Kiểm soát thời điểm phát hành các thay đổi đối với ứng dụng của bạn bằng chế độ xuất bản có quản lý

Bạn có thể sử dụng tính năng xuất bản có quản lý để chọn chính xác thời điểm phát hành các thay đổi đối với ứng dụng của bạn. Khi bật tính năng xuất bản có quản lý, bạn sẽ thấy rõ những thay đổi nào mà bạn đã gửi hiện đang được xem xét và những thay đổi nào đã sẵn sàng để phát hành trên trang Tổng quan về việc xuất bản.

Lưu ý: Trong phiên bản Play Console cũ, tính năng xuất bản có quản lý được gọi là "xuất bản theo thời gian". Chúng tôi đã cải tiến nhiều nội dung cho tính năng xuất bản có quản lý, nhờ đó tạo ra những khác biệt đáng kể giữa hai tính năng này. Những điểm khác biệt này được mô tả dưới đây.

Xem tổng quan những thay đổi của bạn

Trang Tổng quan về việc xuất bản giúp bạn theo dõi những thay đổi sắp tới và kiểm soát thời điểm phát hành những thay đổi đã được phê duyệt. 

Những thay đổi được nêu trên trang này có thể bao gồm nội dung cập nhật cách thức phân phối ứng dụng trên Google Play, chẳng hạn như việc thêm các quốc gia/khu vực mới cho bản phát hành chính thức của ứng dụng. Thay đổi đó cũng có thể là nội dung bạn đã cung cấp để giúp chúng tôi xem xét ứng dụng, chẳng hạn như bảng câu hỏi phân loại nội dung hoặc thay đổi đối tượng mục tiêu của ứng dụng. Mỗi thay đổi được liệt kê trong một bảng, kèm theo đó là mô tả tổng thể về thay đổi và một đường liên kết đến chính nội dung thay đổi đó.

Khi bật tính năng xuất bản có quản lý, bạn sẽ kiểm soát được thời điểm phát hành những nội dung cập nhật đã được phê duyệt lên Google Play.

Những trường hợp bạn nên sử dụng tính năng xuất bản có quản lý

Chế độ xuất bản có quản lý rất hữu ích cho bất kỳ ai muốn dễ dàng theo dõi các thay đổi đối với ứng dụng của họ và trạng thái xem xét những thay đổi đó, hoặc nếu muốn phát hành một bản cập nhật ứng dụng vào một thời điểm cụ thể. Lợi ích của chế độ này là hỗ trợ bạn tổ chức chiến dịch quảng cáo, sự kiện ra mắt hoặc đợt phát hành APK mới có chứa các thay đổi đối với trang thông tin trên cửa hàng Play hoặc đối với quy trình phân phối ứng dụng của bạn. 

Chế độ xuất bản có quản lý cũng có thể hữu ích đối với các ứng dụng có thời gian xem xét kéo dài, chẳng hạn như ứng dụng của các tài khoản nhà phát triển mới hoặc các nhà phát triển tham gia chương trình Thiết kế cho Gia đình (DFF).

Trước khi bạn bắt đầu: lưu ý quan trọng về chế độ xuất bản có quản lý

Điều kiện tiên quyết

Thử nghiệm

 • Nếu bạn muốn sử dụng chế độ xuất bản có quản lý để ra mắt phiên bản chính thức, bạn nên phát hành ứng dụng của mình qua kênh thử nghiệm kín trước. Để tìm hiểu thêm về thử nghiệm, hãy truy cập Thiết lập thử nghiệm mở, kín hoặc nội bộ.

Chuẩn bị cho thời gian xem xét ứng dụng

 • Chúng tôi cần phải xử lý tất cả thay đổi đối với ứng dụng trước khi cho phép phát hành. Quá trình xử lý có thể mất từ vài giờ đến 7 ngày hoặc lâu hơn trong những trường hợp đặc biệt, tùy thuộc vào thời gian chúng tôi cần để xem xét ứng dụng.
  • Mẹo: Bạn nên điều chỉnh kế hoạch của mình và cộng thêm ít nhất một tuần tính từ thời điểm nộp ứng dụng đến thời điểm chính thức phát hành.

Bật/tắt tính năng xuất bản có quản lý

 • Bạn không thể bật hoặc tắt tính năng xuất bản có quản lý khi nội dung thay đổi đang được xem xét và xử lý.

