Kiểm soát thời điểm xem xét và phát hành thay đổi đối với ứng dụng

Tháng 2 năm 2023, chúng tôi thay đổi quy trình xuất bản của bạn để giúp bạn dễ dàng hơn trong việc nắm được những thay đổi nào mà bạn gửi đi sẽ được xem xét. Bạn cũng có thể kiểm soát hiệu quả hơn đối với thời điểm gửi một số thay đổi nhất định để được xem xét. Truy cập Blog dành cho nhà phát triển Android để tìm hiểu thêm.

Bạn có thể sử dụng trang Tổng quan về việc xuất bản để kiểm soát thời điểm các thay đổi nhất định đối với ứng dụng được gửi đi để xem xét và phát hành.

Bạn có thể thấy những thay đổi mình đã thực hiện đối với ứng dụng và gửi một số thay đổi nhất định cho Google xem xét khi bạn sẵn sàng. Bạn cũng có thể bật và tắt tính năng xuất bản có quản lý. Khi bật tính năng xuất bản có quản lý, trên trang Tổng quan về việc xuất bản, bạn có thể xem những thay đổi mà mình đã gửi hiện đang được xem xét, cũng như những thay đổi đã sẵn sàng để được xuất bản.

Xem tổng quan các thay đổi của bạn

Trang Tổng quan về việc xuất bản cung cấp thông tin tổng quan về những thay đổi đối với ứng dụng của bạn, cũng như giúp bạn kiểm soát thời điểm gửi một số thay đổi nhất định để được xem xét hoặc xuất bản.

Thay đổi nêu tại đây có thể bao gồm cả nội dung cập nhật về cách thức phân phối ứng dụng trên Google Play, chẳng hạn như việc thêm quốc gia/khu vực mới cho bản phát hành công khai của ứng dụng. Thay đổi đó cũng có thể là nội dung bạn đã cung cấp để giúp chúng tôi xem xét ứng dụng, chẳng hạn như bộ câu hỏi phân loại nội dung hoặc nội dung thay đổi đối tượng mục tiêu của ứng dụng. Mỗi thay đổi được liệt kê trong một bảng, kèm theo nội dung mô tả tổng quan về thay đổi và một đường liên kết đến chính thay đổi đó.

Khi bật tính năng Xuất bản có quản lý, bạn sẽ kiểm soát được thời điểm phát hành những nội dung cập nhật đã được phê duyệt lên Google Play.

Gửi nội dung thay đổi đi xem xét

Phần "Các thay đổi chưa được gửi đi xem xét" cho phép bạn linh hoạt xác định chính xác thời điểm gửi các thay đổi đi để được xem xét. Mỗi khi bạn thay đổi gì đó đối với ứng dụng và thay đổi đó cần được xem xét, thì thay đổi đó sẽ được thêm vào phần này. Mỗi thay đổi được liệt kê trong một bảng, kèm theo nội dung mô tả tổng quan về thay đổi và một đường liên kết đến chính thay đổi đó. Các mục sẽ không được gửi đi xem xét cho đến khi bạn nhấp vào Gửi để xem xét. Khi đã sẵn sàng, bạn có thể gộp tất cả thay đổi để gửi cho Google xem xét.

Các thay đổi sẽ được tự động xuất bản ngay khi được Google xem xét và phê duyệt, trừ phi bạn bật tính năng xuất bản có quản lý. Hiện tại, phần "Các thay đổi đang được xem xét" sẽ tiếp tục cho bạn thấy những thay đổi đang trong quá trình xem xét. Nếu các thay đổi đối với ứng dụng hiện chưa được xuất bản hoặc được liệt kê trong phần "Sẵn sàng để xuất bản", thì bạn cũng có thể chọn đưa những thay đổi này trở lại phần "Các thay đổi chưa được gửi đi xem xét". Thao tác này cho phép bạn huỷ bỏ mọi thay đổi không mong muốn đang được xem xét hoặc đã được phê duyệt và sẵn sàng xuất bản, đảm bảo rằng những thay đổi đó sẽ không được xuất bản trước thời điểm bạn muốn.

Lưu ý: Trong một số trường hợp, cho dù bạn xoá các thay đổi đối với ứng dụng khỏi "Các thay đổi đang được xem xét" hoặc "Các thay đổi đã sẵn sàng để xuất bản", thì có thể chúng vẫn đang được xem xét. Điều này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch xuất bản của bạn.

Sử dụng tính năng xuất bản có quản lý

Tính năng xuất bản có quản lý rất hữu ích nếu bạn muốn dễ dàng theo dõi các thay đổi đối với ứng dụng cũng như trạng thái xem xét những thay đổi đó, hoặc bạn muốn ra mắt một bản cập nhật ứng dụng vào một thời điểm cụ thể. Lợi ích của tính năng này là hỗ trợ bạn điều phối một chiến dịch quảng cáo, sự kiện ra mắt, hay phát hành một phiên bản ứng dụng mới có chứa các thay đổi đối với trang thông tin của ứng dụng trên Cửa hàng Play hoặc đối với quy trình phân phối ứng dụng.

Tính năng xuất bản có quản lý cũng có thể hữu ích đối với những ứng dụng có thời gian xem xét kéo dài (chẳng hạn như ứng dụng của các tài khoản nhà phát triển mới).

Trước khi bạn bắt đầu: Lưu ý quan trọng về tính năng xuất bản có quản lý

Điều kiện tiên quyết

Thử nghiệm

 • Nếu muốn sử dụng tính năng xuất bản có quản lý để phát hành phiên bản chính thức, bạn nên xuất bản ứng dụng của mình qua kênh kiểm thử khép kín trước. Để tìm hiểu thêm về hoạt động kiểm thử, vui lòng xem nội dung Thiết lập kiểm thử công khai, khép kín hoặc nội bộ.

Lập kế hoạch cho quá trình xem xét và gửi nội dung cập nhật

 • Mọi thay đổi đối với ứng dụng đều phải được xử lý trước khi có thể xuất bản. Quá trình xử lý có thể mất từ vài giờ đến 7 ngày (hoặc lâu hơn trong các trường hợp đặc biệt), tuỳ thuộc vào thời gian cần thiết để chúng tôi xem xét ứng dụng.
  • Mẹo: Bạn nên điều chỉnh kế hoạch để thêm ít nhất 1 tuần giữa thời điểm gửi ứng dụng với thời điểm chính thức phát hành.
 • Tuỳ thuộc vào trạng thái của bản cập nhật ứng dụng, bản cập nhật đó có thể không được tự động gửi đi xem xét. Ví dụ: Nếu bản cập nhật của bạn bị từ chối và sau đó bạn thay đổi bản cập nhật này để cố gắng giải quyết vấn đề, thì những thay đổi đó sẽ không được tự động gửi đi xem xét. Bạn phải chuyển đến trang Tổng quan về việc xuất bản rồi nhấp vào Gửi đi xem xét để gửi nội dung thay đổi. Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần Trạng thái cập nhật ứng dụng.

Bật/tắt tính năng xuất bản có quản lý

 • Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng xuất bản có quản lý bất cứ khi nào, kể cả khi nội dung thay đổi đang được xem xét và xử lý.

Những thay đổi mà tính năng xuất bản có quản lý không giữ lại

 • Tính năng xuất bản có quản lý giữ lại phần lớn các thay đổi cho đến khi bạn chủ động quyết định xuất bản những thay đổi đó. Ví dụ như sau:
  • Bản phát hành đầy đủ và bản phát hành theo giai đoạn (các trường hợp ngoại lệ được liệt kê dưới đây)
  • Ra mắt và cập nhật tính năng đăng ký trước
  • Thay đổi đối với trang thông tin trên Cửa hàng Play, bao gồm cả thay đổi đối với trang thông tin tuỳ chỉnh và thử nghiệm trang thông tin đang diễn ra trên Cửa hàng Play.
  • Thay đổi đối với nội dung ứng dụng
  • Thay đổi đối với danh mục ứng dụng
  • Chế độ cài đặt Managed Google Play
  • Thay đổi về cách định cấu hình người kiểm thử cho phiên bản (ví dụ: thiết lập một danh sách email mới hoặc nhóm trên Google Groups làm danh sách người kiểm thử)
 • Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ, bao gồm nhưng không chỉ gồm những nội dung thay đổi dưới đây:
  • Tăng tỷ lệ phát hành theo giai đoạn hiện tại lên 100%
  • Cập nhật phần "Ghi chú phát hành" của ứng dụng.
  • Thay đổi đối với quy tắc loại trừ thiết bị
  • Thay đổi đối với tư cách thành viên của một danh sách email hoặc nhóm trên Google Groups mà kênh kiểm thử sử dụng
  • Huỷ xuất bản ứng dụng
  • Thay đổi đối với trang Sản phẩm trong ứng dụng của ứng dụng
  • Thay đổi về giá
  • Ngừng thử nghiệm trang thông tin trên Cửa hàng Play

Phát hành bản cập nhật ứng dụng bằng chế độ xuất bản có quản lý

Bước 1: Bật chế độ xuất bản có quản lý

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Tổng quan về việc xuất bản.
 2. Trong phần "Trạng thái của chế độ xuất bản có quản lý", hãy chuyển đến phần Bật chế độ xuất bản có quản lý.
 3. Chọn Lưu.

Sau khi bật tính năng xuất bản có quản lý, bạn sẽ thấy dấu kiểm màu xanh lục và thông báo "Tính năng xuất bản có quản lý đang bật" trong phần "Trạng thái của chế độ xuất bản có quản lý" cho đến khi bạn tắt chế độ này.

Sau khi bật tính năng xuất bản có quản lý, hãy tiến hành thay đổi và gửi nội dung thay đổi đối với ứng dụng của bạn như bình thường. Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần Chuẩn bị và ra mắt bản phát hành. Các thay đổi sẽ không được xuất bản cho đến khi được xem xét, phê duyệt và xuất bản trên trang "Xuất bản có quản lý".

Bước 2: Theo dõi và xem xét các thay đổi của bạn

 1. Sau khi triển khai những thay đổi cho ứng dụng của mình, hãy chọn Tổng quan về việc xuất bản ở trình đơn bên trái.
 2. Trong phần "Các thay đổi đang được xem xét", hãy tham khảo bảng này dựa trên những thông tin sau:
  • Cột "Đã thay đổi mục" cho thấy tên mục và vị trí liên quan trong Play Console (chẳng hạn như "Trang thông tin chính trên Cửa hàng Play" hoặc "Nội dung ứng dụng").
  • Cột "Nội dung mô tả" cung cấp nội dung mô tả ngắn về thay đổi đó.
  • Ở bên phải bảng, bạn có thể chọn biểu tượng mũi tên phải để chuyển đến mục có liên quan trong Play Console.

Khi các thay đổi của bạn đã được xem xét và phê duyệt, những thay đổi đó sẽ bắt đầu được thêm vào phần "Các thay đổi đã sẵn sàng để xuất bản" trên trang.

Bước 3: Xuất bản bản cập nhật ứng dụng

Khi phần "Các thay đổi đang được xem xét" còn trống và tất cả thay đổi của bạn được liệt kê trong mục "Các thay đổi đã sẵn sàng để xuất bản", bạn có thể xuất bản bản cập nhật của mình lên Google Play. Nếu vẫn có các thay đổi trong phần "Các thay đổi đang được xem xét", thì bạn sẽ phải đợi cho đến khi những thay đổi này được phê duyệt.

 1. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Tổng quan về việc xuất bản.
 2. Kiểm tra để đảm bảo tất cả thay đổi của bạn đều được phê duyệt và được liệt kê trong phần "Các thay đổi đã sẵn sàng để xuất bản".
 3. Chọn Xuất bản các thay đổi. Sau khi bạn xác nhận rằng mình muốn phát hành, bản cập nhật của bạn sẽ được phát hành lên Google Play trong vòng vài phút.

