Kontrola nad zmianami w aplikacjach

Na stronie Przegląd publikowanych zmian możesz określić, kiedy określone zmiany w Twojej aplikacji mają zostać wysłane do sprawdzenia i opublikowane.

Możesz zobaczyć zmiany wprowadzone w aplikacji, a gdy wszystko będzie gotowe – wysłać je do Google do sprawdzenia. Możesz też użyć publikowania zaplanowanego. Gdy jest ono włączone, na stronie Przegląd publikowanych zmian możesz zobaczyć, które przesłane przez Ciebie zmiany są nadal sprawdzane, a które są już gotowe do opublikowania.

Wyświetlanie przeglądu zmian

Na stronie Przegląd publikowanych zmian znajdziesz podsumowanie zmian wprowadzonych w Twojej aplikacji. Możesz tam również kontrolować, kiedy określone zmiany mają zostać wysłane do sprawdzenia lub opublikowane.

Zmiany na liście mogą obejmować aktualizacje sposobu rozpowszechniania aplikacji w Google Play, takie jak dodanie nowych krajów lub regionów do wersji produkcyjnej. Mogą też uwzględniać informacje przesłane przez Ciebie po to, aby ułatwić nam sprawdzenie aplikacji, np. kwestionariusz oceny treści lub zmiany dotyczące docelowych odbiorców. Każda pozycja w tabeli zawiera ogólny opis zmiany i prowadzący do niej link.

Po włączeniu publikowania zaplanowanego możesz decydować o tym, kiedy zatwierdzone aktualizacje mają zostać opublikowane w Google Play.

Wysyłanie zmian do sprawdzenia

Sekcja „Zmiany są gotowe do sprawdzenia” zapewnia elastyczność w określaniu, kiedy zmiany mają zostać wysłane do sprawdzenia. Za każdym razem, gdy wprowadzasz w aplikacji zmianę, która wymaga sprawdzenia, jest ona dodawana do tej sekcji. Każda pozycja w tabeli zawiera ogólny opis zmiany i prowadzący do niej link. Pozycje zostaną wysłane do sprawdzenia dopiero wtedy, gdy klikniesz Wyślij do sprawdzenia. Możesz pogrupować wprowadzone zmiany i wysłać je do sprawdzenia, gdy wszystko będzie gotowe.

Zmiany zostaną opublikowane automatycznie od razu po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Google, chyba że masz włączone publikowanie zaplanowane. Dotychczasowa sekcja „Zmiany w trakcie sprawdzania” będzie nadal wyświetlać zmiany oczekujące na sprawdzenie. Jeśli zmiany w aplikacjach nie zostały jeszcze opublikowane lub znajdują się w sekcji „Gotowa do publikacji”, możesz je przenieść z powrotem do sekcji „Zmiany są gotowe do sprawdzenia”. Pozwoli Ci to cofnąć niepożądane zmiany, które są w trakcie sprawdzania lub zostały zatwierdzone i są gotowe do opublikowania. Dzięki temu masz pewność, że zmiany nie zostaną opublikowane, dopóki nie uznasz, że są gotowe.

Uwaga: w niektórych przypadkach zmiany w aplikacji usunięte z sekcji „Zmiany w trakcie sprawdzania” lub „Zmiany gotowe do opublikowania” mogą nadal podlegać weryfikacji, co może mieć wpływ na Twój plan publikacji.

Używanie publikowania zaplanowanego

Publikowanie zaplanowane przydaje się każdemu, kto chce łatwo śledzić zmiany w aplikacjach i stan ich sprawdzania albo publikować aktualizacje aplikacji w ściśle wyznaczonym czasie. Publikowanie zaplanowane może być przydatne, gdy przeprowadzasz kampanię reklamową albo wprowadzasz na rynek nowy produkt lub nową wersję aplikacji i chcesz także zmienić informacje o aplikacji w Sklepie bądź zasady dystrybucji.

Publikowanie zaplanowane może być przydatne zwłaszcza w przypadku aplikacji, których sprawdzanie zajmuje więcej czasu, np. tych przesyłanych z nowych kont dewelopera.

Zanim zaczniesz: ważne uwagi o publikowaniu zaplanowanym

Wymagania wstępne

Testowanie

Uwzględnianie czasu na sprawdzanie i przesyłanie aktualizacji

 • Przed opublikowaniem zmiany w aplikacji muszą zostać przetworzone. Może to potrwać od kilku godzin do 7 dni (a w wyjątkowych przypadkach nawet dłużej). Zależy to od czasu potrzebnego na sprawdzanie aplikacji.
  • Wskazówka: zalecamy, aby w swoich planach uwzględnić co najmniej tygodniowy odstęp między przesłaniem aplikacji a jej udostępnieniem online.
 • W zależności od stanu aktualizacji aplikacji może ona nie zostać automatycznie wysłana do sprawdzenia. Jeśli na przykład aktualizacja aplikacji została odrzucona, a potem wprowadzasz kolejne zmiany w celu rozwiązania problemu, nie zostaną one automatycznie wysłane do sprawdzenia. Aby przesłać zmiany, musisz otworzyć stronę Przegląd publikowanych zmian i kliknąć Wyślij do sprawdzenia. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Stan aktualizacji.

Włączanie i wyłączanie publikowania zaplanowanego

 • Publikowanie zaplanowane możesz włączać i wyłączać w dowolnym momencie, również podczas sprawdzania i przetwarzania zmian.

Zmiany, które nie są wstrzymywane przez publikowanie zaplanowane

 • Publikowanie zaplanowane wstrzymuje większość zmian, dopóki nie zdecydujesz się ich opublikować. Przykłady:
  • pełne i etapowe wdrażanie wersji (oprócz wyjątków wymienionych poniżej);
  • włączanie i aktualizowanie wcześniejszej rejestracji;
  • zmiany w informacjach o aplikacji, w tym zmiany w niestandardowych i opublikowanych eksperymentalnych stronach aplikacji;
  • zmiany zawartości aplikacji;
  • zmiany kategorii aplikacji;
  • ustawienia zarządzanego Sklepu Google Play.
 • Są jednak pewne wyjątki, m.in.:
  • zwiększenie do 100% liczby użytkowników biorących udział we wdrażaniu etapowym,
  • zmiany w sekcji „Informacje o wersji”,
  • zmiany w regułach wykluczania urządzeń,
  • zarządzanie testerami,
  • wycofanie aplikacji,
  • zmiany na stronie Produkty w aplikacji,
  • zmiany cen,
  • zatrzymywanie eksperymentalnych wersji strony aplikacji.

Publikowanie aktualizacji aplikacji za pomocą publikowania zaplanowanego

Krok 1. Włącz publikowanie zaplanowane

 1. Otwórz Konsolę Play i przejdź na stronę Przegląd publikowanych zmian.
 2. W sekcji „Stan publikowania zaplanowanego” przejdź do opcji Włącz publikowanie zaplanowane.
 3. Kliknij Zapisz.

Po włączeniu publikowania zaplanowanego i dopóki nie wyłączysz tej funkcji, w sekcji „Stan publikowania zaplanowanego” będzie widoczny zielony znacznik wyboru i komunikat „Publikowanie zaplanowane jest włączone”.

Po włączeniu publikowania zaplanowanego wprowadź i prześlij zmiany w aplikacji tak, jak zwykle to robisz (więcej informacji znajdziesz w artykule Przeglądanie i wdrażanie wersji). Publikacja zmian nie nastąpi, dopóki nie zostaną one sprawdzone, zatwierdzone i opublikowane na stronie „Publikowanie zaplanowane”.

Krok 2. Śledź i sprawdzaj zmiany

 1. Po wprowadzeniu zmian w aplikacji kliknij Przegląd opublikowanych zmian w menu po lewej stronie.
 2. W sekcji „Zmiany w trakcie sprawdzania” zapoznaj się z tabelą:
  • W kolumnie Zmieniony element zobaczysz nazwę elementu i odpowiadający mu obszar Konsoli Play (np. „Główne informacje o aplikacji” czy „Zawartość aplikacji”).
  • Kolumna Opis zawiera krótki opis zmiany.
  • Po prawej stronie tabeli możesz kliknąć ikonę strzałki w prawo, aby przejść do odpowiedniej sekcji w Konsoli Play.

Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu zmian zaczną się one pojawiać na tej stronie w sekcji „Zmiany gotowe do opublikowania”.

Krok 3. Opublikuj aktualizację aplikacji

Jeśli sekcja „Zmiany w trakcie sprawdzania” jest pusta, a wszystkie zmiany znajdują się na liście „Zmiany gotowe do opublikowania”, możesz opublikować aktualizację w Google Play. Jeśli nadal masz jakieś zmiany w sekcji „Zmiany w trakcie sprawdzania”, musisz poczekać na ich zatwierdzenie.

 1. W menu po lewej stronie kliknij Przegląd opublikowanych zmian.
 2. Sprawdź, czy wszystkie zmiany zostały już zatwierdzone i są widoczne w sekcji „Zmiany gotowe do opublikowania”.
 3. Wybierz Opublikuj zmiany. Gdy potwierdzisz chęć publikacji, aktualizacja zostanie opublikowana w Google Play w ciągu kilku minut.

Ważne: gdy klikniesz Sprawdź i opublikuj oraz potwierdzisz chęć publikacji, zmiany staną się dostępne i widoczne dla użytkowników Google Play.

Najczęstsze pytania

Czy przesłanie dodatkowych zmian wydłuży czas sprawdzania?

Czas sprawdzania gwarantowany w umowie SLA jest liczony od momentu przesłania ostatniej zmiany. Jeśli więc prześlesz nową zmianę, gdy trwa już sprawdzanie innych zmian, aplikacja może zostać przesunięta na koniec kolejki. W takim przypadku opcja Sprawdź i opublikuj zostanie wyłączona do czasu zakończenia sprawdzania aplikacji.

Jak publikowanie zaplanowane współdziała z testami wewnętrznymi? Czy aktualizacja będzie objęta publikowaniem zaplanowanym?

Ścieżki testów wewnętrznych nie są objęte publikowaniem zaplanowanym. W większości przypadków jeśli prześlesz pakiet aplikacji na ścieżkę testów wewnętrznych, zmiany zostaną udostępnione natychmiast. Aktualizacje aplikacji na ścieżkach testów wewnętrznych nie podlegają sprawdzaniu, ale mogą zostać wstecznie sprawdzone po ich opublikowaniu w Sklepie Play.

Pamiętaj o 2 zastrzeżeniach dotyczących sprawdzania i ścieżek testów wewnętrznych:

 • Jeśli pierwsza wersja aplikacji zostanie wdrożona na ścieżce testów wewnętrznych, musi zostać sprawdzona, zanim ją opublikujesz. Sprawdzanie może potrwać od kilku godzin do 7 dni, a w wyjątkowych przypadkach nawet dłużej.
 • Jeśli Twoje poprzednie zgłoszenie zostało odrzucone, następne musi zostać sprawdzone, zanim opublikujesz aplikację, której ono dotyczy. Jeśli w takim przypadku prześlesz pakiet aplikacji na ścieżkę testu wewnętrznego, zmiany nie zostaną udostępnione przed zakończeniem sprawdzania i zatwierdzeniem.

Powiązane artykuły

 • Więcej informacji o określaniu, kiedy aktualizacje aplikacji mają być publikowane w ramach publikowania zaplanowanego, znajdziesz w Akademii dla deweloperów aplikacji.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
92637