Những thay đổi mà tính năng xuất bản có quản lý không giữ lại

 • Tính năng xuất bản có quản lý giữ lại phần lớn các thay đổi cho đến khi bạn chủ động quyết định phát hành những thay đổi đó. Một vài ví dụ:
  • Bản phát hành đầy đủ và bản phát hành theo giai đoạn (các trường hợp ngoại lệ được liệt kê dưới đây)
  • Ra mắt và cập nhật tính năng đăng ký trước
  • Thay đổi về trang thông tin trên Cửa hàng Play, bao gồm các thử nghiệm trên trang thông tin cửa hàng và các trang thông tin tùy chỉnh trên Cửa hàng Play
  • Thay đổi đối với nội dung ứng dụng
  • Thay đổi đối với danh mục ứng dụng
  • Chế độ cài đặt cho Managed Google Play
 • Tuy nhiên, vẫn có một số ngoại lệ. Những ngoại lệ này bao gồm nhưng không giới hạn ở:
  • Tăng tỷ lệ phát hành theo giai đoạn cho chế độ hiện có lên 100%
  • Cập nhật phần "Ghi chú phát hành" của ứng dụng
  • Thay đổi đối với quy tắc loại trừ thiết bị
  • Hoạt động quản lý người thử nghiệm
  • Hủy phát hành ứng dụng
  • Thay đổi đối với trang Sản phẩm trong ứng dụng của ứng dụng
  • Thay đổi về giá

Phát hành bản cập nhật ứng dụng bằng tính năng xuất bản có quản lý

Bước 1: Bật chế độ xuất bản có quản lý

 1. Mở Play Console.
 2. Chọn một ứng dụng.
 3. Trên trình đơn bên trái, chọn Tổng quan về việc xuất bản..
 4. Trong phần "Trạng thái của chế độ xuất bản có quản lý", hãy chọn Bật chế độ xuất bản có quản lý
 5. Chọn Lưu.

Sau khi bật chế độ xuất bản có quản lý, bạn sẽ thấy dấu kiểm màu xanh lục và thông báo “Đã bật chế độ xuất bản có quản lý” trong mục "Trạng thái của chế độ xuất bản có quản lý" cho đến khi bạn tắt chế độ này.

Sau khi bật chế độ xuất bản có quản lý, hãy tiến hành thay đổi và gửi thông tin thay đổi đối với ứng dụng của bạn như bình thường (truy cập Chuẩn bị và ra mắt bản phát hành để tìm hiểu thêm). Các thay đổi sẽ không được xuất bản cho đến khi được xem xét, phê duyệt và phát hành trên trang "Xuất bản có quản lý".

Bước 2: Theo dõi và xem xét các thay đổi của bạn

 1. Sau khi thực hiện những nội dung thay đổi cho ứng dụng của mình, bạn hãy chọn Tổng quan về việc xuất bản ở trình đơn bên trái.
 2. Trong phần "Các thay đổi đang được xem xét", hãy xem lại bảng thông tin:
  • Cột Mục đã thay đổi cho thấy tên mục và khu vực có liên quan trong Play Console (chẳng hạn như "Trang thông tin chính trên cửa hàng Play" hoặc "Nội dung ứng dụng").
  • Cột Mô tả cung cấp thông tin mô tả ngắn về thay đổi đó. 
  • Ở bên phải của bảng, bạn có thể chọn biểu tượng mũi tên phải để chuyển đến mục có liên quan trong Play Console.

Khi các thay đổi của bạn đã được xem xét và phê duyệt, những thay đổi đó sẽ bắt đầu được thêm vào mục "Các thay đổi đã sẵn sàng phát hành" của trang.

Bước 3: Xuất bản bản cập nhật ứng dụng của bạn

Khi mục "Các thay đổi đang được xem xét" còn trống và tất cả thay đổi của bạn được liệt kê trong mục "Các thay đổi đã sẵn sàng phát hành", bạn có thể phát hành bản cập nhật của mình trên Google Play. Nếu bạn vẫn còn các thay đổi trong phần "Các thay đổi đang được xem xét", thì bạn sẽ phải đợi cho đến khi những thay đổi này được phê duyệt.

 1. Trên trình đơn bên trái, chọn Tổng quan về việc xuất bản..
 2. Hãy kiểm tra để đảm bảo tất cả thay đổi của bạn đã được phê duyệt và được liệt kê trong phần "Các thay đổi đã sẵn sàng phát hành".
 3. Chọn Xem lại và phát hành. Sau khi bạn xác nhận rằng mình muốn phát hành, bản cập nhật của bạn sẽ được phát hành trên Google Play trong vòng vài phút.

Quan trọng: Sau khi bạn chọn Xem lại và phát hành và xác nhận rằng mình muốn phát hành, nội dung thay đổi của bạn sẽ được phát hành và người dùng trên Google Play sẽ thấy những thay đổi đó.

Điểm khác nhau giữa tính năng xuất bản có quản lý và tính năng xuất bản theo thời gian

Tính năng xuất bản có quản lý hoạt động tương tự như tính năng xuất bản theo thời gian. Tuy nhiên, có một số điểm thay đổi và cải tiến đáng kể trong tính năng xuất bản có quản lý. Tính năng xuất bản theo thời gian vẫn có trên phiên bản Play Console cũ. Tuy nhiên, bạn nên chuyển sang sử dụng tính năng xuất bản có quản lý càng sớm càng tốt – việc này sẽ giúp bạn linh hoạt hơn và phản ánh các thay đổi một cách chính xác hơn.

 • Trên phiên bản Play Console cũ, bạn sẽ không thể bật hoặc tắt tính năng xuất bản theo thời gian khi có thay đổi đang chờ xử lý. Chúng tôi đã loại điểm hạn chế này trên phiên bản mới của Play Console. Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng xuất bản có quản lý ngay cả khi bạn có những thay đổi đang chờ xem xét hoặc sẵn sàng phát hành.
 • Những nội dung thay đổi áp dụng tính năng xuất bản theo thời gian sẽ không được phát hành cho đến khi tất cả thay đổi đang chờ xử lý đã được phê duyệt. Tính năng xuất bản có quản lý cho phép bạn phát hành các nội dung thay đổi đã được phê duyệt, ngay cả khi các thay đổi khác vẫn đang trong quá trình xem xét. 
 • Tính năng xuất bản theo thời gian cho thấy tất cả thay đổi bạn đã thực hiện kể từ thời điểm bạn bật tính năng này lên. Điều này có thể dẫn đến việc có quá nhiều thông tin. Tính năng xuất bản có quản lý chỉ cho thấy các thay đổi áp dụng chế độ xuất bản có quản lý. Những thay đổi này sẽ có trên Google Play và tác động đến cách chúng tôi xem xét ứng dụng.

Tính năng xuất bản theo thời gian sẽ tắt sau khi bạn nhấn vào nút Phát hành trực tuyến,. Bạn sẽ phải bật lại tính năng này sau mỗi lần sử dụng. Tính năng xuất bản có quản lý sẽ được bật cho đến khi bạn chủ động tắt.

Câu hỏi thường gặp

Việc gửi thêm các thay đổi cho ứng dụng của tôi có làm kéo dài thời gian xem xét không?

Thời gian xem xét theo thỏa thuận cấp dịch vụ sẽ tính từ lần gửi thay đổi gần đây nhất cho một ứng dụng. Nghĩa là, nếu bạn gửi thêm thay đổi trong khi vẫn còn những thay đổi đang xem xét, thì ứng dụng của bạn có thể bị đẩy xuống cuối danh sách ứng dụng đang chờ xem xét. Trong trường hợp này, tùy chọn Xem lại và phát hành sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi quá trình xem xét ứng dụng hoàn tất.

Chế độ xuất bản có quản lý hoạt động như thế nào khi thử nghiệm nội bộ? Chế độ này có hỗ trợ bản cập nhật thử nghiệm không?

Chế độ xuất bản có quản lý không áp dụng cho các kênh thử nghiệm nội bộ. Trong hầu hết các trường hợp, nếu bạn tải một tệp APK lên một kênh thử nghiệm nội bộ, các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay sau đó. Các bản cập nhật ứng dụng cho chương trình thử nghiệm nội bộ không cần trải qua quá trình xem xét. Tuy nhiên, chúng tôi có thể sẽ tiến hành xem xét lại nếu các bản cập nhật này được phát hành trên Cửa hàng Play.

Bạn cần lưu ý hai điều liên quan đến việc xem xét và các kênh thử nghiệm nội bộ:

 • Nếu bản phát hành đầu tiên của ứng dụng của bạn là dành cho một thử nghiệm nội bộ, thì lần gửi đó phải được xem xét trước khi được phát hành. Quá trình xem xét có thể mất từ vài giờ đến 7 ngày hoặc lâu hơn trong những trường hợp đặc biệt, tùy thuộc vào thời gian mà chúng tôi cần để xem xét ứng dụng.
 • Nếu lần gửi ứng dụng trước của bạn bị từ chối, thì lần nộp tiếp theo phải được xem xét trước khi có thể phát hành. Trong trường hợp này, nếu bạn tải tệp APK lên một kênh thử nghiệm nội bộ, thì các thay đổi sẽ không có hiệu lực cho đến khi quá trình xem xét hoàn tất và được phê duyệt.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố