Kontroller når appendringer gjennomgås og publiseres

I februar 2023 gjorde vi endringer i arbeidsflyten for publisering for å gjøre det enklere å forstå hvilke endringer du sender til gjennomgang. Du får også bedre kontroll når du sender visse endringer til gjennomgang. Du finner mer informasjon i Android-utviklerbloggen.

Du kan bruke Publiseringsoversikt-siden til å kontrollere når bestemte endringer i appen skal sendes til gjennomgang og publisering.

Du kan se hvilke endringer som er gjort i appen, og sende bestemte endringer til Google for gjennomgang når du er klar. Du kan også slå administrert publisering av eller på. Når administrert publisering er slått på, kan du gå til Publiseringsoversikt-siden for å se hvilke innsendte endringer som er til gjennomgang, samt hvilke som er klare for publisering.

Se en oversikt over endringene dine

Publiseringsoversikt-siden kan du se en oversikt over hvilke endringer som er gjort i appen din, og du kan kontrollere når bestemte endringer skal sendes til gjennomgang eller publisering.

Endringene du ser der, kan blant annet være oppdateringer av distribusjonsmetoden for appen din på Google Play, for eksempel nye land eller regioner som legges til for produksjonsutgaven av appen. Endringene kan også være innhold du har sendt inn for å hjelpe oss med å gå gjennom appen din, for eksempel et spørreskjema om aldersgrense eller et bytte av målgruppe for appen. Hver endring føres opp i en tabell med en detaljert beskrivelse og link til selve endringen.

Hvis administrert publisering er slått på, kan du kontrollere når godkjente oppdateringer skal publiseres på Google Play.

Send endringer til gjennomgang

Med delen «Endringene er ikke sendt til gjennomgang ennå» får du fleksibilitet til å velge akkurat når du vil sende endringer til gjennomgang. Hver gang du gjør en appendring som må gjennomgås, legges den til i denne delen. Hver endring føres opp i en tabell med en detaljert beskrivelse og link til selve endringen. Elementer sendes ikke til gjennomgang før du klikker på Send inn for gjennomgang. Du kan samle alle endringene og sende dem til gjennomgang når du er klar.

Når Google har gjennomgått og godkjent endringene, publiseres de automatisk – med mindre administrert publisering er slått på. Endringer som er i gjennomgangsprosessen, vises fortsatt i den eksisterende «Endringer under gjennomgang»-delen. Hvis appendringene dine ikke er publisert ennå, eller hvis de er oppført i delen «Klar for publisering», kan du også flytte dem tilbake til delen «Endringene er ikke sendt til gjennomgang ennå». Dette betyr at du kan tilbakestille uønskede endringer som enten er under gjennomgang eller er godkjente og klare til publisering, slik at de ikke publiseres før du vil det.

Merk: Hvis du fjerner appendringer fra «Endringer under gjennomgang» eller «Endringene kan publiseres», kan de i visse tilfeller fortsatt være underlagt gjennomgang, noe som kan få innvirkning på publiseringsplanene dine.

Bruk administrert publisering

Administrert publisering er nyttig for dem som vil ha muligheten til å følge enkelt med på appendringer og endringenes gjennomgangsstatus eller publisere appoppdateringer på bestemte tidspunkter. Dette kan være nyttig når du koordinerer annonsekampanjer, lanseringsarrangementer eller nye utgivelser av nye appversjoner med endringer i butikkoppføringen for eller distribusjonen av de aktuelle appene.

Administrert publisering kan også være nyttig for apper som gjennomgår en utvidet evaluering, for eksempel apper som er sendt inn via nye utviklerkontoer.

Før du begynner: viktige merknader om administrert publisering

Forutsetninger

Testing

 • Hvis du vil bruke administrert publisering for lansering av produktet, anbefaler vi på det sterkeste at du publiserer appen til en lukket testmålgruppe først. For å finne ut mer om testing, gå til Konfigurer en åpen, lukket eller intern test.

Ta med gjennomganger og innsending av oppdateringer i planleggingen

 • Alle appendringer må behandles før de kan publiseres. Behandlingen kan ta fra noen timer til opptil sju dager (eller lenger i spesielle tilfeller), avhengig av hvor lang tid vi trenger for å gå gjennom appen.
  • Tips: Vi anbefaler at du justerer planleggingen til å inkludere en bufferperiode på minst én uke mellom innsending og publisering av appen.
 • Avhengig av oppdateringsstatusen for appen din er det ikke sikkert at den sendes inn til gjennomgang automatisk. Eksempel: Hvis appoppdateringen din ble avvist og du senere har gjort endringer for å løse problemet, sendes ikke disse endringene inn til gjennomgang automatisk. Du må gå til Publiseringsoversikt-siden og klikke på Send inn for gjennomgang for å sende inn endringene. For å finne ut mer, gå til Statuser for appoppdatering.

Slå administrert publisering av/på

 • Du kan slå administrert publisering av eller på når som helst, inkludert når du har en endring inne til gjennomgang og behandling.