Quan trọng: Sau khi bạn chọn Xem lại và phát hành và xác nhận rằng mình muốn phát hành, nội dung thay đổi của bạn sẽ được phát hành và người dùng trên Google Play sẽ thấy những thay đổi đó.

Câu hỏi thường gặp

Việc gửi các thay đổi bổ sung cho ứng dụng của tôi có làm kéo dài thời gian xem xét không?

SLA (thoả thuận mức độ cung cấp dịch vụ) hay thời gian xử lý cho quá trình xem xét được tính từ thời điểm gần nhất bạn gửi một thay đổi cho ứng dụng. Như vậy, nếu bạn gửi một thay đổi trong khi có một số thay đổi khác đang được xem xét, thì ứng dụng của bạn có thể bị đưa trở lại danh sách chờ xem xét ứng dụng. Trong trường hợp này, chế độ Xem lại và xuất bản sẽ bị tắt cho đến khi quá trình xem xét ứng dụng hoàn tất.

Tính năng xuất bản có quản lý hoạt động như thế nào đối với quá trình kiểm thử nội bộ? Tính năng này có hỗ trợ bản cập nhật trên kênh kiểm thử không?

Tính năng xuất bản có quản lý không dùng được trên các kênh kiểm thử nội bộ. Trong hầu hết các trường hợp, nếu bạn tải một gói ứng dụng lên một kênh kiểm thử nội bộ, thì thay đổi trong đó sẽ xuất hiện ngay lập tức. Các bản cập nhật ứng dụng cho kênh kiểm thử nội bộ không cần trải qua quá trình xem xét. Tuy nhiên, chúng tôi có thể sẽ tiến hành xem xét lại nếu những bản cập nhật đó được phát hành lên Cửa hàng Play.

Bạn cần lưu ý hai điều sau đây liên quan đến quá trình xem xét cũng như các kênh kiểm thử nội bộ:

 • Nếu bản phát hành đầu tiên của ứng dụng là dành cho một kênh kiểm thử nội bộ, thì lần gửi đó phải được xem xét trước khi xuất bản. Quá trình xem xét có thể mất từ vài giờ đến 7 ngày (hoặc lâu hơn trong các trường hợp đặc biệt), tuỳ thuộc vào thời gian cần thiết để chúng tôi xem xét ứng dụng.
 • Nếu bạn từng bị từ chối trong lần gửi trước, thì lần gửi tiếp theo phải được xem xét trước khi được xuất bản. Trong trường hợp này, nếu bạn tải một gói ứng dụng lên một kênh kiểm thử nội bộ, thì thay đổi đó sẽ chưa xuất hiện cho đến khi quá trình xem xét hoàn tất và thay đổi đó được phê duyệt.
Đâu là sự khác biệt giữa việc sử dụng tính năng "Các thay đổi chưa được gửi đi xem xét" và tính năng xuất bản có quản lý? Tính năng xuất bản có quản lý có tiếp tục hoạt động đúng như dự định không?

Phần "Các thay đổi chưa được gửi đi xem xét" cho phép bạn quyết định thời điểm gửi đi các thay đổi cần được phê duyệt trong quá trình xem xét. Tính năng xuất bản có quản lý cho phép bạn quyết định thời điểm xuất bản những thay đổi đã được phê duyệt. Đồng thời, tính năng xuất bản có quản lý vẫn sẽ hoạt động đúng như dự định.

Chúng tôi có thể lấy một danh sách toàn bộ thay đổi được và không được đưa vào tính năng "Các thay đổi chưa được gửi đi xem xét" không?

Những thay đổi được đưa vào phần "Các thay đổi chưa được gửi đi xem xét" cũng giống như những thay đổi được đưa vào tính năng xuất bản có quản lý. Tìm hiểu thêm về những thay đổi được và không được giữ lại.

Nội dung liên quan

 • Tìm hiểu thêm về cách lựa chọn thời điểm xuất bản bản cập nhật ứng dụng bằng tính năng Xuất bản có quản lý trên Học viện Play.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính