innehåll med liten påverkan. Kan innehålla svordomar och referenser till eller dialoger om sex, samt sår, blod och konsumtion av tobak eller alkohol.

14 14-årsgräns

Innehåll med medelstor påverkan. Kan innehålla död, erotiska miljöer, nakenhet och referenser till konsumtion av illegala droger.

16 16-årsgräns

Innehåll med medelstor påverkan. Kan innehålla upprepat våld, blodiga scener, lemlästning, tortyr, sexscener och konsumtion av illegala droger.

18 18-årsgräns

Innehåll med stor påverkan. Kan innehålla sadism, grymhet och förhärligande av droger eller våld, samt explicita sexscener.

Läs mer på ClassInds webbplats

GRAC – Sydkorea

Obs! GRAC-klassificeringar tilldelas endast spel. Ett annat system för innehållsklassificering används för appar.

Klassificering Beskrivning
Alla

Spel med klassificeringen ALLA är lämpliga för alla åldrar.

12-årsgräns

Spel med klassificeringen 12+ är lämpliga från 12 år.

15-årsgräns

Spel med klassificeringen 15+ är lämpliga från 15 år.

18-årsgräns

Spel med klassificeringen 18+ är lämpliga från 18 år.

Läs mer på GRAC:s webbplats

 

I länder och områden som inte representeras av en medverkande klassificeringsorganisation föreslås en lämplig åldersklassificering för appen eller spelet.

Allmän IARC-klassificering

Klassificeringar i andra områden sköts av IARC (International Age Rating Coalition).

Klassificering Beskrivning
3

3-årsgräns

Lämpar sig för alla åldrar. Visst våld i komiska eller påhittade sammanhang är acceptabelt. Grovt språk är inte tillåtet.

7

7-årsgräns

Kan innehålla scener eller ljud som är skrämmande för barn. Lättare våld (underförstått eller orealistiskt) är tillåtet.

12

12-årsgräns

Våld som utövas av eller mot fiktiva figurer och/eller icke-grafiskt våld som utövas av eller mot människoliknande figurer eller djur är tillåtet. Icke-grafisk nakenhet, språk som inte är grovt och simulerade hasardspel tillåts också men sexuellt laddade svordomar tillåts inte.

Från 16 år

16-årsgräns

Realistiskt våld, sexuella handlingar, grovt språk, användning av tobak och droger och skildringar av kriminella aktiviteter tillåts.

18

18-årsgräns

Grafiskt våld, inklusive skildringar av omotiverat våld och/eller våld som riktar sig mot försvarslösa individer samt sexuellt våld tillåts. Det kan även förekomma grafiskt sexuellt innehåll, diskriminering och/eller förskönande av olaglig droganvändning.

Läs mer på IARC:s webbplats.

Google Play-klassificering – Gäller i Sydkorea (endast appar)

Systemet för innehållsklassificering av appar (spel undantaget) i Sydkorea är baserat på Google Plays klassificeringssystem.

Betyg Beskrivning
3

3-årsgräns

Apparna är generellt sett lämpliga för alla åldrar. Observera att appar med den här åldersgränsen inte nödvändigtvis riktar sig till barn.

7

7-årsgräns

Apparna är eventuellt inte lämpliga för barn under 7 år. Observera att appar med den här åldersgränsen inte nödvändigtvis riktar sig till barn.

12

12-årsgräns

Apparna är eventuellt inte lämpliga för barn under 12 år.

16-årsgräns

Apparna är eventuellt inte lämpliga för barn under 16 år.

18

18-årsgräns

Apparna rekommenderas endast för vuxna. 

Google Play-klassificering – Gäller i Ryssland

Obs! Om du inte har fyllt i det nya frågeformuläret för innehållsklassificering visas apparna med klassificeringen Ingen åldersgräns.

Betyg Beskrivning
3

3-årsgräns

Apparna är generellt sett lämpliga för alla åldrar. Observera att appar med den här åldersgränsen inte nödvändigtvis riktar sig till barn.

7

7-årsgräns

Apparna är eventuellt inte lämpliga för barn under 7 år. Observera att appar med den här åldersgränsen inte nödvändigtvis riktar sig till barn.

12

12-årsgräns

Apparna är eventuellt inte lämpliga för barn under 12 år.

16-årsgräns

Apparna är eventuellt inte lämpliga för barn under 16 år.

18

18-årsgräns

Apparna rekommenderas endast för vuxna. 

Annat

Ingen klassificering
Åldersgräns Beskrivning
Unrated

Ingen åldersgräns

Varning! Innehållet har ännu inte klassificerats. I appar utan åldersgräns förekommer det eventuellt innehåll som endast lämpar sig för vuxna.

Klassificering nekad

Klassificeringsorganisationer kan i begränsad utsträckning neka att klassificera en app som distribueras i organisationens område. Detta innebär att distributionen av appen eller spelet inte är tillåten i klassificeringsorganisationens område.

Följande saker händer om en app eller ett spel nekas klassificering i ett område:

 • IARC skickar beslutet via e-post till appens utvecklare.
 • Statusen Klassificering nekad RC visas i Play Console i stället för en klassificering från en klassificeringsorganisation.
 • Google Play tar endast bort appar och spel med statusen "Klassificering nekad" i det aktuella området.

Om en eller flera av dina appar nekas klassificering och du vill överklaga beslutet gör du det via den webbadress som anges i e-postmeddelandet från IARC.

Landspecifika klassificeringar och riktlinjer

Brasilien

I enlighet med lokala regelverk har Google Play nu klassificeringar som är specifika för Brasilien på appens informationssida. Klassificeringar som är specifika för Brasilien skapas automatiskt utifrån appens befintliga innehållsklassificering i Play Console och visas för användare i Brasilien.

Obs! ClassInds innehållsklassificering för Brasilien som har beräknats med hjälp av frågeformuläret om innehållsklassificering visas inte för slutanvändare för närvarande.

Så här skapas klassificeringar som är specifika för Brasilien med hjälp av den befintliga innehållsklassificeringen:

Klassificering på Google Play Klassificering som är specifik för Brasilien Innehållsbeskrivning
Ingen åldersgräns L Ej tillämpligt
Låg åldersgräns 10 Våld, kriminella handlingar, legala droger
Mellanhög åldersgräns 14 Våld, kriminella handlingar, lagliga droger, olagliga droger, olämpligt språk, sexuellt innehåll
Hög åldersgräns 16 Extremt våld, kriminella handlingar, sexuellt innehåll, sex, lagliga droger, olagliga droger, olämpligt språk
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
92637
false