Endringer som ikke holdes igjen av administrert publisering

 • Administrert publisering holder igjen de fleste endringer til du aktivt velger å publisere dem. Her er noen eksempler:
  • fullstendig lansering og trinnvis oppdatering av utgaver (med unntak, som er beskrevet nedenfor)
  • lansering og oppdatering av forhåndsregistrering
  • endringer i butikkoppføringen, inkludert endringer som er gjort i tilpassede butikkoppføringer og aktive eksperimenter med butikkoppføringer
  • endringer i appinnholdet
  • endring av appkategorien
  • administrerte Play-innstillinger
  • endringer i hvordan testere konfigureres for målgrupper (for eksempel ved å angi en ny e-postliste eller Google-gruppe som testerliste)
 • Det finnes noen unntak, deriblant, men ikke begrenset til
  • overgang fra trinnvis oppdatering til fullstendig lansering
  • oppdateringer av appens «Versjonsnotater»-del
  • endringer av regler for utelatelse av enheter
  • endringer i medlemskapet for en e-postliste eller Google-gruppe som brukes av en testmålgruppe
  • oppheving av publiseringen av appen
  • endringer på appens Produkter i appen-side
  • prisendringer
  • stopping av eksperimenter med butikkoppføringer

Publiser appoppdateringer med administrert publisering

Trinn 1: Slå på administrert publisering

 1. Åpne Play-konsollen, og gå til Publiseringsoversikt-siden.
 2. I «Status for administrert publisering»-delen går du til Slå på administrert publisering.
 3. Velg Lagre.

Når du har slått på administrert publisering – og inntil du slår av funksjonen – ser du en grønn hake og meldingen «Administrert publisering er på» i «Status for administrert publisering»-delen.

Når administrert publisering er slått på, kan du gjøre og sende inn endringer i appen som normalt. For å finne ut mer, se Klargjør og lanser utgaver. Endringene publiseres ikke før de er gjennomgått og godkjent på «Administrert publisering»-siden.

Trinn 2: Spor og gjennomgå endringene dine

 1. Når du har gjort endringer i appen din, velger du Publiseringsoversikt i menyen til venstre.
 2. I «Endringer under gjennomgang»-delen gjennomgår du tabellen basert på dette:
  • I kolonnen «Endret element» ser du elementets navn og det aktuelle området i Play-konsollen (som «hovedbutikkoppføring» eller «appinnhold»).
  • I kolonnen «Beskrivelse» ser du en kort beskrivelse av endringen.
  • Til høyre for tabellen kan du velge det høyre pilikonet for å gå til den aktuelle delen i Play-konsollen.

Etter hvert som endringene gjennomgås og godkjennes, begynner de å fylles ut i delen «Endringene kan publiseres» på siden.

Trinn 3: Publiser appoppdateringen

Når «Endringer under gjennomgang»-delen er tom og alle endringene er oppført under «Endringene kan publiseres», kan du publisere oppdateringen på Google Play. Hvis du fortsatt har endringer i «Endringer under gjennomgang»-delen, må du vente til endringene er godkjent.

 1. Velg Publiseringsoversikt i menyen til venstre.
 2. Sjekk om alle endringene dine er godkjent og oppført under «Endringene kan publiseres».
 3. Velg Publiser endringene. Når du har bekreftet at du vil publisere, publiseres oppdateringen på Google Play i løpet av få minutter.

Viktig: Når du velger Gjennomgå og publiser og du bekrefter at du vil publisere, blir endringene tilgjengelige og synlige for Google Play-brukere.

Vanlige spørsmål

Tar det lengre tid å gjennomgå appen min hvis jeg sender inn flere endringer?

I henhold til tjenesteavtalen telles behandlingstiden for gjennomgang fra den siste innsendte appendringen. Dette betyr at hvis du sender inn en ny endring mens andre endringer gjennomgås, kan appen din havne bakerst i køen for appgjennomgang. Hvis dette skjer, deaktiveres Gjennomgå og publiser til appgjennomgangen er fullført.

Hvordan fungerer administrert publisering med intern testing? Dekkes oppdateringen av administrert publisering?

Interne testmålgrupper dekkes ikke av administrert publisering. Hvis du laster opp en appsamling til en intern testmålgruppe, blir endringene i de fleste tilfeller tilgjengelige med en gang. Appoppdateringer i interne testmålgrupper gjennomgås ikke, men de kan bli gjennomgått senere, etter at de er publisert i Play-butikken.

Du bør være oppmerksom på de følgende to tingene i forbindelse med gjennomganger og interne testmålgrupper:

 • Hvis den første lansering av appen skjer via en intern testmålgruppe, må innsendingen gjennomgås før den kan publiseres. Gjennomganger kan ta fra noen timer til opptil sju dager (eller lenger i spesielle situasjoner), avhengig av hvor lang tid vi trenger for å gjennomgå appen.
 • Hvis den forrige innsendingen din ble avvist, må den neste innsendingen gjennomgås før den kan publiseres. Hvis dette skjer og du laster opp en appsamling til en intern testmålgruppe, blir ikke endringene tilgjengelige før gjennomgangen er fullført og godkjent.
Hva er forskjellen mellom å bruke funksjonen «Endringene er ikke sendt til gjennomgang ennå» og administrert publisering? Fungerer administrert publisering fortsatt som det skal?

Med «Endringene er ikke sendt til gjennomgang ennå» kan du bestemme når du vil sende endringer som må godkjennes, til gjennomgang. Med administrert publisering kan du bestemme når du vil publisere godkjente endringer. Og ja, administrert publisering fungerer fortsatt som det skal.

Kan vi få en omfattende liste over hvilke endringer som er og ikke er inkludert i funksjonen «Endringene er ikke sendt til gjennomgang ennå»?

Endringene som er inkludert i «Endringene er ikke sendt til gjennomgang ennå», er de samme som dem som er inkludert i administrert publisering. Finn ut mer om hvilke endringer som blir og ikke blir holdt igjen.

Relatert innhold

 • I Play-akademiet kan du finne ut mer om hvordan du bruker administrert publisering til å velge når appoppdateringene dine skal publiseres.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny