Kontrollér når appendringer publiseres med administrert publisering

Du kan bruke administrert publisering til å kontrollere nøyaktig når endringer i appen din publiseres. Når administrert publisering er slått på, kan du gå til Publiseringsoversikt-siden for å se hvilke innsendte endringer som er under gjennomgang, og hvilke som er klare for publisering.

Se en oversikt over endringene dine

Publiseringsoversikt-siden kan du holde oversikt over kommende endringer og kontrollere når godkjente endringer skal publiseres. 

Endringene du ser der, kan blant annet være oppdateringer av distribusjonsmetoden for appen din på Google Play, for eksempel nye land eller regioner som legges til for produksjonsutgaven av appen. Endringene kan også være innhold du har sendt inn for å hjelpe oss med å gå gjennom appen din, for eksempel en spørreundersøkelse om egnethet eller et målgruppebytte for appen. Hver endring føres opp i en tabell med en detaljert beskrivelse og link til selve endringen.

Hvis administrert publisering er slått på, kan du kontrollere når godkjente oppdateringer skal publiseres på Google Play.

Når bør administrert publisering brukes?

Administrert publisering er nyttig for dem som ønsker å enkelt følge med på appendringer og appens status for gjennomgang eller publisere appoppdateringer på bestemte tidspunkter. Dette kan være nyttig når du koordinerer annonsekampanjer, lanseringsarrangementer eller nye Android-appsamlinger eller APK-utgaver med endringer i butikkoppføringen for eller distribusjonen av de aktuelle appene. 

Administrert publisering kan også være nyttig for apper som gjennomgår en utvidet evaluering, for eksempel apper sendt inn via nye utviklerkontoer eller av utviklere som deltar i For hele familien-programmet.

Før du begynner: viktige merknader om administrert publisering

Forutsetninger

Testing

 • Hvis du vil bruke administrert publisering for lansering av produktet, anbefaler vi på det sterkeste at du publiserer appen til en lukket testmålgruppe først. Du kan finne ut mer om testing i artikkelen om konfigurering av åpne, lukkede eller interne tester.

Ta med anmeldelser og innsending av oppdateringer i planleggingen

 • Alle appendringer må behandles før de kan publiseres. Behandlingen kan ta noen timer eller opptil 7 dager (eller lenger i spesielle tilfeller), avhengig av hvor lang tid vi trenger for å gå gjennom appen.
  • Tips: Vi anbefaler at du justerer planleggingen din slik at den inkluderer en bufferperiode på minst én uke mellom innsending og publisering av appen.
 • Avhengig av oppdateringsstatusen for appen din er det ikke sikkert at den sendes inn for gjennomgang automatisk. Eksempel: Hvis appoppdateringen din ble avvist og du senere har gjort endringer i et forsøk på å løse problemet, sendes ikke disse endringene automatisk inn for gjennomgang. Du må gå til Publiseringsoversikt-siden og klikke på Send inn for gjennomgang for å sende inn endringene. For å finne ut mer, gå til Statuser for appoppdatering.

Slå administrert publisering på/av

 • Du kan slå administrert publisering av eller på når som helst, inkludert når du har en endring inne til gjennomgang og behandling.

Endringer som ikke holdes igjen av administrert publisering

 • Administrert publisering holder igjen de fleste endringer til du aktivt bestemmer deg for å publisere dem. Dette gjelder for eksempel
  • fullstendig lansering og trinnvis oppdatering av utgaver (med unntak, som er beskrevet nedenfor)
  • lansering og oppdatering av forhåndsregistrering
  • endringer i butikkoppføringen, inkludert for eksperimenter med butikkoppføringer og tilpassede butikkoppføringer
  • endringer i appinnholdet
  • endring av appkategorien
  • administrerte Play-innstillinger
 • Det er imidlertid noen unntak, deriblant, men ikke begrenset til
  • overgang fra trinnvis oppdatering til fullstendig lansering
  • oppdatering av appens «Versjonsnotater»-del
  • endringer av regler for utelatelse av enheter
  • administrering av testere
  • oppheving av publiseringen av appen
  • endringer på appens Produkter i appen-side
  • prisendringer

Publiser appoppdateringer med administrert publisering

Trinn 1: Slå på administrert publisering

 1. Åpne Play-konsollen, og gå til Publiseringsoversikt-siden.
 2. I «Status for administrert publisering»-delen går du til Slå på administrert publisering
 3. Velg Lagre.

Når du har slått på administrert publisering, ser du en grønn hake og meldingen «Administrert publisering er på» i «Status for administrert publisering»-delen til du slår av funksjonen.

Når administrert publisering er slått på, kan du gjøre og sende inn endringer i appen som normalt (gå til Klargjør og publiser utgaver for å finne ut mer). Endringene publiseres ikke før de er gjennomgått og godkjent på «Administrert publisering»-siden.

Trinn 2: Spor og gjennomgå endringene dine

 1. Etter at du har gjort endringer i appen din, kan du velge Publiseringsoversikt i menyen til venstre.
 2. Gå gjennom tabellen i «Endringer under gjennomgang»-delen:
  • Kolonnen Endret element viser elementets navn og det aktuelle konsollområdet (som «hovedbutikkoppføring» eller «appinnhold»).
  • Kolonnen Beskrivelse gir en kort beskrivelse av endringen. 
  • Til høyre for tabellen kan du velge det høyre pilikonet for å gå til den aktuelle delen i Play-konsollen.

Etter hvert som endringene dine gjennomgås og godkjennes, begynner de å fylle ut delen «Endringene kan publiseres» på siden.

Trinn 3: Publiser appoppdateringen

Når «Endringer under gjennomgang»-delen er tom og alle endringene dine står oppført under «Endringene kan publiseres», kan du publisere oppdateringen din på Google Play. Hvis du fortsatt har endringer i «Endringer under gjennomgang»-delen, må du vente til endringene er godkjent.

 1. Velg Publiseringsoversikt i menyen til venstre.
 2. Sjekk at alle endringene dine er godkjent, og at de står oppført under «Endringene kan publiseres».
 3. Velg Gjennomgå og publiser. Når du har bekreftet at du vil publisere, publiseres oppdateringen på Google Play i løpet av få minutter.

Viktig: Når du velger Gjennomgå og publiser og du bekrefter at du vil publisere, blir endringene tilgjengelige og synlige for Google Play-brukere.

Vanlige spørsmål

Tar det lengre tid å gjennomgå appen min hvis jeg sender inn flere endringer?

Behandlingstiden for gjennomgang telles fra den siste innsendte appendringen. Dette betyr at hvis du sender inn en ny endring mens andre endringer gjennomgås, kan appen din havne bakerst i køen for appgjennomgang. Hvis dette skjer, deaktiveres Gjennomgå og publiser til appgjennomgangen er fullført.

Hvordan fungerer administrert publisering med intern testing? Dekkes oppdateringen av administrert publisering?

Interne testmålgrupper dekkes ikke av administrert publisering. I de fleste tilfeller blir endringene tilgjengelige umiddelbart hvis du laster opp en appsamling eller APK til en intern testmålgruppe. Appoppdateringer i interne testmålgrupper gjennomgås ikke, men de kan bli gjennomgått senere, etter at de er publisert i Play-butikken.

Det er to ting du bør være obs på i forbindelse med gjennomganger og interne testmålgrupper:

 • Hvis første lansering av appen skjer via en intern testmålgruppe, må innsendingen gjennomgås før den kan publiseres. Gjennomganger kan ta noen timer eller opptil 7 dager (eller lenger i spesielle situasjoner), avhengig av hvor lang tid vi trenger for å gå gjennom appen.
 • Hvis den forrige innsendingen din ble avvist, må den neste innsendingen gjennomgås før den kan publiseres. Hvis du laster opp en appsamling eller APK til en intern testmålgruppe, blir endringene i så fall ikke tilgjengelige før gjennomgangen er fullført og godkjent.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
92637
false